Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 5(niet bekend)(niet bekend)D-143D-161


Naastliggers vanNieuwstraat 5
ten zuidenNieuwstraat 7
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 3


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107r van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 5Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwestraat] bij de Franekerpoortsdwinger400‑00‑00 CGwoonhuis, stal, wagenhuis en tuintje
koperLolke Beerns, gehuwd metmetselaar
koperGrietie Jans Sanstra
naastligger ten oostenpad naar de Nieuwestraat
naastligger ten zuidenMeindert Cobes
naastligger ten zuidenHendrik Jansen
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJylt Baukes metselaar
verkoperHere Gerbens, gehuwd metvoerman
verkoperJanke Johannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Beers, metselaar x Griettie Jan Sanstra koopt een huis aan het N. eind van de Nieuwstraat, omtrent de Franekerpoortsdwinger. Ten O. de reed naar die straat, ten W. die straat, ten Z. Meindert Cobes? en Hendrik Jansen, ten N. Jijls? Baukes, metselaar. Gekocht van Rijn? Reiner Gerbens, voerman x Janke Johannes, voor 400 cg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0252r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Ates c.u.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0250r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 5Nieuwstraat NZ bij de Franekerpoortsdwinger380‑00‑00 GGwoning en tuintje
koperFreerk Ates, gehuwd metdamastwever
koperSytske Pyters
naastligger ten oostenPad naar de Nieuwstraat
naastligger ten zuidenHendrik Jansen
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende weduwe van Jielt Baukes
verkoperLolke Beerns, gehuwd metvarensgezel
verkoperGrietje Jans Sanstra


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0105v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerk Ates


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0238r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Ates


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0130v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 5Nieuwstraat OZ aan het noordeinde bij de stads Dwinger558‑00‑00 GGhuis en hof mitsgaders weefwinkel
koperDaniel P. Beva, gehuwd met
koperAeltje Teunis
naastligger ten oostende reed van en na de Nieuwestraat
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenAntje Jielts
verkoperSytske Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Freerk Ates


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0050r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaniel Paulus


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0075r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 5Nieuwstraat bij Franekerpoorts dwinger51‑00‑00 GGhuis
koperDirk Booms timmermansknecht
huurderRintie Pieters schipper op Dokkum
naastligger ten oostenbolwerk en rijpad
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Daniel Paulus
naastligger ten westende weduwe van Harmen Hendriks
naastligger ten noordeneen lege plek grond
verkoperCornelis Jacobs Coster


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Hendrik Heyner... 1803, 1805, BS huw 1826 1835 overlijdens, ovl 1839, ovl 1846, ovl 1875; wed. H.H. gebruiker van wijk D-143, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-143Nieuwstraat 5Gereformeerde Diaconie Hendrik Heyner wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 845Nieuwstraat 5Hervormde DiaconyHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Akke Wiebes van der Schel... Arum, ovl 24 mrt 1880 HRL, huwt met Dirk Jans Oudeboon, spinster en wonende te HRL. 1844, N.H., ovl wijk D-143, dv Wiebe vdS, en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Femke Klases Gorter... van genoegzaam bewijs, 3 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-143; VT1839; kind: Wilhelm Gerrits Meyer, geb 20 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Gerritje Douwes van der Schaaf... vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 38 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Jan Cornelis Visser... in 1851, zv Cornelis Jans en IJtje Scheltes; BS ovl 1840; 1844 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 43 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Janna Wijkel... HRL 1810, BS ovl 1826, huw 1830, ovl 1831, huw 1836 1844 overlijdens, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 108 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-143Nieuwstraat 5Dirk Jans van der Mey, overleden op 12 augustus 183927 jr, werkman/zeeman, overleden op zee, man van Grietje Gerard Meyer, naaister Nieuwstraat D 143. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-143Femke K Gorter54 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
D-143Grietje Meyer26 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Dirk Hillebrands van Loon... Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Doede Pieters Bakker... 1850 uit Wonderadeel, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, wijk E-008-, wijk G-160, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Doetje Meintsma... Wonseradeel, A 6 mei 1874 deventer, dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Grietje Jans Post... dv Jan Jans P, en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-143Nieuwstraat 5Tjitske Jans Tigchelaargeb 16 okt 1802 Midlum, ovl 9 apr 1866 HRL, huwt met Jan A. Hondema, Vst 13 mei 1862 uit Almenum, ovl wijk D-143, dv Jan T, en Rinske Gerrits; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 845Nieuwstraat D-143Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 845Nieuwstraat D-161Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 845Nieuwstraat 5 (D-161)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 5W. v/d Meulenbetonwerker
  terug