Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 14a 3-170 3-193 G-206 G-253
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 14 3-170 3-193 G-206 G-253
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14ahuis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-170Lammert Warndersteeg 14akamer
eigenaarwed. Jan Hessels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkinginsolvent


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koper door niaarFeike Fransen 137-00-00 GG
geniaarde koperRemmert Luitiens c.u.turfdrager
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHans Hendrix
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerrit Jansen
verkoperHiske Clases, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hessels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Feyke Fransen koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Remmert Luitjens, turfdrager, een huis c.a. in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. wd. Pieter Geerts, ten Z. Hans Hendrix, ten N. erven Gerrit Jansen. Gekocht van Hiske Clases wv Jan Hessels, voor 137 gg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperPieke Hessels 200-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHans Hendrix
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerrit Jansen
verkoperFeyke Fransen


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHarmen Martens c.u.250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHans Hendrix
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerrit Jansen
verkoperHessel Piekes, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Martens c.u. kopen een huis wz Lammert Warnerssteeg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-170 Lammert Warndersteeg 14ahuis
eigenaarHarmen Martens
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-170 Lammert Warndersteeg 14ahuis
eigenaarHarmen Martens
gebruikerTjeerd Aebles c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-170 Lammert Warndersteeg 14aHendrikjen Daniels, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-170 Lammert Warndersteeg 14ahuis
eigenaarHendrik Daniels
gebruikerHendrik Daniels
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0190v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ, het wijdeinde vanhuis
 
koperEvert Beva koopman151-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurder benedenYmke Dirks 0-10-00 CG
huurder bovenJacob Claazen Knoop 0-07-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenDaniel Paulus Beva
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenYeme Broers
verkoperClaaske Harmens, gehuwd metAlmenum
verkoperHendrik AbrahamsAlmenum


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0224r van 26 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ in het wijdeindehuis
 
koperRinnert de Beer, gehuwd metpanbakker150-00-00 GG
koperGepke Rimmerts
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurder benedenFredrik Hendriks
huurder bovenMatthijs Regneri
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Jurjens
naastligger ten westenF. Fontein
naastligger ten noordenJohannes Jacobs
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevabankier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert de Beer, panbakker x Gepke Rinnerts koopt een huis, in 2-en bewoond, wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. F. Fontein, ten Z. Tjalling Jurjens?, ten N. Johannes Jacobs. Gekocht van Christina de Veer wv Evert Beva, bankier, voor 150 gg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0155r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 14Lammert Warndersteeg WZ in het wijdeindehuis
 
