Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFabrieksstraat 23-1423-1423-162G-323G-363
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 4(niet bekend)(niet bekend)3-161G-G-362
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-322G-361


Naastliggers vanFabrieksstraat 2
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 4
ten westenWeverstraat 16
ten noordende Weverstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0042r van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0042r van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2op de noordoosterhoek van wijlen Aesge Harmens hof16‑07‑00 ggkamer
koperCoert van Hattingen, gehuwd met
koperFroucke Jans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Wygers
verkoperJantyen Roberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Hattingen en Froucke Jans. Kamer op de noordoosterhoek van Aesge Harmens hof. Grondpacht 35 st.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: hoek Weverstraat ZZ bij de stadsvesten]185‑03‑08 gg1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieel
koper provisioneelSymmen Jansen dekenkramer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Haring Egberts, curator overgrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts, gehuwd met
verkoperFockjen Lolles


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: hoek Weverstraat bij het bolwerk]185‑03‑08 gg1/2 kamer met groot voorhuis en een hof
koperSymmen Jansen dekenkramer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: het bolwerk]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTjeerd Lolles


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0041v van 4 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Willem Andries
naastligger ten noordende tuin van de kamer van Symen Jansen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0041v van 4 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Willem Andries
naastligger ten noordende tuin van de kamer van Symen Jansen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0041v van 4 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6stadsvesten100‑00‑00 cghuis
koperHarpert Douwes c.u.
verpachter grondde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende tuin van Willem Andries
naastligger ten noordende tuin van de kamer van Symen Jansen
verkoperTrijntie Tyttes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Adam Hector


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0059r van 21 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Willem Andries de Wit
naastligger ten noordende hof van Symen Jansen dekenkramer


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0059r van 21 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Willem Andries de Wit
naastligger ten noordende hof van Symen Jansen dekenkramer


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0059r van 21 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6stadsvesten100‑00‑00 cghuis
koperFocke Lammerts, gehuwd met
koperTrijntie Douwes
verpachter grondde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende tuin van Willem Andries de Wit
naastligger ten noordende hof van Symen Jansen dekenkramer
verkoperwijlen Harpert Douwes, gehuwd met
verkoperMaria Thomas


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Wielinga
naastligger ten noordende hof van Simon Jansen koperslager


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Wielinga
naastligger ten noordende hof van Simon Jansen koperslager


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]62‑14‑00 gghuis
koperFrans Cornelis c.u.mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenYpe Wielinga
naastligger ten noordende hof van Simon Jansen koperslager
verkoper q.q.Jacob Claessen, gelastigde vanmr. kistmaker
verkoperJelte Ages Baskemr. brouwer te Doccum


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148v van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYpe Pieters


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148v van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ]140‑00‑00 gghof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis
koperPieter Bockes c.u.blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenYpe Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper q.q.Yde Pieters, curator over
verkoperde erfgenamen van wijlen Simon Jansenkoperslager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 54Fabrieksstraat 2hof
eigenaarPieter Bockes
gebruikerPieter Bockes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht aanFeddrik Jeppes
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 35rFabrieksstraat 2hoff
eigenaarPieter Bockes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio Fabrieksstraat 2hof
eigenaarPyter Bockes
gebruikerPyter Bockes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
grondpacht aanJacobus Groenewold
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑16‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0324v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Pyter Bockes koopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0376v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0376v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ]176‑00‑00 gghof met kamer en zomerhuis
koperDirk Huigens koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperhuisman Claas Reiners, erfgenaam van te Midlum
verkoperwijlen Pieter Bockesmr. blauwverver


