Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dijkswal 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 4(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-ongA-304
   huisnummer hogerZoutsloot 11-0371-0451-048A-134A-302a
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 31-0371-0451-048A-134A-302
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 51-0371-0451-048A-134A-301
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 71-0371-0451-048A-134A-300
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 91-0371-0451-048A-134A-299
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 111-0371-0451-048A-134A-298


Naastliggers vanDijkswal 4
ten oostenDijkswal 6
ten westenDijkswal 2
ten noordende Dijkswal


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0087r van 12 feb 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0087r van 12 feb 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: in de nieuwe stad op het eiland bij de lijnbaan bij de oude stenen dijk]176‑00‑00 gghuis
koper provisioneelHaye Laes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Jan Soest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis in de nieuwe stad op het Eiland bij de lijnbaan omtrent de oude stenen dijk, achtergelaten door Jan Soest? Provisioneel gekocht door Haye Laes, voor 176 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0217v van 29 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Feddes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0217v van 29 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]120‑00‑00 cgledige plaats
koperLuytien Jansen, gehuwd met
koperPietrick Lieuwes
floreenrente0‑03‑08 floreen
naastligger ten oostenHessel Feddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jacobs Woudman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Wytze Meynerts, gehuwd met
verkoper van 1/2Akke Jacobs
verkoper van 1/2Keympe Jeltes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsingaledige plaats op t'eyland. Ten O. Hessel Feddes, ten W. Jan Janes Woudman. Gekocht van Wytze Meynerts x Akke Juwes voor de ene helft, en van Keympe Jelles te Leeuwarden voor de andere helft, voor 120 cg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0382r van 11 dec 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Hermans


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0382r van 11 dec 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland bij de Bildtpoort]595‑00‑00 ggpanwerk en huis
koperFoockele Jetses pottenbakker
verpachter grondPieter Pieters 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Hermans
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenHessel leertouwer
naastligger ten noorden
eerdere eigenaarHerman Geryts
verkoperGerrit Hermans, gehuwd met
verkoperIda Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[doorgehaald]


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0392r van 22 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, geheel eigen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Harmens


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0392r van 22 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1op het Eylandt bij de Bilpoorte met de eijgendom van de steyge ten oosten en de halve steyge ten westen0‑00‑00 ggtwee dwarskamers met het panwerk en het gereedschap
koper door niaar ratione sanguinisJan Douwes gerechtsbode te Dokkum
geniaarde koperHarmen Janslijndraaier
verpachter grondPieter Pieters houtkoper2‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg, geheel eigen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg met halve eigendom
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hessel leertouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Harmens*, aan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes, gerechtsbode te Dokkum, als meede naestebloet en also ... persoene van Gerryt Harmens, panbakker, verzoekt niaar op de koop van twee dwarskamers met het panwerk en gereedschap op het Eylandt omtrent de Bildpoort, met eigendom van de gehele steeg ten oosten en de halve steeg ten westen. Ten O. erven Symen Harmens, ten W. erven leertouwer Hessel. Grondpacht 2 CG aan houtkoper Pieter Pieters. Het was volgens een koopbrief van 21 januari 1604 verkocht door Gerryt [Harmens] aan lijndraaier Harmen Jansen.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0168v van 19 jun 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0168v van 19 jun 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eilant]150‑00‑00 cgkamer
koperSjoerd Jans, gehuwd met
koperTrijn Johannes
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk
naastligger ten zuidenTjialke Tjaerts
naastligger ten westenAlbert Roelants
naastligger ten noordenPyter schoenlapper
naastligger ten noordensteeg waarvan vrij medegebruik
verkoperLijsbet Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Andries Soest, gesterkt met
verkoperInne Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Jans x Trijn Johannes kopen een kamer op het Eiland.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0275r van 7 mei 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Rolandts scheepstimmerman
naastligger ten oostenJan Lieuwes
naastligger ten westende lijnbaan


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0275r van 7 mei 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Rolandts scheepstimmerman
naastligger ten oostenJan Lieuwes
naastligger ten westende lijnbaan


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0275r van 7 mei 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7Zoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad op het eiland]0‑00‑00 cgtwee kamers en timmerhuis met de helling
aanhandelaarHeero Reyns, gehuwd metscheepstimmerman te Stavoren
aanhandelaarMary Syourdts te Stavoren
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenAlbert Rolandts scheepstimmerman
naastligger ten oostenJan Lieuwes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarAlbert Rolandts, gehuwd metscheepstimmerman
verwandelaarAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeero Reyns, scheepstimmerman x Marij Syourdts te Staveren wandelen twee kamers, timmerhuis en helling met gereedschappen in de noorder nieuwe stad op het Eylandt. Ten O. verkopers' andere huis met Jan Lieuwes, ten W. de lijnbaan. Grondpacht 10 st. Door wandel verkregen van scheepstimmerman Albert Rolandts x Antie Joris.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054r van 1 dec 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054r van 1 dec 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1[niet vermeld]301‑00‑00 gghuis en getimmert en de ledige plaats tot aan de verkopers loods alsmede een vrije uitgang
koperJan Sybrandts koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekHaye Laes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbart Roelandts, gehuwd metscheepstimmerman te Stavoren
verkoperAnnetye Jans te Stavoren
tekst in de margeHaye Laeszn. nomine [niets...] protesteert dat hem de alienatie ende inwijsinge van de neffens geproclameerde huysinge ontschadelyck sal wesen nopende d'somma van een hondert caroliguldens principael cum eo quod interest volgens sijn brieve van hypoteeck specialyck opten voors. huysinge holdende, doch blijvende salffs recht opte cooppenningen, consent in de inwijsinge ende alienatie. Actum Harlingen in judicio den 20en decembris 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff voorgaende protestatie den 20en decembris 1616.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057r van 12 jan 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLuytgien Jans


