Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 163-1693-1693-192G-205G-252


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 16
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 18
ten westenGrote Kerkstraat 37
ten noordenLammert Warndersteeg 14


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ [niet vermeld]160‑00‑00 gghuis
koperTobias Cornelis zakkendrager
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansen
verkoperGerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoperwijlen Sytske Hansen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ250‑00‑00 cghuis of woning
koperHans Hendrix, gehuwd metzeevarende
koperSioukien Rutgers
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Claesen Ens
naastligger ten westenburgerhopman Auke Jansen Banga
naastligger ten westengemeensman Pieter Klinkhamer
naastligger ten noordenHessel Sibrens
verkoperMaartie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Tobias Corneliszakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, zeeman x Simckien Outgers koopt een huis wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. Auke Jansen Banga en gemeensman Pieter Klinkhamer, ten Z. Foppe Claesen, ten N. Hessel Sibrens. Gekocht van Maertie Cornelis wv zakkendrager Tobias Cornelis, voor 250 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16
eigenaarHans Hendrix
gebruikerHans Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16
eigenaarHans Hendrix
gebruikerHans Hendrix
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16woning
eigenaarHans Hendriks
gebruikerHans Hendriks
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0094v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ125‑14‑00 gghuis
koperWillemke Tymens, weduwe van
koperwijlen Jan Gerlofs
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFoppe Appeltaets
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Bakker
naastligger ten noordenHarmen Martens
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Hans Hendrix Coppeltie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0173v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ350‑00‑00 cghuis
koperJan Oepkes, gehuwd metmr. metselaar
koperAntie Hayes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Tieerds
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Backer
naastligger ten noordenHarmen Martens
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
verkoperWillemke Tymens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerlofs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16woning
eigenaarJan Oepkes
gebruikerBote Gerbens
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0185r van 8 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ156‑14‑00 gghuis
koperAdam Goslings, gehuwd metmetselaar
koperTrijntie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westende heer Gerard Sybren Suiringar
naastligger ten noordenJan Oepkes metselaar
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Tjeerds, gehuwd metschoorsteenveger
verkoperSymontje Symons


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0239v van 17 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ266‑00‑00 gghuis
koperPoulus Daniels, gehuwd met
koperFookeltje Everts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderAllert Adriaens c.u. en c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenAdam Goslings
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Backer
naastligger ten noordenHarmen Martens
verkoper van 1/10Sjoukjen Hayes, gehuwd met
verkoper van 1/10Jan Tjeerdsmr. sleefmaker
verkoper q.q.Jelle Hayes, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper q.q.wijlen Foekjen Douwes
verkoper q.q.Jelle Hayes, vader vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Haye Jelles
verkoper q.q.burgerhopman Minne Harmens de Wila, gehuwd met
verkoper q.q.Hyke Hayes
verkoper q.q.burgerhopman Minne Harmens de Wila, vader van
verkoper van 1/10Harmen Minnes
verkoper van 1/10huisman Decken Hayes
verkoper van 1/10Pieter Hayes te Wons
verkoper q.q.Beerns Geersma, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 5/10de vrouw van Allert Adriaans
erflaterJan Oepkes c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoulus Daniels x Fokeltie Everts koopt een huis c.a. met alle goederen, verhuurd aan Allart Adriaens en anderen, wz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. wd. Auke Backer, ten Z. Adam Goslings, ten N. Harmen Martens. De indeling van het huis staat in de acte. Gekocht van Sjoukjen Hayes x Jan Tjeerds, mr. sleefmaker, Jelle Hayes, mr. schoenmaker, als vader en voorstander over zijn kind Haye Jelles, bij zijn vrouw Foekjen Douwes, Minne Harmens de Wilde?, burger-hopman, als vader over zijn kind Harmen Minnes, bij Hyke Hayes, Dirk Hayes, huisman en Pieter Hayes, resp. te Harlingen en Wons, allen voor 1/10 van de hele nalatenschap, en dus samen voor de helft van wl. Jan Oepkes, mr. metselaar, en Beernd Geersma als administrator aangesteld door de Magistraat over het kapitaal van de huisvrouw van Allart Adriaens, voor 1/2, voor 266 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16huis
eigenaarPoulus Daniels
gebruikerPoulus Daniels cum soc.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels c.s.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-169Lammert Warndersteeg 16huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels c.s.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192Lammert Warndersteeg 16woning
eigenaarDaniel Paulus wed.
gebruikerSimon Jansz wed.
huurwaarde13‑10‑00 cg
gebruikerTheunis Beva
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0082v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 16Lammert Warndersteeg WZ145‑07‑00 gghuis
koper door niaarTjalling Jurjens, gehuwd metmr. metselaar
koperFettje Pieters mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
geniaarde koperPoppe Menaldakoopman
geniaarde koperClaas Pietersmr. metselaar
huurderTheunis Beva
huurderBeitske Theunis
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenPotte Jans
naastligger ten westenWybe Dirks
naastligger ten noordenEvert Beva
verkoperAaltje Theunis, weduwe van
verkoperwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeter


