Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) G-318 G-355
1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0334v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 14achter de zoutketen van Hanekuik en Oosterbaan wijk G-318tuin
 
koperAnthony Klaver, gehuwd met300-00-00 CG
koperJane Haantjes
huurderAnthony Klaver
huurderJane Haantjes
naastliggerde heer H. Hanekuik
naastliggerde heer K. Oosterbaan
naastligger ten oostende weduwe van G. Andrae
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoelof Roelofs
naastligger ten noordenstraat
verkoperAafke Attema, gescheiden van
verkoperYede Ypey


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-318Klaverbladstraat 14Anthonie Klaver tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 883Klaverbladstraat 14Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-318Klaverbladstraat 14Willem Oenes Visser... E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-318Rein F de Groot31 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, metzelaar
G-318Grietje de Groot6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-318Janna de Groot6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-318Klaverbladstraat 14Jane Reins de Groot, overleden op 23 juni 18401 jr, overleden Schytsloot G 318. (CzOG nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-318Klaverbladstraat 14Henriette Leibergeb 1807 prov, huwt met Willem Visser, N.H., A 12 mei 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, 318


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-318Klaverbladstraat 14Rein Tjerks de Groot... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, 329; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-318; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 883G-317 (Over de gazfabriek)erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3669G-355 (Klaverbladstraat)Sijtse Sikkes de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3669Klaverbladstraat 14 (G-355)Wiebe Monsma (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Klaverbladstraat 14A.Oldenburgstoker gasfabriek


1965 - adresboekadresnaam
Klaverbladstraat 14T. (Tjalling) v.d. Wal
  terug