Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lombardstraat 4 2-172 2-201 D-056 D-055
1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0080r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Franekerpoort, omtrent dehuis
 
koperAnthonius de Mol bewaarder der Tafel van Lening, gehuwd met200-00-00 GG
koperAgatha van Felsen
verpachter grondde Stad Harlingen0-01-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenlombardstraat [staat: straat]
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metbleker
verkoperGeertgie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonius d'Mol, bewaarder der Tafel van lening x Agatha van Felsen kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. de Lombert. Grondpacht 7 1/2 st. Gekocht van bleker Gerryt Gerryts x Geertgie Jans voor 200 gg.


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
kopersr. Tomas Trucquet 332-00-00 GG
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperAntoni Mol, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAgata van VelsenLeeuwarden


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 99r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lombardstraat 4Claes Garstenbergh, korporaal onder July van Eysinga x Anna Sipckes kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. de Lommerd. Grondpacht 8 1/2 st. Gekocht van Gasper de Baron x Elisabet Sanders voor 265 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049v van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperClaes Garstenbergh, gehuwd metkorporaal onder July van Eysinga265-00-00 GG
koperAnna Sipkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperGaspar de Baron, gehuwd met
verkoperElisabet Sanders


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144r van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de lommerd bij de Franekerpoort]huis
 
koperAndries Steengraeff, gehuwd met180-07-00 GG
koperMayke Coertsen
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWouter Sipkes, en zijn broerBolsward
verkoperGreolt SipkesBolsward


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072v van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de lommerd bij de Franekerpoort]huis
 
koperDieuw Harmens, weduwe van200-00-00 GG
koperwijlen burgemeester Jan Hansen
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0044v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de lommerd op de hoek van de dubbele regel]huis
 
koperIJsbrant Wyntjes 260-00-00 GG
koperSybe Jansen
koperJurrien Falk
koperDirk Pottie
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer
naastligger ten westende Lommert
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWillem Jansen c.u.Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Wynties, Sybe Jansen, Jurrien Falk en Dirk Piters kopen een huis bij de Lommert, op de hoek van de Dubbele Regel. Ten O. de Dubbele Regel, ten Z. een camer van de Jan Jacobsgezinden, ten W. de Lommert, ten N. de straat. Gekocht van Wibren Jansen te Dokkum, voor 260 gg.


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 01-02-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Reyner Pyters1-02-00 CG
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


 


1701 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 178v van 3 okt 1701 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lombardstraat 4
 
overledeneJan Sybes, weduwnaar (1) vanmr. metselaar
wijlen Tjetje Epes, en weduwnaar (2) van
wijlen Ydtie Hanses
aangeverJohan Reinhard Kutsch, curator overadvocaat Hof van Friesland
Sybren Jans nagelaten zoon (1)
Epe Jans nagelaten zoon (1)
aangeverAlbert Hendriks Mollema aangehuwde oom, voorspraak overmr. wagenmaker
Antie Jans nagelaten dochtertje (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0178v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen bij ende ten overstaen van de burgemeester Gerrit Bouwes Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Jan Sybes, in leeven meester metselaar binnen dese stad, ende sulx ten versoeke van de heer Johan Reinhard Kutsch, advocaet voor den Hove van Friesland tot Leeuwarden als geauthoriseerde curator over Sybren en Epe Jans, nagelaten soonen van gedachte wijlen Jan Sybes bij sijn eerste vrouw Tjetje Epes in egte verweckt, en van Albert Hendriks Mollema, meester wagenmaker alhier ter stede als aengehoude oom en voorspraeke over Antie Jansen, mede een nagelaten dogtertie van meergenoemde overleden Jan Sybes bij desselfs laest overleden vrouw wijlen Ydtie Hanses echteluiden geteelt, te samen also requiranten en bij desen praesent, hebbende de beide soonen Sybren en Ype verklaart het sterfhuis goederen also [0179r] gelaten te hebben als deselve ten tijden van 't overlijden hares vaders geweest sijn, sonder daarvan iets te hebben vervreemt. Actum den 3e octobris 1705.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0354r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Bank van Lening]huis
 
koperPytter Borkes, gehuwd met300-07-08 GG
koperDieuke Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-05 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: steeg of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSibe Jansen veniam aetatis bekomen hebbend
verkoper q.q.dr. Reinhard Kutsch, curator over
verkoperYpe Jansen
verkoper q.q.Albert Hendrix, curator overmr. wagenmaker
verkoperAntie Jans
erflaterJan Sybesmr. metselaar