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057r van 12 jan 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 11Zoutsloot NZ, bij de Bildtpoort op het eiland410‑00‑00 gghuis met ledige plaats erachter
koperGerryt Minnerts, gehuwd met
koperHis Clases
naastligger ten oostenJan Jansen pannenbakker
naastligger ten oostenhalve steeg in eigendom
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuytgien Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Tiallings, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperYd Joosten


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074v van 16 mrt 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Pieters steenvoerder


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074v van 16 mrt 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland achter het schoenmakersperk]150‑00‑00 ggkamer
koperJan Pieters, gehuwd met
koperHylck Bauckes
verpachter grondMelle Sytses schoenmaker1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Pieters steenvoerder
naastligger ten zuidenschoenmakersperk
naastligger ten westenhet schoenlappershuis van Pieter Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipcke Alberts, gehuwd met
verkoperTjaerdts Bauckes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092r van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092r van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]215‑00‑00 gghuis of getimmer met ledige plaats en en vrije uitgang
koperPieter Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekHaye Laesen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Lieuwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende loods van Albert Roelandts
verkoperJan Sibrants


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland achter het schoenmakersperk]76‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelUlbe Allerts metselaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Jan Tinneman


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten westenJan Lieuues scheepstimmerman


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten westenJan Lieuues scheepstimmerman


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 9Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland]350‑00‑00 gghuis
koperPieter Jacobs, gehuwd met te Franeker
koperLolck Tytes
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJan Lieuues scheepstimmerman
naastligger ten noordenhet erf van Siuerd Bottes
verkoperGabbe Freercks, gehuwd met
verkoperJesck Andries van Soest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jacobs van Franeker x Lolck Tytes kopen een huis op het Eylant. Ten O. het schoenmakersperk, ten Z. de Zoutsloot, ten W. scheepstimmerman Jan Lieuues, ten N. Siuerd Bottes. Geen grondpacht. Gekocht van Gabbe Freercks x Jesck Andries van Soest voor 350 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246r van 21 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhalve steeg in eigendom
naastligger ten westenAlbert Roelants


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246r van 21 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 11Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]90‑00‑00 ggkamer
koperHendrick Aernts, gehuwd met
koperTial Agges
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenhet schoenmakersperk
naastligger ten westenhalve steeg in eigendom
naastligger ten westenAlbert Roelants
naastligger ten noordende lijnbaan van Reiner Gerryts
verkoperPieter Harmens, gehuwd met
verkoperHiltie Pouuels


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010v van 21 mrt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010v van 21 mrt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]187‑00‑00 ggkamer of woning met de loods en plaats aan de zuidzijde van en aan deze kamer langs strekkende
koperSimon Jans, gehuwd metrogverschieter
koperEets Tijssen
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenPieter Jacobs linnenwever
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aebert Roelants
naastligger ten noordenHendrick Aarnts
verkoperSiuerd Jans, gehuwd metstuurman
verkoperTrijn Johannes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Sioerdts
naastligger ten westenHeere Reyns


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Sioerdts
naastligger ten westenHeere Reyns


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]149‑00‑00 ggkamer met loods en plaats ten zuiden daaraan gelegen
koperAucke Sybrants, gehuwd met
koperRoelifke Arents
naastligger ten oostenSymen Jans
naastligger ten zuidenPieter Sioerdts
naastligger ten westenHeere Reyns
naastligger ten noordende lijnbaan
verkopermr. Hans Pieters, gehuwd met
verkoperAttie Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Sybrants x Roeliffke Arents


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Lieuues


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Lieuues


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland517‑00‑00 gg1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen
koperRienck Gorryts, gehuwd metscheepstimmerman
koperImck Jelles
verpachter grondArien Dirckx 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenJan Lieuues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHeere Reyns, gehuwd met
verkoperMary Sioerdts


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland517‑00‑00 gg1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen
koperHeere Hayes, gehuwd met
koperFed Alles
verpachter grondArien Dirckx 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenJan Lieuues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHeere Reyns, gehuwd met
verkoperMary Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Hayes X..? koopt een 1/2 huis en schuitmakershelling met alle inventaris etc., op `t Eiland bij de Zoutsloot. Ten O. Jan Lieuwes, ten W. en N. de Stadsvesten. Gekocht van Heere Reins x Marij Sioerdts, voor 517 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0128v van 4 jan 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0128v van 4 jan 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]0‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenAucke wever
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Jansen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 27 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiter Jacobs


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0078v van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen ledige plaats


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021r van 18 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021r van 18 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]150‑00‑00 cghuis
koperCornelis Jansen Nordman c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Harmens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dirxen
verkoperAndries Hendrix


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRinck Gerryts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRinck Gerryts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]390‑00‑00 ggkamer
koperTierd Ieses, gehuwd met
koperJapke Broers
naastligger ten oostenJan Luytiens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRinck Gerryts
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperSyberen Auckes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0105v van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorrits


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0105v van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorrits


