Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 66
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Nieuwstraat 663-0493-0493-069D-ongD-ong


Naastliggers vanNieuwstraat 66
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenFranekereind 29
ten westenFranekereind 25
ten noordenNieuwstraat 64


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0069r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213v van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 66Ooievaarsteeg [staat: in een steeg bij de Franekerpijp]105‑00‑00 ggkamer
koperSicke Claesen, gehuwd met te Wijnaldum
koperAeffke Jans te Wijnaldum
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDouwe Stinnerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAlle schuitmaker
verkoperSipcke Eekes te Hallum
verkoperLijsbeth Aerns te Hallum
eerdere samenvatting door Yde Elsingacamer in een steeg omtrent de Franicker pijp


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0062v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0063r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0153v van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Aernts c.u.zoutdrager


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064v van 2 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0059r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: noordzijde Franekerpijp]428‑00‑00 gghuis daer den Blauue Clock uuythanght
koperGerryt Gerbens de Blauwe Klok
koperAete Fransens
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
bewonerAuck Ballings
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Hans Aernts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoekhuis waar de Blauwe Klok uithangt


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0189r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Atte Fransens


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkamer


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128v van 22 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBruin Jansen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Atte Fransen


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0267v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals huurder Lammert portier


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017ra van 16 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals huurder Lammert Wybrens


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Dircks


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Dirx


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio 46Nieuwstraat 66huis
eigenaarJacob Dircks
gebruikerJacob Dircks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295v van 4 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob van der Steven


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio 29rNieuwstraat 66huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio Nieuwstraat 66huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]325‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd metmr. bakker
koperAttie Oepkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannes Ockes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHerke Tiebbes
verkoperJacob Dirks van der Stevenoud schipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Harmen Arents Baxma, mr. bakker en vroedsman x Attie Oepkes koopt een huis omtrent de Franekerpijpen. De Z. en N. muren zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. de straat en diept aan de Stadsvesten, ten W. Pieter Jansen, ten Z. Johannes Ockes?, ten N. Harke Tjebbes. Gekocht van Jacob Dirks Stevens?, oud-schipper, voor 325 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]470‑00‑00 cghuis
koperWypkien Clases, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Enne Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 cg
huurderJetse Reins
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannis Okkes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd metmr. bakker
verkoperAttie Oepkes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio 29vNieuwstraat 66huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikerWarner Gerryts
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0350r van 22 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWypkien Clases


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]0‑00‑00 cghuis
aanhandelaarSimon Jacobs, gehuwd met
aanhandelaarHelena Heins
verpachter grondN. N. 0‑06‑04 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenhet huis eerder van Johannis Ockes
naastligger ten westenPieter Jansen c.soc.
naastligger ten noordenHarke Tiebbes
verwandelaarWypkjen Clases, weduwe van
verwandelaarwijlen Enne Gerritswinkelier


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0022v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Jacobs c.u.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-049Nieuwstraat 66Jocchem Cornelis, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0062v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Symon Jacobs


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio 29vNieuwstraat 66huis
eigenaarwed. Simon Jacobs
gebruikerJochum Cornelis
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio 29vNieuwstraat 66huis
eigenaarSimon Jacobs wed.
gebruikerSimon Jacobs wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-049 , folio 29vNieuwstraat 66huis
eigenaarSymon Jacobs wed.
gebruikerJogchem Cornelis
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069 , folio 57rNieuwstraat 66wooning
eigenaarJacob Reinalda
gebruikerRintje Jansz
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten01‑06‑04 cg
huurwaarde totaal22‑13‑12 cg
aanslag huurwaarde04‑02‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0046r van 22 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Reinalda


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Reinalda


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069 , folio 57rNieuwstraat 66huis
eigenaarJac. Reynalda
gebruikerAndries Claasen
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑06‑04 cg
huurwaarde totaal26‑13‑12 cg
aanslag huurwaarde04‑17‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Reinalda


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-069 , folio 57rNieuwstraat 66huis
eigenaarJacob Reinalda
gebruikerWouter Scheltes
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑06‑04 cg
grondpacht van23 13 12 3 7 10
grondpacht aanJacob Reinalda
grondpacht totaal00‑stad‑00 cg
aanslag grondpacht00‑Harlingen‑00 cg
huurwaarde totaal00‑06‑04 cg
aanslag huurwaarde00‑01‑09 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0152r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Reinalda


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0018r van 28 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 29west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Reinalda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen op de streek bij de nieuwe straat]150‑00‑00 cghuis
koper door niaarJacob Reinhard kastelein
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 cg
geniaarde koperSymon Schuurmanschipper en koopman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenJ. Reinhart
verkoperJacob Reynalda


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-069 , pag. 56Nieuwstraat 66Jacob Reinhart 1‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 799Nieuwstraat 66Tjeerd Tipstra koorndragerHarlingenhuis (32 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799Franeker-eind D-079Anna S. Spannenburg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799Franekereinde D-117 Leonardus Johannes Stevens woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 799Nieuwstraat 66 (D-ong)Trijntje H. Visser (wed. L.J. Stevens)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 66J. Bijlsmagardenier


2023
0.27258515357971


  terug