Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 303-155 3-175 G-006G-007


Naastliggers vanFranekereind 30
ten oostenFranekereind 32
ten westenFranekereind 28
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30, Harlingen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0234r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp ZZ van het diept]738‑00‑00 GGhuis met ledige plaatsje daar achter
koperWibrant Jansen, gehuwd met
koperFrouck Gauckes
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet weeskind van wijlen Eete Eetis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Braeda
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAtte Jacobskuiper


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0306v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp ZZ]355‑00‑00 GGhuis
koperHans Jurians, gehuwd met
koperJantyen Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jantyen Sipkes 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Coninch
naastligger ten zuidenEpe Wouters
naastligger ten westenPyter Pieters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperDouue Pieters, gehuwd metschipper op Franeker
verkoperAntie Johannes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0014r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]321‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDouwe Pieters broeder van de verkoper
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes 0‑14‑00 CG
geniaarde koperHendrick Hansen
naastligger ten oostenHans Jurians
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conings
naastligger ten zuidenIpe Wouters
naastligger ten westenIpe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperPieter* Pieters


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWibrant Jans


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWibrant Jans


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0004r van 5 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenHans Jurriens
naastligger ten zuidenYpe Wouters
naastligger ten westenYpe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Pieter Johannes With, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters
verkoper q.q.Frans Jans


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpen900‑00‑00 GGhuis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuiden
koper van 1/2Bintk Foockles, gehuwd met
koper van 1/2Tiepke Douues glasmaker
koper van 1/4Ate Jacobs schipper op Franeker
koper van 1/4Iepe Beerns kuiper
verpachter grondDirck Inthema 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenReyner Douues
naastligger ten zuidenhet huis aan de Weverstraat van Reyner Douues
naastligger ten westenhet voorhuis van Jantien Hanses
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperCornelis Coninx
verkoperburgerhopman dr. Johannis Gualteryadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0065r van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30oostFranekereind ZZ700‑00‑00 GGhuis en plaats
koperWybe Jacobs timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan gorter
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReyner Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybren Jansenschipper op Sneek


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]163‑03‑00 CG1/10 huis en gorthuis
koperLaurens Jacobs c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAttie Gerryts, gehuwd met
verkoperJacob Claessensmid


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]215‑00‑00 CG1/10 huis en gorthuis
koperLourens Jacobs, gehuwd metgortmaker
koperRiemke Hessels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperWabbe Foockeles


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijp960‑00‑00 GG3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachter
koperLourens Jacobs c.u.gortmaker
verpachter grondde nazaten van Dirk Inthiema 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Douues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Ate Jacobs c.u.schipper op Leeuwarden
verkoper van 1/4burgervaandrig Ype Beernts
verkoper van 1/10His Fookeles


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]160‑00‑00 GG1/10 huis, plaats, hof en schuur
koperLourens Jacobs Asperen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenReyner Douwes
naastligger ten oostenWeverstraat
naastliggerAte Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWibe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Pieters te Welsrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jacobs Asperen c.u. kopen 1/10 huis en plaets bij de Franekerpijpen, en de hof met de schuur ten zuiden achter dit huis en achter Reyner Douwes' huis tot de Weverstraat. Ten O. Reyner Douwes, ten W. Ate Jacobs en Wibe Wybrens. Grondpacht (voor 1/1) 2 cg. Gekocht van Jan Pieters te Welsrijp voor 160 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051v van 31 aug 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]370‑14‑00 GGhuis en plaats
koperHendrick Sopingius, gehuwd metmr. kuiper
koperJancke Reyns
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gorter
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSybout Beerndts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Wybe Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Sopingius, mr. kuiper x Jancke Reyns koopt een huis en plaets, zz. Franeker Pijpen. Ten O. erven Jan Goitiens?, ten W. Sybout Beernts. Gekocht van erven Wybe Janes?, voor 370 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0082v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Sopingius kuiper


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]275‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Lourens Jacobs Asperen
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Sopingius
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Asperen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en vaart]
verkoper als erfgenaam van zijn bestemoederSybout Beerns
erflaterwijlen His Foockles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Jacobs Asperen, oud-burgemeester koopt een huis c.a. met vrij in- en uitgang naar de Weverstraat, aan de zz. Franekerpijpen. Ten O. Hendrik Sopingius, ten Z.?, ten W. de koper, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybout Beerns, als erfgenaam van zijn grootmoeder His Foockles?, voor 245 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sibout Beernts1‑00‑00 CG
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hendrick Sopingiuskuiper1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0045r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Sopingius mr. kuiper