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0105v van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7achterZoutsloot NZ [staat: bij de Bildtpoort op het eiland]364‑00‑00 gghuis
koperJan Pyters c.u.
naastligger ten oostenJan Bruuer
naastligger ten zuidenPyter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorrits
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTieerd Ieses c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173v van 31 aug 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerck Jacobs


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173v van 31 aug 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij stadsvesten]78‑00‑00 ggkamer en loods
koperTonis Jansen c.u.
naastligger ten oostenFreerck Jacobs
naastligger ten zuidenJan brouwer
naastligger ten westende verkopers
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0263v van 2 apr 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0263v van 2 apr 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]50‑00‑00 ggkamer
koper van 1/4Liuwe Lolckes, enkoopman
koper van 1/4Fredrick Samuels, en
koper van 1/2de Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe Berber
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes Jansen
verkoperwijlen Jan Dircksenstuurman


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0045r van 10 nov 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0045r van 10 nov 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: noordooster hoek van het eilandje]275‑00‑00 cg[schoenmakers]perk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuisje
koperJan Freercx, gehuwd metmr. schoenmaker
koperRomckien Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Lases Joch?


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorryts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorryts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]213‑00‑00 gghuis
koperOutger Reyners, gehuwd met
koperSwaentie Pytters
naastligger ten oostenJan Brouuer
naastligger ten zuidenPytter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorryts
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperPytter Jansenpannenbakker


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0165r van 6 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245v van 22 mei 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van Jacob Pytters


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245v van 22 mei 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]100‑00‑00 cg2/3 huis
koper provisioneelReiner Ariens
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende plaats van Jacob Pytters
naastligger ten zuidenhet huis van Reiner Ariens
naastligger ten westenReiner Ariens
naastligger ten noordenhet huis van Aucke Sybens
verkoperSepck Jacobs voor haar twee kinderen bij haar wijlen eerste man, gehuwd (2) met
verkoperJan Jochums


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211r van 29 apr 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Fedde Tieerds


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211r van 29 apr 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]137‑04‑00 cg1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbe
koperDirck Jacobs, gehuwd met
koperTrintie Jans
naastligger ten oostende hof van Fedde Tieerds
naastligger ten zuidenhet panwerk van de weduwe van wijlen Wopcke Wytses
naastligger ten westenhet panwerk van de weduwe van wijlen Wopcke Wytses
naastligger ten noordenstraat en diept
verkoperJohannis Tiebbes, gehuwd met
verkoperWickien Wouters


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0177v van 1 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0177v van 1 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]100‑00‑00 ggkamer
koperMosis Abrams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKalverstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Monckes visjager
verkoper q.q.Claes Huiberts, gelastigde
verkoper q.q.Tomas Wybes, gelastigen van
verkoperJochum Sibrens te Amsterdam


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]80‑00‑00 ggkamer
koper provisioneel en finaalReiner Ariens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Harmens Hobbekees
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dircx stuurman
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0196r van 30 aug 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0196r van 30 aug 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]256‑00‑00 ggschoenmakersperk
koperJan Freerks schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pyter Sybes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0227v van 10 apr 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Geerts


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0227v van 10 apr 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]100‑00‑00 gg1/4 schoenmakersperk
koperDirk Jacobs c.u.
naastligger ten oostenFedde Geerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Hansens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Beerns c.u.mr. schoenmaker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017r van 26 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Fongers


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017r van 26 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]335‑21‑00 gghuis met een plaatske oost ervan
koperHaye Jansen houtkoper
naastligger ten oostenAntje Fongers
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Luitjens
naastligger ten westenTonis Jansen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperFreerk Jacobsmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Jansen, houtkoper, koopt een huis met een plaetsje ten O., op `t Eiland. Ten O. Antie Fongers, ten W. Rogier Jansen, ten Z. wd. Jan Luitjens, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Freerk Jacobs, mr. scheepstimmerman, voor 325 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011ra van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011ra van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de pijp]275‑07‑00 cg1/2 huis met een kamer of woning en loods daarachter
koper provisioneelJan Heins c.u.wijdschipper
huurderJan Heins c.u.wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Salomons voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Andries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Bij de Franekerpoort, alwaar den Conink van Engeland pacht uit te hangen Ten NO de straat, ten O. de stadsvesten, ten ZW het Molenpad, ten NW Jacob Douwes smid. Grondpacht 5 gl 5 st. Nagelaten door Dirk Clasen timmerman. Geboden door Jacob Zierks wagenmaker, 275 GG 21 st. Verhoging met 1 GG en koop door vroedsman Folkert Lamberts.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0074v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0105r van 28 apr 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0105r van 28 apr 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1[niet vermeld]553‑15‑00 ggschoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straat
koperDirck Jacobs, gehuwd metmr. schoenmaker
koperFrouckjen Poppes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Pieters


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110v van 7 jul 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Tieerdts


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110v van 7 jul 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]400‑00‑00 cg2/4 schoenmakersperk met 4 kuipen, kalkdobbe en huis
koperDoede Steffens, gehuwd metmr. schoenmaker
koperJancke Harmens
toehaaktwee zilveren ducatons voor de kinderen
naastligger ten oostenFedde Tieerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Jansens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0111v van 27 aug 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0111v van 27 aug 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]56‑00‑00 gg1/3 huis
koperCornelis Walsweer c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReiner Ariens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordendoorgaande steeg
eigenaar van 2/3Reiner Arjens
verkoperCornelis Egberts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Walsweer koopt 1/3 huis op `t Eiland. De andere 2/3 is van Reiner Arjens. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. Reiner Arjens, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Cornelis Egberts, voor 56 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116r van 10 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0158r van 29 mrt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0158r van 29 mrt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]195‑00‑00 gg1/2 huis
koperFolckert Symens c.s.
eigenaar van 1/2Folckert Symens c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Gerrytsscheepstimmerman


