Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 583-ong 3-ong D-157D-121


Naastliggers vanNieuwstraat 58
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 60
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 56


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Scheltes gortmaker


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0255v van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Jelckes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaucke Symons


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaucke Symens


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaucke Symens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0267r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaucke Simens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0287r van 18 nov 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaucke Simons


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0336r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de oosterstadsvesten]00‑00‑00 cghuis of twee kamers, met schuur en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 0‑16‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTaecke Egberts
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: een lange steeg]
naastligger ten noordenDoede Pyters
verkoperTaeck Sibolts voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Simons


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen tegenover de oosterstadsvesten]250‑00‑00 GGhuis of twee kamers, met schuur en ledige plaats
koper provisioneel
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTaecke Egberts
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDoede Pyters
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaucke Simons


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078r van 12 okt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Bauke Simons


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Baucke Symens


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijp NZ]1300‑00‑00 GGhuis daer de Swarte Gortmullen uuythanght, met ledige plaats ten zuiden
koper door niaarDouwe Bauckes zoon van de verkopersede Zwarte Gortmolen
geniaarde koperJan Fongers, gehuwd met onder de klokslag van Almenum
geniaarde koperHilck Ages
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsbolwerk naast de straat en diept]
naastligger ten zuidenNanne Melchers
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHendrick Hansen
verkoperTaeck Sybouts, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Symens


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049r van 21 okt 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Franekerpoortsdwinger, bij de42‑05‑00 GG3/16 huis
koperWillem Gijsberts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaske Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsberts c.u. kopen 3/16 (anderhalf achtepart) huis bij de Franekerpoortsdwinger. Gekocht van Aafke Douwes voor 42 gg.


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 36r van 19 aug 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Nieuwstraat 58
inventarisantSaske Douwes, weduwe (1) van
wijlen Douwe Bauckes
inventarisantSaske Douwes, weduwe (2) van
wijlen Pieter Pieters
aangeverAttie Alberts dienstmaagd in het sterfhuis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0036r] Beschrijvinge gedaen ten overstane van de heeren burgemeesteren Bart Lanting ende Lenert Croddebos tot desen geordonneerde commissarien geadsocieert met de ondergeschreven secretaris, ten sterfhuise van wijlen Saske [niet ingevuld], laest weduue van Pieter Pieters van alle d' goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden op 't versoeck van Symen Ages burger gortmacker alhier geauthoriseerde curator over d' twee nagelatene kinderen van voorschreven Saske bij Douwe Bauckes ende t eene kint bij Pieter Pieters respectievelijk echtelijck verweckt, ende dat op 't aengeven van Attie Alberts dienstmaeg int sterffhuis den eede van sulx alles getrouwelijck te doen in handen welgemelte commissaris Bartel Lanting gepresteert hebbende. Actum Harlingen de 19e augustus 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp waar de Swarte Gortmolen uithangt]850‑00‑00 GGhuis en schuur, voorhuis en gorthuis en dan nog een grote schuur en bakkerij een grote stal tussen beide in
biederN. N. de Zwarte Gortmolen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
verkoper q.q.Symen Ages, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Sas Douwes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijp]1300‑00‑00 CGhuis waar de Zwarte Gortmolen uithangt, en schuur c.q. voorhuis en gorthuis erachter, en ook nog een grote schuur en bakkerij met een paardestal ertussen
kopervrijgezel Jetse Pytters de Zwarte Gortmolen
eerdere bewonerwijlen Sas Douues
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
verkoperSibren Sibrens c.u.mr. timmerman


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijp, ten noorden van de]1100‑03‑08 GGhuis waar de Swarte Gortmolen uithangt, en schuur
koperJan Popkes, gehuwd metde Zwarte Gortmolen
koperIntje Hanses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen* gortmaker
verkoperJetse Pieters c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]950‑00‑00 GGhuis en schuur (voorhuis en het gorthuis erachter) en nog een grote schuur
koperDouwe Douwes, gehuwd metde Zwarte Gortmolen
koperRinkjen Sapes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaas poortsluiter
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordenJan Jansen* gortmaker
verkoperde crediteuren van Jan Popkes, gehuwd met
verkoperIntie Hanses


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Albert Dirx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0098v van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp of de Ooster stadsvesten]1000‑00‑00 GGhuis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangt
koperTjebbe Harkes, gehuwd metde Zwarte Gortmolen
koperPyttje Taekes
toehaakeen gouden ducaton en drie rijksdaalders
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPyter Jacobs* timmerman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperDouwe Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjebbe Harkes x Pyttje Takes koopt een huis en gorterij 'de Swarte Gortmolen' bij de Franeker Pijp of Ooster stadsvesten. Ten O. die vesten, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. timmerman Pyter, ten N. Jan Jansen. Gekocht van Douwe Douwes, voor 1000 gg. en 1 gouden ducaat en 3 rijxdaalders.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjebbe Herckes gortmaker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0162v van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herke Tjebbes
naastligger ten zuidensteeg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0081v van 1 jul 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 58Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]280‑00‑00 GGhuis
koperJan Jacobs, gehuwd metportier van de Franekerpijpen
koperAntie Heerkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jacobs portier
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperhypothecaire crediteur van Lijsbert Heerkes, weduwe van
verkoperwijlen Uilke Aukemazilversmidsknecht


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145r van 17 dec 1769 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Doedes


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0244r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGerke Reynders n.u.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-157Nieuwstraat 58Jan Berends Oppenkamp... zv Berend Jans O, en Trijntje Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 803Nieuwstraat 58Arend Lodewijks van der PijptrekschipperHarlingenhuis (75 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 803Nieuwstraat D-157Johannes S. Postmawoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-157Nieuwstraat 58Johannes Jans Schoenmaker... Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3150Nieuwstraat D-121Frans Neijsinghwoonhuis


1888 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 08-08-1888
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Nieuwstraat 58, HarlingenNieuwstraat 58Cornelis Bloemhofverkoop van sterke drank in wijk D-121


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3150Nieuwstraat 58 (D-121)Cornelis Bloemhoffwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Nieuwstraat 58Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 58 Wobbe S. van der Woudetapperf. 2500f. 3000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 58W. v/d Woudecafehouder


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24455
Nieuwstraat 58Remmelt van der Woude


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 58F. (Folkert) v.d. Vaart
  terug