Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Kerkstraat 413-072 3-088 G-203G-248
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 203-ong 3-ong G-203G-250
 huisnummer lager  Lammert Warndersteeg 223-ong 3-ong G-203G-249


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 41
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 39
ten noordenLammert Warndersteeg 18


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 41Lammert Warnderssteeg ten westen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135r van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerliff Gerliffs


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Gerliffs


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0188v van 15 aug 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: noord van de kerk tot aan de Noorderstraat]00‑00‑00 cghuis, schuur met daarachter een ledige plaats
aanhandelaarPieter Riuerdts Kingma
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: Nieuwe Kerkstraat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarde stad Harlingen e.a.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ruerdts Kingma wandelt een huis en schuur met een ledige plaats daar achter ten noorden van de kerk, strekkende voor van de straat tot aan de Noorderstraat. Ten O. de Nieuwe Kerkstraat. Grondpacht 6 cg aan de Stad. In wandel verkregen van zowel de Stad Harlingen als [niet met name genoemde] anderen voor omstreeks 28 pm land.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg, westhoek ten noorden vd grote kerk62‑00‑00 GG1/6 huis, loods en plaats
koperIgge Gerbens koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen
verkoperGellius Vetzeniusprocureur postulant


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: westhoek Lammert Warndersteeg ten noorden vd grote kerk]187‑00‑00 GG1/4 huis, loods en plaats
koperIgge Gerbens koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen
verkoperGellius Vetzenius
verkoperDouwe Jacobskoopman
verkoper q.q.Jacobus van Schaeck, curator overboekhouder
verkoperAnsck Jans, gesterkt met
verkoperJoost Jans
verkoperJan Ansckes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0162v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg hoek bij het kerkhof62‑00‑00 GG1/6 huis
koperJacobus van Schaeck
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderLieuue Boskewier
verkoperGellius Vetzenius


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0163r van 14 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg hoek bij het kerkhof187‑00‑00 GG1/4 huis
koperJacobus van Schaeck
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderLieuue Boskewier
verkoperde crediteuren van Jan Ansckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192r van 23 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: noord vd grote kerk strekkende tot aan het dorshuis]180‑04‑00 GG1/3 huis met plaats
koper door niaarmr. Wytse Pieters
geniaarde koperPals Bauckesbrouwer
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westeneen afdak
naastligger ten noordenhet huis gebouwd door Hendrik Hansen
verkoperde desolate boedel van Jacob van Schaeck


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0198v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Lammert Warndersteeg achter de grote kerk]180‑00‑00 GG1/3 huis
koperWytse Pytters, gehuwd metchirurgijn
koperBrechtie Idses
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende kopers Wytse Pytters c.u.
naastligger ten noordende kamers van Hendrick Hansen
verkoperYge Gerbens Haersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pyters, chirurgijn x Brechtje Rinses koopt 1/3 huis achter de Grote Kerk op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. de [Grote Kerk]straat, ten N. de camers van Henderick Jansen. Gekocht van Yge Gerbens Haersma (Jaersma?), voor 180 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201v van 20 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ op de hoek]169‑00‑00 GG1/3 huis
koper door niaarmr. Wytse Pieters chirurgijn
geniaarde koperYge Gerbens Haersmakoopman
huurderLieuue Dircx
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Wytse Pieters* chirurgijn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Gellius Wetzenius


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Wytse Pieters chirurgijn


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud hopman Wytse Pieters


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0236r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pieters


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Wytse Pieters*


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0223r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg, op de hoek van400‑00‑00 GGhuis
koperoud-burgervaandrig Foppe Claesen, gehuwd met
koperSytske
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
huurderWytse Pytters mr. chirurgijn
huurderDirck Minnerdts c.u.19‑12‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelto Jacobs Hasselaer
naastligger ten westenAucke Jacobs bakker
naastligger ten noordenHans Hendricks
verkoperoud-burgerhopman Wytse Pyttersmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Claesen Ens, oud-burgervaandrig x Sytske [Jans] kopen een mooi huis c.a. dat verdeeld is in 2 aparte woningen, op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. en deels ook ten Z. erven Schelte Jacobs Haselaer en ook deels ten Z. en te W. Auke Jacobs Backer (bakker?), ten N. Hans Hendricks. Ook Wytse Pyters, mr. chirurgijn, bezit een deel van dit huis. Gekocht van Wytse Pyters voor 400 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361v van 30 aug 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe schipper


