Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Klaverbladstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) G-325 G-369
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-360 G-370
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G-360 G-371
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) G-360 G-372
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) G-360 G-373
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) G-362 G-375
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 15 (niet bekend) (niet bekend) G-363 G-376
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 17 (niet bekend) (niet bekend) G-364 G-377
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 19 (niet bekend) (niet bekend) G-365 G-378
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 21 (niet bekend) (niet bekend) G-366 G-357
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) G-367 G-358
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 25 (niet bekend) (niet bekend) G- G-359
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G- G-368
 


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0102r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]huis
 
koperDouwe Claes Weck, gehuwd met20-00-00 GG
koperMeth Hendricks
verpachter grondSybrandus Abeli 2-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperAlbert Jacobs, gehuwd metbij Pingjum
verkoperYdt Alles


 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat, op de hoek van dehuis
 
koperNanningh Luyties, gehuwd met175-00-00 GG
koperTrijn Lubberts
verpachter grondPybe Bauckes 2-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Diercx
verkoperMet Hendricx, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Claessen, met instemming van
verkoperhaar zoon Claes Douwes
tekst in de margePybe Bauckeszn., per Piphron, protesteert dat hem d'vercopinge van de geproclameerde huysinge ontschadelyck sal zijn nopende zijn hypoteeck ende competentie. Actum in judicio den 22en february 1617.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff vorige protest den 22en february 1617.


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0138r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: hoek Weverstraat]huis
 
koperRoelif Claas, gehuwd met120-00-00 GG
koperEngeltie Clases
verpachter grondPiebe Baukis 2-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dirx
verkoperNanne Luities, gehuwd met
verkoperTrijn Lubberts


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0155v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraathuis
 
koperDoede Pytters koopman180-00-00 CG
koperPytter Ipes koopman
verpachter grondPybe Bauckes 2-06-00 CG
naastligger ten oostende hof van Tiaerdt Jelles
naastligger ten zuidenLenert Hendrix
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Merx


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237r van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat [niet vermeld]huis
 
koperNicolaus Reyde, gehuwd met241-00-00 GG
koperAnna Fijts
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
naastliggerInte Andries koordemaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoede Pytters, en
verkoperPytter Ipes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]grondpacht van 2-05-00 CG
 
koper provisioneelN. N. 95-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hemcke Ates2-05-00 CG
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


 


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat]2 kamers onder een dak daer het Dorstige Hontie uythangt
 
koper provisioneelN. N. 70-07-00 CG
verpachter grondde erven van Andraeas Heemstra secretaris van Harlingen2-05-00 CG
huurder westelijke kamer voor 1 jaarN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0160v van 21 dec 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat [staat: Weverstraat]2 kamers onder 1 dak waar het Dorstige Hondje placht uit te hangen
 
koperOeds Jansen c.u.100-00-00 GG
verpachter grondBavius Ziricus notaris2-05-00 CG
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere verkopersde weesvoogdij
verkoperSeerp Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Jansen c.u. kopen twee kamers in de Weverstraat onder een dak aan elkaar, daar het dorstige hontje placht uit te hangen, zoals wij het van de weesvoogden gekocht hebben.


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114v van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat [staat: Weverstraat]2 kamers waar het Dorstige Hondje uithangt
 
koperHans Nicolaus Riet, gehuwd met200-00-00 CG
koperMaertie Martens
verpachter grondBavius Ziricus notaris2-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOeds Jans c.u.


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215r van 9 jan 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat] waar het Dorstig Hondje uithangtgrondpacht van 0-05-00 CG
 
koperburgemeester Bartel Kleysen Lanting 76-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamers van Hans Niclaas0-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Bavius Ziricus


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [niet vermeld]grondpacht van 2-05-00 CG
 
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra 275-10-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels2-02-00 CG
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (f) uit het huis zz. Ossenmarkt van erven wijdschipper Jan Fransen, eigenaar de wv Pieke Tjeerdts, ten W. Thijs Jansen, 2 CG 2 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19[niet vermeld]grondpacht van 2-05-00 CG
 
koperde Stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels2-05-00 CG
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]huis met een tuintje erachter
 
koperHans Hendrix havencherger100-00-00 GG
koperJan Gerrits Hemert havencherger
koperDirk Jansen havencherger
koperArrien Hendrix herbergier
naastligger ten oostenerf en hof van Pieter IJsbrands
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, Jan Gerrits van Hemert en Dirk Jansen, allen havencherchers, en Arrien Hendrix, herbergier, kopen een huis met een fraai tuintje erachter, in de Weverstraat. Ten O. het erf en de hof van Pieter IJsbrands, ten W. de straat, ten Z. Hans Michiels?, ten N. de vroedsman Sierk Hylaarda. Gekocht van de diaconen v.d. Geref. Kerk, voor 100 gg.