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende tuin van Dirk Huigens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende tuin van Dirk Huigens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]160‑00‑00 gghuis en weefwinkel voor vijf getouwen
koperEelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende tuin van Dirk Huigens
voormalig eigenaarFrans Cornelis
verkoper q.q.Arjen Tuenis Blok, gecommitteerdemr. lijnslager
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 35vFabrieksstraat 2hoff
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
grondpacht aanJacobus Groenewout
grondpacht aanAntie Groenewout
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑16‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 35vFabrieksstraat 2hof
eigenaarDirk Hugens erv.
gebruikerDirk Hugens erv.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
grondpacht aanJacob Groenewold
grondpacht aanAntie Groenewold
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 35vFabrieksstraat 2hof
eigenaarDirk Huigens erven
gebruikerDirk Huigens erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
grondpacht aanJacob Tuininga
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 35vFabrieksstraat 2hof
eigenaarDirk Huigens erven
gebruikerDirk Huigens erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
grondpacht aanJacob Tuininga
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEeke Seerps Wildschut oud fabrikant


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Fabrieksstraat WZ285‑00‑00 cghof met kamer of zomerhuis
koperYsak van Ruth, gehuwd met
koperChristina Philippina Charlotte Steins
verpachter grondJacob Tuininga oud procureur4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenEeke Seerps Wildschut oud fabrikant
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. Sloterdijk
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0088r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYsac van Ruth
naastligger ten oostenEelke Wildschut


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0088r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYsac van Ruth
naastligger ten oostenEelke Wildschut


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 4Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen en de stadsvesten]140‑00‑00 gghof met deftige vrugtbomen en soomerhuis
koperPoppe Menalda koopman
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth
verkoper van 1/2Henderyna E. Wildschut, gesterkt met haar man
verkoper van 1/2Jarig Gelinda, samen metkoopman
verkoperThomas Janzen IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/5Gerryt Stijlkoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/3 van 4/5Antje Stijl, samen met
verkoper van 1/3 van 4/5Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Simon Stijl, alle verkopers als erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Eelke Durks Wildschut, gehuwd metkoopman
erflaterwijlen Geertje Jelles Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe E. Menalda koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, omtrent de Franeker Pijpen en stadsvesten. Ten O. een woning en weefwinkel van J. Reidhorst, ten Z. de straat, ten W. Jan Bartels, ten N. de tuin van I. van Ruth. Gekocht van Hendrina Eelkes Wildschut x Jarig Gelinde en Thomas Janzen IJsenbeek voor 1/2, Gerryt Stijl te Leeuwarden voor 1/5 van 1/2, Antie Stijl wv Gijsbert Wildschut en Jelle Stijl en Simon Stijl voor 4/5 van 1/2, zijnde de erven van Eelke Dirks Wildschut x Geertie Jelles Stijl, voor 140 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Poppe Ekes Menalda
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Poppe Ekes Menalda
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]280‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperJacobus Reidhorst, samen metmr. chirurgijn te Sexbierum
koperPier Ruurds
koperEeltje Gerryts
huurderBeerndt Hendriks c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Poppe Ekes Menalda
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth
verkoper van 1/2Hendryna E. Wildschut, gesterkt met haar man
verkoper van 1/2Jarig Gelinda, samen metkoopman
verkoperThomas Janzen IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/5Gerryt Stijlkoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/3 van 4/5Antje Stijl, weduwe van
verkoper van 1/3 van 4/5wijlen Gijsberth Wildschut, samen metkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Simon Stijl, alle verkopers als erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Eelke Durks Wildschut, gehuwd metkoopman
erflaterwijlen Geertje Jelles Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Reidhorst, mr. chirurgijn te Sexbierum, Pier Ruurds en Eeltje Gerryts kopen een huis en ruime weefwinkel met alle inventaris, omtrent de Franeker Pijpen, aan de Stadsvesten. Ten O. de stadsvesten, ten Z. de straat, ten W. de tuin van Poppe Menalda, ten N. de tuin van Isaac van Ruth. Gekocht van Hendrina Eelkes Wildschut x Jarig Gelinde en Thomas Janzen IJsenbeek voor 1/2, Gerryt Stijl te Leeuwarden voor 1/5 van 1/2, Antie Stijl wv Gijsbert Wildschut en Jelle Stijl en Simon Stijl voor 4/5 van 1/2, zijnde de erven van Eelke Dirks Wildschut x Geertie Jelles Stijl.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Menalda koopman
naastligger ten noordenY. van Ruth


