Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Anjelierstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-210
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-209
 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperJan Salomons c.u.548-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJurien Juriens
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan en stadswallen]
verkoperGraelt Sioertsen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salomons koopt een huis c.o.a. in de Karremanstraat. Ten O.?, ten Z. die straat, ten W. Jurien Juriens, ten N. de lijnbaan en Stadswallen. Grondpacht 60 st. Gekocht van Greolt Sioerds c.u. voor 548 gg.


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperDavid Teunis mr. linnenwever225-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende bakkerswoning van Jurien Falck*
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: de lijnbaan]
verkoperWillem Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Teunis, mr. linnenwever, koopt een huis in de Karremanstraat nz. Ten O. 'de 8 Pelsen', ten W. bakker Jurien, ten Z.?, ten N. de lijnbaan. Gekocht van Willem Jaspers, voor 225 cg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0334v van 23 nov 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]huis, brouwerij en mouterij genaamd het Zeepaerdt
 
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakker345-00-00 CG
geniaarde koperJan SickesbrouwerFraneker
naastligger ten oostenHycke Tjallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoper van 1/3Hylckjen Rinties, gehuwd met
verkoper van 1/3Watse Arjens
verkoper van 1/3Rixtie Rintjes, zuster
verkoper van 1/3Dominicus van der Sloot, broerpredikantGrijpskerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Sickes, brouwer te Franeker, een huis, brouwerij en mouterij omtrent de Bilpoort, het Zeepaard genaamd. Ten O. Hycke Tjallinghs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. de koper, ten N. de Stadsvesten. Geen grondpacht. Koper moet voor de inventaris 320 cg. betalen. Gekocht van Hylckjen Rinties x Watse Arjens voor 1/3, ongetrouwde dochter Rixtie Rinties veniam aetatis bekomen hebbende en zoveel nodig geassisteerd met haar broeder predikant te Grijpskerk Dominicus van der Sloot voor 1/3, en samen nog voor 1/3, voor 115 CG.


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 2Berend Brameyer Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannes wed
A-194Anjelierstraat 4Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 4Oene Johannes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 2Jan KielHarlingenstalhouderstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 4Jan KielHarlingenstalhouderstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 2Marten Dirks de GrootHarlingenarbeiderhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 4Marten Dirks de GrootHarlingenarbeiderhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 4Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 79A-178 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3364A-209 (Anjelierstraat)Kaatje Kiel vrouw van S.S. Broersmawerkplaats
Sectie A nr. 3363A-210 (Anjelierstraat)Frederik de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5095Anjelierstraat 2 (A-210)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)woonhuis
Sectie A nr. 5096Anjelierstraat 4 (A-209)J.A. Blokwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Anjelierstraat 2 Riemer Agemamelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 2R.Agemamelktapper
Anjelierstraat 2C.Smitstra-


1965 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Anjelierstraat 2 (oostgevel), HarlingenAnjelierstraat 2 (oostgevel)Koornstra, Harminka;Koornstra, Andries;Koornstra, Grietje
HARMINKA
ANDRIES         )
GRIETJE
OCT.
1965
  terug