Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 253-0623-0623-078G-192G-238


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 25
ten oostenGrote Kerkstraat 27
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenHeiligeweg 38
ten noordenHeiligeweg 40
ten noordenHeiligeweg 40
ten noordenGrote Kerkstraat 27
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenHeiligeweg 38


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 25, Harlingen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat NZ]huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten noordoosten*Pieter Hendricks
naastligger ten zuidoostenJan Jacobs van Pomeren
naastligger ten zuidwesten
naastligger ten noordwestenSipert Dircks
verkoper q.q.Simon Jansen, geauthoriseerde curator over
verkoperde vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Toenis Fockerts


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat NZ]373‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenJacob Jansen van Pomeren
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenSypert Dircks
verkoperN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ strekkende achter tot aan Pyter Hendrix huis480‑00‑00 gghuis
koperEvert Ruyrds c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenPyter Hendrix
verkoper q.q.Walingh Tiaards


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat600‑00‑00 gghuis
koperJan Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Ruyrds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems c.u. kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jan Jacobs van Pomeren, ten W. Arjaen Aerts. Grondpacht 2 st aan de Stad. Gekocht van Ewert Ruyrds c.u., voor 600 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]414‑00‑00 gghuis
koperFoppe Clasen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJan Jurriens
naastligger ten noordenPals Bauckes
verkoperJan Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Clasen [Ens] c.u. kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. en N. Pals Bauckes, ten Z. de straat, ten W. Jan Jurriens. Grondpacht 2 st aan de Stad. Gekocht van Jan Willems c.u. voor 414 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerAntie Ottes
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerNanning Tijssen
gebruikerJetske Goslings
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerBoldewijn Hayes cum soc.
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat90‑07‑00 gg1/2 huis
koper van 1/2Ettje Claeses, gehuwd met
koper van 1/2Jan Hessels Swart wijdschipper
koper van 1/2Grietje Claeses, gehuwd met te Marsum
koper van 1/2Jacob Gerkes mr. chirurgijn te Marsum
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenGerben Pieters
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenvroedman Vosma n.u.
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.
verkoperGrietje Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Foekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEttje Claeses x wijdschipper Jan Hessels Swart en Grietje Claeses x mr. chirurgijn te Marssum Jacob Gerkes kopen samen 1/2 huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Gerben Pieters, ten W. en N. de vroedsman Vosma, ten Z. de straat. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarJan Hessels erven
gebruikerKeimpe Bouwes cum soc.
aanslag huurwaarde05‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarerv. Jan Hessels
gebruikerJoh. Fransbergen
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJohannes Fransbergen
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJohannes Fransbergen
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ350‑00‑00 gghuis
koperThomas Lammerts oud fabrikeur
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderSchelte Oedses Baantjer c.u.0‑10‑00 gg
huurderAntje Jans 0‑08‑00 gg
naastligger ten oostenWillem Ruurds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAnthony Vuirpijl
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoper q.q.Jan Pyters Schenk, curatoroud scheepstimmerman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoper van 1/2Ettje Clases, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Hessels Swart
verkoper van 1/2Gerke Jacobsmr. ijzersmid te Marssum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lammerts [van Hees], oud-fabriquer, koopt huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Willem Ruurds, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Anthony Vuurpijl, ten N. ds. Harkenroth. Gekocht van erven Ettje Clases wv Jan Hessels Swart voor 1/2, en mr. smid Gerke Jacobs te Marssum voor 1/2.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ455‑00‑00 cghuis
koperWillem Haeyes, gehuwd met te Arum
koperAntje Wybes te Arum
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderCaspar Rivee 23‑00‑00 cg
huurderSchelte Oedses
naastligger ten oostenWillem Ruirds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAnthony Vuurpijl
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hayes x Antje Wybes koopt huis nz. Kerkstraat, in 2-en bewoond. Ten O. Willem Ruurds, ten W. Anthony Vuurpijl, ten Z. de Kerkstraat, ten N. erven ds. Harkenroth. Gekocht van Thomas Lammerts van Hees.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-078Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarWillem Hayes
gebruikerCasper Reevé
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerSchelte Oedses
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑16‑00 cg
af: lasten02‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑08 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ241‑21‑00 gghuis
koperJohannes van Pruisen, gehuwd metmr. broekmaker
koperElisabeth Muller
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurder van 1/2de weduwe van wijlen Caspar Rivee
huurder van 1/2Nathan Eliasar
naastligger ten oostenHendrik Daniels
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes van Pruisen mr. broekmaker
naastligger ten noordende heer Harkenroth
verkoperhuisman Haye Willems te Wijnaldum


