Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Achterstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) A-178 A-187
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) A-178 A-188
   huisnummer hoger Bildtstraat 1 1-089 1-131 A-195 A-211
Naastliggers vanAchterstraat 1
ten oostenAchterstraat 3
ten zuidende Achterstraat
ten westenBildtstraat 1
ten noordenBildtstraat 1


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105v van 26 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGreolt schoenmaker


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105v van 26 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoort, bij dehuis
 
koperJurien Juriens 370-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenGreolt schoenmaker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: Bildtpoort]
verkoperoud burgemeester Willem Simens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Juriens koopt een huis naast aan de Bildtpoort. Ten O.?, ten W. Greolt (Sioerds), schoenmaker, ten Z. de straat, ten N. de Bildtpoort. Gekocht van Willem Simens?, oud-burgemeester, voor 370 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurien Juriens


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperJan Salomons c.u.548-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJurien Juriens
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan en stadswallen]
verkoperGraelt Sioertsen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salomons koopt een huis c.o.a. in de Karremanstraat. Ten O.?, ten Z. die straat, ten W. Jurien Juriens, ten N. de lijnbaan en Stadswallen. Grondpacht 60 st. Gekocht van Greolt Sioerds c.u. voor 548 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoorthuis en schuur met brandewijnstokerij
 
koperJohannes Jansen Hengevelt c.u.887-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende kamers van Jurien Falck
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]
verkoperde naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Hengevelt koopt een huis en schuur, met daarin een brandewynstokerij, geschikt om er allerlei hete wateren te destilleren, voorzien van 2 putten en alle gereedschappen, zoals in de koopbrief vermeld. Het staat in de Karremanstraat bij de Bildtpoort, waar 'Salomons Tempel' uithangt. Ten O. en W. Jurien Valck en zijn camers, ten Z. de straat, ten N. de Lijnbaan. Gekocht van (Jan Ruurds Sanstra, burgemeester, en de heer Wringer, door het Gerecht benoemde commissarissen namens de crediteuren van) wl. Jan Salomons, voor 887 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Joris Pyphron


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]dwarshuis met ledige plaats daarachter
 
koper provisioneelN. N. 300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Joris Pyphron
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoper q.q.Jan Claessen, curator
verkoper q.q.Evert Doedes, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jeltie Jelties, gehuwd met
verkoperwijlen Sytske Wynties


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende bakkerswoning van Jurien Falck*


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperDavid Teunis mr. linnenwever225-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende bakkerswoning van Jurien Falck*
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperWillem Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Teunis, mr. linnenwever, koopt een huis in de Karremanstraat nz. Ten O. 'de 8 Pelsen', ten W. bakker Jurien, ten Z.?, ten N. de lijnbaan. Gekocht van Willem Jaspers, voor 225 cg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Bildtpoort, bij dehuis waar Salomons Tempel uithangt, loods, 2 schuren en een plaats
 
koperJan Hessels geoctroieerd boekdrukker550-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende kamers van Jurrien Falck bakker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperJoannis Hingevelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hessels [Schouwenburg], geoctrooieerd boekdrukker, koopt een huis, loods en 2 schuren tussen Karremansstraat? en Bildtpoort. Ten Z. de straat, ten N. de Lijnbaan. Gekocht van Joannes Jansen Hengevelt, voor 550 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]huis
 
koper door niaarTierck Jurriens zoon van de verkoper960-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperSaaff Clasen
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperJurrien Valck vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Juriens koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis dicht bij de Bildtpoort. Ten O. 'Salomons Tempel', ten Z. de Karremanstraat, ten W. en N. de straten. Verkoper is.? Clasen, die het kocht van Jurien Falck, de vader van Tierck Juriens, voor 960 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperDouue Hilles c.u.425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
toehaakeen zilveren ducaat
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperTierck Juriens Valck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hilles koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. 'Salomons Tempel', ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Tierck Juriens Valck, voor 425 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis genaamd Salomons tempel
 
