Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 235-0445-0445-039/2E-247E-246
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 235-0455-0455-040E-247E-246


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 23
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 21
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordende Heiligeweg
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 21


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 23, HarlingenGrote Kerkstraat 23, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0040r van 3 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort]362‑14‑00 gg1/2 huis met het eigendom van 1/2 van de grond
koperHessel Gaatzes, gehuwd met
koperRinck Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoosten [staat: oosten]N. N.
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestende erfgenamen van wijlen Thijs smid
verkoperLolck Douues, weduwe van
verkoperwijlen Jan Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Gaatzes. Halve huysinge staende bijde kerckpoorte.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0071v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] bij de Kerkbrug780‑00‑00 gghuis
koperWolter Thomas Hey boendermaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenAndries Keympes
verkoperHessel Gatses, gehuwd metlakenkoper
verkoperRinck Jacobs Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWolter Thomas Hey, boendermaker koopt een huis in de Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten NW Andries Keympes, ten ZO en ZW de straten. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. De eigenaar van Aernt Pyters huis mag zijn balken in de achtergevel steken. Gekocht van Hessel Gatzes, lakenkoper x Rinck Jacobs Banga voor 780 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0014v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWouter Thomas* boendermaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0156r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Kerkbrug]675‑00‑00 gghuis
koperHendrick Willems, gehuwd metboendermaker
koperBauck Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenals huurder Aernt Pieters
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGrote kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenAndries Kempes
verkoperWouter Thomas, gehuwd metboendermaker
verkoperAntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems, boedermaker x Bauck Hendricks kopen huis c.a. bij de kerkbrugge. Ten noordwesten Andries Kempes, westwaarts ten zuidoosten en zuidwesten. Grondpacht 2 cg. aan de stad. Voor 675 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225v van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWolter Thomas


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225v van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: turfhaven WZ]380‑00‑00 cghuis daer de Witte Leuu uutsteeckt
koperBastiaen Pouwels, gehuwd metde Witte Leeuw
koperClaescke Wouters
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWolter Thomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAgge Heris
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirck Arentskoekenbakker te Leiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Pouuels x Claeske Wouters kopen een huis wz. Turfhaven, daer de witte leuw wtsteeckt. Ten Z. Wolter Thomas, ten N. Agge Heris. Geen grondpacht. Gekocht van de erven koekebakker te Leiden Dirck Arents, voor 380 GG.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0100r van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0100r van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [niet vermeld]425‑00‑00 gghuis
koper door niaarPyter Jacobs mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
geniaarde koperSake Rinties c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisMaycke Bastiaans dochter van de verkoperse, weduwe van
afgewezen niaarnemer ratione sanguiniswijlen Lammert Jansen
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenBaucke boendermaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaeske Wouters*, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaen Poulus


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0225r van 5 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0225r van 5 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]400‑00‑00 cghuis
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar
koperGrietie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman
naastligger ten westenYede Pieters timmerman
naastligger ten noordenYede Pieters timmerman
verkoperJacob Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman te Leeuwarden
verkoperGrietie Jacobs te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hiddes, mr. metselaar x Grietie Harmens kopen een huis op de Turfhaven omtrent de kerckbrugh. Ten O. de straat, ten Z. de erven van koopman Willem Vosma, ten W. en N. timmerman Yede Pieters. Grondpacht 1 cg aan de Stad. Gekocht van mr. huistimmerman Jacob Pieters x Grietie Jacobs, voor 400 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0034r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0034r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]350‑00‑00 cghuis
koperHeert Douwes, gehuwd met
koperJeltje Pyers
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman
naastligger ten westenYede Pieters timmerman
naastligger ten noordenYede Pieters timmerman
verkoperJacob Hiddes c.u.mr. metselaar


