Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNieuwstraat 2(niet bekend)(niet bekend)D-141D-157
   huisnummer hogerNieuwstraat 2(niet bekend)(niet bekend)D-141D-158


Naastliggers vanNieuwstraat 2
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 4


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0290v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Sjoukje Hayes... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Johannis Klaases Norel... D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, met comp. ; gebruiker Lolle Pieters, arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Lolle Pietersgebruiker van wijk D-141, arbeider; eigenaar is J. Norel en Comp., 1814 (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-141Nieuwstraat 2J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 841Nieuwstraat 2Kaatje Jans en mede E.schipperscheHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Marten Hendriks Klaver... K, en Klaaske Martens; BS huw 1816, ovl 1842; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk D-141; VT1839; geb 6 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Baltes Klaver en Klaaske Martens; Ik ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Tjerkje B Brandijoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-141; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-141Marten H Klaver49 jpannebakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-141Tjerkje B Brandy46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-141Sytze B van Hoek13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-141Nieuwstraat 2Marten Hendriks Klaver, overleden op 23 maart 184250 jr, pannenbakker, overleden bij Franekerpoort D 141, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 497 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-141Nieuwstraat 2Klaas Everts Voordewind, overleden op 10 oktober 18433/4 jr (geboren 27/11/1842), overleden Nieuwstraat D 141, zoon van Evert Hendriks Voordewind, zeeman en Antje Klazes van der Zee, broer van minderjarige Hendrik Everts Voordewind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Gatske Yeges Visser... te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-141Nieuwstraat 2Wytske Zeversgeb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 841achter de Lombard D-141Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
D-141Nieuwstraat 2113/120 gedeelten in eene woning achter de Lombard, in huur bij J., Bambach. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
D-141Nieuwstraat 2113/120 gedeelten in eene woning achter de Lombard, in huur bij J., Bambach. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 175.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3525Plantsoen D-157Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 4066Plantsoen D-158Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4069Nieuwstraat 2 (D-154)Taeke Bouwmanswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 2aC. Kniertransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 2J. (Johannes) Buikhuizen
  terug