Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Moriaanstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) G-250 G-334
 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003v van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op de hoekhuis met een eigen steeg ten oosten
 
koperWendel Jans c.u.95-00-00 GG
verpachter grondde heer Alle van Burum 4-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFeyte Tieerts appelkoper
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van verkoper Lieuwe Lieuwes
verkoperde crediteuren van weduwnaar Lieuwe Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWendel Jans c.u. kopen een hoekhuis nz. Moriaensstraat. Ten O. appelkoopman Feyte Tieerts en een eigen steeg, ten Z. en W. de straat. Grondpacht 3 1/2 gg 4 st aan de heer Alle van Burum. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, met toestemming van de crediteuren van hem en zijn wl. huisvrouw, voor 95 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ [staat: Moerjaensstraat], op de hoek van dehuis met plaatske en een eigen steeg ten oosten
 
koperHendrick Jansen c.u.235-00-00 CG
verpachter grondde heer Alle van Buyrum 4-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenStijn Harmens
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordeneen hof met een vrije uit- en ingang door de steeg
verkoperWendel Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen [Hengevelt?] koopt een hoekhuis nz. Moriaanstraat. Ten O. Stijn? Harmens, ten W. en Z. de straten, ten N. een hof die in- en uitgang heeft door de steeg ten O. Gekocht van Wendel Jansen, voor 235 cg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0240r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op de hoekhuis
 
koperRuyrd Tierx, gehuwd met15-00-00 CG
koperLieuke Alberts
verpachter grondde heer Alle van Burum 4-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg, eigen
naastligger ten oostenStijn Harmens
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordeneen hof
verkoperHendrik Jansenglasverkoper


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0250v van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZhuis en kamer
 
koperJan Freerx, gehuwd metvarenspersoon40-00-00 CG
koperGryttie Freerx
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Jacobs wijdschipper
naastligger ten noordenPytter Jacobs wijdschipper
verkoperJan Broers de Groot meerderjarig vrijgezelchirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerx, varend persoon x Grietie Freerx koopt een huis met een camer c.o.a. die zij huren, zz. Moriaanstraat. Ten O. de hof van oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma, ten W. en Z. Pyter Jacobs, wijdschipper, ten N. die straat. Het is berechtigd met een put in `t zuideinde v.d. steeg ten O., mits de eigenaars v.d. camer ten Z. vrij in- en uitgang door die steeg hebben en ook mede-gerechtigd zijn tot het mede-gebruik van die put. Gekocht van Jan Broers de Groot, chirurgijn, voor 40 cg.


 


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0180r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op hoek achter de grote kerkhuis
 
