Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 12(niet bekend)(niet bekend)G-G-356


Naastliggers vanKlaverbladstraat 12
ten oostende Klaverbladstraat
ten zuidenKlaverbladstraat 14
ten noordenKlaverbladstraat 10


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0203r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat
naastligger ten noordenstraat


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0298r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWeverstraat?
naastligger ten noordenWeverstraat?


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0229v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKlaverbladstraat [staat: weg]
naastligger ten noordenKlaverbladstraat [staat: weg]


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0334v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 884Klaverbladstraat 12Douwe Wybes de VrieshovenierHarlingenmoestuin (2100 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4242Klaverbladstraat 12 (G-356)Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 12F.A. Frölichstoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 12H. (Hendrik) de Vries
  terug