Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 403-2073-2083-226G-353G-035


Naastliggers vanHeiligeweg 40
ten oostenGrote Kerkstraat 27
ten zuidenHeiligeweg 38
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 42


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0264v van 5 jul 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Tziaert Siercx


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: bij de kerkbrug]0‑00‑00 gghuis en brouwerij
koper provisioneelN. N.
huurderPieter Hendricks
protesteert vanwege een hypotheekJan Simons q.q.
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters q.q.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Harmens, ter assistentie van
verkoperAeltie Pieters voor zich en haar vijf kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Toenis Folckerts


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: NZ van de kerkbrug OZ van het fiept]950‑00‑00 gghuis en brouwerij
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLyoedts
naastligger ten oostende verkoper q.q.
naastligger ten zuidenArian Aerts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSiuerd Sipkes
verkoperN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenPieter Hendricks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: ten noorden van de Kerkburg aan de oostzijde van het diept]2005‑00‑00 gghuis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte Lelij en de brouwgereedschappen
koperJelis Baarts
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis 1‑00‑00 cg
verpachter grondPiter Hendricks de Roy 0‑18‑00 cg
verpachter grondBauk Sybes
naastligger ten oostenLioets Freercks
naastligger ten zuidenArian Aarts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSioerd Sipkes
verkoperPiter Hendricks de Roy, gehuwd met
verkoperBauk Sybes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Hendrix


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPals Bauckes brouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Pals Bauckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPals Bauckes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] waar de Witte Lelie uithangt en aan de putstoel staat1941‑03‑08 gg1/2 of 3/6 huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een loods
koperJacobus Voorde de Witte Lelie
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenSicke Syties te Vlieland
naastligger ten zuidenRomcke Dircks c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperHarmen Thomas Gongrijp, weduwnaar en voogd van zijn kind vancontrarolleur convooien en licenten
verkoperPalses
verkoper q.q.Harmen Thomas Gongrijp, curatorcontrarolleur convooien en licenten
verkoper q.q.burgervaandrig Jan Palses Rietsma, curator over
verkoperGrietie Palses
verkoperBaucke Palses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 cg1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods
koperburgervaandrig Jacob van de Voorde, gehuwd metde Witte Lelie
koperAafke Algera
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenSikke Syttjes te Vlieland
naastligger ten zuidenRomke Dircx c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperburgerhopman Jan Palses Rietsma


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrug1500‑00‑00 gghuis, brouwerij, mouterij en paardenstal
koper provisioneelRomcke Benedictus
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenSicke Sytses te Vlieland
naastligger ten oostenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenFoppe Clasen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperAafke Algera voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jacob Voorda verkoper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de kerkbrug]1500‑00‑00 gghuis, mouterij en paardenstal
koperTjal Arjens, gehuwd met te Wijnaldum
koperSijke Nannes
verpachter grondN. N. 0‑08‑00 cg
huurderBaucke Ruyrdts gortmaker
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidenStittert Adams schuitschipper
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens schipper
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: doorgaande straat van de Lammert Warnersteeg]
verkoperWatse Jeltisschipper en timmerman te Bolsward
verkoperYtje Jeltes, gehuwd met
verkoperSjoerd Ekesschipper op Sneek
erflaterwijlen Romke Benedictus


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Tialke Ariens Fopma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 , folio 62Heiligeweg 40huis en hof
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 , folio 40rHeiligeweg 40huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 , folio Heiligeweg 40huis en hof
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio 40vHeiligeweg 40huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerde heer Rademaker
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde31‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-208Heiligeweg 40Beernt Adams, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Vosma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio 40vHeiligeweg 40huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerde hr. Beuker
huurwaarde totaal140‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio 40vHeiligeweg 40huis
eigenaarAlbert Ruirds wed.
gebruikerAlbert Ruirds wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1165‑14‑00 gghuis en hof, paardenstal en wagenhuis
koperTrijntje Janz, weduwe van
koperwijlen Albert Ruirds blauwverver
huurderBeucker c.u.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland150‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenPyter Fockes c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
verkoperwijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Albert Ruirds