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Asperen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]213‑00‑00 GGhuis
koperClaes Sytses c.u.rogdrager
huurderFoockle Joris c.s.
naastligger ten oostenHendrick Sopingius mr. kuiper
naastligger ten zuidenhof en huis van Mayke Lourens e.a.
naastligger ten westenhof en huis van Mayke Lourens e.a.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoper van 1/4Mayke Lourens, gehuwd met
verkoper van 1/4burgerhopman Jan Clinckhamer
verkoper van 1/4Hessel Lourensstadskorenmeter
verkoper van 1/4de minderjarige kinderen van Abbe Feytes voor zijn kinderen, gehuwd metwijdschipper
verkoper van 1/4Sijke Lourens
verkoper van 1/4Jacob Lourensmr. gortmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155Franekereind 30huis
eigenaarwed. hopman Klinkhamer
gebruikerRemmert Rommerts cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271r van 1 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJasper Gerrits uurwerkmaker
naastligger ten oostenJacob Lourens


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]197‑00‑00 GGhuis
koperPieter Tomas c.u.mr. kuiper
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten zuidenoud vaandrig Asperen c.s.
naastligger ten westenoud vaandrig Asperen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoper van 1/4Jacob Clinkhamer
verkoper van 1/4Lourens Clinkhamer
verkoper van 1/4Dirk Clinkhamer
verkoper van 1/4Mayke Clinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tomas, mr. kuiper, koopt een huis bij de Franeker Pijp, zz. van het diept. Ten O. de oud-burgemeester Sopingius, ten W. en Z. de oud-vaandrig Asperen. Vrij achter in- en uitgang van en naar de Weverstraat. Gekocht van Jacob Lourens- en Dirk- en Mayke Klinkhamer, voor 197 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155Franekereind 30huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerRimmert Rommerts cum soc.
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdesen aen de executeur betaeld
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0062v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]482‑10‑00 CG7/16 huis, tuin en gortmakerij
koperDirk Jansen Clinkhamer
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat achter brouwerij het Haantje]
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJacob Jansen Clinkhamer c.s.mr. koperslager te Leeuwarden


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155Franekereind 30huis
eigenaarPyter Tomas
gebruikerAlbert Roelofs cum sociis
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0258v van 27 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0027v van 7 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]831‑00‑00 GGhuis, hof en gorthuis
koperHermanus Portier koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas mr. kuiper
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperDirk Jacobs Clinkhamer meerderjarige vrijgezel


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Harmanus Portier


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155Franekereind 30huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerPieter Tomas
opmerking1734 insolvent verklaart 22-00-00
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG
opmerkingde bruiker insolvent
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]900‑00‑00 GG21/72 huis
biederAlbert Jansen kalkman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/72Geertie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/72wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius, erfgenaam van haar volwassen zoon
erflaterwijlen Jacob Harmens Sopingius, en voogd van haar kinderen
verkoper van 10/72Hendrik Harmens Sopingius, erfgenaam
verkoper van 10/72Dirkjen Harmens Sopingius, erfgenamen van hun grootouders
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]900‑00‑00 CG51/72 huis
koperAlbert Jansen koopman
verpachter grondJacobus Groenewoud c.s.1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 9/72Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerk
verkoper van 9/72Janke Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jan Joostenmr. huistimmerman
verkoper van 9/72Grietje Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jacob Wierds
verkoper van 24/72Janke Pytters Sopingius, gehuwd met
verkoper van 24/72Otte Hettes
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen koopt een huis bij de Franeker Pijpen. Ten O. wd. Pieter Hoytes Reidsma, ten Z. de Weverstraat, ten W. Pieter Tomas, ten N. straat en diept. Gekocht van koster v.d. Grote Kerk Tjalling Harmens Sopingius voor 9/72, Janke Harmens- x mr. huistimmerman Jan Joosten voor 9/72, Grietje Harmens- x Fedde Tjeerds voor 9/72, Janke Pytters- x Otte Hettes?, voor 24/72, dus samen voor 51/72 deel, als erven van hun grootouders Hendrik Sopingius x Janke Reins, voor 900 gg. (Janke Sopingius heeft echter geprotesteerd, zie de acte).