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0076r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ hoek Kerkbrug430‑00‑00 gghuis
koperJacob Dircks, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBotsma koopman
naastligger ten noordenHeert Douwes
verkoperJohannes Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dircks, mr. bakker x Antie Hendricks koopt huis Grote Kerkstraat/hoek Turfhaven, bij de Kerkbrug. Ten O. de Turfhaven, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Botsma, ten N. Heert Douwes. Gekocht van Johannes Vosma.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 96Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarJacob Dirks bakker
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingheeft pro deo begeert
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 96Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarHeert Douwes
gebruikerHeert Douwes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 62vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarJacob Dirks
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo begeert
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 62vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarHeert Douwes wed.
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpro deo begeerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarwed. Heert Douwes
gebruikerSytske Hessels
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0026v van 31 aug 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: op de hoek van de Kerkbrug]452‑00‑00 gghuis gebruikt als bakkerij
koperTjeerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker
koperAntie Wijnants
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurder middelste zolder voor 5 jaren10‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heert Douwes
verkoperJacob Dirx, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Pytters, mr. sleefmaker x Antie Wijnants koopt huis en bakkerij op de hoek bij de Kerkbrugge. De goederen en gereedschappen zijn naar keuze ter overname en de middelste zolder is nog voor 5 jaar verhuurd aan de Diaconie. Ten O. de Turfhaven (Heiligeweg), ten W. erven Botsma, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. erven Geert Douwes. Gekocht van Jacob Dirx, mr. bakker x Antie Hendrix.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 63rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarTjeerd Pieters
gebruikerTjeerd Tjeerds
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 63rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarHeert Douwes wed.
gebruikerGrietie Wouters cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0257r van 9 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0257r van 9 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ bij de Kerkbrug]250‑00‑00 gghuis
koperPyter Gerrits metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderRinse Tjepkes c.u.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds
naastligger ten westenDoeke Symons
naastligger ten noordenDoeke Symons
verkoper van 1/2Lijsbert Jans, gehuwd met te even buiten Zwolle
verkoper van 1/2Evert Rousing te even buiten Zwolle
verkoper van 1/2Gerrit Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-044Grote Kerkstraat 23Tjeerd Tjeerds, bestaande uit 5 personen15‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0050v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0050v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]450‑00‑00 cghuis
koperRinse Tjepkes, gehuwd met
koperTrijntje Hotses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds
naastligger ten westenDoeke Symons
naastligger ten noordenDoeke Symons
verkoperPytter Gerritsmetselaar


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 63rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarTjeerd Tjeerds
gebruikerTjeerd Tjeerds
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 63rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarRinse Tjepkes
gebruikerRinse Tjepkes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-044, fol. 83vGrote Kerkstraat 23Tjeerd Tjeerds cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenbakker, mr.43:17:00 cg7:6:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 64rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarTjeerd Tjeerds
gebruikerTjeerd Tjeerds
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 64rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarRinse Tjepkes
gebruikerRinse Tjepkes c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0184r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug1400‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperFedde Minnes koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 cg
huurderTjeerd Tjeerdsen Feerdijk zoon van de verkopers70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenSybrand Feitama
naastligger ten noordenRinse Tjepkes
verkoperJanke Reinders Feerdijk, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes koopt huis en bakkerij nz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de straat en Turfhaven, ten W. Sybrand Feitema, ten Z. de Kerkstraat, ten N. Rinse Tjepkes. Gekocht van Janke Reinders wv mr. bakker Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0095r van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug650‑07‑00 gghuis en bakkerij
koperGerben Jansen Feenstra mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 cg
huurderTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSybrand Feitema koopman
naastligger ten noordenSteffen Christoffels
verkoper q.q.Seerp Wildschut de oude, curatorkoopman
verkoper q.q.Seerp Wildschut de jonge, curatorkoopman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoperFedde Minneskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Jansen Feenstra, mr. bakker, koopt huis en bakkerij nz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de Turfhaven, ten W. Sybrand Feitema, ten Z. de Kerkstraat, ten N. Steffen Christoffels. Gekocht van de curatoren van de boedel van Fedde Minnes.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ aan de Kerkbrug750‑00‑00 cghuis en bakkerij
koper provisioneelTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 cg
huurderTjeerd Tjeerds Feerdijk 70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenS. Feitama
naastligger ten noordenSteffen Christoffels
verkoper q.q.Arent Wouters, curatormr. bakker
verkoper q.q.Bauke Janzen, curatoren overwinkelier
verkoperGerben Jans van der Veen door de hof prodigus verklaardoud bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 64rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarTjeerd Tjeerds
gebruikerTjeerd Tjeerds
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 , folio 64rGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarRinse Tjepkes wed.
gebruikerRinse Tjepkes wed. c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0179r van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk c.u.mr. bakker