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029r van 3 dec 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029r van 3 dec 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]157‑00‑00 cgkamer
koperJettie Sybrens, weduwe van
koperwijlen Sybren Joannis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSeerp timmerman
verkoperJohannes Hendrix c.u.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063r van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063r van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]850‑00‑00 cghuis
koperGerrit Eelkes
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenJan Harmens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dirx stuurman
verkoperReyner Ariens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Eelkes koopt een huis op `t Eiland. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. Jan Harmens, ten N. Jan Dirx, stuurman. Gekocht van Reyner Ariens, voor 850 cg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136r van 15 feb 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136r van 15 feb 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]189‑00‑00 cgkamer
koperJan Heyns wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKalverstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Monckes visjager
verkoperMoyses Abrahams, gehuwd met
verkoperGryttie Douwes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152v van 5 jul 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Tjeerdts


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152v van 5 jul 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]330‑00‑00 cg2/4 schoenmakersperk
koperJan Claesen schoenmaker
eigenaar van 1/2Cornelis Claesen
naastligger ten oostenFedde Tjeerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van wijlen Doede Steffens


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0192v van 7 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOutger Reyners
naastligger ten oostende verkoper Cornelis Reyners, gehuwd met
naastligger ten oostenTheuntie Claeses


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0192v van 7 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]700‑00‑00 cg1/2 timmerhelling en huis
koperJoost Pieters, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperBrecht Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenOutger Reyners
naastligger ten oostende verkoper Cornelis Reyners, gehuwd met
naastligger ten oostenTheuntie Claeses
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van Arien Ewerts koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperCornelis Reyners, gehuwd met
verkoperTheuntie Claeses


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221v van 19 feb 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Oeges


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221v van 19 feb 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]155‑00‑00 gghuis
koperLieuwe Pyters c.u.schuitvoerder
naastligger ten oostenSymen Oeges
naastligger ten zuidenCornelis Reyners
naastligger ten westenCornelis Reyners
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperReyner Outgers, nagelaten zoon van
verkoperwijlen Outger Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Pyters, schuitvoerder c.u


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0228r van 5 mrt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0228r van 5 mrt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]327‑00‑00 cgschoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren
koperJacob Alberts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornels Gerrytsmr. schoenmaker


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0255r van 21 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0255r van 21 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]300‑00‑00 cgschoenmakersperk met drie kuipen, een kalkdobbe en eekhuis, geschikt tot een looierij
koperGijsbert Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArjaentie Gieses, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Fransenschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Jans, mr. schoenmaker x Trijntie Jans kopen een schoenmakersperk op het eiland.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111r van 26 sep 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hettes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111r van 26 sep 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1bolwerk op het eiland, bij het125‑00‑00 cghuis
koperPieter Jacobs, gehuwd met
koperAntie Wouters
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaye Jans
naastligger ten noordenbolwerk op het eiland
erflaterwijlen Antie Fongers, moeder van
verkoper van 1/2Broer Fongers, gehuwd met
verkoper van 1/2Grietie Boyes
verkoper van 1/2Attie Fongers


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0137r van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0137r van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]154‑00‑00 gghuis
koperLammert Claesses boormaker
bewonerClaes Tjebbeswijdschipper
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPiter Jacobs
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, koopt een huis op `t Eiland. Ten O. het Schoenmakersperk, ten W. erven Jan Lieuwes, ten Z. de straat en Zoutsloot. Het wordt bewoond door Claes Tjebbes, wijdschipper. Gekocht van Piter- en Cornelis Jacobs, voor 154 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0216r van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende aanhandelaar Symen Cornelis mr. schoenmaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0216r van 3 sep 1682 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eylands perk]0‑00‑00 ggschoenmakersperk met drie kuipen, 1 1/4 kalkdobben, plaats met twee kalkdobben, eekhuisje
aanhandelaarSymen Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten oostende aanhandelaar Symen Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenhet perk van Inne Gerryts
naastligger ten westende aanhandelaar Symen Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarGijsbert Jansenzeemtouwer


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0066v van 11 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetse Geerts


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0066v van 11 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de stadsvesten bij de Noordermolen]31‑00‑00 gghuis c.o.a.
koperPytter Gerbens c.u.schoenlapper
naastligger ten oostenJetse Geerts
naastligger ten zuidenschoenmakersperk
naastligger ten westenPytter Jacobs
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073v van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Meyles


