Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 4 3-192 3-209 G-020 G-018


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 4, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 4
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 70
ten westenFranekereind 2
ten noordenhet Franekereind


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan bakker


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0013v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0075r van 15 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0308v van 11 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: bij de Roobrugge (rode brug)]huis
 
koperIde Reyns, gehuwd met325-00-00 GG
koperTziets Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Folckerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperAeff Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIde Reyns x Tziets Jans kopen een huis bij de Roobrugge. Ten O. Jacob Folckerts [van Pomeren], ten W. Jan Andries. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Jan Jans x Aeff Gerryts voor 325 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031v van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: Voorstraat [staat: bij de roo brugge]huis
 
koperPyter Claes, gehuwd met480-00-00 GG
koperMaycke Intes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTziaert kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperEde Reynskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Claeses x Maycke Intes kopen een huis bij de Roobrugge. Ten O. erven Jacob [Folckerts] van Pomeren, ten W. kuiper Tziaert [Wybes]. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van koopman Ede Reyns voor 480 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: Voorstraat [staat: bij de roo brugge]huis
 
koperTiaerdt Wybes, gehuwd met501-14-00 GG
koperJantgien Thijsses
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Tiaerdt Wybes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperPyter Claes, gehuwd met
verkoperMaycke Intes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaerdt Wybes x Jantgien Thijsses kopen een huis bij de roode brugge. Ten O. erven Jacob [Folckerts] van Pomeren, ten W. de kopers. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Pyter Claeses x Maycke Intes voor 501 GG 14 st.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0101r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkopers Tierd Wybes c.u.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0110r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jacobs


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiaard Wybes
naastligger ten westenPyter Jacobs
naastligger ten westenJacob Pyters
naastligger ten westenJacob Pyters Hagen


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032r van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: tegenover het Noordees ten zuiden van het diept]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kinderen van Rinnert Johannes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde weeskinderen van Tiaard Wybes, gehuwd met
verkoperJantyen Tijsses


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: tegenover het Noordees ten zuiden van het diept]huis
 
koper provisioneelN. N. 329-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kinderen van Rimmer Joannes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerbens Wijnaldum
naastligger ten oostenJan Gerbens Wijnaldum


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0080v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerbrandts


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koper door niaarLouw Ripperts 520-00-00 GG
geniaarde koperBoyen Beernts
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisWybe Joostes cosijn van de verkoperMidlum
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidende proclamant Louw Ripperts
naastligger ten westende proclamant Louw Ripperts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Gerbens
verkoperAne Hommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts koopt, na niaar ratione proximitatis tegen Boye Beernts, een huis zz. Franekerpijp. Ten O. Jacob Pieters Hagen, ten Z. en W. de proclamanten, ten N. de straat. Gekocht van Jan Gerbens en Ane Hommes voor 520 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBoie kuiper


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBoyen Beerts kuiper


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187r van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: om de hoek van de Turfhaven]2/3 huis
 
koperBeern Boies c.u.428-16-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende nagelaten woning van Doede Pytters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Grietie Bentes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperMaycke Upkes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Bois
verkoperGrytie Bois, gehuwd met
verkoperBroer Fongers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeern Boies koopt 2/3 huis, om de hoek van de Turfhaven. Ten O. Doede Pytters, ten Z. erven Grietie Bentes, ten N. het diept. Gekocht van Maycke Upkes wv Jochem Bois en Chrijtie Bois x Broer Fongers, voor 400 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeern Boyes kuiper


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeern Boyes kuiper


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Beern Boyes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwed. van Beern Bojes


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0135v van 27 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: om de hoek vd Turfhaven t.o. het Noordijs]huis
 
koperRinse Abbes mr. kuiper300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
toehaaktwee zulveren ducaten
huurderJan Pytters 31-00-00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Lucas
naastligger ten zuidenJan Ulbes mr. bakker
naastligger ten westenJacob Ruitenschild
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSjoukjen Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Beern Booyesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Abbes, mr. kuiper koopt huis om de hoek van de Turfhaven, tegenover het Noordijs. Ten O. Philippus Lucas, ten Z. mr. bakker Jan Ulbes, ten W. Jacob Ruitenschild, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sjoukjen Sybes wv Mr. kuiper Beern Boies.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0223v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinse Abbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-192Franekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes
gebruikerRinse Abbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-192Franekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-192 Franekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes
gebruikerRinse Abbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0125v van 19 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinse Abbes mr. kuiper


