Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 11(niet bekend)(niet bekend)G-368G-374
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 10(niet bekend)(niet bekend)G-G-367


Naastliggers vanKlaverbladstraat 11
ten zuidenKlaverbladstraat 13
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 9


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0290v van 22 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat60‑00‑00 CGwoning verhuurd in twee percelen
koperJan Pyters, gehuwd mettimmerman
koperMartjen Jans
floreenrente2‑02‑00 fl
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hans Nickels0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenPyter IJsbrandts
naastligger ten zuidende stad Harlingen: huis
naastligger ten westenburgemeester Asperen
naastligger ten noordenJan Jelles
verkoperJetske Rinnerts, weduwe van
verkoperwijlen Frans Lieuwes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0400r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ100‑00‑00 CGhuis
koperJan Ockes, gehuwd metsergeant
koperAntie Dirx
floreenrente1‑14‑00 fl
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHans Nichels0‑07‑00 CG
naastligger ten zuidende stad Harlingen: huis
naastligger ten westenoud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten oostenPytter IJsbrans
naastligger ten noordenJan Jelles
verkoperJan Pytters c.u.timmerman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ132‑14‑00 GGnieuw huis
koperHarmen Auckes turfdrager
floreenrente2‑02‑00 fl
huurderDoede Mosch c.u.
naastligger ten oostende hof van Pieter IJsbrandts
naastligger ten zuidende mouterij van de moeder van Lammert Carstens
naastligger ten westende hof van de vroedsman Hylaerda
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Okkeszoutmeter


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0138r van 12 apr 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ190‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Lieuwes, gehuwd met
koperGeertie Teunis
bewonerFeytel Nickels
naastligger ten oostende weduwe van Pyter IJsbrands
naastligger ten zuidenAlbert speelman
naastligger ten westenburgemeester Weima
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperPytter Harmens te Wijnaldum


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171r van 6 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ190‑00‑00 CGhuis en tuin erachter
koperJoannes Dirks, gehuwd metwaterhaler
koperAntie Claeses
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeitel Nickels0‑07‑00 CG
floreenrente1‑14‑00 fl
naastligger ten oostende hof van Pyter IJsbrands
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Albert speelman
naastligger ten westenburgemeester Jarigh Weima n.u.
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Joannes Vosma, curator overkoopman
verkoperGeertie Theunis, gehuwd met
verkoperHendrik Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks waterhaeler x Antie Clases kopen een huis met tuintje zz Weverstraat. Gekocht van Hendrik Lieuwes x Geertie Theunis.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351r van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver
aanhandelaarPytje Jans Schonebeek
naastligger ten oostende hof van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weima
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperJohannes Dirks, gehuwd methoutdrager
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Jans Sanstra, blauwverver x Pytje Jans Schoonebeek wandelen een huis, bewoond door de verwandelaars, wz. Oosterwal. Ten O. de straat en diept, ten W. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Sjoukje Ebbes. In wandel verkregen van Johannes Dirks, zoutdrager x Trijntje Jans.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206r van 20 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0127r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ bij de Franekerpijpen204‑00‑00 GGhuis met plaatske en tuintje
koperWillem Emmeriks, gehuwd metbontwever
koperBaukjen Gosses
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelGerrit Jans0‑07‑00 CG
huurderJacob Alsbach c.s.0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperTjeerd Jansen Sanstra, gehuwd met
verkoperPyttje Janz Schonebeek


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0052r van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ260‑00‑00 CGhuis
koperEeke Jans Menalda koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sloterdijk
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten westenClaas Doedes
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperWillem Emmeriksbontwever


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0183r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ69‑07‑00 CGgrote tuin
koperEeke Jans Menalda koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderWybe Freedriks 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van Eeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperGeertje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen huisman Claas Doedes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ720‑00‑00 CGhof en huis
koperHendrik Stomp, gehuwd met
koperJanke Claezes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels hovenier
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaerden
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperEke Menalda


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0107r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ1400‑00‑00 CG1/2 huis, leerlooierij met inventaris, drooghuis en kuipen
koperJohan Daniel Toussaint, gesterkt met zijn vader
koperburgemeester Johan Daniel Toussaint
verpachter grondde stad Harlingen8‑14‑00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jans
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperHendrik Stompleerlooier en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint, gesterkt met zijn vader burgemeester Johan Daniel Toussaint, koopt 1/2 huis en leerlooierij in de Weverstraat. Gekocht van koopman en leerlooier Hendrik Stomp c.u. voor 1400 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0165r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bartles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0126v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bartels


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOeds Lolkes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOeds Lolkes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 10Weverstraat ZZ, achter de keten bij de380‑00‑00 CGhuis
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager
koperAnna Maria Misgon
huurderGerardus Bosman c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidengenoemde tuin en zomerhuis
naastligger ten westengenoemde tuin en zomerhuis
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 880Klaverbladstraat 11Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 880Weverstraat 10Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis (50 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 880Wewerstraat G-325Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3131Weverstraat G-367Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3134Klaverbladstraat G-374Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2899Klaverbladstraat 11 (G-374)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3131Weverstraat 10 (G-367)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Weverstraat 10B. de Bruinpanbakker


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Weverstraat 10Onbewoonbaar verklaard
  terug