Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 3(niet bekend)3-088(niet bekend)G-251G-335


Naastliggers vanMoriaanstraat 3
ten oostenMoriaanstraat 5
ten zuidende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 1


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0053v van 22 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Willems


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat achter de kerk127‑02‑00 ggkamer, loods en ledige plaats
koperFeyte Tieerdts kaagschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenTymen Haeyema
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLieuue Lieuues
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaeycke Leenerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214v van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ achter de oude kerk200‑00‑00 cgkamer
koperStijntie Ruierdts, weduwe van
koperwijlen Harmen Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenTymen Haeyma
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLieuue Lieuues
verkoperFeite Tieerdts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntje Siurdts wv Harmen Gerryts koopt een camer achter de Oude Kerk, in de Moriaanstraat. Ten O. Tymen Hayema, ten W. Lieuwe Lieuwes. Gekocht van Feite Tiaerts, voor 200 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003v van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFeyte Tieerts appelkoper


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ [staat: achter de kerk]50‑17‑00 gg1/2 grondpacht van 2-00-00 cg
koper provisioneelde heer burgemeester Lanting
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Schelte Willemswever2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]50‑17‑08 gg1/2 grondpacht van 2-00-00 gg
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Schelte Willemswever2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenStijn Ruierdts, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Harmens Gerryts


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat275‑10‑00 cggrondpacht van 2-16-00 cg
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis eerder van Stijn Harmens2‑16‑00 cg
eigenaar perceeldat is nu het huis van Yede Yedes
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (c) uit het huis van Douwe Jacobs bij de Franekerpoort, daer de vergulden knijptangh uithangt, 2 CG. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat00‑00‑00 cggrondpacht van 2-16-00 cg
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Yede Yedes2‑16‑00 cg
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0240r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenStijn Harmens


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0250v van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Wiltetus Jelgersma


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0361r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Dirx


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Bos distillateur


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045r van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen woning


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0105v van 11 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ100‑00‑00 cghuis
koperPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
koperJanke Hendriks winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten oostenJanke Hendriks
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoede Bakker
verkoperde stad Harlingen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-088 , folio 32rMoriaanstraat 3huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraads cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0218v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten westenJanke Hendriks winkelier


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0337v van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ [staat: Moorjaanstraat]599‑19‑00 cghuis
koperRimmert Luitjens, gehuwd met
koperTrijntie Ypkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenDoede Backer
naastligger ten zuidenMooriaanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperPieter Reins, gehuwd met
verkoperJanke Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 237v maar verkeerd genummerd in het origineel]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-088Moriaanstraat 3Remmert Luitjens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-088 , folio 32rMoriaanstraat 3huis
eigenaarRemmert Luitjens
gebruikerRemmert Luitjens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-088, fol. 46rMoriaanstraat 3Rimmert Luitjens weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen9:1:00 cg1:10:00 cgbestaet reedelijk wel


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ156‑00‑00 gghuis
koper door niaar ratione vicinitatisJan Jielles van Deurs, gehuwd metbontwever
koper door niaar ratione vicinitatisAntje Fransen
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
geniaarde koperDurk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperMarijke Willems
huurderWessel Hendriks bontwever
naastligger ten oostenJan van Durse c.u.
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten noordenDoede Backer koopman
verkoperadministratoren van de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Upkes, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Luitjens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-088 , folio 32rMoriaanstraat 3huis
eigenaarRimmert Luitjens
gebruikerRimmert Luitjens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-088 , folio 32rMoriaanstraat 3huis
eigenaarRimmert Luytiens
gebruikerRimmert Luytiens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0180r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0215r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van Deursen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0058r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Jansen turfdrager en winkelier


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0057r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ160‑00‑00 cghuis
koperJochum Jansen turfdrager en winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJan van Deursen mr. bontwever
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenWillem Backer
verkoperJan van Deursenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen, turfdrager en winkelier


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Hendrgerryts Kostermogelijk dezelfde als hieronder vermeld; (2x); gebruiker van wijk G-251, gealimenteerd, eigenaar is Jan Fontein, tuin 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Jan Fontein... id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker Hendrik Gerrijts Koster, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jochum Vredeveld, Bombardier ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-251Moriaanstraat 3Jan Fonteintuin
G-251Moriaanstraat 3Jan FonteinHendrik Gerryts Kostergealimenteerd


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 1 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-251Moriaanstraat 3koopaktefl. 500zomerhuis G-251 en woning G-308
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperGerrit Jans Teenstra


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 22 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-251Moriaanstraat 3Anna Dirks Zeilmaker, overleden op 18 december 1823dochter van Dirk Annes Zeilmaker, wever (Hofstraat G 251) en Leentje Klazes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 jun 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
G-251Moriaanstraat 3Huizinge aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 8 jun 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 896Moriaanstraat 3Lieuwe Dirks varensgezelHarlingenhuis en erf (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Hiltje Harmanus Schut... Gust; BS huw 1828 1839 overlijdens, ovl 1869; oud 28 jaar, geb Pekel en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Tietje Postmaoud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-251Hendrik Harms27 jvarensgezelHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-251Jantie de Graaf25 jWorkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-251Tietje Harms3 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-251Johanna Harms1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-251Tietje Postma66 jWorkumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-251Hiltie Schut28 jPekelgezin 2, v, protestant, weduwe
G-251Andele Draayer1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-251Fennigje Draayer9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-251Moriaanstraat 3Jan Hendriks Harmens, overleden op 15 juli 18406 mnd, overleden Molenpad G 251. (CzOG nr. 52) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-251Moriaanstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 120a. huis G-226, b. huis G-251
 
verkoperHenderikus Fluks
koperHendrik Hendriks Faber


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 896Achter de groote kerk G-251erv. Dirk H. Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 896Moriaanstraat G-335 Hendrik H. Faber woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4410Moriaanstraat 3 (G-335)Rein Leijen (en Cons.)woonhuis


2023
0.082638025283813


  terug