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0186v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat, bij de Kerkbrug in de1002‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperSybout Craamer distillateur en koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenvroedsman Harmen Radsma
naastligger ten noordenYede Tjeerds
naastligger ten noordenSteffen Roelofs
verkoperTjeerd Tjeerds Veerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybout Craamer, destillateur, koopt een huis en bakkerij c.a. aan de Kerkbrug in de Grote Kerkstraat, waarin door de verkoper meer dan 60 jaar met goed succes de bakkerij is gedreven. De bakkerij is 3 jaar geleden geheel nieuwgebouwd en het huis aanmerkelijk verbeterd en vertimmerd. Ten O. de Turfhaven, ten W. de vroedsman Harmen Radsma, ten Z. de Kerkstraat, ten N. Yede Tjeerds en Steffen Roelofs. Met overname van alle losse goederen en gereedschappen en de vastgemetselde zuurketel. Gekocht van mr. bakker Tjeerd Tjeerds Veerdijk, voor 1002 GG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-040 , folio 110vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarHibbe Jacobsz
gebruikerEdsger Tytes wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerRudolph kuiper
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal45‑12‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑14‑14 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSibout Cramer


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]325‑00‑00 gghuis
koperHibbe Jacobs, gehuwd metmr. timmerman
koperWytske Fransen
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten zuidenSibout Cramer
naastligger ten westenIede Tjeerds
naastligger ten noordenIede Tjeerds
verkoperSteeven Christoffels, gehuwd metplateelbakker
verkoperTrijntje Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHibbe Jacobs, mr. timmerman x Wytske Fransen kopen een huis wz. Turfhaven. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Sibout Kramer c.u., ten W. en N. Iede Tjeerds c.u. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van plateelbakker Steeven Christoffels x Trijntje Ruirds, voor 325 GG.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0112r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybout Cramer c.u.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0112r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]200‑00‑00 cghuis
koper door niaar ratione sanguinisRoulof van Dijk, gehuwd metmr. bakker
koper door niaar ratione sanguinisJetske Cornelis
geniaarde koperBernardus Koelmans, gehuwd metkoopman
geniaarde koperPerkie Bonneskoopvrouw
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Edsger Tytes 30‑00‑00 cg
huurderWouter Gerbens 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSybout Cramer c.u.
naastligger ten westenYede Tjeerds c.u.
naastligger ten noordenYede Tjeerds c.u.
verkoperWytske Fransen mede voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hibbe Jacobsmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof van Dijk, mr. bakker x Jetske Cornelis kopen, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Bernardus Koelmans x Perkie Bonnes [DTB zegt: Petronella Bontes], een huis wz. Turfhaven. Tegenwoordig bewoond door wd. Edsger Tytes en Wouter Gerbens. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Sybout Cramer c.u., ten W. en N. Yede Tjeerds c.u. Gekocht van Wytske Fransen wv mr. timmerman Hibbe Jacobs, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, voor 200 CG.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0011r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug1100‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperRoelof van Dijk, gehuwd metmr. bakker
koperJetske Kornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑08 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAefke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten westenAbbe Smit koopman
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperAefke Beerts Brouwer, gehuwd met
verkoperAbbe Smitkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof van Dijk, mr. bakker x Jetske Cornelis koopt huis en bakkerij nz. Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de Turfhaven, ten W. de verkoper, ten Z. de Kerkstraat, ten N. de koper. Gekocht van Aafke Beerts? Brouwer x Abbe Smit.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039/2 , folio 110vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarR. van Dijk
gebruikerR. van Dijk
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 5-040
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-040 , folio 110vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarR. van Dijk
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 5-035/2