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-078Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarJohannes van Pruissen
gebruikerRinske Laasen
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerNathan Eliasar
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ34‑07‑00 gghuis waarin twee afzonderlijke woningen
koperhuisman Johannes Dirks, gehuwd met te Almenum
koperHesje Doedes te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderJohannes Bakker
huurderAaron Jacobs
naastligger ten oostenWybren Broers
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende verkopers q.q.
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoper q.q.Hendrik Winter, geauthoriseerde redder van de boedelkastelein in Het Herenlogementhet Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, geauthoriseerde redders van de boedel vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Johannes Thomas Mentze, in de wandeling genoemdmr. broekmaker
verkoperwijlen Johannes van Pruizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks huisman x Hesje Doedes kopen een huis in de Grote Kerkstraat, door een middenmuur in twee afzonderlijke woningen verdeeld, nu bewoond door Johannes Bakker en Aaron Jacobs als huurders. Grondpacht 2 st. Ten O. Wybren Broers, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de verkopers qq., ten N. ds. E.F. Harkenroth. Gekocht van (Hendrik Winter, kastelein in het Heeren Logement en dr. Hendrik Stambke, advocaat voor het Hof van Friesland, als de geauthoriseerde redders van het sterfhuis en boedel van) wl. mr. broekmaker Johannes Thomas Mentze, in de wandeling Van Pruizen genaamd, voor 34 gg. 7 st.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ145‑00‑00 cghuis in tweeën bewoond
koperHendrik ter Heyde koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurder van 1/2de weduwe van wijlen Jan van Kempen 1‑02‑00 cg
huurder van 1/2Abe Johannes 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperhuisman Johannes Tolsma te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik ter Heide koopt huis c.a. nz. Grote Kerkstraat. Het is in 2en bewoond en gescheiden door een middenmuur. Verhuurd aan wd. Jan van Kempen (1/2) en Abe Johannes (1/2). Ten O.?, ten W. Hendrik Jansen, ten Z. die straat, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Johannes Tolsma, huisman onder Almenum, voor 145 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ173‑00‑00 cghuis
koperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koperCatharina Bruining
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurder gedeeltede weduwe van wijlen Jan van Kempen 1‑02‑00 cg
huurder gedeelteAbe Johannes c.u.1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Jonker koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
naastligger ten westenCatharina Bruining
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperHendrik ter Heidekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, mr. schoenmaker x Catharina Bruining koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat, in 2en bewoond, met een mandelige muur ertussen. Ten O. koopman Cornelis Jonker, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de koper, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van koopman Hendrik ter Heide, voor 173 cg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ wijk G-19480‑15‑00 cghuis
koperJohannes Harmens ter Mos, gehuwd met
koperMarijke Voets
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderKlaaske Folkerts 0‑08‑00 cg
huurderAnthoon Willems 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Jonker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperCatharina Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens (ter Mos) x Marijke Voets, koemelker onder Harlingen, koopt (b) een huis ten O. van (a), bewoond door meerdere gezinnen, met ten O. Cornelis Jonker, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de koper, ten N. Harkenroth. Gekocht van mr. schoenmaker Hendrik Jans x Catharina Bruining, voor 286 gulden. N.B. Zie ook bij perceel (a), Heiligeweg 38.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 206r van jan 1809 , betreft pand G-193 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 25


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ wijk G-192 en G-19375‑00‑00 cghuis
koperCornelis Piers slotmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderBartle Watzes c.u.
huurderde weduwe van wijlen Johannes Faust
naastligger ten oostenals huurder* Hettinga
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens*
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.
verkoper q.q.H. Helmer, curatordrogist
verkoper q.q.Lammert Dirks, curatoren overgardenier
verkoperHarmen Johannes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-078 , pag. 56Grote Kerkstraat 25Cornelis P. van der Hoeven 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Cornelis Piers van der Hoef... Kerk HRL 1809, 1810, BS huw 1812, ovl 1816, huw 1817, huw 1820, ovl 1821, ovl 1843; eigenaar van wijk G-192, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk G-193, 1814. (GAH204); C.P. vdH. en IJefke Sijbrands de Vries, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-192Grote Kerkstraat 25Cornelis van der Hoefsmederij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25erven Cornelis Hoef Harlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Willem Oenes Visser... en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Yefke Sybrens de Vries... van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-192; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-192Grote KerkstraatJob J Adema49 jkuiperHarlingenm, protestant, gehuwd
G-192Grote KerkstraatYfke de Vries64 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-192Grote KerkstraatRindert van der Hoef25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-192Grote KerkstraatJohannes van der Hoef18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-192Grote KerkstraatHyke van der Hoef23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-192Grote Kerkstraat 25Yefke Sybrens de Vries, overleden op 20 oktober 184367 jr (geboren 21/4/1776), overleden Kerkstraat G 192, wed. en gehuwd, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 147) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 24 feb 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-192Grote Kerkstraat 25koopaktefl. 350huis in de Grote Kerkstraat G-192 en G-193
 
verkoper en cedentAnna Cornelis van der Hoese
verkoper en cedentCatharina Cornelis van der Hoese (te Midlum, gehuwd met Huite Barteles de Graaf)
verkoper en cedentHieke Cornelis van der Hoese (te Midlum)
koper en schuldenaarNicolaas Teunis Straatsma (gehuwd met Teetske Jacobs Rignalda)
cessionarisJarig Cornelis Mollema


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25 Klaas StraatsmaHarlingenvan voren veranderd


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25 Klaas StraatsmaHarlingenvan voren veranderd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Aaltje Gerrits de Vries... ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Job Jielles Adema... HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Levij Liepman de Vries... huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Minke Franses de Vries... dV, en Aaltje Gerrits de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-192; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-188; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989Kerkstraat G-192Dirk Stastra woonhuis
Sectie A nr. 989Kerkstraat G-193Dirk Stastra woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Teetske Jacobs Ringnalda... C-158; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989Kerkstraat G-238 Nicolaas T. Straatsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25 (G-238)Christoffel J. de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 25 Bernardus Fikkesmidf. 600f. 700


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25F. Ferwerdaelectrische licht- en krachtinstallaties, reparatie


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 25F. Ferwerdaelectricien


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25Sj. de Jongmeubelmakerij


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25Sj. de Jongmeubelmakerij, restauratie en reparatie


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 25rijksmonument 20462  terug