Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarstraat 12(niet bekend)(niet bekend)D-133D-097


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-133Ooievaarstraat 12Frans Gerrits Swerusgeb 1786 HRL, ovl 24 sep 1813 HRL; wijk D-133, zv Gerrit S, en Antje Franssen (IJten); BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-133Ooievaarstraat 12Geert Swerusovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk D-133, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-133Ooievaarstraat 12Geert Swerus wedGeertje Swerus wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 773Ooievaarstraat 12wed. Paulus KeizerHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-133Ooievaarstraat 12Eelkje Ahasverusoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-133; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-133Eeke [Eelkje] Zweerus [Ahasueras]55 jgeenHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
D-133Gerhardus Keyzer22 jweverHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-133Johannes Keyzer19 jblauwververHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-133Paulus Keyzer14 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-133Ooievaarstraat 12Geertruida Drost, overleden op 19 december 1846(Certificaat van onvermogen), 6 jr (geboren 11/3/1840), overleden Nieuwstraat D 133. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-133Ooievaarstraat 12Georg de Boer, overleden op 16 april 1847(Certificaat van onvermogen), 3 wk (geboren 23/3/1847), overleden Nieuwstraat D 133. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-133Ooievaarstraat 12Anna Bernardus Drost, overleden op 1 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr, geboren Franeker, overleden Nieuwstraat D 133. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-133Ooievaarstraat 12Aaltje Folkerts Draaisma... met Wouter Cornelis Boumans op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827, wonende te HRL, ovl wijk D-133, zv Folkert Sipkes D, en Marijke van Kiesveld; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-133Ooievaarstraat 12Wouter Cornelis Boumans... inlandse kramer in 1851, zv Cornelis B., en Anna Riva; BS huw 1827, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 773achter de Lombard D-133Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 773Oosterkeetsteeg D-097R. Cath. Armvoogdijwoonhuis
  terug