Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 211-0401-0401-063A-139A-252


Naastliggers vanZoutsloot 21
ten oostenZoutsloot 23
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 17
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 21Bargebuurtspoortje ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0078r van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0093r van 5 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]150‑00‑00 gg3/4 van twee huissteden
koperFreerck Dircks houtkoper
eigenaar van 1/4de koper Freerck Dirckshoutkoper
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en de straat
naastligger ten westenDirck Wiegers scheepstimmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Fedde Feddes Bonnema
verkoper q.q.burgemeester Fedde Feddes Bonnema, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Pieter Feddes
verkoper q.q.burgemeester Fedde Feddes Bonnema, gelastigde van
verkoperJacob Feddes, en
verkoperClaes Feddes, en
verkoperFoockel Feddes, gehuwd met
verkopermr. Goucke Gerliffs, en
verkoperGriet Feddes, gehuwd met
verkoperReiner Hendricks, en
verkoperTrijntie Feddes, gehuwd met
verkoperAbbe Coenraadts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Dircks, houtkoper, koopt 3/4 parten van 2 huissteden waarvan hij al 1/4 bezit, op `t Eiland. Ten O. een straat, ten W. scheepstimmerman Dirck Wiegers?, ten Z. de Zoutsloot en de straat. Gekocht van (brouwer en burgemeester Fedde Feddes als lasthebber van) Jacob Feddes, Claes Feddes en Foockel Feddes etc. voor 150 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072r van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerck Dircks


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0104r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het eland]270‑00‑00 cgkamer
koperDirck Cornelis c.u.
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de kamers steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot of diept
naastligger ten westenLieuwe Jansen
naastligger ten noordenFreerck Dirckx Hemert
verkoperFreerck Dirckx Hemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 11e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21achterBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]70‑07‑00 ggkamer nr. 2 van de westerse kamers (op 1 na de voorste)
koper finaalFoppe Claasen
koper provisioneelFoppe Claasen 70‑07‑00 gg
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0057v van 9 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]140‑00‑00 cgkamer zijnde zw kamer van de nieuwe kamers
koperJelle Riencx scheepstimmerman
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLieuue Jansen
naastligger ten noordende kamer van wijlen Freerck Dircks
verkoperSymen Folckerts c.u.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118v van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het eiland, de zuidwester kamer van de nieuwe kamers]148‑00‑00 cgkamer
koperTeunis Foppes, gehuwd met
koperRomck Foppes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLieuue Jansen
naastligger ten noordende kamers van wijlen Freerck Dircx
verkoperHarmen Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Foppes x Romck Foppes koopt een camer op `t Eiland, zijnde de zuidwestelijke camer van de nieuwgebouwde camers. Ten O. de Kamersteeg?, ten W. Sjoerd Jansen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de camers van Freerck Dircks. Met eigendom en onderhoud van de wal die er voor ligt. Gekocht van Harmen Johannes, scheepstimmerman, voor 148 cg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSeerp Rienks timmerman


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21achterBargebuurtspoortje WZ [staat: op de Bargeburen]130‑00‑00 cgkamer
koperJoannes Hendriks, gehuwd met
koperClaaske Fekkes Wolkama
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: steeg]
naastligger ten zuidenSeerp Rienks timmerman
naastligger ten westenLieuwe timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Clasen, gehuwd met
verkoperSytske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Hendriks, wolkammer x Claaske Fokkes koopt een camer op de Bargeburen. Ten O. een steeg, ten W. Lieuwe, timmerman, ten Z. Seerp Rienks, timmerman. Gekocht van Foppe Lasen x Sytske Jans, voor 130 cg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237v van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenverscheidene kamers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 6Zoutsloot 21kamer
eigenaarHoite Doedes wed.
gebruikerHoite Doedes wed.
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 4rZoutsloot 21
eigenaarHoite Doedes wed.
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0047v van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hoite Doedes


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0047v van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21achterBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland in het Poortje]110‑00‑00 cgkamer
koperDirk Ypkes, gehuwd met
koperTrijntie Loikes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hoite Doedes
naastligger ten westende stal van Simen Fockes
naastligger ten noordenJan Hessels
verkoperN. N.


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0078v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenverscheidene kamers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 4rZoutsloot 21
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0356v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek poortje Bargebuurtspijp]80‑00‑00 cgkamer
koperLolke Beerns, gehuwd metmetselaar
koperGrietje Jans
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenmedeverkoper Dirk Ypkes
verkoper van 1/2Dirk Ypkes
verkoper van 1/2Pieter Beerns


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 4rZoutsloot 21huis
eigenaarwed. Hoyte Doedes
gebruikerwed. Hoyte Doedes
opmerkingpauper


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111v van 19 jun 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek van het Poortje bij de Bargeburenspijp]270‑00‑00 cgwoning
koperJelle Ottes, gehuwd metschuitschipper
koperAafke Jans
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperLolke Beerns, gehuwd metmetselaar
verkoperGrytje Jans