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Menalda koopman
naastligger ten noordenY. van Ruth


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]104‑02‑00 cg1/3 huis en weefwinkel
koperBoote Arjens te Sexbierum
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenPoppe Menalda koopman
naastligger ten noordenY. van Ruth
verkoperJacobus Reidhorstmr. chirurgijn te Sexbierum


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161 , folio 66vFabrieksstraat 4wooning
eigenaarPier Ruurds en comp.
gebruikerBeernd Hendriks
huurwaarde24‑16‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162 , folio 66vFabrieksstraat 2tuin
eigenaarI. van Ruth
gebruikerI. van Ruth
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanJ. Tuininga erven
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0127v van 10 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIsak van Ruth


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0127v van 10 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIsak van Ruth


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0127v van 10 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIsak van Ruth


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0127v van 10 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 4Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen en stadsvesten]400‑00‑00 cghof met zomerhuis
koperWybe Fredriks Lemsma
huurderPoppe E. Menalda 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordenIsak van Ruth
verkoperPoppe E. Menaldakoopman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Freerks
naastligger ten noordenIsac van Ruth


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Freerks
naastligger ten noordenIsac van Ruth


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan de stadsvesten]109‑00‑00 gghuis en weefwinkel met 4 getouwen
koperDirk Jacobs mr. metselaar
huurderde weduwe van wijlen Beernd Hendriks 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWybe Freerks
naastligger ten noordenIsac van Ruth
verkoper van 1/3Pier Ruurdskoopman te Sexbierum
verkoper van 1/3Jantje Gosses, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Eeltje Gerrits
verkoper van 1/3Bote Arjens te Sexbierum


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIsaac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIsaac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIsaac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 4Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen en de stadsvesten]100‑00‑00 gghof en tuinhuis
koper door niaarIsaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit
geniaarde koperDooytze Teuniskooltjer
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordenIsaac van Ruth
verkoperFoekje Kuyper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe E. Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaäc van Ruth koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen kooltjer Dooytze Teunis, een hof en tuin omtrent de Franeker Pijpen en de stadsvesten. Ten O. Evert Berends, ten Z. de straat, ten W. Jan Bartels, ten N. Isaäc van Ruth. Gekocht van Foekje Kuyper wv Poppe E. Menalda, als erfgename van haar man. Zie ook de koopbrief van 18 dec 1742.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYsaac van Ruth
naastligger ten noordenYsaac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYsaac van Ruth
naastligger ten noordenYsaac van Ruth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 6Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]220‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperHarmen Arends mr. bontwever
huurderJan Hendrik Beernd c.u.26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenYsaac van Ruth
naastligger ten noordenYsaac van Ruth
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161 , folio 66vFabrieksstraat 4huis
eigenaarHarm. Arends
gebruikerJan H. Luising
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162 , folio 66vFabrieksstraat 2tuin
eigenaarJ. van Ruth
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 3-155
grondpacht vanJ. van Ruth
grondpacht aanJ. Tuininga erven
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0375r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Isaac van Ruth c.s.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161 , folio 66vFabrieksstraat 4huis
eigenaarHarmen Arends
gebruikerJan A. Leuzing
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-162 , folio 66vFabrieksstraat 2tuin
eigenaarIsaac van Ruth
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 3-155
grondpacht vanI. van Ruth
grondpacht aanJ. Tuininga
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg
opmerking[klein bijgeschreven 1/4 om aan te geven dat
opmerkinghier de vierde penning wordt gerekend]


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0039r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0039r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Weverstraat300‑00‑00 cghof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuis
koper van 1/2Sikko van Laan koopman
koper van 1/2Dirk Schiere gerechtsbode
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenHarmen Arends
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOeds Lolkes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperIsaac van Ruth


