Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 16 (niet bekend) (niet bekend) G-317 G-354
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Pieter Ackerman... Grote Kerk HRL, zv Johannes Hanssen Akkerman en Akbertje Jitses; geb 1781 HRL, ovl 4 feb 1814 HRL; wijk G-317, 1e huwt met Pietje Doedes op 3 okt 1802 HRL, 2e huwt met Hendrikje Fokkes Jagersma op 13 mei 1810 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-317Klaverbladstraat 16P Ackerman wedP Ackerman wed


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 21 jul 1823
adressoortbedraggebruik
G-317Klaverbladstraat 16koopaktefl. 540tuin en 2 woonkamers G-316 & G-317 en pakhuis G-248
 
verkoperHendrik Fokkes Jagersma
koperGrietje Jans (te Haulerwijk)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 885Klaverbladstraat 16Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierhuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Age Rommerts Radema... ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Anske Wielstra... HRL 1851 wijk H-095, 101, supp wijk G-402; oud 50 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-317; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-317Anskje Wielstra50 jStavorenv, protestant, weduwe, geen
G-317Cornelis Molenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-317Janke Molenaar14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Aafke Jacobus Kerkhoven... dv Jacobus Pieters K, en Janke vd Heide; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Antje de Witgeb 1806 Makkum, ovl 14 jan 1856 HRL, huwt met Jelle Oeges Houtsma, Rooms Katholiek, dv Hilbrand dW, en ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Jelle Houtsmageb 1794 prov, huwt met Antje Wolf, panbakker, Rooms Katholiek, A 20 sep 1856 Makkum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 885G-316 (Over de gazfabriek)erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Jouwkje Weyzenbach... Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-317Klaverbladstraat 16Eene woning bij de Gazfabriek, verhuurd aan Tjeerd, Riem. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3670G-354 (Klaverbladstraat)Klaas de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3670Klaverbladstraat 16 (G-354)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Klaverbladstraat 16S. (Steven) Entjes
  terug