Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 4 1-056 1-086 A-207 A-245
Naastliggers vanVissersstraat 4
ten oostenVissersstraat 6
ten zuidenZoutsloot 29
ten westenVissersstraat 2
ten noordende Vissersstraat


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-056Vissersstraat 4gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-056Vissersstraat 4gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Vissersstraat 4gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenopen veld


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Vissersstraat 4huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Vissersstraat 4Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 /2Vissersstraat 4Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 Vissersstraat 4Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Vissersstraat 4huis
eigenaarHarmen Willems
gebruikerHarmen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-056 /2Vissersstraat 4kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerEelke Bernardus
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargeburenstal en naastgelegen pakhuis
 
koperYpe Feykes oud herbergier60-14-00 GG
koperDouwe Lieuwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostenYpe Willems molenaar
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuyck koopman
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuyck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Hanekuyckkoopman


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis van Ype Feykes oud herbergier


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4Vissersstraat ZZ [staat: stadsvesten bij de Bargeburen]pakhuis
 
koperLykle Reidses mr. schilder77-10-00 CG
naastligger ten oostende stalling van Sybren Dirks
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuik
naastligger ten westende weduwe van Evert Hanekuik
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Lieuwesmr. wagenmaker
verkoperYpe Feikesoud herbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLykle Reidses, mr. schilder, koopt een pakhuis omtrent de Bargeburen. Ten O. de stal van Sybren Dirks, waardoor dit pakhuis beklemd is, ten W. wd. Evert Hanekuik, ten Z. Douwe Hanekuik, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker en Ype Feikes, herbergier, voor 77 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenleeg terrein


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen open terrein


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4stadsvesten bij de Bargebuirenpakhuis
 
koperArjen Reitses Blomberg mr. schilderaar105-00-00 CG
naastligger ten oostende stallinge van Sybren Dirks
naastligger ten zuidenSierk Talsma koopman
naastligger ten westenSierk Talsma koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSjeuke Hendriks, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Lykle Reytses Blomberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses Blomberg, mr. schilder, koopt een pakhuis c.a. aan de Stadsvesten omtrent de Bargeburen. Ten O. de stal van Sybren Dirks, die dit pakhuis beklemt, te W. en Z. Sierk Tolsma, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Sjeuke Hendriks wv Lykle Reitses Blomberg, winkelierse, als erfgename van haar man, voor 105 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Reidses Blomberg


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 4Bargeburen, stadsvesten bij depakhuis
 
koperPiebo Bakker mr. schoenmaker100-00-00 CG
koperHarmen Gonggrijp stadswachtmeester
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten oostenPiebo Bakker
naastligger ten zuidenHarmen Gonggrijp
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperArjen Reidses Blomberg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0132v van 6 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Janzen


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0151r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen pottenbakker


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenopen veld of plek grond


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-086 1/2Vissersstraat 4Hylke Hanekuik0-00-00 CGkamer beklemd onder no 1-059


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Dirk Sibrens... de bruid gecompareerd D.S., de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; wed. D.S. eigenaar en gebruiker wijk A-207, stal ledig, 1814. (GAH204); kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-207Vissersstraat 4Dirk Siebrens wed stal ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 86Vissersstraat 4Folkert Sipkes DraaismaHarlingenpottebakkerschuur (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Siegman... het Stadsarmhuis, huwt met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Luitjen/Luitzen de Boer... zeilmakersknecht, zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Rein Willems Kramer... 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Jurjens van Deulen... dv Jurjen D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 86A-207 (Bargebuurt)Bernardus J. van den Oeverpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2911A-245 (Bargebuurt)Jan Meijer jr.woonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vissersstraat 4, HarlingenVissersstraat 4Bloem, Cornelia'De eerste steen
gelegd door
CORNELIA BLOEM
oud 14 jaar
22 Juni 1898'
gerestaureerd 1991


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2911Vissersstraat 4 (A-245)Gerben Tigchelaarwoonhuis en schuur


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 4 Pokke Bijlsmazonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr. 4E. v.d. Geest86Vischh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 4B.W. (Bauke) Brouwer
  terug