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0220v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk mr. bakker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039/2 , folio 110vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarR. van Dijk
gebruikerR. van Dijk
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
grondpacht vanR. van Dijk
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 5-040
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-040 , folio 110vGrote Kerkstraat 23huis
eigenaarR. van Dijk
gebruiker
grondpacht vanR. van Dijk
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
huurwaarde totaalbeklemd onder no. 5-039/2‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0197v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk mr. bakker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0255v van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-040, pag. 73Grote Kerkstraat 23Roelof van Dijk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-039/2 , pag. 106Grote Kerkstraat 23R. van Dijk 2‑10‑00 cghuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0141r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 27 nov 1811
vermeld alsgeschat adresbericht
E-247Grote Kerkstraat 23Eene uitmuntende extra neeringrijke huizinge en bakkerij c.a., waar in met zeer veel succes de brood- en kleinbakkerij affaires een veertigtal jaaren in de Groote Kerkstraat, adres bij den eigenaar en gebruiker mr. bakker Roelof v, Dijk. Uit de hand verkocht op 27 nov 1811 door .


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Roelof Luitjes van Dijk... Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Kerkstraat 23Roelof van Dijkfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-247Grote Kerkstraat 23Roelof van DijkRoelof van Dijkbakker


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 62 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-247Grote Kerkstraat 23Roelof Martens de Boer, overleden op 12 september 18211 jr 1 mnd, zoon van Marten Feikes de Boer, mr. bakker (Kerkstraat E 247) en Roelofke Roelofs van Dijk, broer van minderjarige Feike, Antje, Luitje en Jetske Martens de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 158 van 6 jun 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-247Grote Kerkstraat 23koopaktefl. 1200huis en bakkerij Groote Kerkstraat E-247
 
verkoperRoelof van Dijk
koperCornelis van Dijk


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 en 23 van 16 jan 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-247Grote Kerkstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 807huis en bakkerij Groote Kerkstraat E-247
 
verkoperSybrand Laases Spannenburg
koperFedde Innes Wyga
cessionarisJan Jans van Glinstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 992Grote Kerkstraat 23Fedde Wijga bakkerHarlingenhuis en erf (151 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Akke Moses van der Gaast... BS huw 1825, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Grietje Wybes Schoonhoven... 1828, ovl 1842, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk E-281; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-247Grote Kerkstraat 23F Wijga stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-247Kleine KerkstraatFedde Innes Wijga35 jbakkerMakkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-247Kleine KerkstraatGrietje Schoonhoven35 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-247Kleine KerkstraatWiebe Feddes Wijga8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-247Kleine KerkstraatAtje Feddes Wijga6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-247Kleine KerkstraatAkke Mozes van der Gaast37 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-247Kleine KerkstraatElisabeth Moor8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 68 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-247Grote Kerkstraat 23Fedde Innes Wijga, overleden op 13 juli 184238 jr, bakker, geboren Makkum, overleden Kerkstraat E 247, man van Grietje Schoonhoven, idem, vader van minderjarige Wybe en Attje Feddes Wijga. (in tafel 12/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1173 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-247Grote Kerkstraat 23Pieter Wijga, overleden op 21 april 1848levenloze zoon van Pieter Wijga, bakker (Kerkstraat E 247) en Grietje Wybes Schoonhoven, broer van minderjarige Cornelis en Rigtje Pieters Wijga. (kind zou naam van 'Willem' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Elle Wessels IJlstra... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1849, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-247; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager en winkelier, wijk F-088; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 992Kerkstraat E-247Sibbele Westendorp woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2797Kerkstraat E-246 Cornelis Wijga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2797Grote Kerkstraat 23 (E-246)Cornelis Wijgawoonhuis


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wyga146Brood-, koek- en banketbakker


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wyga146Brood- en banketb.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wijga146Brood- en banketb.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wijga146Brood- en banketb.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wijga146Brood- en banketb.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 23G.C.M. Ballintijnopzichter ned. spoorwegen
Kerkstraat 23W.M. de Boervroedvrouw
Kerkstraat 23N. v/d Wijgabakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23F. Ferwerda110Radiohuis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23F. Ferwerda595Radiohuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.F. Ferwerda595Radiohuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.F. Ferwerda595Radiohuis


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.Ferwerda's Radiohuis595


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 23J. (Jetske) v.d. Bij wv Ferwerda


1984 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 23, HarlingenGrote Kerkstraat 23gebr. van der Weerd b.v.elektro-, gas- en watertechnisch installatiebureau


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 23rijksmonument 20461


2023
0.11040496826172


  terug