Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLombardstraat 83-0143-0133-015D-054D-053


Naastliggers vanLombardstraat 8
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenOoievaarsteeg 6
ten westenLombardstraat 6
ten noordende Lombardstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0179r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0249r van 8 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan tinke


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Willems


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102r van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Groenheyde


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0056r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Groenheyde


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0192r van 14 jun 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat [staat: Molenstraat]172‑14‑00 gghuis en ledige plaats
koperSioerd Geertsen
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelLolcke Hayes0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuirtien Pyters
naastligger ten westen[staat: Aefke Aleffs]Aefke Harckes*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Aleff Jans*
naastligger ten noordenhet huis van de Franekerpoortsmolenaar
naastliggerLolcke Hayes, nu bewoond door
naastliggerFeddrik Beerns
verkoperJan Groenheide


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013av van 8 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg, vrije
naastligger ten noordenJan Groenheide


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen* timmerman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151v van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Geertsen timmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSioerdt Gertsen molenmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387r van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sierx n.u.mr. wagenmaker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlle Lieuwes c.s.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort in de straat daar in de bank van Leeninge tegenwoordig wordt gehouden genaamt de Lombartstraat]308‑00‑00 cghuis en erf
koper door niaarAntie Gerrits, gehuwd met
koper door niaarRomke Mattheus schuitschipper
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisDedmer Jans
geniaarde koperJan Hendriksmr. ijzersmid
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenDedmer Jansen
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperGrietie Jacobs, gehuwd met
verkoperAlle Lieuwes
verkoperAntie Jacobs, gehuwd met
verkoperHille Cornelis
verkoperWillem Remmerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-014 , folio 43Lombardstraat 8huis
eigenaarRomke Mattheus wed.
gebruikerJan Hendriks wed.
gebruikermr. Hendrick Zegers
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-014 , folio 26vLombardstraat 8huis
eigenaarRomke Mattheus wed.
gebruikerRomke Mattheus wed. cum soc.
gebruikermr. Tomas Beerns
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ255‑19‑00 gghuis en schuur of pakhuis
koperWillem Thomas c.u.
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwstraat]
naastligger ten zuidenDedmer Jans
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Thomas


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Thomas


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-014 , folio Lombardstraat 8huis
eigenaarWillem Tomas
gebruikerWillem Tomas
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ306‑00‑00 gghuis
koperHermanus Fransen, gehuwd met
koperAefke Clasen
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuidenhet gorthuis van de verkopers Willem Thomas c.u.
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperWillem Thomas, gehuwd met
verkoperWeyntjen Dirks


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0122r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Harmanis Fransen


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ440‑00‑00 cghuis
koperWopke Johannes, gehuwd met
koperJetske Jans
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidende stal van Douwe Reins c.s.
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperManus Fransen, gehuwd met
verkoperAafke Clases


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 27rLombardstraat 8huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerJan Claasen cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg
opmerking[vermeld als 3-014]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-013Lombardstraat 8Wopke Johannes, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 27rLombardstraat 8huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerWopke Johannes cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-013, fol. 39rLombardstraat 8Wopke Johannes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenturfdraeger, trekschipper en winkelier29:9:00 cg4:18:00 cgbestaet maetigh


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0137v van 13 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWopke Johannes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 27rLombardstraat 8huis
eigenaarWopke Johannes erven
gebruikerWopke Johannes erven
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-013 , folio 27rLombardstraat 8huis
eigenaarWopke Johannes erven
gebruikerWopke Johannes erven
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoort425‑00‑00 gghuis
koperWieger Frederiks bierdrager
koperPieter Harrints bierdrager
huurderRinse Wopkes bierdrager48‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperJohannes Wopkesmr. bakker te Makkum


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-015 , folio 51vLombardstraat 8huis
eigenaarWieger Frederiks c.s.
gebruikerWieger Frederiks c.s.
huurwaarde47‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0085r van 23 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Fredriks


