Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNieuwstraat 13-019/23-019/23-023D-142D-159


Naastliggers vanNieuwstraat 1
ten oostenNieuwstraat 3
ten zuidende Nieuwstraat
ten westende Nieuwstraat


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1Nieuwstraat OZ [staat: Angelierstraat] noordeind in de Franekerpoortsdwinger200‑00‑00 gghuis bestaande uit twee aparte woningen
koper provisioneelAlbertie, weduwe van
koper provisioneelwijlen Koert Fleur
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende hof van Goucke Braem
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047va van 1 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1Nieuwstraat OZ [staat: Franekerpoortsdwinger aan het noordeinde van de Anjelierstraat]66‑00‑00 gghuis bestaande uit twee kamers
koper provisioneelGoucke Braem apotheker
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenGoucke Braem
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Otto Alberts, curator over te Groningen
verkoperHendrickus Coerts Fleurs


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0184r van 13 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1Franekerpoortsdwinger, in de55‑05‑00 ggkamer
koperSioucke Alberts
naastligger ten zuidenhet perceel verkocht in de vorige akte
naastligger ten oostenGouke Claessens Braem
naastligger ten westenstadsvesten en straat
naastligger ten noordenstadsvesten en straat
bewonerde weduwe van wijlen Claes Theunis
verkoperGouke Claessen Braem


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0183r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1zuidFranekerpoortsdwinger45‑04‑00 ggkamer
koperJan Oepkes
borg voor de koperAbraham Jansen
naastligger ten oostenGouke Braem
naastligger ten zuidenGouke Braem
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenFranekerpoortsdwinger
verkoperGouke Braem


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0092r van 25 feb 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1Franekerpoortsdwinger, in de90‑00‑00 cgkamer
koperFreerk IJsbrands c.u.
naastligger ten oostenGoucke Clases Braam
naastligger ten zuidenJan Oepkes
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper van 1/2Janke Orcks, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Siouke Alberts
verkoper van 1/2Doyke Siouckes, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Eelkes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0081v van 10 nov 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1Franekerpoortsdwinger60‑00‑00 cgkamer
koperJacob Eelkes, gehuwd met
koperDoyke Sjouckes
naastligger ten oostende hof van Gouke Braams
naastligger ten zuidenJan Upkes
naastligger ten westenstadsvesten en straat
naastligger ten noordenstadsvesten en straat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperWillemke Bastiaans


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0253v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 1Nieuwstraat noordeinde bij de Franekerpoortsdwinger120‑00‑00 ggwoning
koperFreerk Hendriks mr. bontwever
huurderJan Alberts mr. bontwever30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Doncker
naastligger ten zuidenFreerk Ates c.u.
naastligger ten westenFreerk Ates c.u.
naastligger ten noordenlege plek grond
verkoperLolke Beerns, gehuwd metvarensgezel
verkoperGrietje Jans Sanstra


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-019/2Nieuwstraat 1kamer
eigenaarFreerk Hendrix
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-019/2Nieuwstraat 1kamer
eigenaarFreerk Hendriks
gebruikerJan Janzen
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-019/2Nieuwstraat 1kamer
eigenaarPyter Clases
gebruikerPyter Clases
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-023Nieuwstraat 1wooning
eigenaarHarmen Hamburg
gebruikerBeerend Bruining
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-023Nieuwstraat 1huis
eigenaarHarm. Hendriks wever
gebruikerDirk Cloppenburg
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-023 , pag. 51Nieuwstraat 1Haaye 0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Baukje Jansged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antje Allerts; geb 1765 HRL, ovl 1 jul 1812 HRL; wijk D-142, dv Jan Tjeerds en Antie Flint; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Hendrik Claasesovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk D-142, medegebruiker is Jetske C. Reitsma, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Jetske Clases Reitsmageb 1777 HRL, ovl 25 nov 1829 HRL, ongehuwd, dv Klaas Jans R, en Simontje Aukes; BS ovl 1829; gebruiker van wijk D-142; medegebruiker Hendrik Klaases wed. ; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-142Nieuwstraat 1Gereformeerde Diaconiewed Hendrik Klaases
D-142Nieuwstraat 1Gereformeerde DiaconieJetske C Reitsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 843Nieuwstraat 1 Hervormde Diacony Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Sybeda Zijlstrageb 1788 Makkum, ovl 17 feb 1847 HRL, huwt met Sjoerd Poppes Tigchelaar dv Feike Pieters Z, en ... ; BS ovl 1847; oud 50 jaar, (vnm: Sijserda), geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-142; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-142Sysferda Zijlstra50 jgeenMakkumv, protestant, weduwe
D-142Anne Tichelaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-142Rinske J Visser8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-142Nieuwstraat 1Klaaske Beidschat, overleden op 11 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, Nieuwstraat D 142, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1204 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-142Nieuwstraat 1Minke Rintjes van der Post, overleden op 29 april 184849 jr, geboren Stavoren 11/3/1799, overleden Nieuwstraat D 142, vrouw van Hielke van der Burg, werkman, moeder van minderjarige Willem, Teedsche en Jantje Hielkes van der Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Fokje de Vriesgeb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Jacobus van Bree... met Fokje de Vries, werkman, zv Carel vB., en Anna Catharina Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Vogeltje de Vries... 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 1Geertruida Jans van Rooyen... ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 843achter de Lombard D-139Johannes Daum woonhuis
Sectie A nr. 843achter de Lombard D-140Jan J. Meij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 843Nieuwstraat D-159 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4837Nieuwstraat 1 (D-159)Willem Oldenburgerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 1 Marten Krookleerlooierf. 600f. 600


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10759
Nieuwstraat 1Pieter Alkema


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Nieuwstraat 1, HarlingenNieuwstraat 1P. Alkema & zn.schilder en behanger


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 1P. Alkemaschilder


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NieuwstrP. Alkema2012Schild bedr


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 1H. (Harmen) Attema  terug