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 1-02-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis naast de bank van lening, bewoond door Reiner Pytters1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-172 Lombardstraat 4Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0233v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: naast de Oude Lombart]huis
 
koperJan Jansen mr. bontwever392-14-00 GG
verpachter grondde Bank van Lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of steeg waarin vrij in- en uitgang]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSybren Hendriks Hoedtje, erfgenaam vanmr. timmerman
Taetske Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172Lombardstraat 4Jacob Hanekuikcoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Hendrik Rutgers, gehuwd met600-00-00 CG
koperLijsbeth Fransen
verpachter grondde Bank van Lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: oude lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: oude lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperJan Janzenbontwever


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: achter de oude lommert in het straatje bij de Franekerpoort]huis annex weefwinkel
 
koperJan Hendrik Gerryts bontwever480-00-00 CG
huurderGeert c.u.
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenJan Hendrik Gerryts bontwever
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0033v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Lombard]huis
 
koperDirk Jans Lahouw, gehuwd metmr. bontwever283-00-00 GG
koperJohanna Dolinga
verpachter grondde Bank van Lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrik Rutgers, gehuwd metbontwever
verkoperLijsbeth Fransen


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0295v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjerk Pieters, gehuwd metmeesterknecht plateelbakkerij van Frans Tjallingii255-21-00 GG
koperAntje Theunis
verpachter grondde Bank van Lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJohanna Dolinga, weduwe van
wijlen Dirk Jans Lahoumr. bontwever


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-201 Lombardstraat 4Tjerk P Oude erven1-10-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 24 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4koopaktefl. 139huis D-056 en meubelen
 
erflaterTjerk Pieters Oude (in leven gehuwd met wl. Antje Teunis)
erfgenaamNeeltje Tjerks Oude (gehuwd met Wybren Gerbens Vellinga)
cedentBerend Teunis (te Bolsward, broer van Antie Teunis)
cedentMary Ydes (te Bolsward, gehuwd met Wybren Romkes Lamring)
cedentPierkje Bonnes Zeefsma (wv Bernardus Koelman)
cedentCornelis Lautenbach
cedentJacobus Johannes Posthuma
cedentMarten Betsauw
cedentIetze Bouwes Boomsma
cedentJohannes Hendrik Hasseborg
cedentHendrik de Vries
cessionaris en verkoperSybrand Hingst (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
cessionaris en verkoperJan Hannema (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
koperCornelis Andries Smith (gehuwd met Marytie Pieters Postma)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Andries Cornelis... Grote Kerk HRL, zv Cornelis Andries en Martentje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Cornelis Andries Smit... 1799 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1826, huw 1837, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk D-056, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-056Lombardstraat 4Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 763Lombardstraat 4Cornelis R. SmithHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Janneke Tjepkes Blok... HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1839; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Luutske Gaykema... 22 dec 1794 HRL, (vlgs huwelijksakte geb in 1796, vlgs ovlakte geb in 1788), ovl 27 apr 1866 HRL; wijk D-056, huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 22 mrt 1838 HRL, N.H., dv Jeltje Rintjes (G), en, ook huwt met ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Pieter Douwes Bekius... Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1828; oud 47 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-056; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: P.D.B. te HRL, eigenaar van perceel nr. 111, legger nr. 21, Huis en Erf, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-056Lombardstraat 4P Bekius stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-056Bij de LombardPieter D Bekius47 jMidlumm, protestant, weduwnaar, tichelaar
D-056Bij de LombardWybrandus Bekius7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardDouwe Bekius4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJan Bekius1 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardAdriana Bekius9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJanneke Blok60 jHarlingenv, protestant, weduwe


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 197 en 207 van 3 mei 1843
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 275huis D-056
 
verkoperPieter Douwes Bekius
koperBartel Jelles Agema
koperSjoerd Ates van der Veen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Ybeltje van Leer... ovl 26 jan 1867 HRL, huwt met Pieter Hamers, (gk) op 8 dec 1841 HRL, winkelierse in 1867, ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1854 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-056Lombardstraat 4Pieter Hamers, overleden op 5 januari 1854man van Ybeltje Tjeerds van Leer, turf/houtverkoopster (Lombardstraat D 56), vader van minderjarige Martinus, Tjeerd en Jeltje Pieters Hamers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763D-056 (Lombardstraat)wed. Pieter Hamerswoonhuis


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 178 en 182 van 27 nov 1872
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 687huis D-056
 
verkoperWiebren Wielinga (te Groningen)
verkoper en koperTjeerd Hamers


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1375..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763D-055 (Lombardstraat)Erven Jetske Cornelis de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat 4 (D-055)Bonefacius Jacobiwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 4J.Roukemakoopman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 4J. Weitenberg & Zn.695Slagerij


1948 - kentekenadresnaam
B-34915
Lombardstraat 4Johannes Jacobus Weitenberg


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 4W. (Wietske) Jasper wv Knol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 4beeldbepalend pand3 van 10
  terug