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe Claesen Ens


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe Clasen Ens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerJelle Jenties 14-00-00
gebruikerJan Schonebeek 26-00-00
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerGeertie Hendrix 26-00-00
gebruikerJelle Jenties 14-00-00
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720
opmerking1720 den 18 july wegens gertie hendriks hier op betaelt 5-4-0
opmerkingde rest aen de estuer betaeld 2-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerBerend Hendriks cum soc.
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Dirk Huygens


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0362v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warnersteeg hoek groot kerkhof]550‑00‑00 GGhuis
koperDirk Huigens koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenJan Beerns
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer
naastligger ten noordende pas gekochte woning van Jan Tjeerds [staat: Tjerx]
verkoper van 1/2Grietje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bauke Foekes
verkoper van 1/4Ettje Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Hessels Swartwijdschipper
verkoper van 1/4Grietje Claeses, gehuwd met te Marsum
verkoper van 1/4Jacob Gerkesmr. chirurgijn te Marsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een huis in de Lammert Warnerssteeg, hoek Groot Kerkhof. Ten O. die steeg, ten W. wd. Auke Jans Backer en Jan Beerns, ten Z. de straat en kerkhof, ten N. Jan? Tjerx. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes? voor 1/2 en Ettje Claeses x Jan Hessels Swart, wijdschipper en Grietje Claeses x Jacob Gerkes, mr. chirurgijn te Marssum, elk voor 1/4.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerHendrik Lenerts cum soc.
huurwaarde44‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑09‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-072 Grote Kerkstraat 41Dieuke Aukes, bestaande uit 2 personen02‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-072Grote Kerkstraat 41huis
eigenaarerv. Dirk Hugens
gebruikerDieukw Aukes cum soc.
huurwaarde44‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑02‑14 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Hugens


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0100r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jacobus Wetsens


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ hoek aan het groot kerkhof]650‑00‑00 CGhuis
koperGeert Olthof, gehuwd metmoutmaker
koperYtie Gerbens van der Veen
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
huurderEeltie Everts c.u.
huurderGeert Olthof
huurderYtie Gerbens van der Veen
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Paulus
naastligger ten noordenPotte Jans
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeert Olthof


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Olthoff


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0091r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg bij het groot kerkhof]445‑21‑00 GGhuis
koperArend Dirks, gehuwd metmr. bontwever
koperRebecca Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
huurderJan Hessels c.u. en c.s.56‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Olthofbottelier v.h. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Dirks, mr. bontwever x Rebecca Hendriks kopen huis c.a. op de hoek van de Lammert Warners steeg omtrent het groot kerkhof. Verhuurd aan Jan Hessels voor 56 cg. Grondpacht 2 cg. 5 st. Gekocht van de gelastigden van Geert Olthof, voormaals brouwer dog thans als bottelier varende op `s lands fregat van Oorlog de Faam, voor 445 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0042v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij de nieuwe kerk]590‑00‑00 GGhuis
koperBeernt Hillen mr. schrijnwerker
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Johannes Oebles van der Werf, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan H. Teutling, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Arend Dirks, in leven gehuwd met
verkoperwijlen Rebecca Hendriks


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjalling Hilles


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0157r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Lammert Warndersteeg WZ hoek bij de nieuwe kerk770‑00‑00 CGhuis
koperAnthony Bruyns, gehuwd metbontwever
koperMaria Lourens
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBernardus Hillimmr. schrijnwerker


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnthoni Bruins


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnthony Bruins bontwever en koopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Bakker


