Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Ooievaarstraat 9(niet bekend)(niet bekend)D-138D-106
 huisnummer lager  Ooievaarstraat 9(niet bekend)(niet bekend)D-138D-149


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 14 van 1 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-138Ooievaarstraat 9koopaktefl. 250huis D-138
 
verkoperGeert Roelofs (gehuwd met Grietje Sipkes)
koperHarmen Johannes (gehuwd met Aaltje Fokkes)


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 15 van 15 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-138Ooievaarstraat 9renversaalfl. 250huis D-138
 
Harmen Johannes
Geert Roelofs


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-138Ooievaarstraat 9Geeske Harmens Smitgeb 1811/12 HRL, ovl 25 sep 1812 HRL; wijk D-138, dv Harmen S, en Aaltje Fokkes (Wijngaarden); BS ovl 1812; geb 15 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Harmen Johannes Smit en Aaltje Fokkes


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-138Ooievaarstraat 9Isaak Harmens Smitgeb 8 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 20 dec 1814 HRL; wijk D-138, zv Harmen Johannes S., en Antje Isaaks Faber; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1814


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-138Ooievaarstraat 9Ytje Sybesgeb 1749 Franeker, ovl 2 jun 1813 HRL, ovl wijk D-138; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-138Ooievaarstraat 9Harmen Johannes Smit... ovl 1814, huw 1817, huw 1818, ovl 1827, ovl 1829, huw 1838, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk D-138, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Ooievaarstraat 9 Harm.J. Smitfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-138Ooievaarstraat 9Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 837Ooievaarstraat 9Johannes Andries GebelmelktapperHarlingenhuis en erf (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-138Ooievaarstraat 9Jan Arnoldus Wijnalda... 1838, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouder, wijk D-138; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-138Ooievaarstraat 9Tetje Hessels Wallinga... huw 1838, ovl 1849, ovl 1850; oud 39 jaar, (vnm: Fetje), geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk D-138; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-138Jan T Wijnalda33 jsteenhouwerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-138Fetje H Wallinga39 jnaaivrouwHarlingenv, protestant, gehuwd
D-138Pieter Wijnalda6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-138Thomas Wijnalda2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-138Baukje Wijnalda10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-138Dieuwke Wijnalda8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-138Jantie Vork18 jTerschellingv, protestant, ongehuwd
D-138Yetje de Groot15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 837achter de Lombard D-138erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4071*Oosterkeetsteeg D-106Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 4071*Nieuwstraat D-149Anna Meijerwoonhuis
  terug