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073v van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland bij de Bildtpoort172‑00‑00 gghuis, hof en schuur
koper door niaarJacob Meyles Ollema koopman
geniaarde koperWatse Sjoerdts te Sexbierum
naastligger ten oostenJacob Meyles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEwert Jacobs Duymke
naastligger ten noordenstraat
verkoperGeertruyt Wieroos, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerdt Sjoerts de oudemr. bezemmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meyles Ollema koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Watse Sjoerds te Sexbierum, een huis en hof met bomen etc., en een schuur erachter, nz. Zoutsloot, op het Eiland, omtrent de Bildtpoort. Het was voorheen van Sjoerd Sjoerds de oude. Ten O. de koper, ten W. Evert Jacobs Duymke?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de straat tot zover dit erf strekt. Gekocht van Geertruid Wieroos wv Sjoerd Sjoerds de oude, mr. bezemmaker, voor 172 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079v van 8 feb 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: Het eiland]100‑00‑00 gghuis, loods en plaatske
kopergildebroeder van het grootveersgilde Poppe Jansen, gehuwd met
koperFokel Jans
huurder van 1/2Bauckjen Jans
huurder van 1/2wijlen Reyn Upkes
huurder van 1/2Here Pytters
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenschoenmakersperk
verkoperde erfgenamen van wijlen Tjetske Hayes, dochter van
verkoperMarten Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Jansen, mede-gildebroeder van het Grootveerschippersgilde x Fokel Jans, koopt een fraai huis met loods en plaets, op `t Eiland. Ten W. het schoenmakersperk, ten Z. de straat. Gekocht van erven de dochter van Marten Hayes, voor 100 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286r van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenschoenmakersperken


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286r van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]120‑00‑00 cghuis
koperReyner Oepkes, gehuwd metkapitein van de schuitevaarders
koperSjoucke Yedes
naastligger ten oostenschoenmakersperken
naastligger ten zuidenZousloot en straat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Lammerts, erfgenaam vanboormaker te Hoorn
erflaterwijlen Lammert Claasenboormaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Roelofs koopt een tuin of hof zz. Liemendijk, achter het huis van wd. vroedsman Rintje Douwes. Ten O. erven Berber Claasen, ten Z. en W. wd. Rintje Douwes, ten N. Aernt Hansen. Gekocht van Tieerdt..?, oud burgemeester x Lutske Sjoerdts, voor 525 cg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0313r van 16 feb 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0313r van 16 feb 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]112‑14‑00 cgschoenmakersperk bekwaam tot leerlooierij
koperAnne Jans mr. schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Jacob Alberts Winaldamr. schoenmaker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0315v van 9 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeene straat


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0315v van 9 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]39‑14‑00 cgkamer
koperFedderick Jeppes mr. bakker
bewonerde weduwe van wijlen Jan Gerrits
naastligger ten oostengemeene straat
naastligger ten zuidenAttie Fongers
naastligger ten westenhet perk van Anne Jansen
naastligger ten noordenJan Willems
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Jeppes, mr. bakker, koopt een camer met 2 bedsteden, spijskamer en kelderke op `t Eiland. Ten O. de straat, ten W. het perk van Anne Jansen (Huidekoper), ten Z. Attie Fongers, ten N. Jan Willems. Gekocht van de Voogden v.d. huiszitten de Armen der Stad, voor 39 gg. Zie bij 246 blz. 0022v.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0318v van 30 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0318v van 30 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]80‑00‑00 cgkamer, loods en plaats
koperAnne Jansen koopman
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman
naastligger ten zuidenAnne Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Lijsbeth Claeses c.u.
verkoper q.q.Foeke Hayes ter zee uitlandig, gelastigde van
verkoper van 1/4Jan Oeges te Zaandam
verkoper van 1/4Sibbel Oeges te Dokkum


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0356r van 15 mrt 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eilandje]70‑00‑00 cgkamer of woning
koperHoyte Doedes, gehuwd met
koperGoyckjen Seerps
huurder voor 8 jarenHoyte Doedes 8‑00‑00 cg
huurder voor 8 jarenGoyckjen Seerps
naastligger ten zuidenHoyte Doedes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGoyckjen Seerps
naastligger ten noordenMary Willems
verkoperGeertie Coerts, gehuwd met
verkoperYge Pytters te Sneek


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096r van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096r van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ183‑00‑00 gg1/2 timmerhelling en huis
kopervroedsman Eevert Arjens Oosterbaen, gehuwd met
koperSibbeltie Wigges
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperBrecht Willems mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Joost Pytersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, mede-vroedschap x Sibbeltie Wiggers koopt 1/2 timmerhelling met het bijbehorende huis, nz. Zoutsloot. Ten W. de Lijnbaan v.d. koper, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Brecht Willems wv Joost Pieters, mr. scheepstimmerman, en haar kinderen, voor 183 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0151v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0151v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het zgn. eiland135‑00‑00 cg1/2 timmerhelling en 1/2 huis
kopervroedsman Evert Arjens Oosterbaan
eigenaar van 1/2vroedsman Evert Arjens Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van vroedsman Evert Arjens Oosterbaan
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperCornelis Reyners


