Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerScheffersplein 1(niet bekend)(niet bekend)D-115D-079
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 3(niet bekend)(niet bekend)D-115D-079
   huisnummer hogerWestersteeg 2(niet bekend)(niet bekend)D-115D-079


Naastliggers vanScheffersplein 1
ten oostenWestersteeg 2
ten zuidenScheffersplein 3
ten westenhet Scheffersplein
ten noordende Westersteeg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0084v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0084v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 3Scheffersplein OZ [staat: Achterzoutsloot]200‑00‑00 CGwagenhuis en grond
koperJohannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenOoievaarsteeg
naastligger ten zuidenGeert Jans
naastligger ten zuidendr. Henricus Westra
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperGosling Piekinga
verkoperAlbert Bolman
verkoperJacob Brouwer


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0288v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0288v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 3Scheffersplein OZ [staat: Achterzoutsloot]500‑00‑00 CGhuis, wagenhuis en grond
koperJan Hendriks, gehuwd metkoemelker
koperTjietske Wybes
naastligger ten oostenOoievaarsteeg
naastligger ten zuidendr. Henricus Westra
naastligger ten zuidenGeert Jansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 148v van nov 1808 , betreft pand D-115 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Scheffersplein 1


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 1Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127919‑00‑00 CGhuis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
koperMarten Betzauw, gehuwd met te Franeker
koperTrijntje Jans Zijlst te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperwijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0044r van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0044r van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 3Scheffersplein OZ [staat: Agterzoutsloot] wijk D-115525‑00‑00 CGhuis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden
koperClaas Roodtje koemelker
naastliggerGeert Jans brouwer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen H. Westra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hendrikskoemelker


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Gerben Johannes Brinksmageb 1810 HRL, ovl 19 nov 1813 HRL; wijk D-115, zv Johannes Germens B, en Aaltje Durks; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Johannes Gerbensovl voor 1815; geb 1736 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijkstra; BS ovl 1811; wed. J.G. gebruiker van wijk D-115, eigenaar en medegebruiker is Anske F. Stallinga, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Scheffersplein 1 Anske F. Stallingafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-115Scheffersplein 1Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115Scheffersplein 1Anske F Stallinga Johannes Gerbens wed
D-115Scheffersplein 3Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115Scheffersplein 3Anske F Stallinga Johannes Gerbens wed
D-115Westersteeg 2Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115Westersteeg 2Anske F Stallinga Johannes Gerbens wed


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 29 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperAnske Volkerts Stallinga (te Midlum)
koperReinder Thomas Voerman


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 111 van 29 jul 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 400huis en koemelkerij in de Ooievaarssteeg D-115
 
verkoperReinder Thomas Voerman
koperJelle Klases Hidma


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 van 14 nov 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 400huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelle Klases Hidma
koperJelke Tjietzes de Jong


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 van 24 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperSybren Sjerps Hoedtje


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 63 van 21 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 1koopaktefl. 200huis en koemelkerij D-115
 
verkoperSybren Sjerps Hoedtje
koperFokke Jans Miedema
koperAkke Jans Kuindersma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 776Scheffersplein 1Sikke Durks NieuwenhuismelktapperHarlingenhuis en erf (320 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 776Scheffersplein 3Sikke Durks NieuwenhuismelktapperHarlingenhuis en erf (320 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 776Westersteeg 2Sikke Durks NieuwenhuismelktapperHarlingenhuis en erf (320 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Aaltje Andries Hondema... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-115OyevaarsteegKlaas Jelles Hidma37 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegKlaas Jelles Hidma37 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegAaltie A Hondema36 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegAaltie A Hondema36 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegJelle K Hidma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-115OyevaarsteegJelle K Hidma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-115OyevaarsteegTrijntie Hidma2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-115OyevaarsteegTrijntie Hidma2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 529 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Scheffersplein 1Fokke Jans Miedema, overleden op 4 juni 184764 jr, geboren Minnertsga 27/8/1783, melktapper/veehouder/voerman, overleden Nieuwstraat /Ooievaarsteeg D 115, man van Akke Jans Kuindersma, vader van Sjoukje (vrouw van Klaas Sjoerds de Boer, kooltjer Midlum), Antje (vrouw van Meyntie Ernst Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 529 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Scheffersplein 3Fokke Jans Miedema, overleden op 4 juni 184764 jr, geboren Minnertsga 27/8/1783, melktapper/veehouder/voerman, overleden Nieuwstraat /Ooievaarsteeg D 115, man van Akke Jans Kuindersma, vader van Sjoukje (vrouw van Klaas Sjoerds de Boer, kooltjer Midlum), Antje (vrouw van Meyntie Ernst Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 529 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Westersteeg 2Fokke Jans Miedema, overleden op 4 juni 184764 jr, geboren Minnertsga 27/8/1783, melktapper/veehouder/voerman, overleden Nieuwstraat /Ooievaarsteeg D 115, man van Akke Jans Kuindersma, vader van Sjoukje (vrouw van Klaas Sjoerds de Boer, kooltjer Midlum), Antje (vrouw van Meyntie Ernst Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1399 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Scheffersplein 1Akke Jans Kuindersma, overleden op 11 november 184869 jr, geboren Lutkewierum 16/8/1779, overleden Ooievaarsteeg D 115, weduwe, moeder van Antje (vrouw van Myntje Ernsts Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema, koemelker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1399 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Scheffersplein 3Akke Jans Kuindersma, overleden op 11 november 184869 jr, geboren Lutkewierum 16/8/1779, overleden Ooievaarsteeg D 115, weduwe, moeder van Antje (vrouw van Myntje Ernsts Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema, koemelker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1399 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Westersteeg 2Akke Jans Kuindersma, overleden op 11 november 184869 jr, geboren Lutkewierum 16/8/1779, overleden Ooievaarsteeg D 115, weduwe, moeder van Antje (vrouw van Myntje Ernsts Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema, koemelker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Klaas Jelles Hidma... D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Sipke/Sijke Hofstra... 1856 HRL, ongehuwd, kv Lolke Meinderts H, en Klaaske Douwes Miedema; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk D-115; oud 54 jaar, (vnm: Sijke L. ), geb Lollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-106; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 1Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 776Nieuwstraat D-115Jan Fokkes Miedemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 776Oosterkeetstraat D-079Sjerp Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 776Scheffersplein 1 (D-079)wed. Gezina Stuurmanswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Ged. Korte Zoutsl. 1 Abraham Bijlgardenierf. 0f. 700
  terug