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwijlen Rinse Abbes


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Rins Abbes


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-192 Franekereind 4huis
eigenaarerven Rienk Abbes
gebruikererven Rienk Abbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-192 Franekereind 4wed. Abbe Rinses, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-192 Franekereind 4huis
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0111r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: om de hoek van de Turfhaven tegenover het Noordijs]huis
 
koperTiebbe Heerkes, gehuwd metmr. kuiper800-00-00 CG
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde weduwe van Abbe Rinses 25-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Hylke Hanekuik
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten westenFeite Tjommes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperMaartie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Heerkes, mr. kuiper x Antie Jans koopt een huis met alle goederen, om de hoek van de Turfhaaven tegens over het Noordijs, verhuurd aan wd. Abbe Rinses. Ten O. wd. Hylke Hanekuik, ten W. Feite Tjommes, ten Z. Gerben Johannes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Maartie Cornelis wv Rinse Abbes, voor 800 cg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0111r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjebbe Herkes mr. kuiper


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0049r van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Tjebbe Heerkes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0202r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: Turfhaven op de hoek bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperJohannes Benzonides, gehuwd metzeilmaker501-07-00 GG
koperGeeltje Reids
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde weduwe van Tiebbe Herkes Kuiper
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenDirk Wetzens
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJelle Wildschut, geauthoriseerde administrator vankoopman
verkoperAntie Tjallings, erfgenaam van
erflaterhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes, gehuwd met
erflaterhaar wijlen grootmoeder Antje Jans van Ripperts


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0049v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 4Franekereind ZZ op de hoek bij de Turfdragersbrug [staat: Turfhaven]huis
 
koper door niaarDirk Fontein, gehuwd met660-00-00 CG
koper door niaarTrijntje Stinstra
verkoper q.q.burgemeester Johannes Frank, gelastigde
verkoper q.q.raadsman Ype Rodenhuis, gelastigde
verkoper q.q.gecommitteerde vroedschap Claas Heins, gelastigden van
geniaarde koperde stad Harlingen
huurderGerben Andries c.u.
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenBeernd Oorthuis
naastligger ten westende weduwe van Jan Bolman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJohannes Bensonidesmr. zeilmaker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0178v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer D. Fontein


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-207 Franekereind 4Willem Wilhelmus


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0095v van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Heer Dirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-209 Franekereind 4Dirk Fontein2-10-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Hiltje Willems van Kastelgeb 1787 ... , ovl 12 jun 1812 HRL; wijk G-020, dv Willem Wilhelmus vK, en Klaaske Aukes Wassenaar; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Dirk Pzn Fontein... G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Willem Wilhelmus van Kastel... Johanna Willems van Cassel, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Cassel; gebruiker van wijk G-020, zeylmaker, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-020Franekereind 4Dirk Fontein Willem W van Kastel zeylmaker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 van 24 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-020Franekereind 4koopaktefl. 700huis en bakkerij in de Kerkstraat G-020
 
verkoperHendrik Poort
verkoperGeeltje Syberens
koperJan Keiser
koperNeeltje Poort


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-020Franekereind 4Anna Gros, overleden op 1 maart 1826vrouw van Klaas Gonggrijp, mr. schoenmaker Franekerpijpen G 20, moeder van minderjarige Hendrik, Grietje, Lijske, Jan en reeds overleden Wytze Klazes Gonggrijp. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-020Franekereind 4Wytze Klazes Gonggrijp, overleden op 15 maart 1826zoon van Klaas Gonggrijp, mr. schoenmaker Franekerpijpen G 20 (eerst wednr. Antje Draaisma) en wijlen Anna Gros, broer van minderjarige Hendrik, Grietje, Lijske en Jan Klazes Gonggrijp (uit 2e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Andries Klazes Gonggrijp (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 950Franekereind 4Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis (54 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-020Franekereind 4Deborica Harmens Douwma, overleden op 16 augustus 1834dochter van Harmen Douwma, binnenschipper Heilige Weg G 20 (tekent 'H. D. Douma') en Henderica Koestra, zuster van minderjarige Grietje, Johanna, Rinske en Hette Harmens Douwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-020Franekereind 4Sjoerdtje Sjierks Noordbeek, overleden op 26 september 1846(Certificaat van onvermogen), geboren St. Jacobiparochi 12/11/1772, overleden Turfhaven G 20, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Jetske Jaitjes van der Zee... dv Jaitje vdZ, en Rigtje de Boer; BS ovl 1858; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Joeke Minnes Radsma... BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Luurtke Harmens Beuker... dv Hermanus Anthoons B., en Rigtje Landman; BS Franeker huw 1816, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-020, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 950G-020 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.pakhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-020Franekereind 4Een pakhuis , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-020Franekereind 4Een pakhuis , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 731..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 950G-018 (Franekereinde)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 950Franekereind 4 (G-018)erv. J.F. Leemkoelpakhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote helling 4Johs. Altajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
scheepstimmerwerf


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 4A. Osinga181Groenten- en fruith.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 4A. Osinga767Groenten- en fruith.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekerendD. Bijlsma767Aardapp.-, gr.- en fruith.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekerendD. Bijlsma767Aardapp.-, gr.- en fruith.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. de Boer363Ondernemer Vriesema's Gr. en fruith.


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 4A. (Anne) Hoff


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 4beeldbepalend pand6 van 10


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9126Franekereind 4
  terug