Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 323-154 3-174 G-005G-006


Naastliggers vanFranekereind 32
ten oostenFranekereind 34
ten westenFranekereind 30
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 32, Harlingen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet weeskind van wijlen Eete Eetis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuideinde van het diept]0‑00‑00 GGwestelijke huis van twee huizen aan elkaar
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWibrant Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSicke Sickes te Gorinchem [staat: Ghorcum]
verkoperJan Salamons te Leeuwarden
verkoperTrijntie Salamons te Harlingen
verkoper q.q.Pieter Gerryts, curator
verkoper q.q.Berent Alberts, curatoren over
verkoperSicke Salamons
verkoperCatalina Salamons
verkoperWypck Sickes
verkoperNicolaus Vaerentholt, gehuwd met te Franeker
verkoperJouck Joerts te Franeker
verkoperWilhelmo Dimers, gehuwd met te 's Gravenhage
verkoperTrijntie Dyoerdts, en te 's Gravenhage
verkoper q.q.Hans Douwes Stapert, curator ad divisionem over
verkoper q.q.de jongste kinderen van Elske Dyoerdts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Jacobs, die erfgenaam was van zijn moeder
erflaterwijlen Ete Etis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet andere huis van de verkoper


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekerpijpen, bij de406‑00‑00 GGwestelijk huis van zekere twee huizen met de ledige plaats daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenhet voors. oostelijk huis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWibrant Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0083v van 14 apr 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kopers Reyner Douwes c.u.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0065r van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan gorter


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Douues


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Douwes
naastligger ten oostenWeverstraat


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051v van 31 aug 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gorter


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0082v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]420‑00‑00 GGhuis
koperHillebrant Ruyrdts trekschipper op Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Jan Symens trekschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Sopingius kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en vaart]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansengortmaker


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061ra van 3 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHillebrandts Ruyrdts trekschipper op Leeuwarden


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0045r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]420‑00‑00 GGhuis
koperSicke Coerts mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Seerps
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHendrik Sopingius mr. kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHilbrandt Ruirdtsschrijver in de waag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Coerts, mr. bakker, koopt een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. Pieter Seerps, ten Z. de Weverstraat, ten W. mr. kuiper Hendrik Sopingius, ten N. de algemene straat. Vrij in- en uitgang naar de Weverstraat. Grondpacht 1 cg. Gekocht van lands-weger en schrijver in de waag Hilbrandt Ruirds voor 420 gg.


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 279r van 20 dec 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 32
overledeneSicke Coerts, weduwnaar vanmr. bakker
wijlen Hiske Ruyrdts
Hilbrandt Ruyrdts Riewall, oom van en curator over
Ruyrdt Sickes nagelaten zoontje
aangeverDieucke Claessesgezworen uitdraagster
aangeverNeeltie Hesselsgezworen uitdraagster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0279r] Inventarisatie, beschrijvinge ende respectievelijcke waerderinge van goederen gedaen op ordre van de heere praesiderende burgemeester Augustinus Pytters Brouwer als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huise van Sicke Coerts burger en meester backer alhier, van alle sodanige goederen ende huisgeraden als daer ten voorschreven huise sijn bevonden, en dat ter instantie van Hillebrandt Ruyrdts Riewall als oom ende geauthoriseerde curator over Ruyrdt Sickes, sijnde een soontie van voorschreven Sicke Coerts bij wijlen Hiske Ruyrdts in echte verweckt, sijnde dese waerderinge gedaen ende geschiedt door Dieucke Claesses ende Neeltie Hessels mede gesworen uytdraagsters alhier, in welcks doende geprocedeert is in volgende maenieren. Actum den 20e december 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-154Franekereind 32huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Sopingius


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-154Franekereind 32huis
eigenaarb[urgem]r. Sopingius
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0062v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind [staat: bij de Franekerpijpen]228‑04‑00 GGhuis
koperHendrick Sopingius, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
koperJaneke Reins te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybe Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind
verkoperGerrytje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Hilbrand Ruyrds
verkoper q.q.Yttie Dirx, gelastigde van
verkoperRuird Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Sopingius x Jancke Reens te Leeuwarden koopt een huis omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. Sybe Pieters, ten Z.?, ten W. de oud-burgemeester Sopingius, ten N. de straat en diept. Het huis heeft een tuin en plaets, en vrij in- en uitgang naar de Weverstraat. Gekocht van Gerrytje Gerryts wv Hillebrand Ruurds, en Ruurd Sickes, voor 228 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-154Franekereind 32huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0258v van 27 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]200‑00‑00 GG[1/2] huis
koperPyter Hoites, gehuwd met
koperGeertie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderN. N. 42‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybe Pyters huistimmerman
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Reins, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Sopingiuskoopman


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0027v van 7 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]200‑00‑00 CG1/2 huis
koperPyter Hoytes, gehuwd met
koperGeertje Hendriks
eigenaar van 1/2Pyter Hoytes, gehuwd met
eigenaar van 1/2Geertje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybe Pyters timmerman
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind [staat: bij de Franekerpijpen]
verkoperBotte Jacobssleefmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-154Franekereind 32huis
eigenaarwed. Hendrik Sopingius
gebruikerGrytie Jacobs
huurwaarde19‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑00 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-154Franekereind 32huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerPytter Tjeerds cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Hendriks


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1275‑14‑00 GGhuis of pakhuis
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd metkoopman
koperJochumke Theunis
verpachter grondprocureur Jacob Tuininga 1‑00‑00 CG
huurderPieter Hendriks Rademaker 39‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sybout timmerman
naastligger ten zuidenH. Portier
naastligger ten westenH. Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0122v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pieter Hendriks
naastligger ten westenHarmanus Portier


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0123v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Doedes
naastligger ten westende heer Hylke Hanekuik


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0252r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0004r van 17 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0097r van 24 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]150‑00‑00 CGpakhuis
koperAlbert Bolman koopman
huurder voor 10 jarende koper Albert Bolman koopman24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenC. Plantinga
naastligger ten zuidenHylke Hanekuyk
naastligger ten westenHylke Hanekuyk
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHendrik Brouwerpredikant te Weener [staat: Weender]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, koopman, koopt een pakhuis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. C. Plantinga, ten Z. en W. Hylke Hanekuik, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Brouwer V:D:M: te Weenden voor 150 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0164r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-174, pag. 67Franekereind 32A Bolman1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Albert Jans Bolman... ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-005Franekereind 32A Bolman A Bolman pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 863Franekereind 32Albert BolmankoopmanHarlingenpakhuis (52 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Freerk Dirks Waringageb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Gerrit Jacobs van der Linde... Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 11, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Jan B Oorthuis... BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Sytske Hettes van der Veen... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1831, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 10, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 863Franekereinde G-005Jelger Schaafsmapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 863Franekereinde G-006Jan en Sijbrand van Hulstpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 863Franekereind 32 (G-006)fa. J. van Hulstwoonhuis en werkplaats


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16987
Franekereind 32Firma H. Smeding jr.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 32, HarlingenFranekereind 32H. Smeding jr.groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 32rijksmonument 20348


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8487Franekereind 32
  terug