Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKlaverbladstraat 1(niet bekend)(niet bekend)G-325G-369
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 3(niet bekend)(niet bekend)G-360G-370
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 5(niet bekend)(niet bekend)G-360G-371
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 7(niet bekend)(niet bekend)G-360G-372
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 9(niet bekend)(niet bekend)G-360G-373
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 13(niet bekend)(niet bekend)G-362G-375
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 15(niet bekend)(niet bekend)G-363G-376
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 17(niet bekend)(niet bekend)G-364G-377
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 19(niet bekend)(niet bekend)G-365G-378
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 21(niet bekend)(niet bekend)G-366G-357
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 23(niet bekend)(niet bekend)G-367G-358
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 25(niet bekend)(niet bekend)G-G-359
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 8(niet bekend)(niet bekend)G-G-368


Naastliggers vanKlaverbladstraat 1
ten oostenWeverstraat 10
ten zuidenKlaverbladstraat 5
ten westende Klaverbladstraat
ten noordende Weverstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks opperman
naastligger ten noordenTzialcke Martens


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks opperman
naastligger ten noordenTzialcke Martens


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Weverstraat bij de hof van Reyner Claes100‑00‑00 GGhuis
koperBeerndt Thomas, gehuwd met
koperTrijntien
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircks opperman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTzialcke Martens
naastliggerde hof van Reyner Claesen
verkoperStoffel Hendricks, gehuwd met te Sneek
verkoperFrouck Stoffels te Sneek


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircx zoutdrager
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircx zoutdrager
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]110‑00‑00 GGhuis met ledige plaats
koperLammert Jans, gehuwd metwachtmeester
koperImpck Epckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircx zoutdrager
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker
verkoperTruycke Wiegers, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Thomas


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0102r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0102r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0102r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]20‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Claes Weck, gehuwd met
koperMeth Hendricks
verpachter grondSybrandus Abeli 2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperAlbert Jacobs, gehuwd met te bij Pingjum
verkoperYdt Alles


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Diercx


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Diercx


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat, op de hoek van de175‑00‑00 GGhuis
koperNanningh Luyties, gehuwd met
koperTrijn Lubberts
verpachter grondPybe Bauckes 2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Diercx
verkoperMet Hendricx, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Claessen, met instemming van haar zoon
verkoperClaes Douwes
tekst in de margePybe Bauckeszn., per Piphron, protesteert dat hem d'vercopinge van de geproclameerde huysinge ontschadelyck sal zijn nopende zijn hypoteeck ende competentie. Actum in judicio den 22en february 1617.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff vorige protest den 22en february 1617.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124v van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMet Hendricx*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue Claessen*
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124v van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMet Hendricx*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue Claessen*
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124v van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]215‑00‑00 GGkamer met de ledige plaats
koperJan Jansen, gehuwd met
koperEmma Jans
verpachter grondSibrandus Abeli 2‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMet Hendricx*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue Claessen*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNidingh Cornelis
verkoperJan Dirckszoutmeter


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks zoutmeter
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks zoutmeter
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]105‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperNidingh Cornelis, gehuwd metzoutmeter
koperLisck Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircks zoutmeter
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker
verkoperLambert Jans, gehuwd met
verkoperEmck Epkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNidingh Cornelis, zoutmeter x Ansck Jans kopen een huis en ledige plaats in de oz. Weverstraat. Ten Z. zoutmeter Jan Dircks, ten W. de straat, ten N. koemelker Tyalcke. Geen grondpacht. Gekocht van Lambert Jans x Bauck Epkes voor 105 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0268r van 10 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanne wever
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0268r van 10 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanne wever
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0268r van 10 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]156‑00‑00 GGhuis
koperToenis Wedemeyer
verpachter grondPieter Bauckes 2‑06‑00 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenNanne wever
naastligger ten westen
naastligger ten noordenNidingh Cornelis
verkoperJan Dircksbeedigd zoutmeter


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0138r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dirx


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0138r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dirx


