Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 383-1503-1503-171G-002G-003


Naastliggers vanFranekereind 38
ten oostenFranekereind 40
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 36
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 38, HarlingenFranekereind 38, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0009r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFryse Douues


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0019v van 14 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Cornelis


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0143r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de franekerpoort aan de ZZ van het diept]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarTyerck Jansen, gehuwd met
aanhandelaarSymon Iskes
verpachter grondGerbrandt Diercx te Midlum 1‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekBouue Pyeters te IJlst
protesteert vanwege een hypotheekWybren Jansen, zoon van
protesteert vanwege een hypotheekTaecke Hessels
protesteert vanwege een hypotheekJancke Arents
naastligger ten oostenUulbe Jansen
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende kamers van Tyalcke Martens
naastligger ten westenMathijs Willems
naastligger ten westenals bewoner Friese Douwes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarJetse Cornelis, gehuwd met
verwandelaarPietrick Nannings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyerck Jans x Symon Ikkedr. Kopen een huis zz. Franekerpijp. Ten O. Uulbe Jans, ten W. het huis van Mathijs Willems waar Friese Douwes in woont. Grondpacht 20 st aan Gerbrant Diercx te Midlum. Door wandel verkregen van Jetse Cornelis x Pietrick Nannings.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204v van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38bij de Franekerpijp70‑00‑00 gghuis
koperJel Doedes, zuster van
koperFrouck Doedes
verpachter grondN. N. 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipcke Sytses* tafellakenwever
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenUlbe Jans
verkoperHarmen Warners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJel en Frouck Doedes kopen huis bijde franicker pijp. Grondpacht 21 st. Gekocht van Harmen Warners voor 70 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0325r van 29 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTierck schuitvaarder


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTierck Janssen schipper op Franeker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0097r van 8 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]0‑00‑00 gg1/4 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJantyen Luytyes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Yske Tyercks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]135‑00‑00 gg1/4 huis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]292‑00‑00 gg2/4 huis
koperPyter Sybrants te Leeuwarden
eigenaar van 1/4Pyter Sybrants te Leeuwarden
eigenaar van 1/4de weeskinderen van wijlen Rieme Tiercks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAntie Freercks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Tiercks, broer van
verkoperLieuue Tiercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sibrants te Leeuwarden koopt 2/4 huis waarvan hijzelf en de weeskinderen van zijn [schoon?]zuster Rieme Tiercks de rechten toebehoren, zz. Franekerpijpen. Ten O. Antie Freerxks, ten W. Jarich Frieses. Grondpacht (voor 1/1) 20 st. Gekocht van gebroeders Jan en Lieuwe Tiercks voor 292 gg 10 1/2 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0167r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]00‑00‑00 cg1/4 huis
koperN. N.
eigenaar van 3/4Pieter Sybrants te Franeker
verkoper q.q.Johannes Tiessens Tyesma, curator overkoopman te Franeker
verkoperde drie weeskinderen van wijlen Laes Jacobs, gehuwd met
verkoperwijlen Rieme Tiercx


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088v van 27 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Sybrands


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPeter Sibrants


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Sybrens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030v van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Sybrens


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Sybrens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud vaandrig Jacob Sprottinga


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Sprottinga


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38achterFranekereind ZZ [niet vermeld]66‑03‑00 cgtuin en hof
koperEeke Willems herbergier
toehaakeen rijksdaalder in specie
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEeke Willems herbergier
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Sprottinga
verkopervroedsman Jacob Sprottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gerbens koopt voor Harmen Harmens te Leeuwarden 1/12 deel van een huis op de hoek van de Bredeplaats, met tuin, bomen en plantagie en achteruitgang in de Vijverstraat. Ten O. Sjoerdt Schiere, grootschipper, ten W. de haven en het huis van Akke Doyes, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van de crediteuren van Jan Everts Oosterbaan x Auckien Wouters.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis en hof van Jacobus Sprottinga kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]180‑00‑00 ggpakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van de verkoper
koperHendrik Sopingius winkelier
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten oostenJacob Sprottinga kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Sopingius winkelier
naastligger ten westenHendrik Sopingius winkelier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJacob Sprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van Hendrick Sopingius


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio 55Franekereind 38pakhuis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio 35vFranekereind 38pakhuis
eigenaarHendrick Sopingius
gebruikerHendrick Sopingius
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]300‑00‑00 cgpakhuis
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.
naastligger ten oostenMarten Andries
naastligger ten zuidende weduwe Janke Reins
naastligger ten westende weduwe Janke Reins
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Reins met toestemming van haar zonen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Sopingius


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio Franekereind 38pakhuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0129r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Winsma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio 36rFranekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019va van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lennich


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0258v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lenning koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio 36rFranekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0083r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Talma


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0084r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Linnich koopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio 36rFranekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-150 , folio 36rFranekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma erven
gebruikerSjoerd Talma erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0159v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen pakhuis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 67vFranekereind 38pakhuis
eigenaarS. Talma erven
gebruikerDouwe Gabes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Bolman
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0263r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0058r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Schaaff q.q.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0102r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen pakhuis


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 67vFranekereind 38pakhuis [staat: grondpacht]
eigenaarS. Talma erven
gebruikerBroer Wybrnes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJan Bolman
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑02 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]425‑00‑00 cgpakhuis
koperAlbert Bolman, gehuwd metkoopman
koperAntje Rijkes
huurder bovenSteenveld bakker
huurder benedenAlbert Bolman
huurder benedenAntje Rijkes
naastligger ten oostenJan* Akkringa
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marijke Lex
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marijke Lex
verkoperGeertruida Talma, gehuwd met
verkoperJohan D. Toussaint


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171 , folio 67vFranekereind 38pakhuis
eigenaarA. Bolman
gebruikerClaas Steenveld
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerA. Bolman
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0106r van 23 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. Bolman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0145r van 23 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-171 , pag. 66Franekereind 38A. Bolman 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-002Franekereind 38A BolmanA Bolmanpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 860Franekereind 38Albert Bolman koopmanHarlingenpakhuis (70 m²)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 860Franekereind 38 Jan BolmanHarlingeneen halve nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-002Bij de gewezen Franekerpijp26 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen Franekerpijp22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Eva Fontein... huwt met Hendrik Jans Westra, DG, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Oeke Johannes van der Werf... BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860Franekereinde G-002wed. Jan Jaspers pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860Franekereinde G-003 Reinder Doris de Jong woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 860Franekereind 38 (G-003)Jan de Groot (Jzn.)woonhuis en pakhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Caf&ecaute;, Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 38J. de Grootcafehouder
Franekereind 38J. de Grootzeeman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 38H. (Hermanus) Zwaan


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 38rijksmonument 20351


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 860Franekereind 38


2023
0.16669392585754


  terug