koperGerben Gerbens c.u.301-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Tempelstraat]
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Hessels Schouuenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Gerbens koopt een huis met kelder en keldercamer etc. bij de Bildtpoort, genaamd 'Salomons Tempel'. Ten O. Hendrick Hengevelt, ten W. Jurien Valckzoon met wie de zijmuur mandelig is, ten Z. de Tempelstraat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Jan Hessels Schouwenburg, voor 301 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Salomonstempelstraat]huis
 
koperJan Bartels Coq c.u.commandeur350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]
verkoperGerben Gerbens c.u.metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels Coq?, commandeur, koopt een huis omtrent de Bildtpoort, in Salomon Tempelstraat. Ten O. Hendrick Hengevelt, ten W. Jurien Valcx. Gekocht van Gerben Gerbens, metselaar, voor 350 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Tempelstraat]kamer
 
koperJackle Pybes Sinnema c.u.75-00-00 GG
naastligger ten oostenDavid Teunis* linnenwever
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: bij de Bildtpoort in de Tempelstraat]
naastligger ten westenPytter Teyes
naastligger ten noordenPytter Teyes
verkoper q.q.Pytter Joris Piphron, curator overkoopman
verkoperJoris Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacle Pybes Sinnema koopt een camer in de Tempelstraat. Ten O. David? Lieuwes, ten W. en N. Piter Feyes, ten Z. de straat. Gekocht van Pytter Joris Piphron, voor 75 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Joris Hiddema sr. ?


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Bildtpoort, bij dekamer
 
koperJurjen Jansen, gehuwd met54-00-00 GG
koperMein Gerbens
naastligger ten oostenDavid Teunis
naastligger ten zuidende brouwerij van Jackle Sinnema
naastligger ten westende kamer van Joris Hiddema sr. ?
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPytter Teyes c.u.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0205v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0205v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperSierk Sybrandts 367-00-00 GG
verpachter grondHeyltie Pytters 0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnema brouwer
verkoperAntie Huyberts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Sybrandts koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis van Jan Bartels Coq, waar 'Salomons Tempel' uithangt, ten W., Z. en N. de straten. Met de voorwaarden over de loden goot en de putstoel opnieuw. Gekocht van Antie Huyberts wv Douwe Hilles, wagenmaker, voor 367 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten oostenJan Cocq


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koper provisioneelSyrk Sybrandts lijnslager367-00-00 GG
verpachter grondHeiltje Pieters 0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten oosten*Jan Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Bildtpoort en straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnama brouwer
verkoperAntje Huiberts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Huyberts wv Douwe Hilles, laat verkopen een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis 'Salomons Tempel', ten W. de straat, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Bildtpoort. De koper moet de loden goot tussen dit huis en dat van Jan Bartels Coq samen met hem onderhouden en op voorwaarde dat Jakle Pybes Sinnema, brouwer, zijn putstoel op de wal van dit huis mag (blijven?) zetten. Er is geboden door Sierk Sybrandts, lijnslager, 361 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Bartels


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Tempelstraat]nieuw gebouwd huis, brouwerij en mouterij, waar het Zeepaert aan de putstoel staat
 
koperRintie Douwes, gehuwd met610-00-00 GG
koperJeltie Dirx
naastliggerop de hoek van het huis van de Stads Corps de guard praecario liggen de goten van wijlen Douwe Hilles
naastligger ten oostenDavidt Theunis
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordenstraat
verkoperJackele Pybes Sinnema c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Douwes x Jeltie Dirx koopt een nieuwgebouwd huis, brouwerij en mouterij c.a. omtrent de Bildtpoort in de Tempelstraat, alwaar 'het Zeepaert' aan de putstoel staat. Ten O. David Teunis, ten W. Jan Bartels, ten Z. en N. de straten. De eest van wl. Douwe Hilles, op de hoek van het Stads Corps de Garde, ligt daar precario. Gekocht van Jacle Pybes Sinnema, voor 610 gg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]1/2 huis, voorheen bewoond door wijlen lijnslager Andries Hendrix
 
koper door niaarHendrick Andries 190-00-00 GG
eigenaar van 1/2Hendrick Andries
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperJacob Hayes
eerdere bewonerwijlen Andries Hendrix40-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet andere huis van Jan Sybrandts c.soc.
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJan Kock
verkoperJan Sybrandtsmoutmaker


