Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Ooievaarstraat 14(niet bekend)(niet bekend)D-132D-096


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Rintje Heeresgeb 1772 Firdgum, ovl 20 mei 1812 HRL, ongehuwd, boerearbeider, ovl wijk D-132, zv Heere Rintjes en Geertje Tjeerds; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Doekle Hendriks Vinia... D-122, keetknegt in zoutkeet ''de Hand''; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-132; gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Jan de Vriesgebruiker wijk D-132, varensgesel; medegebruiker Lambert Sjierks, varensgesel; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Lambert Sjierksgebruiker van wijk D-132, varensgesel; medegebruiker Jan de Vries, varensgesel; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-132Ooievaarstraat 14Doekle Vinia Lambert Sjierks varensgesel
D-132Ooievaarstraat 14Doekle Vinia Jan de Vries varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 774Ooievaarstraat 14Doekele Hendriks VinjewinkelierHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Albert Bakkeroud 50 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk D-132; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Eelkje Kleenoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-132; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Hille Berends Braams... Hendriks Rink; BS huw 1821, huw 1837, ovl 1849; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk D-132; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Tietje Kamstraoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-132; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-132Hille Barends Braams48 jweverHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
D-132Tietje Klasen Kamstra39 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-132Geertruda Braams6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-132Andries Hoogmolen10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-132Albert Bakker50 jmolenmakerGroningenm, protestant, gehuwd
D-132Eelkje Kleen48 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-132Jan Bakker10 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-132Evert Bakker3 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-132Gepke Bakker11 jGroningenv, protestant, ongehuwd
D-132Jeltie Bakker5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1314 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-132Ooievaarstraat 14Hendrik Harmens Kloppenburg, overleden op 22 december 184854 jr (geboren 13/6), overleden Lombard D 132, werkman, man van Aaltje de Gorter, vader van Trientje en minderjarige Harmen en Jetje Hendriks Kloppenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Aaltje Haukes van Dijk... Almenum, Rooms Katholiek, zv Hauke Heins vD, en Eelkjen Reinderts; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Anne Adams Dinhart... N.H., steentjesbakker, zv Adam D, en Aaltje Idses de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Antje Honnemageb 25 dec 1808 HRL, huwt met Anne Dinhart, N.H., A 23 dec 1857 delfshaven; bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-132Ooievaarstraat 14Jan Jans Fluit... uit Almenum, A 8mei18 62 Almenum, zv Jan Jans F, en Berber Popkes; BS huw 1833, bev.reg. Ha18 51 wijk D-132, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 774achter de Lombard D-132Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 774Oosterkeetsteeg D-096Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
  terug