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0182r van 1 dec 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0182r van 1 dec 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de Zoutsloot]90‑00‑00 cghuis
koperCornelis Lieuwes mr. gortmaker te Ameland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenschoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFokeltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lieuwes, mr. gortmaker op Ameland, koopt een huis op `t Eiland omtrent de Zoutsloot. Ten Z. de straat, ten W. het schoenmakersperk. Geen grondpacht. Gekocht van Fokeltje Jans wv Poppe Jansen, voor 90 cg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0234av van 11 jul 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0234av van 11 jul 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het zogenaamde eiland bij de Bargeburenspijp]62‑00‑00 cghuis
koperJan Tammes mr. gortmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans
naastligger ten noordenhet perk van Anne Jans
verkoperCornelis Lieuwesgortmaker te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tammes, mr. gortmaker, koopt een huis op `t Eiland, bij de Bargebuurtspijp. Ten O.?, ten W. en N. het schoenmakersperk van Anne Jans, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Cornelis Lieuwes, gortmaker op Ameland, voor 62 cg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0286v van 30 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0286v van 30 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Bargebuurt naast de helling129‑00‑00 cghuis
koperDirk Tjerx Sanstra grootveerschipper
huurderJan Kockjen
naastliggerhelling
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen? Reyner Arjens
verkoperCornelis Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Tjerx Sanstra, grootschipper, koopt een huis op de Bargebuurt, naast de timmerhelling die tegenwoordig verhuurd is aan Jan Kock? Gekocht van Arjen van Hemert, oud-apotheker, voor 129 cg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0328v van 12 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jansen leerlooier


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0328v van 12 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot, bij de Bargeburen op het eind van de45‑00‑00 gghuis
koperPieter Fridses mr. huistimmerman
naastligger ten oostenAnne Jansen leerlooier
naastligger ten zuidenDirk Sanstra
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordensteeg
verkoperArien Hansen van Hemert, namens de mede erfgenamen vankoopman te Pingjum
erflaterwijlen Heiltie Pieters
verkoperHendrik Popta vrijgezel, namens de mede erfgenamen vanmajoor?
erflaterwijlen Eelkien Andries


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0337r van 16 jan 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0337r van 16 jan 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: achter de nieuwe straat op het eiland]90‑00‑00 cgkamer
koperPytter Heeres, gehuwd metscheepstimmerman
koperSytske Jans
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenFedderik Jeppes mr. bakker
naastligger ten westenAnne Jans koopman
naastligger ten noordenBettie Jochums
verkoperBeitske Minnes, gehuwd met
verkoperJan Krijnisschuitschipper


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hierna verkochte perceel aan Sybe Clasen bootsgezel


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees
naastligger ten westenhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees
naastligger ten westenhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-7 [niet vermeld]204‑00‑00 gghuis met ledige plaats gebruikt als helling
koperJacob Abbes c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderHiltie Zytses
naastligger ten oostenhet hierna verkochte perceel aan Sybe Clasen bootsgezel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager
naastligger ten noordenstadsvesten
eerdere eigenaarJoost Pyttersmr. scheepstimmerman
verkoperEvert Arjens Oosterbaan, gehuwd metmr. lijnslager
verkoperSibbeltie Wigges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Abbes, mr. smid, koopt een huis, bestaande uit 2 camers, met de ledige plaets die erbij hoort en die voorheen als helling werd gebruikt door Joost Pieters, mr. scheepstimmerman, als eigenaar. Ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Stadsvesten en de Lijnbaan van de verkoper. Het is bij strijkgeld verkregen van de vroedsman en mr. lijnslager Evert Arjens Oosterbaan x Sibbeltie Wiggers voor 204 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7[niet vermeld]77‑00‑00 ggkamer met zolder
koperSybe Clasen c.u.bootsgezel
huurderStijntie Jans c.s.
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees
naastligger ten westenhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid
naastligger ten noordende lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager
naastligger ten noordenstadsvesten
verkopervroedsman Ewert Arjens Oosterbaan c.u.mr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Clasen, bootsgezel, koopt een mooie camer met zolder. Ten O. Brecht Willems, ten W. het vorige perceel (244 blz. 0003), ten Z. de Zoutsloot, ten N. verkopers' lijnbaan en de Stadsvesten. Gekocht van vroedsman Evert Arjens Oosterbaan voor 77 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0266v van 18 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0266v van 18 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]47‑00‑00 ggkamer
koperSiberen Symens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoite Doedes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hobbekees
verkoperJelle Seerps te Leeuwarden


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0283r van 1 mrt 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0283r van 1 mrt 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]50‑00‑00 cghuis
koperAnne Jansen c.u.koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende koper Anne Jansen c.u.koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstadvesten
verkoperJochum Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037 , folio 5Zoutsloot 1panwerk
eigenaarSytse Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 15 nov 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jansen


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 15 nov 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]80‑00‑00 cgwoning
koperAbe Ernstes
naastligger ten oostenAnne Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Haies
naastligger ten noordenstadsbolwerk
verkoperSipke Pyters, gehuwd metstuurman op het Prinsenjacht
verkoperDoedtie Simens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037 , folio 4rZoutsloot 1panwerk
eigenaarSytse Claessens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193r van 13 feb 1724 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pyter Fridses


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193r van 13 feb 1724 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Bargeburen, op het eiland bij de72‑00‑00 gghuis
koper door niaarGrytie Jarighs, gehuwd met
koper door niaarDouwe Berents
geniaarde koperLieve Huiberts c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pyter Fridses
naastligger ten zuidenhet eiland
naastligger ten westenWybren Pyters schuitschipper
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Geertskofschipper
verkoperNeeltie Beernts, weduwe van
verkoperwijlen Claes Lieuwes
verkoperAsmus Jansen
verkoperde verdere erfgenamen van wijlen Breght Jans Hobbekees


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0267r van 28 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybren Pyters


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0267r van 28 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [niet vermeld]110‑00‑00 cgwoning, en ledige plaats dienstig als helling of mastmakerij
koperFolckert Clasen, gehuwd metmetselaar
koperAntje Jans
verpachter grondN. N. 10‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWybren Pyters
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van Tjeerd Gerbens
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJacob Abesmr. ijzersmid


