Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 33(niet bekend)3-034 D-151D-176


Naastliggers vanNieuwstraat 33
ten zuidenNieuwstraat 35
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 29


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0041r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: aan het Oosterstadsbolwerk ten noorden van de schippers paardenstal]15‑00‑00 GGplaats
koperTijs Hendrickx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDouwe Aebeles
naastligger ten westenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDoede Roelifs
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Hendrikx koopt een plaats aan het ooster stadsbolwerk ten noorden van de schippers paardenstal. Ten Z. Douwe Aebeles, ten N. Douwe Jansen en Doede Roelifs. Geen grondpacht. Gekocht van de Magistraat voor 50 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Franekerpijp bij de schipperspaardenstal]600‑00‑00 GGnieuw huis, loods, plaats en put
koperJan Martens c.u. te Dronrijp
protesteert vanwege een hypotheekJarig Frieses
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidende plaats van Douwe molenaar
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Douwe Jansen
verkoperEernst Hendrickx
verkoperTijs Hendrickx
verkoperSipke Hendrickx


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0121r van 7 feb 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Pytters timmerman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0216v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Pytters mr. huistimmerman


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Pytters mr. huistimmerman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenStoffel Theunis


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0273r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: de zogenaamde Angelierstraat bij de paardenstal]132‑00‑00 GGhuis met een loods, plaats en tuintje
koperOtte Auckes Monsma buiten Harlingen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenGerryt Wopkes schuitvoerder
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Tromp mr. lijnslager
verkoperJacob Pietersmr. timmerman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Aukes Monsma koopt een huis in de Angelierstraat omtrent de Paardenstallen. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Gerryt Wopkes, schuitvoerder, ten N. Lammert Clasen Tromp, mr. lijnslager. Gekocht van Jacob Pieters, mr. tim merman te Leeuwarden, voor 132 gg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0224r van 24 jun 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenAuk Ottes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310v van 13 dec 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Pytters


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0329v van 7 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Angeliers of nieuwe straat bij de peerdestal]105‑00‑00 GGhuis
koperJillis Jansen, gehuwd metlijnslager
koperImmetje Clases
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenUilke Aukes wijdschipper
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Angeliers of Nieuwe straat]
naastligger ten noordenJillis Jansen, gehuwd metlijnslager
naastligger ten noordenImmetje Clases
verkoperLijsbet Ottes, gehuwd met
verkoperYme Jans, en erfgename van te Arum
erflaterwijlen Otte Aukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJillis Jansen Wiertsma, lijnslager x Immetie Clases koopt een huis c.a. in de Angelierstraat of Nieuwstraat, omtrent de paardenstal. Het huis heeft een voorhuis, 2 kamers, plaets en tuintje met put, en mandelige bak. Ten O. de Stadswal, ten W. die straat, ten Z. Uilke Aukes, wijdschipper, ten N. de koper. Gekocht van Lijsbet Ottes x Yme Jans te Arum, als erfgename van haar vader Otte Aukes, vroeger te Harlingen, voor 105 gg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]250‑00‑00 CGhuis
koperThomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met
koperEelkjen Bentes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenGreetie Jetzes
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSara Jillis, weduwe van
verkoperwijlen Swerus Claesen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0068r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEelken Bentes
naastligger ten zuidenThomas Jansen IJsenbeek


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]293‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Beerns, gehuwd metbontwever
koperMarijke Beerns
huurderRoelof bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten noordenJan Claesen bontwever
verkoperEelkjen Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jansen IJsenbeekbontwever


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0119r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvrije steeg
naastligger ten noordenHendrik Beerns


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188v van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Beernds


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0087r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Beernds


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0178v van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNeltje Beernds


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0219r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ [staat: Nijestraat]340‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Pieters mr. grofsmid
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenRuurd Beerends Eekel
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoperNeeltje Hendriks, gehuwd met
verkoperHarmen Dirksbontwever


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0221r van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Smit


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0238v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ130‑00‑00 GGijzersmederij
koperBeernd Jans mr. ijzersmid
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenReinder Pieters
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0045v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0110v van 30 jun 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ140‑00‑00 GGhuis en ijzersmederij
kopermeerderjarig vrijgezel Hendrik Lolkes
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenJohannes Adema
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoper q.q.Anthony van Ringh, curatormedicinae doctor
verkoper q.q.Douwe Bonnes Zeefsma, curatoren overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans, gehuwd metmr. smid
verkoperwijlen Jeltje Willems


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0122v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen smederij


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0250r van 3 mei 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ150‑00‑00 CGhuis en ijzersmederij
koperJohannes Haantjes, gehuwd met
koperPietje Pieters
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenJohannes Adema
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoperHendrik Lolkesmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Haantjes x Pietje Pieters


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0144r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 33Nieuwstraat OZ130‑00‑00 CGhuis en ijzersmederij
koperDirk Boterweg mr. ijzersmid
naastligger ten oostenstadsbolwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Haantjes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-034, pag. 52Nieuwstraat 33Dirk Boterweg0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Dirk Boterweg... (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. de Wilde, zoutmeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-151, smederij self, 1814. (GAH204); D.B. en Benskje Reints, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Ytje Agesgeb 26 sep 1805 HRL, ovl 30 nov 1814 HRL; wijk D-151, ged 12 nov 1805 HRL, dv Age Pieters en Weltje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1814


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Nieuwstraat 33 D. Boterwegfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-151Nieuwstraat 33D Boterwech D Boterwech smederij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 853Nieuwstraat 33Willem Johannes JagerslagerHarlingenstal (85 m²)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-151Nieuwstraat 33Doetje Alkema, overleden op 23 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 19/5/1844), overleden Nieuwstraat D 151. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-151Nieuwstraat 33Catharina Berends, overleden op 1 november 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1785), overleden Nieuwstraat D 151, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Foppe Gerrits Donjemageb 1 jan 1809 HRL, huwt met Martje Corth op 24 nov 1842 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes D. en Aukje Johannis vd Veer, gleibakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha142hu, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-129, 151


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 853Nieuwstraat D-151Martinus Knipperkoestal


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-151Nieuwstraat 33Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 853Nieuwstraat D-176Tjalling Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 853Nieuwstraat 33 (D-176)Tjalling Schaafsmawoonhuis en stal


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 33K. Boumabootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 33F. (Feikje) Sjoerdsma wv Wierda
  terug