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027v van 5 nov 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperCornelis Tobias gleibakker25-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostende verkoper of Hans Nicolaus
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenHans Hendriks
verkoperJacobus Hansen Reitsmaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Tobias, galeibacker, koopt een woning of kamer met een voorhuis. Ten O. verkoper Hans Nicolaus, ten Z. en W. de Weverstraat, ten N. Hans Hendriks c.u. Grondpacht 45 st aan de Stad.


 


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: bij de Weverstraat]woning of kamer
 
koperAlbert Robberts c.u.155-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pytter IJsbrands
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda
verkoper van 1/4Mayke Doekes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Hans Hendrix
verkoper van 1/4Arjen Hendrixherbergier
verkoper van 1/4Jan Hemerthavencherger
verkoper van 1/4Dirk Jansenhavencherger


 


 


 


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0001r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ achter Haentjes brouwerijhuis, tuin
 
koperFlorens Fockelman, gehuwd met135-00-00 GG
koperSjoukjen Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenFrans Cornelis
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Bartles
verkoper van 1/2Eelkjen Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Feitel Michels, gesterkt met
de Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoper van 1/2de Stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFlorens Foekelman x Sjoukjen Jacobs koopt een huis en tuin achter de Weverstraat en Haentjes Brouwerij, laatst als eigenaar bewoond door Hoyte? Michiels. Ten O. Frans Cornelis, ten W. en Z. de straten, ten N. wd. Albert Bartles. Gekocht van Eelkjen Jans wv Feite? Michels?, en de diaconen v.d. Ger. Gem., voor 1/2, en de voogden v.d. Kamer der Huiszittende Armen als hypotheek-crediteuren van Feite Michels, voor 1/2, voor 135 gg.


 


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0017r van 25 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat] plaats
 
koperFlorens Fockelman, gehuwd met25-00-00 CG
koperSjoukjen Jacobs
naastligger ten oostenFlorens Fockelman
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTettje Lieuwes
naastligger ten noordenFlorens Fockelman
verkoper van 1/2Tettje Lieuwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Hendrik Jansenbontwever
verkoper van 1/2Tobias Cornelisweversgezel


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351r van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat OZ achter brouwerij het Haantjehuis
 
koperburgemeester Jaerigh Sjoerds Weyma, gehuwd met79-14-00 GG
koperAntje Sierks Hylaerda
naastligger ten oostenSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenSjoukjen Jacobs
naastligger ten westenWeverstraat
naastligger ten noordenJaerigh Sjoerds Weyma
oud burgerhopman Junius van Alema, stadsweesvoogd
Sybout Bouma, stadsweesvoogden vanmr. zilversmid
verkoper van 1/3het weeskind Janke Teekes, en van
verkoper van 1/3het weeskind Trijntje Teekes
verkoper van 1/3het weeskind Martjen Taekes, gehuwd met
verkoper van 1/3Elias Janesvarend peroon
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jarigh Sjoerds Weyma burgemeester x Antje Sierks Hylaarda koopt huis achter de brouwerij 'het Haentje'. Ten O. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat, ten Z. Sjoukje Jacobs, ten N. de koper. Gekocht van Janke en Trijntje Taekes elk voor 1/3 en Martje Taekes x Elias Jans, varend persoon voor 1/3.


 


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: bij de Franekerpijpen achter de gewezen brouwerij het Haentiehuis, weefwinkel en tuin
 
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. wever224-07-00 CG
koperYeffke Roelofs
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
huurderJan Johannis mr. wever
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTierk Rutgers metselaar
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima
verkoper q.q.Reinder Pieters, presiderend voogd vankoopman
verkoper q.q.de Stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 6/10Jan Hendriks minderjarige, zoon van wijlen
erflaterwijlen Florus Hendriks, gehuwd met
erflaterwijlen Sioukjen Jacobs Lex
Hiltie Louws, weduwe van
wijlen Ulbe Jansmr. metselaar
Hiltie Louws, bestemoeder en voorstanderse van
verkoper van 1/10Jacob Jans, kind
verkoper van 1/10Trijntje Jans, kinderen van haar zoon
wijlen Jan Ulbesmetselaar
verkoper van 1/10Marike Jans, gehuwd met
verkoper van 1/10Sioerd Sydses innocent
verkoper van 1/10Hiltje Jans, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/10Hans Abrahamsmr. knoopmakerLeeuwarden


 


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0239r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter het Haantje brouwerij]woning
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenGerrit Jansen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Jansen
majoor Age de Haas, executeur van het testament van
verkoperde weduwe van Tjerk Rutgers


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206r van 20 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraathuis en hof
 
koperHarmanus Portier koopman425-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopermeerderjarige vrijster Janke Weima
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier koopt een huis en hof in de Weverstraat, bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Janke Weima, vrijster, voor 425 cg. Er zijn geen naastliggers genoemd.


