Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 363-032 3-037 D-092D-133


Naastliggers vanNieuwstraat 36
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 38
ten westenOoievaarsteeg 23
ten noordenNieuwstraat 34


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMary [staat: Mary Pieters weduwe], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat [staat: tussen de Franekerpoort en Franekerpijp]50‑00‑00 CGkamer
koperJohannes Jansen c.u.schipper op Franeker
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPeter Joris Piphron


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp aan de wal]60‑00‑00 GGhuis of kamer
koper door niaarJohannis Johannis, gehuwd metschipper op Franeker
koper door niaarTrintie Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑08 CG
geniaarde koperJarich Frieses
naastligger ten oostende stad Harlingen: onlangs gekochte ledige plaatsen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende niaarnemers Johannis Johannis c.u.schipper op Franeker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096r van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Johannes Janssen c.u.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Johannes Bosejonge


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]145‑00‑00 GGoud pothuis of schuur
koperJelle Claessen, gehuwd metkoopman
koperAntie Sytses
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenWobbe Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Abbes, gehuwd met
verkoperGeertie Jetses


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0244r van 15 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Johannis Bosejonge


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Johannes Bosejonge


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0078v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Johannes Boosjonge


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Joannes Boosionge


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]0‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats ten noorden
aanhandelaarDouue Douues c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
toehaak280-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenWabbe Jelles schipper
naastligger ten noordenRinse Wybrens
naastligger ten noordenWillem Gijsbarts
verwandelaarJelle Clasen c.u.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0109v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Boosjonge


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0229r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Bosejonge


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Pytter Jacobs


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de trekschippers peerdestal126‑00‑00 GGhuis, schuur en koestalling
koperJacob Hiddes mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenWobbe Jelles te Vlieland
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon
verkoperDouwe Douwesmr. bakker te Grettingabuurt


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261r van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hiddes metselaar


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat] bij de trekschippers paardenstal180‑00‑00 CGhuis, schuur en koestal
koperJan Pytters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten zuidenWobbe Jelles te Vlieland
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordende weduwe van Goitjen Croon
verkoperJacob Hiddesmetselaar


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Joannes Bosejonge


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pytters mr. timmerman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]125‑00‑00 GGhuis
koperJaen Aeges, enwaterhaler
koperLeen Alberts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid
naastligger ten westenJaerich Piers
naastligger ten noordenTjallingh Janes
verkoperJan Pieters c.u.timmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmerman


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[de eerste kamer in deze akte]


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat bij de Franekerpoort]134‑00‑00 CG1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen
koperburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuiden[de tweede kamer in deze akte]
naastligger ten westenburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten noordenJacob Sierx
verkoperAntie Keimpes, gehuwd met
verkoperTiaard Pieters


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwe straat bij de Franekerpoort100‑00‑00 CGwoning
koperDedmer Jansen c.u.mr. bontwever
naastligger ten oostenNieuwe straat
naastligger ten zuidenhet huis van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenEpe Pieters
naastligger ten westende tuin van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten westenEpe Pieters
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx
verkoperDieuke Willems, gehuwd met
verkoperEpe Pieters


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149v van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDedmer Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 36pothuis
eigenaarSchelte Jansen
gebruikerSchelte Jansen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 36pothuis
eigenaarSchelte Jans
opmerkingpro deo begeert


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat] bij de Franekerpoort]150‑00‑00 CGhuis
koperWillem Tomas c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenWillem Loon
naastligger ten westende tuin van de erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
naastligger ten noordenWillem Tomas c.u.
verkoperTrijntie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Dedmer Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 36wagenhuis
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikerTjeerd Fockes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Thomus


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289v van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAege Jaenes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAege Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 36huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Lammerts
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0133r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Jansen


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0129v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jaenes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-032 Nieuwstraat 36Leenerd Jansen, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 36huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerLeendert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Jaanes


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]150‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Gerryts Plag, gehuwd metbontwever
koperLeene Janzen
huurderAlbert Janes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Age Janesoud bontwever
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Leene Alberts
verkoper van 1/4vrijgezel Jaane Alberts


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0124r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Gerryts mr. bontwever


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Plagge* bontwever


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0060r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Plagge


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Plagge


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0221r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Douwes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0258r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ749‑14‑00 CGhuis
koperBeernd Plagge te Mesum
bewonerHarmen Plagge, gehuwd met
bewonerLeena Jansen
verkoperHarmen Plagge, gehuwd met
verkoperLeena Jansen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Plagge


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Plagge


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0350r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Plagge


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernd Plagge


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0086v van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPlagge koopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Beerent Plagge


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0188v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPlagge koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-037, pag. 52Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal0‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 108 van 27 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-092Nieuwstraat 36koopaktefl. 45huis D-092
 
verkoperHarmen Rengers (q.q.)
koperHarmen Hoogmolen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Harmen Homeulen... Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816. (HBBHarl. 1816, fiche ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Hendrik Homeulenzie ook: H. Hoogmolen; gebruiker van wijk D-092, wewer, eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Hendrik Hoogmolen... HRL, huwt met Jetske Lammerts Borgers, kind: Grietje Hendriks H, geb 1809 HRL, werkman in 1814, ovl wijk D-092; BS ovl 1814; 1831 overlijdens, ovl 1839; k H. Harmens Homeulen van HRL, en Jetske Lammerts Burgers van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-092Nieuwstraat 36Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 817Nieuwstraat 36Pieter van NoordencommiesHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Foukje Johannes Oosterhof... Cornelis de Ruiter; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1857; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-092; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Marten J Hidmazie ook: Hibma en Hiddema; oud 35 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-092; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-092NieuwstraatMarten J Hidma35 jtimmermansknegtAlmenumm, protestant, gehuwd
D-092NieuwstraatFroukje Oosterhof40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-092NieuwstraatJelte Martens Hidma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-092NieuwstraatJohannes Martens Hidma7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-092NieuwstraatBerbera M Hidma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-092Nieuwstraat 36Thomaske Westerhoek, overleden op 4 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 12 1/2 jr, geboren Franeker 4/11/1833, overleden Nieuwstraat D 92. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Klaas Jorkes Westra... 1841, N.H., zv Jorke W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Pietje Jans van Vliet... huishoudster, N.H., dv Jan vV, en Gerritje Overzee; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Romkje Ages Postma... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Aukje Lammerts Pollema... Wijngaarden op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, dienstmeid. turfmeetster in 1851, ovl wijk D-092, dv Lammert Oeges P, en Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1824, ovl 1846, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 817Nieuwstraat D-092Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 817Nieuwstraat D-133Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis
Sectie A nr. 2235Nieuwstraat D-133Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemaplek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4865Nieuwstraat 36 (D-133)A. Paiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 36J.H. Benningopperman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 36S. (Sietse) Breidenbach
  terug