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0025v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Fredriks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-015 , folio 51vLombardstraat 8huis
eigenaarWieger Frederiks c.s.
gebruikerMarten Wybes
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0151r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Fredriks


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoort640‑00‑00 cghuis
koperHendrikje Jacobs Postma meerderjarige dochter, gesterkt met haar vader
koperJacob S. Postma trekveerschipper op Franeker
huurderHendrikje Jacobs Postma c.p.45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwstraat]
naastligger ten zuidenJacob Brouwer
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWieger Frederiksbierdrager


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-015 , folio 51vLombardstraat 8huis
eigenaarJacob Postma
gebruikerJacob Postma
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0200v van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Adams Abrahams


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-015 , pag. 50Lombardstraat 8Jan Abrahams 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Wiebren Gerbens Vellinga... Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1817, ovl 1830, huw 1833, ovl 1858; eigenaar en gebruiker wijk D-054; koopman, 1814. (GAH204); W.G.V., voerman, oud drieendertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-054Lombardstraat 8Wiebren G VellingaWiebren G Vellinga


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 85 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Wybren Gerbens Vellinga, overleden op 2 februari 183047 jr, Lombardstraat D 54, wednr. Neeltje Tjerks Oude, vader van Gerben, slachtveetaxateur Franekerpoort en minderjarige Tjerk en Pier Wybrens Vellinga (voogd is Teunis van Arum, kantoorbediende Kleine Bredeplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-054Lombardstraat 8boedelscheidingfl. 270scheiding van huis in de Lombartstraat D-054
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamGerben Wybrens Vellinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 771Lombardstraat 8Gerben Vellinga Harlingenhuis en erf (98 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 359 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Pier Wybrens Vellinga, overleden op 2 september 1835minderjarige boerenknecht (voogd was Teunis van Arum, koopman), zoon van wijlen Wybren Gerben Vellinga, broer van Gerben, rijksschatter slachtvee (Lombardstraat D 54) en Tjerk Wybrens Vellinga, werkman. Saldo fl. 513,56. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Jan Tikkel... T, en Klara Vaster; BS geb 1811, BS huw 1836; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Johanna C Onbeletoud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-054; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-054Gewezen Franeker PoortJan Berends Tikkel28 jwinkelierHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortHelena van der Berg26 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohs. Jans Schabel7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortKlaas Jans Tikkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohanna C Onbelet46 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Wybren Hoekstra, overleden op 13 december 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/10/1847), overleden Lombardstraat D 54. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Anna Onbelet, overleden op 20 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Leeuwarden 2/3/1793, overleden Nieuwstraat D 54, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1303 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Helena van den Berg, overleden op 19 augustus 184835 jr, geboren Leeuwarden 4/5/1813, overleden Nieuwstraat D 54, wed. Jan Schabels, vrouw van Jan Berends Tikkel, werkman, moeder van minderjarige Clara en Anna Jans Tikkel (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Minne Baukes van Smeden... in 1851, zv Bauke Sijbrens en Geertje Hoekstra; 1832 huwelijken, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk D-054; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk D-049; VT1839; M.B. v. S. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Neeltje Hoekers... 10 mei 1832 HRL, dienstmeid. dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1832, ovl 1850, bev.reg. HRL 1850 wijk D-054; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-049; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 771Lombardstraat D-054Siebren Tj. Anema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 771Lombardstraat D-053 Lieuwe Brameijer woonhuis
Sectie A nr. 771Oosterkeetsteeg D-101 Lieuwe Brameijer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 771Lombardstraat 8 (D-053)Theodora L. Repko (wed. H. de Windt)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 8B. Westratimmerman


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lombardstraat 8, HarlingenLombardstraat 8B. Westra & zn.timmer- en metselwerken


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.146Timmerm. en aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.602Timm. en aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 8B. (Bonne) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 8beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.29064989089966


  terug