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-040Zoutsloot 21Jelle Ottes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-040Zoutsloot 21Okke Doedes, bestaande uit 5 personen07‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 4rZoutsloot 21huis
eigenaarJelle Ottes
gebruiker
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-040, fol. 6rZoutsloot 21Okke Doedes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindturfdraeger16:13:00 cg2:15:00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp op de hoek van het Poortje]270‑00‑00 cghuis
koperAnske Sybes, gehuwd met
koperHylkien Joosten
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de ingang van het Poortje]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperAefke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Ottesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Sybes x Hylkjen Joosten kopen huis c.a. op de hoek van het poortje bij de Bargebuirtspijp, bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de ingang van het poortje, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten W. de stal van capt. Prigge, ten N. Dirk Ypkes. Verkoperse is Aefke Jans en haar wijlen man Jelle Ottes, in leven schuitschipper, voor 270 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0190r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnske Sybes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 4rZoutsloot 21huis
eigenaarJelle Ottes
gebruikerJelle Ottes
opmerkingonvermogende


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Claas van Velzen


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21achterBargeburen in het Poortje75‑00‑00 ggwoning
koperJohannes Harmens tichelaar te Almenum
naastligger ten oostenPoortje
naastligger ten zuidenvroedsman Claas van Velzen
naastligger ten westende stokerij van Stephanes Taekes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Paulus Jans
verkoper q.q.Jan Sybes Reyer, crediteur
verkoper q.q.Symen Sybrens, crediteuren van
verkoperwijlen Dirk Ypkes, gehuwd met
verkoperTrijntje Hoytes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tigchelaar woonende onder Almenum


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp op de hoek van het Poortje]98‑07‑00 ggwoning
koperburgemeester Taeke Stephani
huurderde weduwe van wijlen Jelle Ottes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: poortje of steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephani
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Paulus Jans
verkopervroedsman Claas van Velzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stefani, burgemeester, koopt een woning etc. op de hoek van de Bargebuurtspijp, op de hoek van `t Poortje, bewoond door wd. Jelle Ottes. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. wd. Paulus Jans. Gekocht van Claas van Velzen, mede-vroedschap, voor 98 gg., te betalen aan zijn crediteuren (genoemd.).


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040 , folio 4rZoutsloot 21huis
eigenaarburgemeester Stephani wed.
gebruikerJelle Ottes wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0230r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: Bargebuurtspijp op de hoek van het poortje]116‑00‑00 gghuis
koperRoelof Tjerks bontwever
huurderWytze Andries 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephani
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0152v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Tjerks


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het Poortje bij de Bargebuurtspijp]230‑00‑00 cghuis
koperDurk Durks lijnslagersknecht
huurderJelte Durks
naastligger ten westenTeede Teedes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
verkoperRoelof Tjerksbontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-063 , folio 7vZoutsloot 21huis
eigenaarDurk Durks
gebruikerDurk Durks
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0158v van 29 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: het Poortje op de hoek bij de Bargebuurspijp]160‑00‑00 cghuis
koperAnna Zwaal, gehuwd met
koperDouwe Annes assistent bij het gerecht van Harlingen
bewonerDirk Dirksbaantjer
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenTaede Taedes
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperDirk Dirksbaantjer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-063 , folio 7vZoutsloot 21huis
eigenaarDouwe Annes
gebruikerJan Laets wed.
huurwaarde15‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal14‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑12 cg
huurwaarde16‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0226v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede Taedses
naastligger ten oostenSimon Haantjes


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0173v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede Taedses
naastligger ten oostenSimon Haantjes


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0272v van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek van het poortje bij de Bargebuurtspijp]30‑00‑00 gghuis
koperBeernd Jans, weduwe van
koperwijlen Caatje Hendriks van Lint
huurderJelke Tjietses
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTade Tadses
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkoperAnna Swaal, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Annesassistent


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-063 , folio 7vZoutsloot 21huis
eigenaarBeernd Jans
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal21‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑04 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0204r van 1 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op de Landssloot bij de Bargeburen op de hoek van het Poortje]43‑00‑00 cghuis
koperJan Wytzes Vettevogel koopman
huurderMartinus Tuimelaar c.u.
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het poortje]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSymon Haantjes
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkoper q.q.Taeke Stephani, geauthoriseerd curatorprocureur fiscaal
verkoper q.q.Ype Jeppes, geauthoriseerde curatoren overmetselaar
verkoperde geabandonneerde boedel van Catie van Lint, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Jans


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-063 , pag. 7Zoutsloot 21Jan W. Vettevogel 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Jacob Everts de Boer... de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Jan Wytses Vettevogel... dec 1781. (GAH1113); id. f. 75:12:0, kwit. no. 1, 11 dec 1782. (B1 114); erven J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Marijke Hendriksgebruiker van wijk A-139, kleine negotie, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-139Zoutsloot 21erven Jan W VettevogelMarijke Hendriks kleine negotie


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 98Zoutsloot 21Lolke Zwaal timmermanHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Almtje Dirks Blank... HRL, huwt met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Simon Petrus Wink... (2x gk), 1842, zv Willem W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Tjietske Abrahams de Ruiter... Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, ovl 1838, huw 1854, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-139Zoutsloot 21L S Zwaal stemgerechtigde


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Freerk Dirks Waringageb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 98Zoutsloot A-139Gerben Meijer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 98Bargebuurtspoort A-273 Wijke Horjus woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5012Zoutsloot 21 (A-252)Jacob Torenbeekwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 21P. Torenbeekvisscher


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 21R. (Reitze) Elsinga


2023
0.18341898918152


  terug