koperJan Wytses Vettevogel koopman121-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurder benedenhuisAlbert Andles c.u.28-00-00 CG
huurder bovenkamerRinger Hendriks c.u.16-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenTjalling Jurjens
naastligger ten westenJohannis Jacobus
naastligger ten noordenJohannis Jacobus
naastligger ten noordenPieter Minnes
verkoperRinnert Clases de Beer, gehuwd metMakkum
verkoperGepke RimmertsMakkum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-193 Lammert Warndersteeg 14aJan W Vettevogel0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aYtje Wouters... geb 1779 ... , ovl 27 feb 1812 HRL, huwt met Gerrit Johannes Olingius op 28 mei 1797 HRL, ovl wijk G-206, gealimenteerd in 1812, dv Wouter Rutgers en Fettje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aHarmanus Plutschouw... HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, huw 1824, ovl 1833; wed. H.P. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.P. ende Anna Houttuin, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aHendrik Jetzesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd, medegebruiker is H. Plutschouw wed., eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aJan Wytses Vettevogel... gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-206; gebruikers H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14aJ W Vettevogel ervenH Plutschouw wedgealimenteerd
G-206Lammert Warndersteeg 14aHendrik Jetzes wedgealimenteerd
G-206Lammert Warndersteeg 14H Plutschouw wedgealimenteerd
G-206Lammert Warndersteeg 14Hendrik Jetzes wedgealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14aprovisionele en finale toewijzing(13) woning in de Lammert Warnderssteeg G-206
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperTjalling Jurjens Brameyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14aAkke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aBerend Hendriksoud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schaarslijper, wijk G-206; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aLeentje Harms... (gk); BS ovl 1841; 1854 overlijdens; oud 61 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aRients Feddes de Wit... HRL 1851 wijk D-170, supp wijk I-036 schip; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-206; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Jeltje de Wit, overleden op 10 juli 18394 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14aJeltje de Wit, overleden op 10 juli 18394 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-206Lammert van steegRients de Wit30 jAlmenumgezin 1, m, protestant, gehuwd, tapper
G-206Lammert van steegRients de Wit30 jAlmenumgezin 1, m, protestant, gehuwd, tapper
G-206Lammert van steegAkke G Munniks31 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegAkke G Munniks31 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegFedde de Wit8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegFedde de Wit8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegAafke de Wit1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegAafke de Wit1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegBerend Hendriks74 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, gehuwd, schaarslijper
G-206Lammert van steegBerend Hendriks74 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, gehuwd, schaarslijper
G-206Lammert van steegLeentie Harmens61 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegLeentie Harmens61 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegJohannes Hendriks25 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegJohannes Hendriks25 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegMartinus Nagels4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegMartinus Nagels4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Lena Berends, overleden op 23 december 18415 wk (geboren 21/11/1841), overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 153) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14aLena Berends, overleden op 23 december 18415 wk (geboren 21/11/1841), overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 153) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Aafke Rientses de Wit, overleden op 7 maart 18423 1/2 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14aAafke Rientses de Wit, overleden op 7 maart 18423 1/2 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Jeltje Rients de Wit, overleden op 6 april 1844(Certificaat van onvermogen), 1 mnd, overleden Landwarndersteeg G 206. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14aJeltje Rients de Wit, overleden op 6 april 1844(Certificaat van onvermogen), 1 mnd, overleden Landwarndersteeg G 206. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Pierkje Hazes Goverts, overleden op 31 mei 184638 jr, geboren Workum 13/4/1803, overleden Landwerndersteeg G 206, vrouw van Christoffel Fokkes Klein, geen kinderen, tante van Haye, panbakkersknecht Achlum en Sjoukje Tjerks Beima, te Makkum (neef en nicht). Saldo fl. 79,70. (in tafel 30/5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14aPierkje Hazes Goverts, overleden op 31 mei 184638 jr, geboren Workum 13/4/1803, overleden Landwerndersteeg G 206, vrouw van Christoffel Fokkes Klein, geen kinderen, tante van Haye, panbakkersknecht Achlum en Sjoukje Tjerks Beima, te Makkum (neef en nicht). Saldo fl. 79,70. (in tafel 30/5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 25 aug 1849
adressoortbedraggebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14akoopaktefl. 290huis in de lammertwarnderssteeg, G-206
 
verkoperAkke Gerrits Munnicks (gehuwd met rients feddes de wit, woonachtig in zijn schip, tijdelijk woonachtig te harlingen)
koperSytse Postma


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aAaltje Rommerts Faber... Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aAkke Gerrits Munnike... G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT1839; A.G.M. eigenaresse van percelen nrs. 971-974 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 473, 4 x huis en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aDouwe Gerrits de Vries... 1851 uit Barradeel, zv Gerrit dV, en IJnskje Zijlstra; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206; D.G. d. V. eigenaar van percelen nrs. 473 en 474 te Sexbierum sectie A, landbouwer, woonplaats Almenum, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aMaria Klumper... Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14aTetske Douwes Feenstrageb 1799 Kubaard, ovl 14 apr 1856 HRL, huwt met Douwe de Vries, DG, A 13 mei 1850 Almenum, Vst 5 mrt 1851 uit Barradeel, dv Douwe F, en ... ; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 972G-206 (Lammert Warndersteeg)Daniel S. Hollengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 972G-253 (Lammertwarndersteeg)IJbe Bolmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14a (G-253)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 14aH.Schoottransportarbeider
  terug