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0133r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-155 Franekereind 30Hendrik Jansen, bestaande uit 4 personen09‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155Franekereind 30huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHendrik Jansen cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen, bij de keten van de kopers]940‑00‑00 CGhuis met een tuintje en een voormalige paardenstal
koperde heer Harmanus Portier, gehuwd met
koperFrouckje Claases Braam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacobus Groenewolt c.s.1‑00‑00 CG
huurderJelger
naastligger ten oostenPytter Hendriks
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHarmanus Portier c.u.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperMarijke Rommerts, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Frouckje Claases Braam kopen huis omtrent de Franekerpijpen, bij des koopers keeten. Ten O. Pytter Hendriks, ten Z. de Weverstraat, ten W. de kopers, ten N. het diept. Het huis heeft een tuintje en een ruimte waar eerder een paardenstal is geweest. Vrije uit- en ingang en reed van en naar de Weverstraat. Gekocht van Mayke Rommerts wv Albert Jansen, voor 940 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Portier


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0097r van 24 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuyk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175, pag. 67Franekereind 30Hylke Hanekuik5‑00‑00 cgkeet


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Willem Sjierks Koestrageb 7 jan 1807 HRL, ged 25 jan 1807 HRL, ovl 10 jul 1812 HRL; wijk G-006, N.H., zv Sjierk Hendriks K, en Trijntje Bokkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Hielke Hanekuik... ongehuwd BS ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Johannes Harkes Pottinga... bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-006; VT1839; J.H.P. eigenaar van perceel nr. 335 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, huis en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Sjierk Hendriks Koestra... BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1825, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk G-006, keetknegt, eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); jerk H.K., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-006Franekereind 30H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 864Franekereind 30Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Hylkje Sybes Wijngaarden... van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Mietje Pottingageb 1811 HRL, ovl 17 feb 1840 HRL, ongehuwd, dv Johannes P, en Hijlkje Wijngaarden; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-006Bij de gewezen FranekerpijpJohannes Pottinga59 jzoutzieder & koopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpHielkje Wijngaarden55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpKlaas Tigler [Tihlaar] Pottinga17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpJelle Pottinga15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpMietje Pottinga29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpDorothea Pottinga26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpTrijntie Pottinga21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpPietje Pottinga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpAafke Dijkstra23 jKingmatillev, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 161 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-006Franekereind 30Mietje Johannes Pottinga, overleden op 17 februari 184029 jr, overleden Franekerend G 6, ongehuwd, dochter van Johannes Pottinga, zoutzieder/koopman en Hyltje Siebes Wijngaarden, zuster van Siebe, koopman, Dorothea, Harke, tabaksfabrikant en minderjarige Trijntje, Pietje, Klaas-Tigler en Jelle Johannes Pottinga. Saldo fl. 253,15. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 864Franekereind 30johannes harkes pottinga200 gl.10.00 gl.9.000 gl.12.00 gl.14.00 gl.


1865 - variabron: Jaarboekje voor de Stad Harlingen
adresgegevens
Franekereind 30Franekereinde wijk G-006, afvaart veerschip op Groningen: Zaturdag 12 uur.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2700Franekereinde G-007Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2700Franekereind 30 (G-007)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30firma H. Smeding jr.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 30 Hendrik Smeding jr.koopmanf. 3000f. 4000


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Franekereind 30 Smeding29vetsmelterij


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Grossier in suikerwerken


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Grossier in suikerwerken


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Gross. in suikerw.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 30T.O. Smedingkoopman


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13219
FranekereindFa. H. Smeding


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13264
Franekereind 30Fa. H. Smeding


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.630Vetsmelterij en grossierderijen (v. 19½-8½ 477)


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33353
Franekerend Firma H. Smeding Jr.


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34795
Franekereind 30/32Firma H. Smeding


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grossierderijen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38067
Franekereind 30/32Fa. H. Smeding Jr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grooth.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grooth.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30H. Smeding jr.Smeding jr., H.vetindustrie


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30 SmedingSmeding N.V.margarine- en spijsvetindustrie


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30H. Smeding jr.groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 30rijksmonument 20347


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8487Franekereind 30
  terug