Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger William Boothstraat 1 2-173 2-200 D-058 D-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 115 2-173 2-200 D-058 D-057
1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0020r van 24 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 1In de noordies bij de lommerdhuis
 
koperJan Juckes, gehuwd met207-00-00 GG
koperAel Sybrants
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerben Tziercks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoper van 1/2Trijn Reyns, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Marten Gerliffs
verkoper van 1/2erven van wijlen Anna Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Juuckes x Ael Sybrants kopen een huis in de Noordies bij de Lommert.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-173William Boothstraat 1huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-173William Boothstraat 1huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 William Boothstraat 1Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPytter Willems cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erv.
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 William Boothstraat 1Stads Weeshuis6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Jan Adam Abrahams Roach... geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Dirk Jans de Vries... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-058William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-058Zoutsloot 115Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761William Boothstraat 1de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761Zoutsloot 115de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Bouwe Siebrens de Vries... 21 en 28 aug 1825, sleeper 3e huwt met Sjoukje de Boer op 21 sep 1837 HRL, voerman in 1860, ovl wijk D-058, ged 14 jun 1801, zv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Reinder Jans Jeron... als ''Maartje Jacobs''; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-058; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jStavorenm, protestant, gehuwd, winkelier
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jStavorenm, protestant, gehuwd, winkelier
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Anna Tolsmageb 27 nov 1807 Wijnaldum, ovl 10 feb 1860 HRL, winkelierse, dv Jacobus T, en Baukje vd Werf; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Baukje Oebles van der Meergeb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Jacobus Dirks Tolsma... Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761D-058 (Zoutsloot)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761D-057 (Zoutsloot)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 761D-091 (Franekereinde)Johannes Cornelis van Ruth en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761Zoutsloot 115 (D-057)Stads Weeshuiswoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Zoutsloot 115Sjoerd Bijl


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 115G. (Gerrit) Dijkstra
  terug