Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Weverstraat 13(niet bekend)(niet bekend)G-G-401


Naastliggers vanWeverstraat 13
ten oostende Weverstraat
ten zuidende Weverstraat
ten westenWeverstraat 11
ten noordenFranekereind 40


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Joostes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0157r van 18 apr 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendricks


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0065v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat0‑00‑00 CGhuis
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Beernt Beernts, curator over
verkoperde nagelaten boedel en goederen van wijlen Jan Hendricks, gehuwd metwever
verkoperwijlen Beitscke Tades


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0072v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat285‑07‑00 GGhuis en plaats
koper provisioneelRoeliff Friesa
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Hendricks c.u.linnenwever


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140v van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendricks


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0145r van 8 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeliff Friesa


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan gortmaker


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0318v van 16 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendricks


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0136v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0137v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Roelefs c.u.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013ra van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen gorter


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0130r van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen gorter


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129v van 5 jan 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat NZ40‑00‑00 GGkamer
koperWytse Beyma c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Havelanst
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jansen gorter
naastligger ten noordenWytse Beyma c.u.kapitein
verkoperOeds Jansen


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004v van 11 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat NZ80‑00‑00 CGhuis of kamers
kopersergeant Jan Ockes
naastligger ten oostenJan Ockes
naastligger ten oostenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJan Jelles
naastligger ten noordenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga
verkopervroedsman Jacob Sprottinga


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0125v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende naastliggende kamer
naastligger ten westende naastliggende kamer


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat NZ40‑00‑00 GGkamer
koper door niaarHendrick Baltus
geniaarde koperHendrick Pyters
naastligger ten oostende verkopers, nu Hendrick Baltus
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende kamers gekocht door Hilbrand Ruyrdts
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Okkeszoutmeter


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196r van 7 mei 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjaard Fockes, gehuwd met
naastligger ten westenYmkjen Foppes


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat NZ550‑00‑00 CGhuis (vier woningn en een paardestal)
koperMeile Ollema, gehuwd met
koperAnna Syverda
naastligger ten oostende huisinge van Marten Andries
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende weduwe van Dirk Tades
naastligger ten noordende hof van burgemr. Sopingius
verkoperTieerd Fockes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005ra van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat NZ110‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelSybe Pyters timmerman
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenMeyle Ollema koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten Andries
verkoper q.q.Jan Dirks, curator overmr. bontwever
verkoper van 3/4Jan Jetses, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Lijsbeth Dirks, gehuwd met
erflaterwijlen Jetse Jans
verkoper van 1/4Pyter Jetses, zoon van
verkoperRigstje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Jetse Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkocht wordt het huis van Jetse Jans x Lijsbeth Dirks. Ten O. de Stadsvesten, ten W. Meyle Ollema, te Z. de Weverstraat, ten N. erven Marten Andries. Er is geboden door Sybe Pieters, timmerman, provisioneel, 110 gg.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 13Weverstraat NZ op de hoek86‑07‑00 GGkamer, weefwinkel en behoorlijke zolder
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier
huurderde weduwe van Jan Arends 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
naastligger ten noordenJan Rutgers Akkringa
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0148r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Jans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 875Weverstraat 13Roomsch Catholyke ArmvoogdijHarlingenhuis (42 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 875Wewerstraat G-333Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 875Weverstraat G-401R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 875Weverstraat 13 (G-401)R.K. Gemeentewoonhuis
  terug