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0138r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: hoek Weverstraat]120‑00‑00 GGhuis
koperRoelif Claas, gehuwd met
koperEngeltie Clases
verpachter grondPiebe Baukis 2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dirx
verkoperNanne Luities, gehuwd met
verkoperTrijn Lubberts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0155v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLenert Hendrix
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0155v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLenert Hendrix
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0155v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat180‑00‑00 CGhuis
koperDoede Pytters koopman
koperPytter Ipes koopman
verpachter grondPybe Bauckes 2‑06‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Tiaerdt Jelles
naastligger ten zuidenLenert Hendrix
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Merx


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237r van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237r van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237r van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat [niet vermeld]241‑00‑00 GGhuis
koperNicolaus Reyde, gehuwd met
koperAnna Fijts
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastliggerInte Andries koordemaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoede Pytters, en
verkoperPytter Ipes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]95‑00‑00 CGgrondpacht van 2-05-00 CG
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hemcke Ates2‑05‑00 CG
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat]70‑07‑00 CGtwee kamers onder een dak daer het Dorstige Hontie uythangt
koper provisioneelN. N. het Dorstige Hondje
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Andraeas Heemstra secretaris van Harlingen2‑05‑00 CG
huurder westelijke kamer voor 1 jaarN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0160v van 21 dec 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0160v van 21 dec 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0160v van 21 dec 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat [staat: Weverstraat]100‑00‑00 GGtwee kamers onder 1 dak waar het Dorstige Hondje placht uit te hangen
koperOeds Jansen c.u.het Dorstige Hondje
verpachter grondBavius Ziricus notaris2‑05‑00 CG
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere verkopersde weesvoogdij
verkoperSeerp Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Jansen c.u. kopen twee kamers in de Weverstraat onder een dak aan elkaar, daar het dorstige hontje placht uit te hangen, zoals wij het van de weesvoogden gekocht hebben.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0181v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0191v van 14 jun 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0066r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Jan Jansen Agricola


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114v van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114v van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0114v van 13 okt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat [staat: Weverstraat]200‑00‑00 CGtwee kamers waar het Dorstige Hondje uithangt
koperHans Nicolaus Riet, gehuwd methet Dorstige Hondje
koperMaertie Martens
verpachter grondBavius Ziricus notaris2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOeds Jans c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215r van 9 jan 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat] waar het Dorstig Hondje uithangt76‑00‑00 GGgrondpacht van 0-05-00 CG
koperburgemeester Bartel Kleysen Lanting het Dorstige Hondje
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamers van Hans Niclaas0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Bavius Ziricus


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0213v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [niet vermeld]275‑10‑00 CGgrondpacht van 2-05-00 CG
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels2‑02‑00 CGhet Dorstige Hondje
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (f) uit het huis zz. Ossenmarkt van erven wijdschipper Jan Fransen, eigenaar de wv Pieke Tjeerdts, ten W. Thijs Jansen, 2 CG 2 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057v van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Boer


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19[niet vermeld]00‑00‑00 cggrondpacht van 2-05-00 CG
koperde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels2‑05‑00 CGhet Dorstige Hondje
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0290v van 22 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Asperen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Carst Lammerts
naastligger ten noordenWeverstraat


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Carst Lammerts
naastligger ten noordenWeverstraat


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Brouwerij waar het Haentje uithangt, achter de75‑00‑00 CGtuin
kopervroedsman Sjerck Dircks Hylaarda mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters timmerman
naastligger ten zuidende weduwe van Carst Lammerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperburgemeester Lourens Jacobs Asperen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerck Dirks Hylaarda, vroedsman en mr. chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. en prieeltje, achter de brouwerij '`t Haantje'. Ten O. Jan Pyters, timmerman, ten W. en N. de Weverstraat, ten Z. wd. Carst Lammerts. Gekocht van Lourens Jacobs Asperen, burgemeester, voor 75 gg. (Het was eerst van Sicke Coerts.).


