Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 11(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-G-400


Naastliggers vanWeverstraat 11
ten oostenWeverstraat 13
ten zuidende Weverstraat
ten westenWeverstraat 9


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ recht achter het vorige verkochte huis225‑00‑00 gghuis met plaats
koperJan Hendricks, gehuwd met
koperBeytske Taedes
verpachter grondUulbe Jans 1‑12‑00 cg
naastligger ten oostenAbbe Sytgies
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Joostes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipcke Sytzes, gehuwd met
verkoperAnneke Ottes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0502av van 23 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0502av van 23 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0502av van 23 mrt 1606 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11bij de Franekerpijpen achter het hornhuis van de zes nieuwe huizen aan de zuidzijde van het diept bij het bolwerk100‑00‑00 cggrondpacht van 4-07-00 gg (over drie kamers)
koperAucke Sioerts
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Mary Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Cornelis te Sneek


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0114v van 5 sep 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Carst Alephs


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0157r van 18 apr 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat0‑00‑00 cgkamer
aanhandelaarJan Dircks zoutmeter
verpachter grondde weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenes 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenCryt Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendricks
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarCarst Alephs, gehuwd met
verwandelaarGeert Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircks, zoutmeter


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0065v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0072v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0132r van 17 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140v van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat48‑00‑00 ggkamer
koperAmbrosius Ambrosy, gehuwd metwagenaar
koperAnna Willems
verpachter grondFoeck 1‑15‑00 cg
verpachter grondwijlen Jacob Hessels
naastligger ten oostenCryt Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendricks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Dirckszoutmeter


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0145r van 8 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ23‑14‑00 gg1/2 kamer
koperBinnert Binnerts, gehuwd met
koperMary Harmens
eigenaar van 1/2Binnert Binnerts c.u.
verpachter grondDirck Heris 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenGosse Pieters
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenRoeliff Friesa
naastligger ten noordenRoeliff Friesa
verkoperJan Ambrosy, gehuwd met
verkoperAnna Liuens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBinnert Binnerts x Marij Harmens koopt een 1/2 camer waarvan hij al de 1/2 bezit, in de Weverstraat. Ten O. Gosse Pieters, ten W. en N. Roelof Frieses?, ten Z. die straat. Gekocht van Jan Ambrosij? x Anna Lieuckes?, voor 23,5 gg.?


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0318v van 16 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ29‑00‑00 ggkamer
koperRoeliff Friesa, gehuwd met
koperLeyntie Embrichs
verpachter grondFoeck 1‑15‑00 cg
verpachter grondwijlen Jacob Hessels
naastligger ten oostenCryt Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendricks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBinnert Binnerts, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperMary Harmens te Leeuwarden


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0129v van 17 jan 1630 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11[niet vermeld]00‑00‑00 cggrondpacht van 1-12-00 cg
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jarich Frieses1‑12‑00 cg
verkoperSybe Ulbes voor zich
verkoper q.q.Pieter Sioerdts, curator
verkoper q.q.Beern Alberts, curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0137r van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Roelefs


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0136v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ350‑08‑08 gghuis en hof met een hof daarachter
koperJelle Tieerds, gehuwd metschipper op Franeker
koperMayke Jurjens
verpachter grondJochum Dirx koopman1‑12‑00 cg
verpachter grondTrijntie Aarnts
naastligger ten oostende proclamants kamer naast Dirck Haevelanst
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordende hof van Trijntie Gorgelts
verkoperJochum Dirx, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntie Aarnts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Tieerds, Franeker schipper x Mayke Jurjens kopen huis nz. Weverstraat


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0137v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ180‑00‑00 ggkamer
koperDirck Harmens Haevelanst c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenJelle Tieerds schipper op Franeker
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenDoede Roelefs c.u.
naastligger ten noordende hof van Doede Roelefs c.u.
verkoperDoede Roelefs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Harmens Halvelanst c.u. kopen een kamer in de Weverstraat. Ten O. Franeker schipper Jelle Tieerds, ten Z. de Weverstraat, ten W. de verkoper, ten N. de hof van de verkopers. Grondpacht 35 st. Gekocht van Doede Roeleff c.u. voor 180 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218v van 26 dec 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0061r van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMayke Juriens*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Tieerds*


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013ra van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ150‑00‑00 gg1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvesten
koper provisioneelWytse Beyma
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jochum Dircx 1‑12‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten oostenWytse Beyma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jansen gorter
naastligger ten noordenWytse Beyma
verkoperMaycke Juriens voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Tieerdsschipper op Franeker


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0130r van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ150‑00‑00 gg1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvesten
koperWytse Beyma c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jochum Dircx 1‑12‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenWytse Beyma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJan Jansen gorter
naastligger ten noordenWytse Beyma
verkoperMaycke Juriens, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Tieerdsschipper op Franeker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0109v van 30 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ockis


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Havelanst


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016v van 10 jul 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0109r van 5 sep 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Hendricks


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004v van 11 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ockes
naastligger ten oostenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkopers, nu Hendrick Baltus


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0125v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat NZ hoek Oude Turfkade [staat: stadsvesten]90‑14‑00 ggtwee grote kamers
koperHendrick Baltus
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende naastliggende kamer
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Okkeszoutmeter


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0022r van 13 feb 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbet Ulbes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hendrik Baltus


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196r van 7 mei 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Weverstraat15‑00‑00 cgkamer
koperTjaard Fockes, gehuwd met
koperYmkjen Foppes
naastligger ten oostenJetse Jansen
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenTjaard Fockes, gehuwd met
naastligger ten westenYmkjen Foppes
naastligger ten noordenHendrik Sopingius
naastligger ten noordenMarten Andries
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005ra van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeyle Ollema koopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0148r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 11Franekerpijp en Weverstraat, stadsvesten tussen14‑21‑00 gghuis
koper door niaarClaas Jans mr. bakker
geniaarde koperTijs G. Kussendragerkoopman
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel
naastligger ten westenClaas Jans
naastligger ten noordenJan Sas
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0226r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Jans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 874Weverstraat 11Roomsch Catholyke Armvoogdij Harlingenhuis (20 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 874Wewerstraat G-332Roomsch Catholijke Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 874Weverstraat G-400 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 874Weverstraat 11 (G-400)R.K. Gemeentewoonhuis


2023
0.082646131515503


  terug