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0052r van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ achter de zoutketen van wijlen de heer Harmanus Portierpaardenstal met woonkamer en div.
 
koper door niaarClaas Doedes mr. schoenmaker140-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
geniaarde koper van 1/3Hendrik Gerrytsbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Hendricus Lansonbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Frans Hesselsschipper op Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWeverstraat [niet vermeld]
verkoperFroukjen Clases Braam, weduwe van
verkoperwijlen de heer Harmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Hendrik Gerryts en Hendricus Jansen?, bontfabriquers, en Frans Wessels, Bolswarderschipper, een paardenstal voor 4 paarden, met een woonkamer, loodsje en plaets erachter, en een v/m grote hof etc. in de Weverstraat, achter de zoutketen van wl. Harmanus Portier. Gekocht van Froukje Claeses Braam wv en erfgenaam van Harmanus Portier, voor 140 gg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0171v van 28 nov 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: achter de zgn. Haantje brouwerij]huis
 
koperClaas Folkerts mr. metselaar31-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Jansen
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Jansen
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Folkerts, mr. Metselaar koopt huis achter de soogenaamde Haantje brouwerije


 


 


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0183r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat OZ achter de zoutketenhuis
 
kopervroedsman Abraham Wijngaarden 150-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderAlef Wybes 28-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jansen
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende tuin van Eke Menalda
verkoperGeertje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Doedeskoopman


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ achter de zoutketenhuis
 
koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier en koopman237-10-00 CG
koperJanke Claazes
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
huurderAlef Wybes
naastligger ten oostende tuin van Jan Bartels mr. hovenier
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Janzen
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman
verkopervroedsman Abraham Wijngaarden


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0165r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, weefwinkel en tuin
 
koperJ. Toussaint koopman 225-00-00 CG
koperH. Stomp koopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenJan Bartles
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Folkerts
naastligger ten noordenJ. Toussaint koopman
naastligger ten noordenH. Stomp koopman
verkoper van 1/3Janke Gerryts, kind, gesterkt met
Cornelis Hendrikskalkkroder
verkoper van 1/3Jan Gerryts, kindkleermakersbaas
verkoper van 1/3meerderjarige vrijster Jochumke Gerryts, kinderen van
Antje Jochems, weduwe van
erflaterwijlen Gerryt Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint en Hendrik Stomp kopen een huis, weefwinkel en tuintje omtrent de Franekerpijpen. Ten O. Jan Bartels, ten Z. de straat, ten W. Claas Folkerts, ten N. de kopers. Gekocht van Hinke Gerryts x kalkkneder Cornelis Hendriks voor 1/3, kleermakersbaas Jan Gerryts voor 1/3, en vrijster Jochumke Gerryts, voor 1/3, als erfgenamen van Gerryt Jansen x Antje Jochems, voor 225 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0126v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ1/2 huis en leerlooierij
 
koperJohan Daniel Toussaint 1400-00-00 CG
eigenaar van 1/2Johan Daniel Toussaint
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-00 CG
huurderHendrik Stomp koopman en leerlooyer
huurderJanke Claases
naastligger ten oostenJan Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jans
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperHendrik Stomp, gehuwd metkoopman en leerlooyer
verkoperJanke Claases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint koopt 1/2 huis en leerlooierij met erf, drooghuis etc., waarvan hij al 1/2 bezit, in de Weverstraat. Ten O. Jan Bartels, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Jans. Gekocht van Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases, voor 1400 cg. en voor de goederen 150 cg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 1Weverstraat, achter de keten bij dehuis en erf
 
koperBonifacius Oolgaard gardenier35-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohan Daniel Toussaint


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ, achter de keten bij dehof, tuin en zomerhuis
 
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager380-00-00 CG
koperAnna Maria Misgon
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harke Jellesovl voor 1813, huwt met Grietje ... , ovl wijk G-325, vrouw ovl 6 mei 1812 HRL, toenaam onbekend, heeft dan 3 dochters en 1 zoon; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Carel Wedelgeb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper... Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1822
adressoortbedraggebruik
G-325Klaverbladstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1261/2 deel van huis G-325
 