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0342v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon ketellapper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymen ketellapper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0400r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Lourens Asperen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de vroedsman Hylaerda


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]100‑00‑00 GGhuis met een tuintje erachter
koperHans Hendrix havencherger
koperJan Gerrits Hemert havencherger
koperDirk Jansen havencherger
koperArrien Hendrix herbergier
naastligger ten oostenerf en hof van Pieter IJsbrands
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, Jan Gerrits van Hemert en Dirk Jansen, allen havencherchers, en Arrien Hendrix, herbergier, kopen een huis met een fraai tuintje erachter, in de Weverstraat. Ten O. het erf en de hof van Pieter IJsbrands, ten W. de straat, ten Z. Hans Michiels?, ten N. de vroedsman Sierk Hylaarda. Gekocht van de diaconen v.d. Geref. Kerk, voor 100 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0335v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimen ketelslager


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027v van 5 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenHans Hendriks


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027v van 5 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenHans Hendriks


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027v van 5 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [niet vermeld]25‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Tobias gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostende verkoper of Hans Nicolaus
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenHans Hendriks
verkoperJacobus Hansen Reitsmaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Tobias, galeibacker, koopt een woning of kamer met een voorhuis. Ten O. verkoper Hans Nicolaus, ten Z. en W. de Weverstraat, ten N. Hans Hendriks c.u. Grondpacht 45 st aan de Stad.


1699 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 31 jan 1699
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Jarig Sioerds Wijma, wonende te Harlingen
Antie Siercks Hilaarda, wonende te Harlingen


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Klaverbladstraat OZ [staat: bij de Weverstraat]155‑00‑00 CGwoning of kamer
koperAlbert Robberts c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Pytter IJsbrands
naastligger ten zuidenHans Nichels
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda
verkoper van 1/4Mayke Doekes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Hans Hendrix
verkoper van 1/4Arjen Hendrixherbergier
verkoper van 1/4Jan Hemerthavencherger
verkoper van 1/4Dirk Jansenhavencherger


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0138r van 12 apr 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Weima


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171r van 6 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jarigh Weima n.u.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0001r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Bartles


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0001r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Bartles


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0001r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ achter Haentjes brouwerij135‑00‑00 GGhuis en tuin
koperFlorens Fockelman, gehuwd met
koperSjoukjen Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenFrans Cornelis
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Bartles
verkoper van 1/2Eelkjen Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Feitel Michels, gesterkt met
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoper van 1/2de stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFlorens Foekelman x Sjoukjen Jacobs koopt een huis en tuin achter de Weverstraat en Haentjes Brouwerij, laatst als eigenaar bewoond door Hoyte? Michiels. Ten O. Frans Cornelis, ten W. en Z. de straten, ten N. wd. Albert Bartles. Gekocht van Eelkjen Jans wv Feite? Michels?, en de diaconen v.d. Ger. Gem., voor 1/2, en de voogden v.d. Kamer der Huiszittende Armen als hypotheek-crediteuren van Feite Michels, voor 1/2, voor 135 gg.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0017r van 25 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFlorens Fockelman


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0017r van 25 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFlorens Fockelman


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0017r van 25 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat]25‑00‑00 CGplaats
koperFlorens Fockelman, gehuwd met
koperSjoukjen Jacobs
naastligger ten oostenFlorens Fockelman
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTettje Lieuwes
naastligger ten noordenFlorens Fockelman
verkoper van 1/2Tettje Lieuwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Hendrik Jansenbontwever
verkoper van 1/2Tobias Cornelisweversgezel