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0134v van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ op de hoek]836‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Backer, gehuwd met
koperAntie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenDirk Wybes
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoper q.q.Jelle Boomsma, curatorkoopman
verkoper q.q.Harmen Winnekes, curator overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins c.u.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis P. Bakker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 41Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij het groot kerkhof]847‑10‑00 CGhuis
koperSymon Gerryts, gehuwd met
koperTaekje Ennes
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenTjalling Jurjens
verkoperde curator over Antje W. Quest, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Gerryts x Foekje Ennes kopen a) een wel ter nering staand huis hoek Lammert Warnderssteeg bij het groot kerkhof, nu gebruikt door Antje W. Quest wv Cornelis Bakker. Grondpacht 2 CG 5 st aan de Stad. Ten O. de Lammert Warnderssteeg, ten Z. de straat en kerkhof, ten W. perceel b), ten N. Tjalling Jurjens. Gekocht van (de curator over de geabandonneerde boedel van) Antje W. Quest wd. koopman Cornelis Bakker voor (a+b) 847 CG 10 st.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-088, pag. 57Grote Kerkstraat 41Symon Gerrits2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Lammert Johannes Brandes... jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, stokersknecht, wonende te HRL. 1812, ovl wijk G-203, kind: Johannes Lammerts, geb 1781 HRL; zv Johannes Lammerts en Fetje Sjerks; BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Jentje Jans van Ruiten... BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk G-203, winkelier; eigenaar is Simon Gerrijts erven 1814. (GAH204); J. v. R., winkelier, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-203Grote Kerkstraat 41Simon Gerryts ervenJentje J van Ruiten winkelier
G-203Lammert Warndersteeg 20Simon Gerryts ervenJentje J van Ruiten winkelier
G-203Lammert Warndersteeg 22Simon Gerryts ervenJentje J van Ruiten winkelier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Grote Kerkstraat 41Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Lammert Warndersteeg 20Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 975Lammert Warndersteeg 22Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (112 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Koopmans huizinge bij G-202 op den hoek van de Lammert Warndes steeg, aan het groot kerkhof, huurder reinder, beidschat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Hiske Ales de Groot... dG, en Pietje Hanses; BS huw 1825, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-203; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
G-203Grote KerkstraatHiske de Groot51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-203Grote KerkstraatAlida Koestra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 572 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Grote Kerkstraat 41Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 572 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 20Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 572 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 22Wybren Sipkes Bouwma, overleden op 14 december 18433 mnd (geboren 15/9/1843), overleden Landwerndersteeg G 203, zoon van Sipke Pieters Bouwma, werkman en Hiltje Wybrens Dijkstra, broer van minderjarige Wietske en Pieter Sipkes Bouwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Franske Gerrits Hofgeb 1803 HRL, ovl 24 apr 1875 HRL, huwt met Johannes J. Petting op 16 mei 1850 HRL, dv Gerrit H, en Tetje Kremenus (= Cuperus); BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-203Grote Kerkstraat 41Johannes Jacobus Potting... ovl wijk G-195, zv Jacobus P, en Grietje Sibbeles Brouwer; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203; eigenaar en gebruiker van wijk G-195, horlogiemaker, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2080 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Grote Kerkstraat 41Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2080 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 20Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2080 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-203Lammert Warndersteeg 22Hessel Durks Cuiper, overleden op 30 januari 1851overleden 15/12/1845, zoon van Durk Jans Cuiper, gruttersknecht (LammertWarnderssteeg G 203) en Pietertje Hessels de Groot, broer van minderjarige Jan, Rinske, Antje, Sytske en Hieke Durks Cuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 975Lammert Warndersteeg G-203Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-203Grote Kerkstraat 41Huis in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3926*Kerkstraat G-247Bauke S. Gaastrawoonhuis
Sectie A nr. 3926*Lammertwarndersteeg G-248Bauke S. Gaastrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3926Grote Kerkstraat 41 (G-248)Sake Kleinwoonhuis
Sectie A nr. 2889Lammert Warndersteeg 20 (G-250)Sake Kleinwoonhuis
Sectie A nr. 2890Lammert Warndersteeg 22 (G-249)Sake Kleinwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 41wed. R. Postma-Lolkemawinkelierster
Lammert Warndersteeg 22S. Poelsmavrachtrijder


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18891
Kerkstraat 41Sybold Poelsma


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.S. Poelsma743


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.S. Poelsma743


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 41S. (Sijbolt) Poelsma
  terug