Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 31 3-086 3-105 G-248 G-283
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 33 3-087 3-106 G-249 G-284
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]1/2 grondpacht van 3-14-00 GG
 
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting 50-17-08 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van gemeensman Hendrik Coenraats4-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Zilverberg
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleisen Lanting, burgemeester, koopt een.? deel v.d. grondpacht van het huis dat staat achter de Kerk, ten Z. van het huis 'de Zilverberg', die de gemeensman Hendrik Everaarts moet betalen etc. en ook van andere huizen. Gekocht van Jelmer Schellinger, als man en voogd over Maria Rheen, voor 50 gg.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Huibert Braem
eigenaarnu wed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-087Kerkpoortstraat 33
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
3-087Kerkpoortstraat 33
eigenaarwed. Jan Jansen
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-086 Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
3-087 Kerkpoortstraat 33woning
eigenaarNanning Willems
gebruikerNanning Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-086 Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
3-087 Kerkpoortstraat 33
eigenaarDirk Dirksen
gebruikerDirk Dirksen
opmerking1729 insolvent verklaart 12-00-00


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-086 Kerkpoortstraat 31hof
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-087 Kerkpoortstraat 33huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraeds cum soc.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0039r van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk]hof, kamer met zolder en zomerhuis
 
koperburgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant300-00-00 GG
naastligger ten oostendr. S. Stinstra
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten westenEvert Willems c.s.
naastligger ten westenvroedsman J. Mecima
naastligger ten noordenDouwe Dirksz
verkoperFreerk van der Hout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Rienstra, proc. post. en burger-vaandrig, koopt een mooie hof met vruchtbomen en kamer met zolder, bij 'de Rode Deuren' achter de Nieuwe Kerk, naast 'de Zilverberg'. Ten O. dr. Simon Stinstra, ten W. Evert Willems en de vroedsman Johannes Mecima, ten Z. Hendrik Jans en erven Dirk Christiaans, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van Freerk v.d. Hout voor 300 gg.


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0054r van 1 jun 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk]hof met fruitbomen en zomerhuis
 
koperburgervaandrig Willem Bakker, gehuwd met500-00-00 CG
koperRinske Noordga
naastligger ten oostendr. S. Stinstra
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten westenEvert Willems c.f.
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Bakker, burger-vaandrig x Rinske Noordga koopt een hof met bomen etc. en een grote camer, bij de Rode Deuren, en nog een groot zomerhuis, achter de Grote Kerk, omtrent het huis 'de Zilverberg'. Ten O. dr. S. Stinstra, ten W. Evert Willems, ten Z. erven Dirk Christiaans, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van Sicco Rienstra, burger-vaandrig, voor 500 cg.


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0230r van 7 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31nieuwe kerk, achter detuin, hof en zomerhuis
 
koperKlaas Jans, gehuwd metmr. bakker320-00-00 GG
koperSijke Aukes
voormalig eigenaarWillem Douwes Bakker
naastligger ten oostende weduwe van Beva
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Cristiaans
naastligger ten westenEvert Willems
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoper q.q.Klaas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Jans, mr. bakker x Sijke Aukes koopt een grote tuin en een hof met vruchtbomen etc., met een grote camer, bij 'de Rode Deuren', en uitgaande achter de Nieuwe Kerk, en nog een zomerhuis. Ten O. wd. Beva, ten W. Evert Willems Camske?, ten Z. de erven...? Christiaan, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van de curatoren over de boedel van Douwe Bakker x Rinske Alberts Noordga, voor 320 gg. N.B. de schuttingen ten O. en naast het huis 'de Zilverberg', zijn massaal.


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 105 van 28 dec 1809
adressoortbedraggebruik
G-248Kerkpoortstraat 31koopaktefl. 600grote tuin, zomerhuis en pakhuis achter dr Grote kerk G-248
 
verkoperSjoerd Veenstra
ten oostenJan Fontein
ten zuidende straat
ten westende straat
ten noordende koper Pieter Akkerman
koperPieter Akkerman


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk nabij De Zilverberg en De Roode Deuren] wijk G-248tuin, pakhuis en zomerhuis
 
koperPieter Akkerman 600-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jan Fontein
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastliggerhet huis de Zilverberg
naastliggerhet huis de Rode deuren
naastligger ten noordenPieter Akkerman
verkoperS. Veenstrakoopman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-105 Kerkpoortstraat 31P Akkerman0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Harmen Berends Siderius... 25 nov 1794 HRL; BS huw 1824, huw 1825, ovl 1837, ovl 1839, ovl 1848, ovl 1863; wed. H.S. gebruiker wijk G-248, gealimenteerd; eigenaar is P. Ackerman wed., 1814. (GAH204); H.BS ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Pieter Ackerman... HRL 1802, BS ovl 1814, huw 1818, huw 1824, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1879; eigenaar is wed. P.A. van wijk G-248, tuin; medegebruiker is Harmen Siderius wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-316, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Lolke Siebrens Zwaal... 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-248Kerkpoortstraat 31P Ackerman wed tuin
G-248Kerkpoortstraat 31Harmen Siderius wedgealimenteerd
G-249Kerkpoortstraat 33Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 21 jul 1823
adressoortbedraggebruik
G-248Kerkpoortstraat 31koopaktefl. 540tuin en 2 woonkamers G-316 & G-317 en pakhuis G-248
 
verkoperHendrik Fokkes Jagersma
koperGrietje Jans (te Haulerwijk)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 899Kerkpoortstraat 31Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierpakhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 899Kerkpoortstraat 33Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierpakhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jan Coenraads Vissergeb 1811 Sneek, ovl 2 dec 1844 HRL, huwt met Jeltje Molenaar, timmerman, zv Coenraad V, en Akke Tietsma; BS ovl 1844; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, borstelmaker, wijk G-248 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jeltje Molenaar... mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Cornelis Bouwes Zoete... wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Tjeerd Goris Faber... in 1851, N.H., zv Goris Wybes en Froukje Sietzes; BS huw 1821, huw 1853, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-249, 261; ged 5 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-248Agter de Grote KerkJan Coenraads Visser28 jSneekm, protestant, gehuwd, borstelmaker
G-248Agter de Grote KerkJeltie Y Molenaar33 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-248Agter de Grote KerkYtzen Visser1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-248Agter de Grote KerkAkke Jans Visser2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-249Kerkpoortstraat 33Hieke Wobma, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 17/11/1847), overleden bij Grote Kerk G 249. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Aafke van Slooten... bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Ake O. van der Stok... Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Anna Dirks van Arum... en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Broer Wytses Blom... HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 (GAH204); B.W.B. en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jan de Graaf... H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Bote Wybrens Pieksma... IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Sjoerdje Fransen IJking... geslnm in ovlakte ''IJken'', dv Frans Gerrits IJ, en Neeltje Gerrits; BS huw 1821, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4768Kerkpoortstraat 31 (G-283)Jan Wagenaarwoonhuis en werkplaats
Sectie A nr. 3691Kerkpoortstraat 33 (G-284)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 31 Wijtze Bergsmawinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 31W.Bergsmagroentenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 31K. (Klaas) van Dieken
  terug