Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 133-024 3-029 D-146D-165


Naastliggers vanNieuwstraat 13
ten zuidenNieuwstraat 19
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 11


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0146r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 0, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJan Scheltes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0280r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Scheltus


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0014v van 7 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ150‑00‑00 CGhuis met erf
koperJohannis Hendrix, gehuwd metschuitvoerder
koperHincke Upkes
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenClaes Jacobs
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende stalling van Cornelis Claessens
verkoperSchelte Jansen, gemachtigde broer
verkoperRein Jansen, gemachtigde broer van
verkoperPieter Jansen te Amsterdam


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Scheltes


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100v van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwestraat streckende van de straat tot aan het bolwerk220‑00‑00 CGhuis en erf met een klein tuinte erachter
koperEmmerick Eelckes, gehuwd met
koperRomkjen Cornelis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNanning Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stal van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen
verkoperJohannes Hendriks, voor hem en als gelastigde van zijn vrouw
verkoperHinke Upkes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211v van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ [staa: Nieuwestraat]200‑00‑00 CGhuis en erve
koperJan Pieters Schaaff c.u.
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenNanning Willems
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende stalling van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen
verkoperRomkjen Cornelis, gehuwd met
verkoperEmmerik Eelckes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pieters Schaaff


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarAlbert Beuwes
gebruikerwed. Jan Claessen
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarAlbert Beuwes
gebruikerwed. Jan Claessen
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109v van 20 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ vd straat tot aan het bolwerk144‑00‑00 GGhuis
koperJouke Tjercks, gehuwd met
koperYttie Gerrits
huurder voor 1 jaarBerent Lammerts c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenNanning Willems
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Claesens
verkoperSytske Jansen Schaaff, gehuwd met
verkoperTijs Rinnes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarJ. Bonk
gebruikerJ. Bonk
opmerkingpro deo begeert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjebbe Joukes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0218v van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ315‑00‑00 CGhuis
koperHendrick Hendricx mr. bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHendrich Beerents
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenvroedsman Boncq
verkoperTjebbe Jouckesoud rogdrager


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0037v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarJoost Gongarijp n.u.
gebruikerwed. Jacob Boukes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0132r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ440‑00‑00 CGhuis
koperGerrit Hendrik Alberts, gehuwd met
koperAntje Jans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHarmen Martens
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJoost Rinia Gonggrijp
verkoperHendrik Hendriks, gehuwd metbontwever
verkoperAntje Anthonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hendrik Alberts x Antie Jans koopt een huis, tuintje en plaets, in de Nieuwestraat. Ten O. de stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Harmen Martens, ten N. Joost Rinia Gonggrijp. Gekocht van Hendrik Hendriks, bontwever x Antje Anthonijs, voor 440 cg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006r van 23 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0016v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendriks


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarJoost Gonggrijp n.u.
gebruikerwed. Willem Andrys
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0231r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoost Gonggrijp


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Alberts


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0165r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Alberts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0278r van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat175‑14‑00 GGhuis
koperHeere Claasen arbeider in de zoutkeet
huurderWillem Flaman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2IJsbrand Joosten Gonggrijpmr. bakker
verkoper van 1/2Rinia Joosten Gonggrijpmr. bakker
erflaterwijlen vroedsman Joost Gonggrijp, gehuwd met
erflaterwijlen Baukje IJsbrands Persijn


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0294r van 8 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Alberts


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0169v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ200‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Foppes hovenier te Midlum
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: armvoogdij
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenHarm Rengers c.s.
verkoperHeere Claaseskoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0308r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ7‑00‑00 CGstuk grond, afgebroken huis
koperGerryt Foppes hovenier
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuiden [staat: noorden]dr. Symon Stijl
naastligger ten westenNieuwstraathovenier
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Gerryt Foppes hovenier
verkoper q.q.de Rooms Katholieke Gemeente, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Alberts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-031, pag. 37Nieuwstraat 13Ate L. Boer


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0049r van 13 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ [staat: Nijstraat]400‑00‑00 CGhuis en grond
koperTeunis Cornelis Beidschat
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidende heer S. Stijl
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten noordenH. Plagge
verkoperGerryt Foppes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0082r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0194r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ wijk D-146215‑00‑00 CGhuis en tuin
koperAte Luitjes de Boer, gehuwd met
koperHiltje Pieters
huurderTheunis C. Beidschat
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Roelofs
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenHarmen Rengers
verkoperTheunis C. Beidschat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-029, pag. 51Nieuwstraat 13Ate L de Boer1‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Anna Johannesgeb 1803 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL; wijk D-146, dv Johannes Jans en Sijbrigje Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Ate Luitjes de Boer... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1815, ovl 1826, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk D-146, sjouwer, 1814. (GAH204); A.L. dB. ende Hiltje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-146Nieuwstraat 13Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 443 van 2 sep 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-146Nieuwstraat 13koopaktefl. 200huis in de Nieuwstraat D-146
 
verkoperHiltje Pieters (w.v. Ate Luitses de Boer)
koperDouwe de Roos


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 847Nieuwstraat 13wed. Douwe de RoosHarlingenhuis en erf (195 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Elisabeth Bleeker... wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Femke Klases Gorter... huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-167, wijk D-146; Gerhard Willem Meyer en F.K.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Grietje Klazes Bleeker... B., en Grietje Klazes de Vries; BS huw 1829, ovl 1849; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Neeltje Adams Lentz... en Trijntje Reltjes Jongeboer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-221; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Pieter C Martens... in 1851, DG, zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-221; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-146Nieuwstraat 13Cornelis Douwes de Roos, overleden op 2 november 183933 jr, timmerknecht, overleden Nieuwstraat D 146, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-146NieuwstraatGrietje Bleeker41 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
D-146NieuwstraatAntie de Roos5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-146NieuwstraatLijske Bleeker36 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-146NieuwstraatKlaasje Bleeker2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 14 feb 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-146Nieuwstraat 13koopaktefl. 300huis in de Nieuwstraat D-146
 
verkoperGerhardus Groenewoud
koperAnna Fredriks Bruikman


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 88 en 92 van 9 dec 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-146Nieuwstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 235huis in de Nieuwstraat D-146
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperHendrik Hendriks Faber


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Jan Andries Hondema... 13 mei 1862 uit Almenum, zv Andries H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS ovl 1822; bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, lijst ingez. Minnga/Sexb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Tjitske Jans Tigchelaargeb 16 okt 1802 Midlum, ovl 9 apr 1866 HRL, huwt met Jan A. Hondema, Vst 13 mei 1862 uit Almenum, ovl wijk D-143, dv Jan T, en Rinske Gerrits; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 847Nieuwstraat D-146Andries van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4147Nieuwstraat 13 (D-165)Eeuwe van der Heidewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 13J. v/d Wijkwerkman gasfabriek
Nieuwstraat 13G. v/d Wijkwinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 13J. (Jacob) van Vliet
  terug