Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 64
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 643-1973-1973-214G-025G-023


Naastliggers vanHeiligeweg 64
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 62
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 66


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0222r van 24 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Eesges


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0029r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 gghuis
aanhandelaarGerbrant Tiepckes, gehuwd met
aanhandelaarRicxt Minnes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Janssen in de raven
verwandelaarFoppe Uftes, gehuwd metgrootschipper
verwandelaarReynsck Seerps
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 17en marty, 2e den 24 marty, 3e den 7 aprilis 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte alhier 1e den 16en mary, 2e den 23en marty 1616, 3e den 10en may 1617.
tekst in de marge'T consentgelt bij d'heren magistraet ontfangen den 3en may 1617.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 10en may 1617.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrant Tiepckes x Richt Minnes wandelen een huis oz. Turfhaven. Ten Z. Pieter Harmens, ten N. Dierck Janssen. Grondpacht 8 st aan de Stad. Ingewandeld van Foppe Ustes, grootschipper x Reynsck Seerps.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0037r van 5 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerbrandt Tiepckes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Turfhaven of markt OZ715‑00‑00 gghuis met schuur en het ledige plaatsje ertussenin
koperJacob Pieters Hagens, gehuwd met
koperJaepgien Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
protesteert vanwege een wandelbriefFoppe Uftes
trekt zijn protest inWibren Seerps, ter assistentie van zijn zuster
trekt zijn protest inReynsck Seerps*, gehuwd met
trekt zijn protest inFoppe Uyftes absent
protesteert vanwege een competentieHarmen Hendricks te Winsum
trekt zijn protest inHarmen Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Harmens
naastligger ten westenTurfhaven
naastligger ten noordenArjen Cornelis bakker
verkoperGerbrant Tiepkes, gehuwd met
verkoperRicht Minnes
eerdere samenvatting door Yde Elsingaoz turfhaven ofte markt


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0228v van 6 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: turfhaven of -markt OZ]700‑00‑00 gghuis
koperAlle Jorryts te Wartena
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenArien Cornelis bakker
verkoperJacob Pieters Hagenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlle Jorryts te Wartena koopt een huis oz. Turfhaven of markt. Ten Z. Pieter Harmens, ten N. bakker Arien Cornelis.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0247v van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende proclamant Jacob Pieters Hagens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0284v van 13 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: op de turfhaven]350‑00‑00 ggledige plaats achter kopers huis
koperAlle Jorryts
naastligger ten oosteneen loods eerder van Jacob van Pomeren
naastligger ten zuiden
naastligger ten westen*de proclamant Alle Jorryts
naastligger ten westen*Arian Cornelis
naastligger ten noorden*Pyter Jacobs
verkoperJacob Hagens, gehuwd met
verkoperJaaptie Gerryts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 gghuis met een schuur daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenArian Cornelis
verkoper q.q.Alle Tabes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/6Jelcke Alles minderjarig nagelaten weeskind
verkoper van 1/6Gats Alles minderjarig nagelaten weeskind
verkoper van 1/6 iederde vier maiores nagelaten kinderen van Alle Jorryts c.u.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]779‑00‑00 gghuis met de schuur daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenArian Cornelis
verkoperwijlen de weduwe van wijlen Alle Jorryts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turhaven OZ]0‑00‑00 gghuis met de schuur
koperDoede Pieters, gehuwd met
koperBincke Buue
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Pieters Hagen, gehuwd met
naastligger ten zuidenJaaptien Gerryts
naastligger ten zuidenPieter Harmans
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenArian Cornelis bakker
naastligger ten noordenJacob Pieters Hagen, gehuwd met
naastligger ten noordenJaaptien Gerryts
verkoperJacob Pieters Hagen, gehuwd met
verkoperJaaptien Gerryts


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 60noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Peters


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van Doede gortmaker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032r van 25 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Peters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]962‑14‑00 gg7/8 huis en de gortmakerij
koperClaes Fijckes gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Pytters
naastligger ten zuidenHarmen Pytters
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenals huurder Haringh Feyckes
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Pytters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet gorthuis van Claes Feyckes c.soc.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobs Reynalda


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381v van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Yde Jacobs Reinalda


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobus Reynalda


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0094v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]600‑00‑00 gghuis, gorterij en gereedschappen
koperSimon Hendrix, gehuwd metmr. gortmaker
koperJanke Foppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostensteeg tussen de huizen van Ruurd Pytters koopman
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman
naastligger ten zuidenTomas Jaspers mr. kuiper
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tjesses
verkoperBaukjen Gosses, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Yde Jacobs Reynalda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio 61Heiligeweg 64huis
eigenaarSimen Hendrix
gebruikerSimen Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio 39vHeiligeweg 64huis
eigenaarSimen Hendrix
gebruikerSimen Hendrix
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio Heiligeweg 64huis
eigenaarSymon Hendriks
gebruikerSymon Hendriks
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0224v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]277‑00‑00 gghuis, gorthuis en gortmolen
koperDirk Hugens, gehuwd met
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten zuidenThomas Jaspers
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Tjesses
verkoperSymon Hendrixgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een huis met een gorthuis erachter, oz. Turfhaven. Ten O. wd. en erven Hylke Johannes Hanekuik, ten W. die straat, ten Z. Thomas Jaspers, ten N. erven Cornelis Tjepkes. Gekocht van Symon Hendrix, gortmaker.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0377r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Huigens koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio 40rHeiligeweg 64huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerAefke Jenties
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 64Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1400‑00‑00 cghuis en gorterij
koperHincke Philippus, weduwe van
koperwijlen Hylke Johannes Hanekuik koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
toehaakeen gouden ducaton
huurderHendrik Klaver winkelier60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHincke Philippus, weduwe vanwinkelier
naastligger ten oostenwijlen Hylke Johannes Hanekuik
naastligger ten zuidenJoris Aerts mr. gortmaker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenHincke Philippus, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hylke Johannes Hanekuik
verkoperJohannes Teekeskoopman te Witmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHincke Philippus wv koopman Hylke Johannes Hanekuik, koopt een huis en gorterij oz. Turfhaven, nu gehuurd door winkelier Hendrik Klaver c.u. Grondpacht 18 st aan de Stad. Ten O. en N. de koperse, ten Z. mr. gortmaker Joris Aerts, ten W. de straat en diept. Gekocht van koopman Johannes Taekes te Witmarsum voor 1400 cg.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hylke Johannis Hanekuik