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037 , folio 4rZoutsloot 1panwerk
eigenaarSytse Clasens
gebruikerSytse Clasens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0288v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper
naastligger ten westentimmerhelling


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0288v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper
naastligger ten westentimmerhelling


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0288v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van Bargeburen naast de timmerhelling]373‑14‑00 gghuis
koperMeye Harmens, gehuwd metschuitschipper
koperAntie Harmens
koperJan Harmens Speltie, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
koperMarijke Johannis Mockama
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westentimmerhelling
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Dirks Sanstra, gehuwd met
verkoperAlbert Joukesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens, schuitschipper x Antie Harmens Speltie, en Jan Harmens Speltie, beurtschipper op A`dam vv. x Marijke Johannes Mockema kopen een huis op de hoek v.d. Bargeburen, naast de timmerhelling aldaar. Met beschrijving van het huis. Ten O. Jan Annes Huidekoper, ten W. die helling, ten Z. de Zoutsloot, ten N.? Gekocht van Sytske Dirks Sanstra x Albert Joukes, grootschipper, voor 373 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4vZoutsloot 1huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0130r van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Clases mr. metselaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-045Zoutsloot 1Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 3Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 5Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 7Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 9Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 11Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 1Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 3Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 5Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 7Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 9Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 11Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 1woning
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerJan Sjoerds
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 1huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerOeds Lolkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-045, fol. 5rZoutsloot 1Oeds Lolkes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderen0:0:00 cg0:0:00 cgpauper of gealimenteerd


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 1huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0087r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis gekocht door Eeltje Travailje c.s.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0087r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot 1-11 NZ [staat: westeinde op de Bargebuurt]603‑00‑00 ggdeftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuis
koperJacob Ypes, gehuwd metscheepstimmerman
koperWypkjen Hiddes
naastligger ten oostenhuis gekocht door Eeltje Travailje c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenpad
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper q.q.procureur Romke Lanting, gelastigde
verkoper q.q.procureur Bernardus Dreyer, gelastigden van
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Hendriks, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltje Claeses


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0030v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Geerts*
naastligger ten westenJacob Ypes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0030v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Geerts*
naastligger ten westenJacob Ypes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0030v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7Zoutsloot NZ [staat: Bargebuurt aan het westeinde van de Zoutsloot]200‑00‑00 cgwoning of kamer
koperArnoldus Sikkes, gehuwd met
koperAaltie Clases Bock
naastligger ten oostenHarmen Geerts*
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJacob Ypes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTeunis Tjerks te Koningsbuurt
verkoperEeltje Aukes Travaillekoopman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 1woning
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0228r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten westenJacob Ypes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0228r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten westenJacob Ypes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0228r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7Bargebuurt west einde Zoutsloot202‑00‑00 cghuis
koperFocke Tjeerds van Esta koopmanhet Halfgemaakte Schip
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJacob Ypes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperNolles Sickes


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten westenJacob Ypes


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten westenJacob Ypes


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7Zoutsloot aan het westeinde in de Bargebuurt202‑00‑00 cghuis
koperJouke Heins Olingius koopmanhet Halfgemaakte Schip
huurderNolles Sickes
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJacob Ypes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperNeeltje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Tjeerds van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Heins Olinjus koopt een huis c.a. 'het Halfgemaakte Schip', westeinde Zoutsloot, op de Bargebuurt. Ten O. Harmen Geerts, ten Z. een steeg, ten W. Jacob Ypes, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Neeltie Fransen wv Fokke Tjeerds van Esta, voor 202 gg.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0096v van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Olinius


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0096v van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot 1-11 NZ [staat: westeinde op de Bargebuurt]1250‑00‑00 cghuis, scheepstimmerhelling en timmerhuis
koperDouwe Jans Faber timmerman
naastligger ten oostenPier Olinius
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenpad
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJacob Ypes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperWypkjen Hiddes


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0181r van 16 dec 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0221r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: straat]


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0221r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Bargebuurtspoortje WZ [staat: Zoutsloot NZ in het poortje bij de Bargebuurt]120‑00‑00 cgkamer
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met
koperJetze Jelles koopman
huurderItske 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerlof Jans Builardtrekveerschipper


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0034v van 30 aug 1772 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk van der Hout


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0034v van 30 aug 1772 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot ZZ nevens de steenen muur261‑00‑00 cghuis
koperSalomon Janzen Buillaert, gehuwd metvarende op het Prinsenjacht
koperSytske Rinses
huurderHarmanus Anthoni c.u.28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBente Tomas IJzenbeekmr. brouwer en koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 1helling en huis
eigenaarDouwe Jans c.soc.
gebruikerDouwe Jans c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0040v van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0040v van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: het eiland aan de stadsvesten]80‑00‑00 gghuis met weefwinkel voor vier getouwen
koper door niaarJohannes Mecima
geniaarde koperRein Hendriks Fabermr. ijzersmid
huurderMigchiel Kok c.u.23‑00‑00 cg
naastliggerJohannes Mecima
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperF. van der Houtkoopman


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0115v van 15 mrt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen c.u.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0115v van 15 mrt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ ten westen van de Bargebuurtspijp200‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Yede Tjeerds
koper van 1/2Roelof Tjerks
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen c.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenDouwe Jans
naastligger ten noordenA. R. van Dalsen c.u.
verkoper q.q.dr. Simon Stijl, reversaalbriefhouder van
verkoperSybren Pietersmr. bontwerker