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1110‑00‑00 gghuis met tuin
koperds. J. E. Harkenroth predikant
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenPieter Joekes c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.Freerk Fontein, curator
verkoper q.q.Poppe Menalda, curatoren over
verkoperTrijntje Jans, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Albert Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. J.E. Harkenroth koopt voortreffelijk huis met tuin, oz. Turfhaven. Ten O. Philippus Hanekuik, ten W. de Turfhaven, ten Z. Pieter Joekes, ten N. de Kruisstraat. Verkoper Trijntje Jans wv Albert Ruurds. Met beschrijving van de indeling.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-208 , folio 40vHeiligeweg 40huis
eigenaarAlbert Ruirds wed.
gebruikerAlbert Ruirds wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Harkenroth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-226 , folio 73vHeiligeweg 40huis
eigenaarE.F. Harkenroth
gebruikerE.F. Harkenroth
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Harkenroth


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-226 , folio 73vHeiligeweg 40huis
eigenaarE. Harkenroth
gebruikerE. Harkenroth
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-226 , folio 73vHeiligeweg 40huis
eigenaarE.F. Harkenroth
gebruikerE.F. Harkenroth
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. E. F. Harkenroth


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Harkenroth


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Harkenroth


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Harkenroth


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-226, pag. 49Heiligeweg 40E.F. Harkenroth


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. E. F. Harkenroth


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat wijk G-036800‑00‑00 cghuis
koperde meerderjarige Anna Harkenroth, dochter van
koperdr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperdr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Adriana Dina Harkenroth koopt huis wijk G-036, hoek Kruisstraat/oz. Heiligeweg. Het wordt door haar vader als eigenaar bewoond. Ten O. het wagenhuis van Dirk Fontein en Jan Hannema, ten W. de Turfhaven, ten Z. wd. Klaas Heins wv Jacobus Potting, Cornelis Arjens Jonker en Johannes Harmens (ter Mos), ten N. de Kruisstraat. De verkoper mag er levenslang in blijven wonen, zonder huur te betalen. Gekocht van dr. E.F. Harkenroth, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 800 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat1200‑00‑00 cghuis en hof
koperAlbert Bolman koopman
koperJohannes Jacobus Kerkhoven mr. huistimmerman
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis A. Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAnna Adriana Harkenroth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, Johannes Jacobus Kerkhoven, mr. huistimmerman en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen huis en tuin wijk G-036 hoek Kruisstraat. Ten O. Dirk Fontein en Jan Hannema, ten W. de Turfhaven, ten Z. wd. Klaas Heins wv Jacobus Potting, C.A. Jonker en Johannes Harmens, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Anna Harkenroth.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat G 36600‑00‑00 cghuis, tuin, erf
koperLieuwe Mevis, gehuwd metzoutbrandersknecht te Zwolle
koperSophia E. Strootman
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.Jurgen H. van de Stok, executeur testamentair van zijn vadermr. metselaar
verkoperwijlen Harke Jurgens van de Stokmr. metselaar
verkoperAlbert Bolmankoopman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhovenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Mevis, zoutbrandersknecht x Sophia Strootman, te Zwolle, koopt huis, tuin en erf op de hoek v.d. Kruisstraat/Turfhaven, wijk G-036. Ten O. Dirk Fontein, ten W. de Turfhaven, ten Z. Johannes Harmens, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Albert Bolman, Johannes Jacobus Kerkhoven, mr. timmerman en Jurjen Harkes v.d. Stok, mr. metselaar. De laatste mede namens de andere erven van zijn vader Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-226 , pag. 72Heiligeweg 40Lieuwe Meeves 6‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 991Heiligeweg 40Jacob de Boer schipperHarlingenhuis en tuin (310 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 991aHeiligeweg 40Dirk Fontein zeepziederHarlingenerf (120 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Cornelis Acronius... uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Geertruida Wiertsgeb 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-353


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Liefke Douwes Douwma... Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Lodewijk Jacobs Scheffer... bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Styntje Jans Tigchelaar... supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2444Turfhaven G-353Sijbrand Hingst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4029Gedempte Turfhaven G-035 Jacob van der Hoek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4029Heiligeweg 40 (G-035)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 40M. v/d Hoekfotograaf


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.F. Rinsema210Etaleur-decorateur


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.F. Rinsema210Etaleur-decorateur


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40 Rinsemareklame atelier, etalage dekoratie materialen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 40F. (Frederik) Rinsema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 40rijksmonument 20406


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2002Heiligeweg 40


2023
0.11158800125122


  terug