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-197Heiligeweg 64Hendrik Jarigs, bestaande uit 6 personen12‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio 40rHeiligeweg 64huis
eigenaarHylke Joh. Hanekuyk
gebruikerHendrik Claver
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio 40rHeiligeweg 64huis
eigenaarHylke Hanekuik wed.
gebruikerHendrik Claver
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hinke Philippus


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen H. Hanekuik


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-197 , folio 40rHeiligeweg 64huis
eigenaarHylke J. Hanekuik wed.
gebruikerHendrik Claver
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-214 , folio 72rHeiligeweg 64huis
eigenaarD. Fontein
gebruikerCoene Jochems
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-214 , folio 72rHeiligeweg 64huis
eigenaarDirk Fontein
gebruikerJurjen de Groot
huurwaarde56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Fonteyn
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Fontein


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-214 , folio 72rHeiligeweg 64huis
eigenaarDirk Fontein
gebruikerJacob Jacobs
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-212, pag. 48Heiligeweg 64Johannes Bakker, 28 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0187r van 15 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 62, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-214 , pag. 71Heiligeweg 64Dirk Fontein 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Dirk Pzn Fontein... eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-025Heiligeweg 64Dirk FonteinJan H Kuiperskuipersknegt


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 213 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Hiltje Jans Kuiper, overleden op 28 januari 1823dochter van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Bottje Lieuwes, zuster van minderjarige Grietje, Lieuwe, Hendrik, Sijke en Elisabeth Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 148 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Hendrik Jans Kuiper, overleden op 2 augustus 1825zoon van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Bottje Lieuwes, broer van minderjarige Grietje, Zijke en Hiltje Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 149 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Lieuwe Jans Kuiper, overleden op 29 augustus 1825zoon van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Botje Lieuwes, broer van minderjarige Grietje, Zijke en Hiltje Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 150 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Elisabeth Jans Kuiper, overleden op 3 november 1825dochter van Jan Hendriks Kuiper, zeepziedersknecht (Turfhaven G 25) en Botje Lieuwes, zuster van minderjarige Grietje, Zijke en Hiltje Jans Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 955Heiligeweg 64Dirk Fontein zeepziederHarlingenhuis en erf (80 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 316 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Trijntje Hendriks Westerhuis, overleden op 31 maart 1835dochter van Hendrik Westerhuis, boendermaker (Turfhaven G 25) en Elisabeth J. Bakker, zuster van minderjarige Thomas, Iede, Hessel, Idske en Pieter Hendriks Westerhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Johannes Meyer... 20 jun 1807; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk G-025; ... (alles)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-025Heiligeweg 64provisionele en finale toewijzingfl. 399huis aan de Turfhaven G-025
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperBarbera Lammerts Tolsma (te Sexbierum)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-025Turfhaven54 jboekverkoperAmsterdamm, protestant, gehuwd
G-025Turfhaven50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-025Turfhaven27 jboekbinderHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-025Turfhaven10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 670 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Antje Tjeerds Jorritsma, overleden op 25 mei 18466 jr, geboren Sexbierum 12/8/1836, overleden Turfhaven G 25, dochter van wijlen Tjeerd Dirks Jorritsma en Barbora Lammerts Tolsma, winkeliersche, zuster van minderjarige Jeltje, Durk en Lammert Tjeerds Jorritsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1071 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Joost Walles Bergsma, overleden op 27 december 184774 jr, geboren Workum 22/12/1773, overleden Turfhaven G 25, gehuwd, vader van Metje (vrouw van Daniel Hoogterp, houtzaagmolenaar Almenum), Johannes, koopman, Rinske (gesepareerde vrouw van Meis van der Wijk, turfschipper) en wijlen Matje Joosts Bergsma (vrouw van Klaas H. van Wielen, moeder van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1181 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-025Heiligeweg 64Douwe Joosts Bergsma, overleden op 16 februari 184825 jr (geboren 13/5/1823), winkelier, overleden Turfhaven G 25, ongehuwd, zoon van wijlen Joost Walles Bergsma en Trijntje Pottinga, broer van Metje (vrouw van Daniel Hoogterp, houtzaagmolenaar Almenum), Rinske (gesepareerde vrouw van Mees van der Wijk, turfschipper), Johannes, winkelier en wijlen Martje Joosts Bergsma (vrouw van Klaas H. van Wielen, idem, moeder van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Jan Hendriks Kuipers... BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; gebruiker van wijk G-025, kuipersknegt, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Jeltje Willems Bloemer... Durks B., en Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk G-025, wijk G-064; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Johannes Dijkstra... en Tjiske (= Elisabeth) Reins; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-025Heiligeweg 64Rigtje Cornelis Voordewind... 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 955Turfhaven G-025Jan Poppe de Jong woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 955Gedempte Turfhaven G-023 Sijbrand Johs. Drost woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 955Heiligeweg 64 (G-023)Johannes L. Drostwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 64A. Osingasigarenmaker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 64rijksmonument 20415


2023
0.092428922653198


  terug