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bartels Cocq


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: aan de Bildtpoort]huis
 
koperLouw Ripperts Forssenburgh mr. bakker300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBildtpoort
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis
verkoper q.q.oud burgemeester Simon Sloterdijck cum soc., gecommitteerde crediteuren van
verkoperwijlen Sierck Sybrandtslijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts [Forsenburg], mr. bakker, koopt een huis aan de Bilpoort. Ten O. Jan Bartels Cocq, ten W. en N. de straat, die Poort en het wachthuis, ten Z. de Karremanstraat. Gekocht van de crediteuren van Sierk Sybrandts, lijnslager en diens wed., voor 300 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis genaamd Salomons Tempel
 
koperClaes Gerryts Buys 140-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaart
naastligger ten zuidenbrouwerij genaamd het Zeepaart
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperCornelis Reyners
verkoperAlbert Gerryts
erflaterwijlen Yme Jans


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakker130-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
geniaarde koperGeert Jaenses Steenhoff
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaard
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal
verkoperAeltie Aerens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Gerryts Buys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Geert Jansen Steenhoff, een huis, de Salomons Tempel, in de Karremanstraat. Ten O. de brouwerij Het Zeepaard, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Stadswal. Gekocht van Aeltie Arens? wv Claes Gerryts Buys, voor 130 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis met mouterij en stokerij
 
koperGerrit Hessels mr. brouwer200-00-00 GG
huurderBavius Gongrijp distillateur26-00-00 GG
naastligger ten oostenGyke Tjallinghs
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]
verkoperLouw Ripperts, gehuwd metmr. bakker
verkoperBarber Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels, mr. brouwer, koopt een huis, mouterij en stokerij omtrent de Bildtpoort. Ten O. Feyke Tjallings, ten W. de verkoper, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Stadsvesten. De koper krijgt vrij op- en afslag voor de wal naast het huis van verkoper mr. bakker Louw Ripperts x Barber Arjens, voor 200 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis, mouterij en stokerij
 
koperCasper Roer, gehuwd metdistillateur359-16-08 GG
koperNeeltie Gerrits
naastligger ten oostenGieke Tiallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperGerrit Hesselsmr. brouwer


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKasper Roer distillateur


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat bij de Bildtpoort]huis met plaatsje en loodsje
 
koperDirk Jacobs, gehuwd metkuipersgezel90-00-00 CG
koperLijsbet Hendriks
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen IJsenbeek
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenKasper Roer distillateur
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperRinske Davids, weduwe van
verkoperwijlen Giecke Tjallings


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerLens Feddes
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis, mouterij en stokerij
 
koperBouwe Sanstra c.u.130-00-00 GG
koperJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostenhet pakhuis van Dirk Jacobs
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]
verkoperTrijntie Gerrits, gehuwd met
verkoperburgerhopman Hotze Swermsmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Sanstra en Jan Hendriks kopen een huis, mouterij en stokerij omtrent de Bildpoort. Het gekochte is voorzien van 2 putten en een mandelige regenwaterbak. Ten O. het pakhuis van Dirk Jacobs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. wd. Louw Ripperts, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Trijntje Gerryts x mr. zilversmid Hotse Swerms, voor 130 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarBuwe Sanstra cum soc.
gebruikerJanke Ienses
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: aan de stadsvesten bij de Bildstraat]stokerij
 
koperMinne Abes c.u.120-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]
verkoperBouwe Sanstra c.u., en
verkoperJan Hendriks c.u.