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351r van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat OZ achter brouwerij het Haantje79‑14‑00 GGhuis
koperburgemeester Jaerigh Sjoerds Weyma, gehuwd met
koperAntje Sierks Hylaerda
naastligger ten oostenSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenSjoukjen Jacobs
naastligger ten westenWeverstraat
naastligger ten noordenJaerigh Sjoerds Weyma
verkoper q.q.oud burgerhopman Junius van Alema, stadsweesvoogd
verkoper q.q.Sybout Bouma, stadsweesvoogden vanmr. zilversmid
verkoper van 1/3het weeskind Janke Teekes, en van
verkoper van 1/3het weeskind Trijntje Teekes
verkoper van 1/3het weeskind Martjen Taekes, gehuwd met
verkoper van 1/3Elias Janesvarend persoon
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jarigh Sjoerds Weyma burgemeester x Antje Sierks Hylaarda koopt huis achter de brouwerij 'het Haentje'. Ten O. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat, ten Z. Sjoukje Jacobs, ten N. de koper. Gekocht van Janke en Trijntje Taekes elk voor 1/3 en Martje Taekes x Elias Jans, varend persoon voor 1/3.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: bij de Franekerpijpen achter de gewezen brouwerij het Haentie]224‑07‑00 CGhuis, weefwinkel en tuin
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. wever
koperYeffke Roelofs
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderJan Johannis mr. wever
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTierk Rutgers metselaar
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima
verkoper q.q.Reinder Pieters, presiderend voogd vankoopman
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 6/10Jan Hendriks minderjarige, zoon van
erflaterwijlen Florus Hendriks, gehuwd met
erflaterwijlen Sioukjen Jacobs Lex
verkoper q.q.Hiltie Louws, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Ulbe Jansmr. metselaar
verkoper q.q.Hiltie Louws, bestemoeder en voorstanderse van
verkoper van 1/10Jacob Jans, en
verkoper van 1/10Trijntje Jans
erflaterwijlen Jan Ulbesmetselaar
verkoper van 1/10Marike Jans, gehuwd met
verkoper van 1/10Sioerd Sydses innocent
verkoper van 1/10Hiltje Jans, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/10Hans Abrahamsmr. knoopmaker te Leeuwarden


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weima


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0034r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0239r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Jansen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0239r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Jansen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0239r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Klaverbladstraat NZ [staat: achter het Haantje brouwerij]00‑00‑00 cgwoning
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenGerrit Jansen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Jansen
verkoper q.q.majoor Age de Haas, executeur van het testament van
verkoperde weduwe van Tjerk Rutgers


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206r van 20 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat425‑00‑00 CGhuis en hof
koperHarmanus Portier koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJanke Weima meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier koopt een huis en hof in de Weverstraat, bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Janke Weima, vrijster, voor 425 cg. Er zijn geen naastliggers genoemd.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0127r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0052r van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat ZZ achter de zoutketen van wijlen de heer Harmanus Portier140‑21‑00 GGpaardenstal met woonkamer en div.
koper door niaarClaas Doedes mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
geniaarde koper van 1/3Hendrik Gerrytsbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Hendricus Lansonbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Frans Hesselsschipper op Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWeverstraat [niet vermeld]
verkoperFroukjen Clases Braam, weduwe van
verkoperwijlen de heer Harmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Hendrik Gerryts en Hendricus Jansen?, bontfabriquers, en Frans Wessels, Bolswarderschipper, een paardenstal voor 4 paarden, met een woonkamer, loodsje en plaets erachter, en een v/m grote hof etc. in de Weverstraat, achter de zoutketen van wl. Harmanus Portier. Gekocht van Froukje Claeses Braam wv en erfgenaam van Harmanus Portier, voor 140 gg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0171v van 28 nov 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Jansen


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0171v van 28 nov 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Jansen


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0171v van 28 nov 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: achter de zgn. Haantje brouwerij]31‑10‑00 CGhuis
koperClaas Folkerts mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
toehaakzes gouden ducaten
naastligger ten oostenGerryt Jansen
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Jansen
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Folkerts, mr. Metselaar koopt huis achter de soogenaamde Haantje brouwerije


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Doedes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0183r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat OZ achter de zoutketen150‑21‑00 GGhuis
kopervroedsman Abraham Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAlef Wybes 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jansen
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende tuin van Eke Menalda
verkoperGeertje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Doedeskoopman


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Janzen
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Janzen
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 5Weverstraat ZZ achter de zoutketen237‑10‑00 CGhuis
koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier en koopman
koperJanke Claazes
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
huurderAlef Wybes
naastligger ten oostende tuin van Jan Bartels mr. hovenier
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Janzen
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman
verkopervroedsman Abraham Wijngaarden


