Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 30 (niet bekend) (niet bekend) G-340 G-340
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G-344 G-336
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) G-343 G-337
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) G-342 G-338
 huisnummer lager   Moriaanstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) G-341 G-339
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0058r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZhuis
 
koperJochum Jansen turfdrager en winkelier85-00-00 CG
naastligger ten oostenEvert Beva
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenJochum Jansen turfdrager en winkelier
naastligger ten noordenWillem Backer
verkoperJan van Deursenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen, turfdrager en winkelier


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 7stadsvesten dicht bij de Moriaanstraathuis
 
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker111-21-00 GG
Vrouwkje Lieuwes
huurderHendrik Pieters 26-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
Vrouwkje Lieuwes
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
wijlen Poppe Menaldakoopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
wijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Hendrik Pieters. Ten O. de koper, ten W.?, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, Foekjen Cuiper wv Poppe Menalda, voor 111 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 9Vesting dicht bij de Moriaanstraathuis en weefwinkel
 
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker106-00-00 GG
Vroukje Lieuwes
huurderGerryt Overbeek 26-00-00 CG
naastligger ten oostenFoekje Cuiper, weduwe van
wijlen Poppe Menaldakoopman
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
wijlen Poppe Menaldakoopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
Vroukje Lieuwes
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
wijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning en weefwinkel aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Gerryt Overbeek. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de koper, ten Z. de straat. Gekocht van Foekje Cuiper wv Poppe Menalda, voor 106 gg.


 


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0262r van 19 jun 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 30Fabriekstraat WZ [staat: bolwerk achter de grote kerk tussen Molenpad en Moriaanstraathuis, hof en tuin
 
koperTaedze Heeres, gehuwd metkoemelker300-00-00 CG
Aaltje Fransen
verpachter grond huisde Stad Harlingen2-05-00 CG
verpachter grond tuin en hofde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder huisJohannes Lingenhouwer 18-00-00 CG
naastligger ten oostenFabriekstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenTadze Heeres, gehuwd metkoemelker
Aaltje Fransen
naastligger ten westenJelle Boomsma c.s.
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperAbe Jans Hilwerda, gehuwd metmr. bakker
Catharina Jans


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0070v van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 30Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten wijk G-252 tussen Molenpad en Moriaanstraat]huis
 
koperJan Brevink, gehuwd metbontwerker 110-00-00 CG
Marijke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
huurderJan Brevink
Marijke Jans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Proosterbeek
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperLijsbeth Fransen, gehuwd metonder Almenum
Bauke Atesbleker
verkoperFeike Fransen, executeur testamentair vanschipper Arum
wijlen Aaltje Fransen, weduwe van
wijlen Taedze Heeres


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Fabrieksstraat 30erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 5erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 7erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 9erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 11erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-340Fabrieksstraat 30Jeltje de Vries... in 1861, dv Bauke Herkes en Hielkje Baukes; BS huw 1821, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk F-042, wijk G-340; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-340Fabrieksstraat 30Pieter van der Sluis... Harent Pieters vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-343Moriaanstraat 7Huite Vlas... N.H., schippersknecht, zv Bauke V, en Geeske Groenendijk; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-343Moriaanstraat 7Gerben Fluitman, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Arum 29/11/1803, overleden Weverstraat G 343, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-341Moriaanstraat 11Douwe Dijkstra... Jans, werkman in 1851, N.H., zv Hendrik Hotzes en Wilhelmina ... ; BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-342Moriaanstraat 9Grietje Gerlofs Wates... (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-343Moriaanstraat 7Jetske Beekmageb 1799 Workum, ovl 28 okt 1884 HRL, huwt met Huite Vlas, N.H., dv Jouke B., en ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Sietske Eeltjes Rispens... HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Ype Boomsma... huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3688G-336 (Moriaanstraat)Willem Bruiningwoonhuis
Sectie A nr. 3687G-337 (Moriaanstraat)Pieter G. Boumawoonhuis
Sectie A nr. 3686G-338 (Moriaanstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis
Sectie A nr. 3685G-339 (Moriaanstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis
Sectie A nr. 3684G-340 (Fabriekstraat)Willem Bruiningwoonhuis


1890 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49091 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 503, 506 en 507 van 22 okt 1890
adressoortbedraggebruik
G-337Moriaanstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 390woning aan de moriaanstraat G-337, fl. 390
 
verkoperOeds Ypes Brouwer (voor zich en als gemachtigde voor Gaele Pieters Bouma te Alkmaar, gehuwd met Roelofke Anna Bouma)
verkoperGemeente Harlingen
koperPieter Wiglema


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-341Moriaanstraat 11Woning in de Moriaanstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-342Moriaanstraat 9Woning in de Moriaanstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3684Fabrieksstraat 30 (G-340)wed. Willem Bruining
Sectie A nr. 3688Moriaanstraat 5 (G-336)Willem Bruining
Sectie A nr. 3687Moriaanstraat 7 (G-337)Pieter Wiglema
Sectie A nr. 3686Moriaanstraat 9 (G-338)Johanna Nieuwenhuis
Sectie A nr. 3685Moriaanstraat 11 (G-339)Johanna Nieuwenhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Fabrieksstraat 30 Hilbrand Nakmetselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Moriaanstraat 5 Jan Bleekerwerkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 30H.Nakmetselaar
Moriaanstraat 7R.Wiersmaarbeider s.s.
Moriaanstraat 9P.Riemfabrieksarbeider
Moriaanstraat 11J. v/d Veengrondwerker


1937 - variaadresbronbericht
Moriaanstraat 5Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard


1937 - variaadresbronbericht
Moriaanstraat 7Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug