Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 30(niet bekend)(niet bekend)G-340G-340
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 5(niet bekend)(niet bekend)G-344G-336
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 7(niet bekend)(niet bekend)G-343G-337
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 9(niet bekend)(niet bekend)G-342G-338
 huisnummer lager  Moriaanstraat 11(niet bekend)(niet bekend)G-341G-339


Naastliggers vanFabrieksstraat 30
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 32
ten noordenFabrieksstraat 28


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0053v van 22 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0053v van 22 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ [staat: oost van de kerk]30‑00‑00 GGhuis
koperTymen Jacobs Hayema lakendrapier
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten noordende hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes
verkoperLieuwe Lieuwes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTymen Haeyema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214v van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTymen Haeyma


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper
naastligger ten westenTymen Hayema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper
naastligger ten westenTymen Hayema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 7Moriaanstraat NZ189‑00‑00 GGhuis genaamd het huis Lieuwenburgh
koperJohannes van Swoll notaris Leeuwenburg
koperNanne Hiddes Grettinga tichelaar
koperFoppe Pieters Steensma koopman
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenTymen Hayema
naastligger ten noordende hof van de heer Evout Steensma
verkoperweduwnaar Lieuwe Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Swol, not. publ., Nanne Hiddes Grettinga, tichelaar, en Foppe Pieters Steensma, kopen het huis 'Leeuwenburg' in de Moriaanstraat. Ten O. kuiper Seerp Lammerts, ten Z. die straat, ten W. Tymen Hayema, ten N. de door Ewout Steensma gekochte hof, welke vrij in- en uitgang naar zijn hof heeft langs de wz. van dit verkochte huis. Geen grondpacht. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, met toestemming van de crediteuren van hem en zijn wl. huisvrouw, voor 189 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm
naastligger ten westenTymen Hayema


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm
naastligger ten westenTymen Hayema


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 7Moriaanstraat240‑00‑00 GGhuis genaamd Lieuuenburgh
koperWillem Dircks Leeuwenburg
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenTymen Hayema
naastligger ten noordende hof van de heer Evout Stiensma
verkoperFoppe Pytters Stiensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt het huis 'Leeuwenburg' nz. Moriaanstraat. Ten O. Seerp Lammerts Swerms, ten W. Symen Hayema, ten Z. die straat, ten N. de hof van Ewout Steensma, die vrij uit- en ingang heeft ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van Foppe Pytters Steensma, voor 240 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196r van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0223v van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204r van 5 mrt 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArjen van Hemert apotheker


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0330v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaede Jacobs bontwever


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0273v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Ales


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0105v van 11 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten oostenJanke Hendriks


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0218v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Backer


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0218v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ530‑00‑00 CGhuis
koperLutter Jans, in ondertrouw metmr. bontwever
koperAntie Fransen
naastligger ten oostenDoede Backer
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten westenJanke Hendriks winkelier
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Hendrikswinkelier


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0337v van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Backer


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van Durse c.u.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0167v van 31 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0249r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0296r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0057r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van Deursen mr. bontwever


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0058r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Beva


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0058r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ85‑00‑00 CGhuis
koperJochum Jansen turfdrager en winkelier
naastligger ten oostenEvert Beva
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenJochum Jansen turfdrager en winkelier
naastligger ten noordenWillem Backer
verkoperJan van Deursenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen, turfdrager en winkelier


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten oostenVrouwkje Lieuwes
naastligger ten westenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten oostenVrouwkje Lieuwes
naastligger ten westenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten westenVroukje Lieuwes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten westenVroukje Lieuwes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 7stadsvesten dicht bij de Moriaanstraat111‑21‑00 GGhuis
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
koperVrouwkje Lieuwes
huurderHendrik Pieters 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten oostenVrouwkje Lieuwes
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Hendrik Pieters. Ten O. de koper, ten W.?, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, Foekjen Cuiper wv Poppe Menalda, voor 111 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0163v van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 9Moriaanstraat, stadsvesten dicht bij de106‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
koperVroukje Lieuwes
huurderGerryt Overbeek 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten noordenFoekje Cuiper, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Poppe Menalda koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenCornelis Hendriks, gehuwd metsleefmaker
naastligger ten westenVroukje Lieuwes
verkoperFoekje Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, sleefmaker x Froukjen Lieuwes koopt een woning en weefwinkel aan de Stadsvesten, dichtbij de Moriaanstraat, bewoond door Gerryt Overbeek. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de koper, ten Z. de straat. Gekocht van Foekje Cuiper wv Poppe Menalda, voor 106 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0121v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Beva


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0159r van 7 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 11erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Fabrieksstraat 30erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 5erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 7erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 9erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-340Fabrieksstraat 30Jeltje de Vries... in 1861, dv Bauke Herkes en Hielkje Baukes; BS huw 1821, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk F-042, wijk G-340; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-340Fabrieksstraat 30Pieter van der Sluis... Harent Pieters vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-343Moriaanstraat 7Huite Vlas... N.H., schippersknecht, zv Bauke V, en Geeske Groenendijk; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-343Moriaanstraat 7Gerben Fluitman, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Arum 29/11/1803, overleden Weverstraat G 343, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-341Moriaanstraat 11Douwe Dijkstra... Jans, werkman in 1851, N.H., zv Hendrik Hotzes en Wilhelmina ... ; BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-342Moriaanstraat 9Grietje Gerlofs Wates... (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-343Moriaanstraat 7Jetske Beekmageb 1799 Workum, ovl 28 okt 1884 HRL, huwt met Huite Vlas, N.H., dv Jouke B., en ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Sietske Eeltjes Rispens... HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Ype Boomsma... huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3688Moriaanstraat G-336Willem Bruiningwoonhuis
Sectie A nr. 3687Moriaanstraat G-337Pieter G. Boumawoonhuis
Sectie A nr. 3686Moriaanstraat G-338Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis
Sectie A nr. 3685Moriaanstraat G-339Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis
Sectie A nr. 3684Fabriekstraat G-340Willem Bruiningwoonhuis


1890 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49091 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 503, 506 en 507 van 22 okt 1890
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-337Moriaanstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 390woning aan de moriaanstraat G-337, fl. 390
 
verkoperOeds Ypes Brouwer (voor zich en als gemachtigde voor Gaele Pieters Bouma te Alkmaar, gehuwd met Roelofke Anna Bouma)
verkoperGemeente Harlingen
koperPieter Wiglema


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-341Moriaanstraat 11Woning in de Moriaanstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-342Moriaanstraat 9Woning in de Moriaanstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3684Fabrieksstraat 30 (G-340)wed. Willem Bruiningwoonhuis
Sectie A nr. 3688Moriaanstraat 5 (G-336)Willem Bruiningwoonhuis
Sectie A nr. 3687Moriaanstraat 7 (G-337)Pieter Wiglemawoonhuis
Sectie A nr. 3686Moriaanstraat 9 (G-338)Johanna Nieuwenhuiswoonhuis
Sectie A nr. 3685Moriaanstraat 11 (G-339)Johanna Nieuwenhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Fabrieksstraat 30 Hilbrand Nakmetselaarf. 500f. 600
Moriaanstraat 5 Jan Bleekerwerkmanf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 30H. Nakmetselaar
Moriaanstraat 7R. Wiersmaarbeider s.s.
Moriaanstraat 9P. Riemfabrieksarbeider
Moriaanstraat 11J. v/d Veengrondwerker


1937 - variabron: Raadsvergadering 29 november
adresgegevens
Moriaanstraat 7Onbewoonbaar verklaard
  terug