Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOosterkeetstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-128D-076


Naastliggers vanOosterkeetstraat 3
ten oostenOoievaarsteeg 6
ten zuidenOosterkeetstraat 5
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 1


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0124v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: Molenstraat OZ]25‑00‑00 cg1/4 kamer
koperSyurdt Gerryts, gehuwd met
koperAth Everts
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastliggerde [zout]keet van Hendrick Saves
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: zuidoosten]Meine Douwes
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Hansen
verkoperPieter Everts te Enkhuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyurdt Gerryts x Ath Everts kopen 1/4 kamer omtrent de keet van Hendrick Saves, oz. Mullenstraat. Ten Z. Meine Douwes, ten N. Johannes Hans. Grondpacht 35 st (1/1). Gekocht van Pyeter Everts te Enkhuizen voor 25 CG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125r van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: Molenaarsstraat]25‑00‑00 cg1/4 kamer
koperSyurdt Gerryts, gehuwd met
koperAth Everts
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMeine Douwes
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende kamer van Johannes Hansen
verkoperOutger Outgers, gehuwd met
verkoperLijsbeth Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyurdt Gerryts x Ath Everts kopen 1/4 kamer in de Molenaarsstraat. Gekocht van Outger Outgers x Lijsbeth Everts, voor 25 CG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: Molenaarsstraat]25‑00‑00 cg1/4 kamer
koperSyurdt Gerryts, gehuwd met
koperAth Everts
eigenaar van 3/4Syurdt Gerryts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMeine Douwes
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Hansen
verkoperLouw Everts te Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyurdt Gerryts x Ath Everts kopen 1/4 kamer in de Molenaarsstraat. Gekocht van Louw Everts te Arum, voor 25 CG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0160v van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOutger metselaar


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0179r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylcke Eeverts


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylck Ewerts


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylcke Ewerts


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0223v van 19 okt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Syourdt Wijnaldum


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0249r van 8 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0007v van 20 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: lombardstraat bij de franekerpoort]50‑00‑00 ggkamer
koperDouwe Jans, gehuwd met
koperSydts Dircx
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenUulbe Allerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Anne Ygeles
verkoperSicke Herckes, gehuwd met te Franeker
verkoperBreght Jansen te Franeker
verkoperBartel Taeckes, gehuwd met te Zweins
verkoperTeth Jansen te Zweins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInde Lommertsstraate


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0054r van 10 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Jans* metselaar


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouue Jansen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de lommerd]70‑00‑00 ggkamer
koperLyoedts Daams
verpachter grondN. N. 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenUulbe Allerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Iges
verkoperDouue Jansen
verkoperSets Pyters


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Wytses


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0040r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie Wytses


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102r van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118r van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAne Anes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAne Anes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013av van 8 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSytse Wytses


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybe Jans metselaar


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de bank van lening in de dubbele regel]75‑00‑00 ggkamer en loods
koperNanne Claesen lichterman
naastligger ten oostenKeimpe Arjens
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybe Jansen mr. metselaar
verkoperSybe Jansenmr. metselaar


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Claessen


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3straat achter de Bank van Lening50‑00‑00 cghuis
koperKeimpe Keimpes c.u. te Makkum
naastligger ten oostenWillem Tomas
naastligger ten zuidende tuin van Blinxma c.sororecherger
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Hendrix
bewonerGerben Nannes
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0008v van 30 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Clases


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0122r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Keimpes* stoeldraaier


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338r van 22 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel achter de Bank van Lening]90‑00‑00 cgkamer
koperHendrik Fransen mr. timmerman
naastligger ten oostenDouwe Reins
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Adema
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regel]
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huidekoper
verkoperKeimpe Keimpeswieldraaier te Makkum


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0065r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Fransen mr. timmerman


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0137v van 13 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Fransen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Fransen* timmerman


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0085r van 23 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Louws


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0283v van 25 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Allert Louws


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ[staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]79‑21‑00 gghuis
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
eigenaarwijlen Sipkje Hendriks, weduwe van
eigenaarwijlen Allard Louws
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lammert Sybrens c.s.
naastligger ten zuidenGosling Adams
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoper q.q.vroedsman Rein Hendriks Faber, geauthoriseerde redder en curator over
verkoperde nagelaten gerepudieerde boedel van wijlen Sipkje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van der Meulen, mr. zadelmaker koopt huis c.a. agter de bank van leening omtrent de Franekerpoort, laatst bewoond door Sipkje Hendriks wd. Allard Louws en metterdood ontruimd. Ten O. wd. Lammert Sybrens c.s., ten Z. Gosling Adams, ten W. de straat, ten N. Minne Vink. Verkopers is (de redder en curator over de boedel van) Sipkje Hendriks, voor 79 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0025v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van der Meulen


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0151r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis van der Meulen


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0200v van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van der Meulen


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Bank van Lening bij de Franekerpoort]194‑00‑00 cghuis
koperGerben Wybrens mr. slager
huurderN. N. 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoperJohannes van der Meulenmr. zadelmaker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 3Oosterkeetstraat OZ [staat: Anjelierstraat achter de Lommerd]80‑05‑00 cghuis en stalling
koperJan Claasen Roedtje
huurderWybren Gerbens
huurderNeeltje Tjerks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoperGerben Wybrensmr. slager te Leeuwarden


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Zwaantje Meyergeb 1797 HRL, ovl 2 feb 1813 HRL; wijk D-128, dv Hendrik M, en Maria Louisa Mey; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Frederik Meyer... HRL 1802, BS huw 1811, huw 1817, huw 1824, huw 1828, ovl 1831, ovl 1859, ovl 1875; gebruiker van wijk D-128, gegagimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Minne Vink... id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-128Oosterkeetstraat 3M VinkFrederik Meyergegagimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 769Oosterkeetstraat 3Aaltje Fokkes Wijngaarden, huisvr. Van Elle Blanksma Harlingenhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Aaltje Gorter... Klases Bakker; BS huw 1818, ovl 1848, ovl 1879; oud 49 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Hendrik Kloppenburg... zv Harmen K, en Trijntje Hendriks; BS huw 1818, ovl 1848; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Sije Martens de Groot... dG, en Antje Sijes Noteboom; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-128OyevaarsteegHendrik Kloppenburg45 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-128OyevaarsteegAaltie de Gorter49 jVlielandv, protestant, gehuwd
D-128OyevaarsteegHarmen Kloppenburg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-128OyevaarsteegTrijntie Kloppenburg17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-128OyevaarsteegYetje Kloppenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-128Oosterkeetstraat 3Anna Alders, overleden op 15 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 48 jr (geboren 1800), overleden Lombardstraat D 128, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Yepkje Gerardus Daams... ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769Zoutsloot D-128Anne G. Wielenga woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
D-128Oosterkeetstraat 3Eene woning met plaats achter de Lombard, bewoond door den eigenaar Berend, Bakker. Finaal verkocht op 17 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 776.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769Oosterkeetstraat D-076 Berend Bakker woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 769Oosterkeetstraat 3 (D-076)Benders Wassenaarwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 3F. Willekespakhuisknecht


2023
0.10719990730286


  terug