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0107r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0165r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat ZZ [staat: bij de Franekerpijp]225‑00‑00 CGhuis, weefwinkel en tuin
koperJ. Toussaint koopman
koperH. Stomp koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenJan Bartles
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Folkerts
naastligger ten noordenJ. Toussaint koopman
naastligger ten noordenH. Stomp koopman
verkoper van 1/3Janke Gerryts, kind, gesterkt met
verkoperCornelis Hendrikskalkkroder
verkoper van 1/3Jan Gerryts, kindkleermakersbaas
verkoper van 1/3meerderjarige vrijster Jochumke Gerryts, kinderen van
verkoperAntje Jochems, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint en Hendrik Stomp kopen een huis, weefwinkel en tuintje omtrent de Franekerpijpen. Ten O. Jan Bartels, ten Z. de straat, ten W. Claas Folkerts, ten N. de kopers. Gekocht van Hinke Gerryts x kalkkneder Cornelis Hendriks voor 1/3, kleermakersbaas Jan Gerryts voor 1/3, en vrijster Jochumke Gerryts, voor 1/3, als erfgenamen van Gerryt Jansen x Antje Jochems, voor 225 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0126v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat ZZ1400‑00‑00 CG1/2 huis en leerlooierij
koperJohan Daniel Toussaint
eigenaar van 1/2Johan Daniel Toussaint
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑00 CG
huurderHendrik Stomp leerlooier en koopman
huurderJanke Claases
naastligger ten oostenJan Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jans
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier en koopman
verkoperJanke Claases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint koopt 1/2 huis en leerlooierij met erf, drooghuis etc., waarvan hij al 1/2 bezit, in de Weverstraat. Ten O. Jan Bartels, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Jans. Gekocht van Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases, voor 1400 cg. en voor de goederen 150 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 362r van sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Klaverbladstraat 1Bonifacius Ohlgaard, gardenier, koopt een woning met een groot erf waar op nog meerdere andere gebouwen staan, en wat eerder als leerlooierij gebruikt is, achter de straten bij de Weverstraat. De woning was eerder een cichoreifabriek en is nu ledig. Ten O. Oeds Lolkes, ten W. en N. de straat, ten Z. Harke v.d. Stok. Gekocht van Johan Daniel Toussaint, voor 35 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat, achter de keten bij de35‑00‑00 CGhuis en erf, vroeger leerlooierij
koperBonifacius Oolgaard gardenier
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohan Daniel Toussaint


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0029r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0135r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengenoemde tuin en zomerhuis


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 8Weverstraat ZZ, achter de keten bij de380‑00‑00 CGhof, tuin en zomerhuis
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager
koperAnna Maria Misgon
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harke Jellesovl voor 1813, huwt met Grietje ... , ovl wijk G-325, vrouw ovl 6 mei 1812 HRL, toenaam onbekend, heeft dan 3 dochters en 1 zoon; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Carel Wedelgeb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper... Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-325Klaverbladstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1261/2 deel van huis G-325
 
verkoperBernard Henrich Mulman
koperBartholomeus Bambach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 3Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 19Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 5Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 21Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 7Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 23Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 9Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 25Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 13Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Weverstraat 8Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 15Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 1Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 17Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Frederik Willems de Wilde... 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Pietje Cornelis van der Vorm... 1837, ovl 1856, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Janneke Gerrits Rietveld... wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Janneke Kerkhoven... vanaf 1860 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1803, bev r HRL 1851 wijk C-190, wijk F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-325Frederik de Wilde40 jvisschermanSexbierumm, protestant, gehuwd
G-325Pietje C van der Vorm41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-325Willem de Wilde18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Cornelis Bambach16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Nikolaas Bambach13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Frans Bambach11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Coenraad Bambach7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Cornelis de Wilde14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Catharina de Wilde1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Coenraad Hendrikus Bambach, overleden op 5 april 18406 jr, overleden aan't Bolwerk G 325. (CzOG nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 409 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Anna Klumper, overleden op 2 juni 184345 jr (geboren 2/10/1797), overleden bij Bolwerk G 325, vrouw van Anthony A. Spiekerman, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Arnoldus, Juliana en Bernardus Anthony Spiekerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Trijntje Fredriks de Wilde, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 19/3/1838), overleden Achter de Kerk G 325. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1393 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Willem Fedderiks de Wilde, overleden op 8 december 184827 jr (geboren oktober 1821), overleden Weverstraat G 325, werkman, ongehuwd, zoon van Fedderik W. de Wilde, visser, broer van minderjarige Cornelia Fedderiks de Wilde, halfbroer van minderjarige Fedderik en Douwe Fedderiks de Wilde (of anders om?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Douwe Aukes Laansmageb 16 sep 1795 Wijnaldum, huwt met Minke de Boer, arbeider in 1851, N.H., Vst 9 apr 1857 uit Almenum, A 30 nov 1857 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-325