verkoperBernard Henrich Mulman
koperBartholomeus Bambach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 15Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 17Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 19Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 21Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 23Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 1Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 25Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 3Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Weverstraat 8Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 5Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 7Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 9Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 13Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Frederik Willems de Wilde... 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Pietje Cornelis van der Vorm... 1837, ovl 1856, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Janneke Gerrits Rietveld... wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Janneke Kerkhoven... vanaf 1860 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1803, bev r HRL 1851 wijk C-190, wijk F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-325Frederik de Wilde40 jSexbierumm, protestant, gehuwd, visscherman
G-325Pietje C van der Vorm41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-325Willem de Wilde18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Cornelis Bambach16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Nikolaas Bambach13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Frans Bambach11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Coenraad Bambach7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Cornelis de Wilde14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Catharina de Wilde1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Coenraad Hendrikus Bambach, overleden op 5 april 18406 jr, overleden aan't Bolwerk G 325. (CzOG nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Anna Klumper, overleden op 2 juni 184345 jr (geboren 2/10/1797), overleden bij Bolwerk G 325, vrouw van Anthony A. Spiekerman, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Arnoldus, Juliana en Bernardus Anthony Spiekerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Trijntje Fredriks de Wilde, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 19/3/1838), overleden Achter de Kerk G 325. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Willem Fedderiks de Wilde, overleden op 8 december 184827 jr (geboren oktober 1821), overleden Weverstraat G 325, werkman, ongehuwd, zoon van Fedderik W. de Wilde, visser, broer van minderjarige Cornelia Fedderiks de Wilde, halfbroer van minderjarige Fedderik en Douwe Fedderiks de Wilde (of anders om?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Douwe Aukes Laansmageb 16 sep 1795 Wijnaldum, huwt met Minke de Boer, arbeider in 1851, N.H., Vst 9 apr 1857 uit Almenum, A 30 nov 1857 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-325


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harmen Harings van der Zee... G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Jantje Andries Hondema... te Midlum, 1e huwt met Thomas Dijkstra op 19 mei 1853 te HRL, turfmeetster in 1867, N.H., ovl wijk G-325, dv Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Jorkes Westra... en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Minke de Boer... 29 aug 1859 uit Almenum, dv Sjoerd IJnzes de B., en Gerritje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-360Klaverbladstraat 3Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Hendricus Nicolaas Vulsma... I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-118; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Johanna van der Zee... G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-365Klaverbladstraat 19Hieke Beerends Braammeyer... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-366Klaverbladstraat 21Maria Schuur... okt 1816, Rooms Katholiek, dv Harmen S, en Johanna Bisschop BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-366; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-232; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-367Klaverbladstraat 23Geertje Wyma... wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-367Klaverbladstraat 23Jetske de Vries... Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-019, 285, wijk G-367, supp wijk F-382; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baker, wijk E-129; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4130G-357 (Klaverbladstraat)Wilhelmus Petrus Balliwoonhuis
Sectie A nr. 3066G-358 (Klaverbladstraat)Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis
Sectie A nr. 3067G-359 (Klaverbladstraat)Bernardus Bonnemawoonhuis
Sectie A nr. 3132G-368 (Weverstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3133G-369 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 2838G-370 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3060G-371 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3061G-372 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3062G-373 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 2899G-375 (Klaverbladstraat)Pieter Schenkiuswoonhuis
Sectie A nr. 2900G-376 (Klaverbladstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis
Sectie A nr. 3064G-377 (Klaverbladstraat)Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4129G-378 (Klaverbladstraat)Eelke Bootsmawoonhuis


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
G-359Klaverbladstraat 25provisionele en finale toewijzingfl. 70woning aan de Klaverbladstraat G-359
 
verkoperWillem de Jong
koperAntoon Eygelaar (te Leeuwarden)
koperAnne Zijlstra (te Winsum)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat 1 (G-369)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 2838Klaverbladstraat 3 (G-370)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3060Klaverbladstraat 5 (G-371)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3061Klaverbladstraat 7 (G-372)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3062Klaverbladstraat 9 (G-373)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3134Klaverbladstraat 13 (G-375)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis
Sectie A nr. 2900Klaverbladstraat 15 (G-376)Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke)woonhuis
Sectie A nr. 3064Klaverbladstraat 17 (G-377)Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4129Klaverbladstraat 19 (G-378)Eelke Bootsma (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 4130Klaverbladstraat 21 (G-357)Reinder de Jong (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 5003Klaverbladstraat 23 (G-358)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 5002Klaverbladstraat 25 (G-359)Willem de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 3132Weverstraat 8 (G-368)Hervormde Diaconiewoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Klaverbladstraat 1Herman Beuker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Klaverbladstraat 1 Hermanus Beukerbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500
Klaverbladstraat 13 Souwe Broersmabesteller
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Weverstraat 8 Marten Berendsstadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1923 - variaadresbronbericht
Klaverbladstraat 7Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Klaverbladstraat 15J.Vellingatransportarbeider
Klaverbladstraat 17E. v/d Veerzoutziedersknecht


1938 - variaadresbronbericht
Klaverbladstraat 23Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug