Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-223 A-264
 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Anne Ages Zeylmaker... Klases Z, en Leentje Germens; BS ovl 1816; 1829 huwelijken, ovl 1857, ovl 1871, ovl 1890; gebruiker wijk A-223, metzelknegt; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Lolke Siebrens Zwaal... eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-223; VT1839; L.S.Z. eigenaar van perceel nr. 98 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis, 32 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... 1815; huwt met Sijtske Fokkes, koopt een huis in 1798 en 1800; BS ovl 1824; wed. T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-223Zeilmakersstraat 4Tjeerd Cabbeljauw wedAnne Ages Zeylmaker metzelknegt


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
A-223Zeilmakersstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 75huis A-223
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperBarend Helmer


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
A-223Zeilmakersstraat 4Huizinge c.a. op de bargebuurt. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 89Zeilmakersstraat 4erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (24 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87 van 17 dec 1832
adressoortbedraggebruik
A-223Zeilmakersstraat 4koopaktefl. 50huis A-223
 
verkoperBarend Helmer
koperWytske Alberts


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Germen Lieuwes Blom... ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, geb te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Jantje van der Molenoud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Jetske van der Formoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Pieter Smedinggeb 1791 HRL, ovl 5 apr 1842 HRL, huwt met Jantje Rauwerda, werkman in 1842, zv Bernardus S, en Jeltje Pieters Klein; BS ovl 1842; 1868 overlijdens; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Rinske Sjoerds van der Vorm... 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-223BargebuurtGerben Blom38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-223BargebuurtJetske van der Vorm44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-223BargebuurtLieuwe Blom6 jNesselrodegezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtGrietje Blom14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtItske Blom4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtRinske van der Vorm58 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-223BargebuurtJannes de Vries26 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtLolke Zwaal65 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, timmerman
A-223BargebuurtJantje van der Molen69 jSneekgezin 2, v, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-223Zeilmakersstraat 4Bernardus Jans Fok, overleden op 4 oktober 18411 1/2 jr (geboren 20/1/1840), overleden Bargeburen A 223. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-223Zeilmakersstraat 4Rintje Klazes Kuipers, overleden op 18 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 16/4/1838), overleden Zoutsloot A 223. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 89A-223 (Bargebuurt)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 89A-264 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 4 (A-147)Geert Terpstrawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 4J. (Johannes) Boon
  terug