koperBeerend Westendorp mr. bontwever215-07-00 CG
huurderTrijntje Migchiels c.u.
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenGerryt Bruining
naastligger ten noordende tuin van Freerk van der Hout
burgerkolonel Jan de Reus, administrator over de goederen van
verkoper van 1/3 van 1/2Johanna Bos, door haar geërfd van haar oomDoornik
Philippus Bos
verkoper van 1/3 van 1/2Luicas Bosarbeider
Hendrik Pesma, als gelastigde van notaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel BosgarentwijnderLeeuwarden
Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis BeitzegathoutmolenaarAlmenum
Sikke Ennes de Vries, als gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaarbuiten Groningen
Hendrik Pesma, als gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pyters, weduwe van
wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikkje Pyters, gehuwd metDokkum
Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmakerDokkum
Jan Ables, als curator overhuismanWijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Able Jacobs Beytsegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beytsegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beytsegat, gehuwd metFirdgum
Eeltje Jacobs, en vanhuismanFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beytzegat, gehuwd metVrouwenparochie
huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen vanVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beitzegat, allen erfgenamen vanBerlikum
Gryttje Cornelis Beitzegat, in leven gehuwd met
Philippus Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, mr. bontwever, koopt een hoekhuis nz. Moriaanstraat, achter de Grote Kerk, verhuurd aan Trijntje Migchiels. Ten O. een steegje waarin de achtercamer van dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. Gerryt Bruining, ten Z. die straat, ten N. de tuin van Freerk v.d. Hout. Gekocht van de administrateur over de goederen van Johanna Bos te Doornik. De goederen zijn haar aanbestorven van haar oom Philippus Bos, voor 1/3, Lucas Bos, arbeider, voor 1/3, en Christoffel Bos, garentwijnder te Leeuwarden, voor 1/3, als erven na Philippus Bos, overleden te Harlingen, voor 1/2, en Abraham Cornelis Beitzegat, oud-houtmolenaar onder Almenum, voor 1/5, Sikke Ennes de Vries als gelastigde van Sybrand Teunis, houtmolenaar buiten Groningen, voor 1/5, Cornelis Jansen Beitzegat, koemelker en voerman, voor 1/5, en Grietje Pyters wv Pyter Paulus, Wikje Pyters x Gerryt Abbes Buwalda, molenmaker te Dokkum, voor 1/5, en Table?- en Antje Jacobs Beitzegat, Hijcke Jacobs Beitzegat x Eeltje Jacobs te Firdgum, en Trijntje Jacobs Beitzegat x Gerben Jansen Docter, huisman te Vrouwen Parochie, allen kinderen van wl. Jacob Corne lis Beitzegat, huisman te Berlikum, voor 1/5, als erven van Grietje Cornelis Beitzegat x Philippus Bos, voor de andere 1/2, voor 215 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0215r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op de hoekhuis
 
koperDirk Cornelis mr. huistimmerman155-00-00 CG
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid
huurderYve Heeres
huurderde weduwe van Migchiel Romkes 38-00-00 CG
naastligger ten oostenJan van Deursen
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenGerryt Bruining
naastligger ten noordende tuin van Freerik van der Hout
verkoperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
Lijsbert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid en Dirk Cornelis, mr. huistimmerman, kopen een hoekhuis nz. Moriaanstraat, in twee?n verhuurd. Ten O. Jan van Deursen, ten W. Gerryt Bruining, ten Z. de straat, ten N. de hof van Freerk v.d. Hout. Gekocht van Berent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks, voor 155 gg.


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Elias Hendriks... Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; wed. gebruiker van wijk G-250, gealimenteerd, eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204); E.H. en Geertje Sijtses, beide van HRL, hebben de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Jan Lodewijks Groen... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-112, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-250, gebruiker is Elias Hendriks wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-250Moriaanstraat 1Jan Groen Elias Hendriks wedgealimenteerd


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 van 15 mei 1819
adressoortbedraggebruik
G-250Moriaanstraat 1koopaktefl. 20huis G-250
 
verkoperJantje Meiles Faber
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 897Moriaanstraat 1Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Geertje Gerrits Driesen... BS huw 1826, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-250; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Rintje Johannes Nielsen... en Johanna Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-250; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-250Agter de Grote KerkRintje Nielsen40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-250Agter de Grote KerkGeertje Driesen40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-250Agter de Grote KerkJohannes Nielsen11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkKlaas Nielsen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkJan Nielsen5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkWillem Nielsen3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkJohanna Nielsen1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 897G-250 (Achter de groote kerk)Jacob J. Noordkampwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3980G-334 (Moriaanstraat)Bote W. Pieksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4769Moriaanstraat 1 (G-334)Hiske A. Kuhlman (vr. v. D. v.d. Meer)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Moriaanstraat 1Rink Drost


1928 - adresboekadresnaamberoep
Moriaanstraat 1R.Drostbesteller
Moriaanstraat 1L.Drostkleermaker


1934 - kentekenadresnaam
B-20532
Moriaanstraat 1Laurentius Johannes Drost


1937 - kentekenadresnaam
B-23927
Moriaanstraat 1Haaye Harmen Drost
  terug