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192Lammert Warndersteeg 16huis
eigenaarTjalling Jurjens
gebruikerTjalling Jurjens
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerFloris Fransen
huurwaarde15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-192 , pag. 68Lammert Warndersteeg 16Tjalling Jurjens 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Fetje Pieters Metselaargeb 1750 ... , ovl 8 sep 1814 HRL, huwt met Tjalling Jurjens Brameyer, ovl wijk G-205; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; sterfhuis wijk G-205/L. Warndersteeg 1, Westerkerk; vdGaast begraaflijst


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Tjalling Jurjens Brameyer... Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-205, stadsarbeider, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-205Lammert Warndersteeg 16Tjalling BrameyerTjalling Brameyerstadsarbeider


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 973Lammert Warndersteeg 16 Akke Munnicks Harlingenhuis en erf (52 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-205Lammert Warndersteeg 16Huizinge in de Lammert Warnderssteeg, bewoner rients feddes de, wit. Finaal verkocht op 27 feb 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Allert Sjoerds van Reenen... is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-205; VT1839; Aldert v. R. eigenaar van perceel nr. 209 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 557, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Jacoba Jacobs Adams... van Harl]]; huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-205, wijk H-103; Klaas Wybes en Jacoba Adams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Leentje Albertsoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-205; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Petronella Tamboezer, overleden op 3 februari 183911 mnd, overleden Landwerndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-205Lammert van steegAllard van Reenen47 jstalknegtStavorengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegLeentie Alberts48 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegMichiel van Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegSjoerd van Reenen7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegRiekje van Reenen9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegPieter Riem26 jgeenHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegAngenietje van Arum24 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegHendrik Riem6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 244 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Leena Herberts, overleden op 3 december 184050 jr, overleden Landwerndersteeg G 205, vrouw van Allert van Reenen, huisknecht, moeder van minderjarige Michiel, Sjoerd en Frederica Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Mink Boonstra, overleden op 29 september 18428 mnd (geboren 5/2/1842), overleden Landwarndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 180) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Tietje Westerhoek, overleden op 17 oktober 1842bijna 3 jr (geboren 19/3/1840), overleden Landwarndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 97) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Rinske Karst van der Meulen, overleden op 20 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 15/1/1822), overleden Landwarndersteeg G 205, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Gatske Rommerts de Jager, overleden op 22 januari 1847(Certificaat van onvermogen: 2/1), 3 jr (geboren 5/7/1843), overleden Landwerndersteeg G 205. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 21 apr 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-205Lammert Warndersteeg 16provisionele en finale toewijzingfl. 330huis aan de westkant in de Lammertwarnderssteeg G-205
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperHans Wybrandus van Straten
koperRinse van Vliet


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Antje Egberts de Wilde... met Johannes Fielbach op 8 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, wonende te te HRL. 1826, ovl wijk G-205, dv Egbert Alberts dW, en Maaike Jeltes Visser; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16Webeltje Boomsma... 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973Lammert Warndersteeg G-205Pieter Cornelis Farret woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973Lammertwarndersteeg G-252wed. en erven Johannes Schrage woonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
G-205Lammert Warndersteeg 16Huis met plaats in de LammertWarndersteeg. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 973Lammert Warndersteeg 16 (G-252)Eelke Bootsmawoonhuis  terug