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harmen Harings van der Zee... G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Jantje Andries Hondema... te Midlum, 1e huwt met Thomas Dijkstra op 19 mei 1853 te HRL, turfmeetster in 1867, N.H., ovl wijk G-325, dv Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Jorkes Westra... en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Minke de Boer... 29 aug 1859 uit Almenum, dv Sjoerd IJnzes de B., en Gerritje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-360Klaverbladstraat 3Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Hendricus Nicolaas Vulsma... I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-118; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-362Klaverbladstraat 13Johanna van der Zee... G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-365Klaverbladstraat 19Hieke Beerends Braammeyer... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-366Klaverbladstraat 21Maria Schuur... okt 1816, Rooms Katholiek, dv Harmen S, en Johanna Bisschop BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-366; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-232; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-367Klaverbladstraat 23Geertje Wyma... wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-367Klaverbladstraat 23Jetske de Vries... Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-019, 285, wijk G-367, supp wijk F-382; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baker, wijk E-129; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 881Wewerstraat G-325Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4130Klaverbladstraat G-357Wilhelmus Petrus Balliwoonhuis
Sectie A nr. 3066Klaverbladstraat G-358Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis
Sectie A nr. 3067Klaverbladstraat G-359Bernardus Bonnemawoonhuis
Sectie A nr. 3132Weverstraat G-368Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat G-369Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 2838Klaverbladstraat G-370Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3060Klaverbladstraat G-371Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3061Klaverbladstraat G-372Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3062Klaverbladstraat G-373Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 2899Klaverbladstraat G-375Pieter Schenkiuswoonhuis
Sectie A nr. 2900Klaverbladstraat G-376Jan Geerts Munnekewoonhuis
Sectie A nr. 3064Klaverbladstraat G-377Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4129Klaverbladstraat G-378Eelke Bootsmawoonhuis


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-359Klaverbladstraat 25provisionele en finale toewijzingfl. 70woning aan de Klaverbladstraat G-359
 
verkoperWillem de Jong
koperAntoon Eygelaar (te Leeuwarden)
koperAnne Zijlstra (te Winsum)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat 1 (G-369)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 2838Klaverbladstraat 3 (G-370)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3060Klaverbladstraat 5 (G-371)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3061Klaverbladstraat 7 (G-372)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3062Klaverbladstraat 9 (G-373)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3134Klaverbladstraat 13 (G-375)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis
Sectie A nr. 2900Klaverbladstraat 15 (G-376)Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke)woonhuis
Sectie A nr. 3064Klaverbladstraat 17 (G-377)Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4129Klaverbladstraat 19 (G-378)Eelke Bootsma (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 4130Klaverbladstraat 21 (G-357)Reinder de Jong (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 5003Klaverbladstraat 23 (G-358)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 5002Klaverbladstraat 25 (G-359)Willem de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 3132Weverstraat 8 (G-368)Hervormde Diaconiewoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Klaverbladstraat 1Herman Beuker


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Klaverbladstraat 1 Hermanus Beukerbootwerkerf. 600f. 500
Klaverbladstraat 13 Souwe Broersmabestellerf. 500f. 600
Weverstraat 8 Marten Berendsstadsreinigerf. 500f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 15J. Vellingatransportarbeider
Klaverbladstraat 17E. v/d Veerzoutziedersknecht


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Klaverbladstraat 23Onbewoonbaar verklaard
  terug