Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 8(niet bekend)(niet bekend)G-314G-350
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 10(niet bekend)(niet bekend)G-314G-349


Naastliggers vanFabrieksstraat 8
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 10
ten noordenFabrieksstraat 6


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Beerends


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 8Fabrieksstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan stadsvesten bij Moriaanstraat wijk G-314]203‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendrik Gastrik lands bottelier
huurderJan Hendrik Gastrik lands bottelier
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenGerrit Beerends
naastligger ten westenAntoni Claassen
naastligger ten noordenAntoni Claassen
verkoperJan W. Vettevogel


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Frans Heuffer... Matthijs H, en Adriana Smit, (gk); BS huw 1811wafk, hu, huw 1824, huw 1839, ovl 1843; gebruiker van wijk G-314, wewer, eigenaar Jan Gastrik, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-314Fabrieksstraat 8Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
G-314Fabrieksstraat 10Jan Gastrik Frans Heuffer wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 887Fabrieksstraat 10Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 887Fabrieksstraat 8Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (50 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-314Fabrieksstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 111,2woning bij de Moriaanstraat G-314
 
verkoperHendrik Witte
koperLolle Sytses Goverts


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-314Fabrieksstraat 8Huizinge met annexen bij de Moriaanstraat aan stadsvesten. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Frans Huisseroud 53 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk G-314; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Jan Henricus Gastrik... VT1839; gebruiker van wijk C-058, koopman, eigenaar is Alb. Bolman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-314, gebruiker is Frans Heuffer, wewer, 1814. (GAH204); Jan Hendriks Gastrick en Maria Koelmans, beide van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Neeltje Kloppenburg... 1843, huw 1844, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-149; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-314; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-314Frans Huysser53 jkleermakersknegtAlmenumm, rooms katholiek, gehuwd
G-314Neeltie Kloppenburg51 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 576 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-314Fabrieksstraat 10Elisabeth Harmens van der Zee, overleden op 22 oktober 18462 jr (geboren 1/3/1844), overleden Achter Bolwerk G 314, dochter van Harmen H. van der Zee, scheepstimmerman (wednr. Anna Kerkhoven) en reeds overleden Sjieuwke Sipkes Spoelstra, zuster van minderjarige Sipke Harmens van der Zee (uit 2e huwelijk vader), halfzuster van minderjarige Harmina Harmens van der Zee (uit 1e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 576 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-314Fabrieksstraat 8Elisabeth Harmens van der Zee, overleden op 22 oktober 18462 jr (geboren 1/3/1844), overleden Achter Bolwerk G 314, dochter van Harmen H. van der Zee, scheepstimmerman (wednr. Anna Kerkhoven) en reeds overleden Sjieuwke Sipkes Spoelstra, zuster van minderjarige Sipke Harmens van der Zee (uit 2e huwelijk vader), halfzuster van minderjarige Harmina Harmens van der Zee (uit 1e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 577 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-314Fabrieksstraat 10Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 4 november 184630 jr (geboren 8/10/1816), overleden bij Bolwerk G 314, vrouw van Harmen H. van der Zee, scheepstimmerman, moeder van minderjarige Sipke Harmens van der Zee. (in tafel: 'zonder kinderen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 577 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-314Fabrieksstraat 8Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 4 november 184630 jr (geboren 8/10/1816), overleden bij Bolwerk G 314, vrouw van Harmen H. van der Zee, scheepstimmerman, moeder van minderjarige Sipke Harmens van der Zee. (in tafel: 'zonder kinderen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Johannes Caspers Doksma... zv Casper Johannes D, en Akke Jans, (ook: Doekes); BS huw 1840, ovl 1882 bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Rigtje Cornelis Voordewind... 1789 HRL, ovl 19 sep 1868 HRL, huwt met Johannes Meyer op 5 jul 1807 HRL, A 31 mei 1862 Almenum, ovl wijk G-314, N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-314Fabrieksstraat 8Sijke Ymkes van der Meulen... 1840 HRL, N.H., dv IJmke Lolles vdM, en Henderina Husser; BS huw 1840, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 887Over de gazfabriek G-314Auke D. Laansmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3675Fabriekstraat G-349Germen A. Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 3674Fabriekstraat G-350Germen A. Zeilmakerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3674Fabrieksstraat 8 (G-350)Hendrikus Oswaldwoonhuis
Sectie A nr. 3675Fabrieksstraat 10 (G-349)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
G-314Fabrieksstraat 10De woning in de Fabrieksstraat no. 10, in huur bij wed., wierda. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 245.


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
G-314Fabrieksstraat 8De woning in de Fabrieksstraat no. 8, in huur bij p., bakker. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 235.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 8W.J. Sandbrinktransportarbeider
Fabriekstraat 10P. Wierdatimmerman
  terug