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0157v van 15 nov 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0157v van 15 nov 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ ten westen van de Bargebuurtspijp197‑00‑00 cg1/2 huis
koperYede Tjeerds
eigenaar van 1/2Yede Tjeerds
protesteert vanwege een hypotheekJielt Reinsbontwever
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenDouwe Jansen
naastligger ten noordenA. R. van Dalsen
verkoperRoelof Tjerks


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0305v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0305v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot 1-11 NZ [staat: op het Eyland op de bargebuuren aan de stadsvesten op het einde van de Zoutsloot]575‑00‑00 ggtimmerhelling, grote schuur en huis
koper provisioneelClaas Heins
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenpad
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperGeertruida van Aarsen voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Jansz Faberscheepstimmerman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0213v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0213v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]1500‑00‑00 cghelling, timmerhuis en huis
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
huurderBart Jans 75‑00‑00 cg
naastliggerde stad Harlingen: grond
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Zoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Claas Heinsapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijzersmid, koopt een helling, huis en timmerhuis c.a. bij de Stadsvesten, omtrent de Bildtpoort. Gekocht van Claas Heins, apotheker en gezw. gemeensman, voor 1500 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0298r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartle Jans scheepstimmermansbaas
naastligger ten oostenFoekje Jans


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0298r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [staat: stadsvesten tussen Bildtpoort en Lands Zijltje]575‑00‑00 gghuis, timmerhuis en timmerhelling
koperBartle Jans, gehuwd metscheepstimmermansbaas
koperFoekje Jans
naastligger ten oostenBartle Jans scheepstimmermansbaas
naastligger ten oostenFoekje Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.B. Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 1helling
eigenaarBartel Jans
gebruikerBartel Jans
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0079v van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0089r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBartel Jansen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 1helling
eigenaarBartel Jansen
gebruikerBartel Jansen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghierbij gevoegd de kleine plek gronds
opmerkingvan no. 1-049


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0177v van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0333v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dijkswal 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 , pag. 6Zoutsloot 1Hendrik Barts 0‑10‑00 cghelling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Jelke Tjietses de Jongzie ook: Jekke Tjitzes; geb 1758 HRL, ovl 7 mrt 1824 HRL, hm ... , vlgs ovlakte 1 zoon; BS huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-134, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-134Zoutsloot 1Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker
A-134Zoutsloot 3Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker
A-134Zoutsloot 5Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker
A-134Zoutsloot 7Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker
A-134Zoutsloot 9Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker
A-134Zoutsloot 11Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 103 van 21 apr 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 1koopaktefl. 1000huis A-134
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperBauke Paulus Wiersma (te Almenum)
koperTetje Tjallings Terpstra (te Almenum)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 en 37 van 27 feb 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 1provisionele en finale toewijzingfl. 340huis, stalling en hornleger A-134
 
verkoperBauke Paulus Wiersma
verkoperTetje Tjallings Terpstra
koperSimon Boon


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 1provisionele en finale toewijzingfl. 83huis E-134
 
koperOlfert Simons Duiker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 1Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 5Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 9Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Dijkswal 4Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 3Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 7Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 11Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Dijkswal 4 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 11 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 1 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 3 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 5 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 7 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 9 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Broer Wopkes Kleinvogel... Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Jakob Baukes Wiersma... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-134AchterstraatJacob B Wiersma32 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatBaukje T Dijkstra32 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatTjietske Wiersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-134AchterstraatSietske Wiersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Baukje Thomas Dijkstra... Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4669Dijkswal 4 (A-304)Jacob Torenbeekhuis en bergplaats
Sectie A nr. 4745Zoutsloot 1 (A-302a)Jacob Torenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 4746Zoutsloot 3 (A-302)Jacob Torenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 4747Zoutsloot 5 (A-301)Jacob Torenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 4748Zoutsloot 7 (A-300)Jacob Torenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 4650Zoutsloot 9 (A-299)Maria Buwalda (vr. v. de Jong)woonhuis
Sectie A nr. 4649Zoutsloot 11 (A-298)Raphael Paiswoonhuis


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 7P. Frölich223Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 7P. Frölich223Aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Dijkswal 4Joh. v/d Plaatsletterzetter
Dijkswal 4W. v/d Plaatsmelktapper
Zoutsloot 1J. Jagerarbeider
Zoutsloot 3D. Breidenbachvarensgezel
Zoutsloot 5A. Abmatransportarbeider
Zoutsloot 7N. Bambachbootwerker
Zoutsloot 9W. Bergsmabootwerker
Zoutsloot 11Z. v/d Zeebrugwachter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 1B. (Betting) Buikhuizen
Zoutsloot 3W. (Willem) Boomstra
Zoutsloot 5S. (Sierd) Nijkamp
Zoutsloot 7H. (Hilbrand) Postma
Zoutsloot 9F. (Feite) Attema
Zoutsloot 11P.J. (Pieter) Wassenaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 1beeldbepalend pand9 van 10ca. 1860
Zoutsloot 3beeldbepalend pand6 van 10ca. 1860
Zoutsloot 5beeldbepalend pand5 van 10ca. 1860
Zoutsloot 7beeldbepalend pand6 van 10ca. 1860
Zoutsloot 9beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 11beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.43542003631592


  terug