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0174r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Douwes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0053r van 10 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0053r van 10 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 2Weverstraat ZZ400‑00‑00 cghof met tuinkamer
koperJan L. van der Veen koopman
huurderJan L. van der Veen koopman
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Arends
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTietje Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Sikke Thomas van Laan


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0285v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van der Veen


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntoni Claassen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-162 , pag. 65Fabrieksstraat 2Jan van der Veen 0‑00‑00 cgtuin


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0075v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. van der Veen


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Tetje Sakes Hilwerda... Hilwerda en Jantje Jans ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Berend Gerrits Hankes... BS ovl 1826; 1827 huwelijken, ovl 1828, BS Franeker ovl 1825, fr1828 huwelijken; gebruiker van wijk G-322, wewer, eigenaar is H. Wennekes, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Harm Wennekes... Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-005; gebruiker Harm. Gortmers, wewer, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Jan Lammerts van der Veen... (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-323Fabrieksstraat 2Jan van der Veentuin
G-322Fabrieksstraat 6H WennekesBerent Hankes wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 4Jan van der Veen winkelierHarlingenhuis en tuin (540 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 2Jan van der Veen winkelierHarlingenhuis en tuin (540 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 6Jan van der Veen winkelierHarlingenhuis en tuin (540 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Douwe Rienks Brouwer... huwafk. 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-322; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Idske Sytzes Molenaar... en Leentje Ernst; BS huw 1824, huw 1841, ovl 1843; oud 57 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Idske Taekeles Dijkstrageb 1767 Kubaard, ovl 1 mei 1842 HRL, huwt met Fedde Hessels Faber, dv Taekele Jans D, en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1851 overlijdens; oud 72 jaar, geb Kubaard en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-322Douwe R Brouwer52 jkoorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-322Idske Molenaar57 jWorkumv, protestant, gehuwd
G-322Jan D Brouwer15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-322Leendert Brouwer11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-322Idske Dijkstra72 jCubaardv, protestant, weduwe


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 253 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-322Fabrieksstraat 6Albert Germens Hilwerda, overleden op 28 november 184653 jr, geboren Almenum 2/10/1791, overleden achter Bolwerk G 322, bakkersknecht, gehuwd, vader van Simentje Alberts Hilwerda (vrouw van Feye Pieters Schaafsma, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-322Fabrieksstraat 6Grietje Brouwer, overleden op 6 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 5/2/1845), overleden Achter de Kerk G 322. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-322Fabrieksstraat 6Pier Pieters Dekker... dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, 2e huwt met Wytske Gerbens de Vries, werkman in 1846, ovl wijk G-322, Rooms Katholiek, panbakker, zv Pieter Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-323Fabrieksstraat 2Dieuwke Tolgeb 1800 Dokkum, ovl 11 dec 1869 HRL, huwt met Wybe Neisingh, (gk), DG, dv Hendrik T, en Dieuwke Tjerks; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk G-323


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876Wewerstraat G-323Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3667Klaverbladstraat G-361 Pieter Schenkius woonhuis
Sectie A nr. 3666Fabriekstraat G-362 Carolus Franciscus van Gelder woonhuis
Sectie A nr. 876Fabriekstraat G-363 Willem van der Meulen werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 876Fabrieksstraat 2 (G-363)Leendert van der Zeepwerkplaats
Sectie A nr. 3666Fabrieksstraat 4 (G-362)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis
Sectie A nr. 3667Fabrieksstraat 6 (G-361)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabriekstraat 2J.H. v/d Zeepsteenhouwer


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenelectrische steenhouwerij


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenHarlinger Electr. Steenhouwerijfabriek van marmerwerken, grafstenen enz.


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 2, HarlingenFabrieksstraat 2W. van der Zeep & zonenelectrische steenhouwerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Fabriekstraat 4H. (Hendrik) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9900Fabriekstraat 2gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9900Fabrieksstraat 2


2023
0.13731408119202


  terug