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van wijlen Louw Ripperts


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBerber Louws, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Eibert Jansen


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperMinne Abes c.u.mr. ijzersmid210-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenMinne Abes c.u.mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBerber Louws, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Eibert Jansen
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperBerber Louws, weduwe van
verkoperwijlen Eibert Jansen


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFocke Abbes
gebruikerJan Playsier
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoortdwarshuis
 
koper provisioneelMinne Abes mr. ijzersmid210-00-00 GG
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwachthuis
verkoper q.q.Pier Jarigs Bretton, curator over
verkoperJeltje Eiberts, nagelaten kind
verkoperBerber Eiberts, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Berber Louws, weduwe van
erflaterwijlen Eibert Jansen


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abbes
gebruikerFokke Abbes
opmerking1733 insolvent verklaart 19-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-089 Bildtstraat 1wed. Fokke Abbes, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abes
gebruikerFokke Abes
opmerkingonvermogende


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]voorste gedeelte van een huis en smederij
 
koperSamuel Hendriks, gehuwd metmr. ijzersmid600-00-00 CG
koperJeltie Ruurds
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperMinne Abesmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Hendriks, mr. ijserkramer x Jeltie Ruurds, kopen (a) voorste gedeelte van een huis en smederij c.a., bij de Bildpoort. Beneden gescheiden door een muur, boven door een houten schut. Ten O. de verkoper, ten Z., W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Minno Abes, mr. ijsersmid, voor (a+b) 600 cg.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Kyl


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] nabij de Bildtpoorthuis
 
koperCornelis Arjens Jonker koopman37-21-00 GG
huurderMayke Yntes 22-00-00 GG
huurderwijlen Dirk Allerts Keyma
naastligger ten oostenMinne Houttuin [staat: Houtsma]
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperChristina Imans, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Kyl


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Karremanstraat bij de Bildtpoorthuis
 
koperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met110-00-00 CG
koperTrijntje Hanses
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperCornelis Arjens Jonkerkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-119 Bildtstraat 1Jan Kijl
1-119 Bildtstraat 1Jacob Kijlinwoning


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Kyl


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoorthuis
 
koperMarten Dirks, gehuwd met150-00-00 CG
koperAntje Zeyes
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten westenJan Kyl
verkoperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-131 Bildtstraat 1Jan Kyl1-10-00 CGhuis en stalling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Claas Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-178, gealimenteerd, eigenaar is Marten D. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Marten Dirks de Groot... 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Albert Jans Bruining... zv Baafje B huw Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jan Jansen Kiel... BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-178Achterstraat 1Marten D de Groot Claas Jans wedgealimenteerd
A-178Achterstraat 3Claas Jans wedgealimenteerd
A-195Bildtstraat 1Jan Kiel Jan Kiel stalhouder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Bildtstraat 1Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 1Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 3Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-195Bildtstraat 1Antje Jacobs Kiel, overleden op 27 augustus 1834dochter van Jacob J. Kiel, voerman (Bildpoort A 195) en Jantje Bolhuis, zuster van minderjarige Kaatje Jacobs Kiel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Haye Miedema... Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Gerrit Nieuwenhuisoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-195


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jacob Jansen Kiel... BS huw 1815, huw 1826, ovl 1842; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier en stalhouder, wijk A-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantie de Boeroud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-195; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantje Abels Bolhuis... HRL, huwt met Jacob Jansen Kiel op 24 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, herbergierse, ovl wijk A-195, dv Abel Jans B., en Antje de Bee; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198; oud 45 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-195KarremanstraatJacob Kiel58 jHarlingenm, protestant, gehuwd, herbergier en stalh.
A-195KarremanstraatJantie Bolhuis45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-195KarremanstraatCaatje Kiel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatAnna Kiel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatJantie de Boer43 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatGerryt Nieuwenhuis28 jBolswardm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 1Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 3Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 1Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 3Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 80A-195 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 15 en 32 van 22 jan 1873
adressoortbedraggebruik
A-195Bildtstraat 1provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1866huis met herberg, stalling en wagenhuis A-195
 
verkoperSybe Sjabbes Broersma (q.q.)
koperDirk Agema


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3461*A-187 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461*A-188 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461A-211 (Bildtstraat)Dirk Agemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5094Achterstraat 1 (A-187)Antje Miedema (wed. D. Agema)woonhuis en stal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 1 Herke de Groottimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 1H. de Groottimmerman


1929 - kentekenadresnaam
B-13379
Bildtstraat 1Klaas de Groot


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 3Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 1D. (Douwe) Leijen
  terug