Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 243-036 3-044 D-097D-139
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 263-036 3-044 1/2D-097D-138


Naastliggers vanNieuwstraat 24
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 26
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 22


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0127r van 25 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenhet huis van Wopke Jelles op het westend van Vlieland


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147v van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ype Meynerts c.u.timmerman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0153v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Tjeerds


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarwed. Claes Jansen
gebruikerGerrit Waterhaler
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarwed. Claes Jansen
gebruikerGerrit Waterhaler cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Pyters


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 26Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]275‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperJetske Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenzeker steegje
naastligger ten westende mouterij van Harmen Ages, gehuwd met
naastligger ten westenJanke Tieerds
naastligger ten noordenTrijntie Pyters
verkoperHarmen Ages, gehuwd met
verkoperJanke Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen x Tjitske Cornelis koopt een huis wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de mouterij van verkoper, ten Z. een steegje, ten N. Trijntie Pyters. Gekocht van Harmen Ages x Janke Tieerds.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0342v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan van Haerlem


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReiner Jansen


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 26Nieuwstraat WZ470‑00‑00 CGhuis
koperJurjen Jansen Bartels bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan de Boer
naastligger ten westenburgervaandrig Meindert Arentsma mr. brouwer
naastligger ten noordenReiner Jansen
verkoperJetske Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Jansen Bartels, bontwever, koopt een huis wz. Nieuwstraat. Grondpacht 25 st aan de Stad. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Jan de Boer, ten W. vaandrig en mr. brouwer Meinert Arentsma, ten N. Reiner Jansen. Gekocht van Jetske Cornelis wv Jan Jansen, voor 470 cg en 2 gg. tot een vereringe.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-036 Nieuwstraat 24wed. Arjen Cornelis, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0137r van 7 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0044v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0256v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten noordenGrietje Tinges koopvrouw


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 26Nieuwstraat WZ725‑00‑00 CGhuis
koperJan Jacobs Burgraaff, gehuwd met
koperTrijntje Claases
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurderJan Jacobs Burgraaff 38‑00‑00 CG
huurderTrijntje Claases
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenGeert Jans brouwer
naastligger ten noordenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten noordenGrietje Tinges koopvrouw
verkoperJan Bertels, gehuwd metkoopman
verkoperGrietje Tingeskoopvrouw


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-0441/2, pag. 53Nieuwstraat 24M Betzauw0‑10‑00 cgmouterij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Jan Jacobs Burggraaf... Adams, 15ju1781. (GAH1112); id. f. 81:15:0, 20 jun 1779. (GAH1110); eigenaar en gebruiker van wijk D-097, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk D-098; gebruiker is Jacob Uldriks Wip, korendrager, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Nieuwstraat 24 J.J. Burggraaffl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-097Nieuwstraat 24Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
D-097Nieuwstraat 26Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 823Nieuwstraat 24Jacob WinkelwinkelierHarlingenhuis (190 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 823Nieuwstraat 26Jacob WinkelwinkelierHarlingenhuis (190 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
D-097Nieuwstraat 24Dubbelde huizinge, met tuin en bleek, en verdere annexen in de Nieuwestraat, huurders Martinus, Weersma en Sipke hoffinga. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Reinskje Nieuwenhuisoud 50 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Sikke Dirks Nieuwenhuis... N, en ... ; BS huw 1834, huw 1837, ovl 1842; oud 59 jaar, geb Herbayum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839; S.D.N. eigenaar van percelen nrs. 776 en 777 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 482, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-097NieuwstraatSikke D Nieuwenhuis59 jgeenHerbayumgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatReinskje Nieuwenhuis50 jDongjumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatHerke Nieuwenhuis20 jAchlumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatAtze Nieuwenhuis11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatAntie Nieuwenhuis18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatHendrik Beidschat [Beytschat]25 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatGeertje Mulder25 jGorredijkgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatFolkert Beidschat [Beydschat]7 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatMartje Beidschat [Beydschat]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 288 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Pietertje Hendriks Beidschat, overleden op 4 maart 18413 mnd, overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Teunis Beidschat, schippersknecht en Geertje Folkerts Mulder, zuster van minderjarige Maatje en Folkert Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 288 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 26Pietertje Hendriks Beidschat, overleden op 4 maart 18413 mnd, overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Teunis Beidschat, schippersknecht en Geertje Folkerts Mulder, zuster van minderjarige Maatje en Folkert Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 329 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Hiltje Hendriks Beidschat, overleden op 29 september 1844bijna 1 mnd (geboren 31/8/1844), overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Beidschat, trekschipper en Geertje Mulder, zuster van minderjarige Martje, Folkert en Pietertje Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 329 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 26Hiltje Hendriks Beidschat, overleden op 29 september 1844bijna 1 mnd (geboren 31/8/1844), overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Beidschat, trekschipper en Geertje Mulder, zuster van minderjarige Martje, Folkert en Pietertje Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Baukje Sybes Visser, overleden op 24 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr, geboren Wijnaldum, overleden Nieuwstraat D 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 26Baukje Sybes Visser, overleden op 24 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr, geboren Wijnaldum, overleden Nieuwstraat D 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Hendrik Oosterling, overleden op 19 december 1848(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Oudebildtzijl, overleden Nieuwstraat D 97, voerman, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 26Hendrik Oosterling, overleden op 19 december 1848(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Oudebildtzijl, overleden Nieuwstraat D 97, voerman, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Hendrikje/Ruurdtje Heerpelsgeb 12 jul 1797 Pingjum, ovl 23 aug 1871 HRL, huwt met Klaas J. Heins, Vst 24 mei 1859 vanuit Pingjum, dv Marten H, en Geertje Ploegstra; BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, 181


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Klaas Jans Heins... 24 mei 1859 vanuit Pingjum, zv Jan H, en Jetske (vd Let); BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Sophia van Temmen... en Angenietje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 823Nieuwstraat D-097Brand Jans Hoffingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2533Nieuwstraat D-139Brant Jans Hoffinga en medeëig.woonhuis
Sectie A nr. 2533Weverstraat G-396Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3532Nieuwstraat 24 (D-139)Jan P. Posthumus (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3533Nieuwstraat 26 (D-138)Jan P. Posthumus (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 24 Herman Radsmabestellerf. 0f. 600
Nieuwstraat 26 Antonius Severeinwerkmanf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 24A.F. Breidenbachgrondwerker
Nieuwstraat 26R. Baardatichelwerker
Nieuwstraat 26A. Severeinzoutzieder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 24H. (Harmen) Severein
Nieuwstraat 26J. (Jacob) van Keulen


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8803Nieuwstraat 26
  terug