Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 3 2-173 2-200 D-059 D-058
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 117 2-173 2-200 D-059 D-058
   huisnummer hoger Zoutsteeg 1 (niet bekend) (niet bekend) D-059 D-070
 huisnummer lager   Zoutsteeg 3 (niet bekend) (niet bekend) D-059 D-071
1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202r van 20 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen
 
koperYge Gerbens Haersma burger450-00-00 GG
verpachter grond de Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot ]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haitses
verkoperHendrick Mouts


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Lommert, naast de, achter het Noordijshuis, loods met een kamer erachter en een lege plaats
 
koperBeern Fockes burger c.u.mr. glasmaker928-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe genaamd Hiltie van Arien Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenhet huis van de Lombert
verkoperWytse Senties c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0193v van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] alwaar de Furst van Meklenburgh heeft uitgehangenhuis
 
koperHendrik Mouts burgergoudsmid305-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
floreenbelastingontvanger der jaarlijkse floreen burgemeester Pieter Clasen0-14-00 GG
naastligger ten oostenplaats
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claas Haitses
verkoperIghe Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis oz. Zoutsloot, alwaar de furst van Meeklenburgh heeft uitgehangen, strekkende van voor tot achter aan het diept. Ten O. de plaats daarachter, Z. de zoutkeet van Gerrit Gouckes, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Claas Haitses. Grondpacht 25 st aan de Stad en 40 st floreen aan oud burgemeester Pieter Lases als ontvanger. Gekocht van Ighe Gerbens Haarsma, voor 305 GG.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010r van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: achter de Lommert]huis, loods en plaats
 
koperGrietie Fopkes 375-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. gortmaker
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenBank van lening [staat: Lommerd]
verkoperBeern Fockes c.u.glasmaker


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196r van 29 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Lombard aan de Zoutsloot, bij dehuis, nu in twee delen verhuurd
 
koper door niaarGerryt Gouckes burgerkoopman73-14-00 GG
geniaarde koperLaes Pieters
geniaarde koperClaes Feytes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
floreenbelasting0-15-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenals bewoner Rintie Tjallinghs schipper op Leeuwarden (trek-)
verkoperTrijntie Scheltes, weduwe van
wijlen Hendrick Lieuwes


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0104r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] bij de Lombartspijphuis
 
koperHarmanus Portier, gehuwd met130-14-00 GG
Froukjen Claeses Braem
naastligger ten oostenEvert Janzen bontwever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende keet van de erven van Zuyringar
naastligger ten westenZoutsloot, straat WZ
naastligger ten noordenBank van lening
verkoperde erven van Dieuwke Pyters Hoogstra, weduwe van
wijlen Braem


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 William Boothstraat 3Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0007r van 2 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombartspijp]stalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijde
 
koperHendrik Everts pannenboeter350-00-00 CG
naastligger ten oostenJetske Wybes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende oude lommerd
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Everts, panneboeter, koopt een stal en wagenhuis met een ruim bleekveld ernaast, aan de Zoutsloot omtrent de Lommertspijp. Ten O. Jetske Wybes, ten Z. een doorgaaande steeg (Fabriekssteeg?), ten W. die straat en diept, ten N. de Oude Lommerd. Gekocht van Harmanus Portier, voor 350 cg.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0038r van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]stal, wagenhuis en bleekveld
 
koperJarig van der Ley koopman200-00-00 GG
huurderTjeerd Braam 25-00-00 CG
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenBank van lening
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans Backer, erfgenamen vankoopman
Hendrik Everts, gehuwd met
Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een stalling en wagenhuis met bleekveld ernaast, staande alles bij elkaar, oz. Zoutsloot omtrent de Lombardspijp, en verhuurd aan Tjeerd Braam. Ten O. Age Johannes, ten W. de straat en diept, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de Bank van Lening. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans Bakker, als erven van Hendrik Everts x Reinouke Minnes Blok, voor 200 gg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 William Boothstraat 3Stads Weeshuis6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Johannes Tjebbes van der Meulen... D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Rients van der Meulen... huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-059William Boothstraat 3Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059William Boothstraat 3Oud Adres: Zoutsloot 117
D-059Zoutsloot 117Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsloot 117Oud Adres: Zoutsloot 117
D-059Zoutsteeg 1Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsteeg 1Oud Adres: Zoutsloot 117
D-059Zoutsteeg 3Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsteeg 3Oud Adres: Zoutsloot 117


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsteeg 3Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760William Boothstraat 3Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsloot 117Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsteeg 1Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Neeltje Velthuis... 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760D-059 (Zoutsloot)Jacob IJdes Hettemabergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760*D-058 (Zoutsloot)Taeke Hettemapakhuis
Sectie A nr. 760*D-070 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 760*D-071 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760Zoutsloot 117 (D-058)M. Krijtenburg (wed. T. Hettema)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 117beeldbepalend pand4 van 10
  terug