Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 255-0485-0485-043E-250E-249


Naastliggers vanHeiligeweg 25
ten oostende Heiligeweg
ten zuidenHeiligeweg 23
ten westenVoorstraat 80
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 25naamloze steeg ten noorden


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 25naamloze steeg ten zuiden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0073r van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Sytties


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132r van 17 dec 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Folckert Thonys


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Folckert Toenis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenFolckert Toenis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Folckert Folckerts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072ar van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Toenis


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeertie Folckerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Brenckman


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]862‑00‑00 gg2/3 huis
koperRienk Ruirdts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Foppe Guiliaums
verkoper q.q.Jan Symens, curator overlakenkoper
verkoperde onmondige kinderen van Harmen Beekman, gehuwd met
verkoperGeertje Folkerts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Thijs Ubles koopt een gedeelte van een huis om de hoek van de Noordijs, in de straat die naar de Franekerpoort toeloopt, met een vrije in- en uitgang in de steeg. Ten O. Evert Ruierdts, ten W. Yde Taakes. Gekocht van erven Jilderen Hiddes.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]862‑00‑00 gg1/3 huis met loods en plaats, put en bak
koperRienk Ruierds
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenWillem Vosma
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Foppe Guiliaums
verkoperAbbe Luitjens, gehuwd met
verkoperGrietje Harmens Beekman


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031v van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenTjerck Ruyrds


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089r van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]125‑00‑00 cg1/4 huis
koper q.q.oud burgemeester Jan Symons Bylaen, curator over de kinderen vanlakenkoper
koperde kinderen van wijlen Beytske Jacobs, weduwe (1) van
koperwijlen Jochum Ruyrdts mr. kleermaker
koperBeytske Jacobs, weduwe (2) van
koperwijlen Rintie de Vos
erflaterwijlen Rienck Ruyrdts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Foppe Guliaans
verkoperNanneke Joannes, gehuwd met
verkoperArjen Andries, tevens mede erfgename vanchirurgijn te Sappemeer
erflaterwijlen Rienck Ruyrdtskoordwerker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]150‑00‑00 cg1/4 huis en loods
koperJan Fransen mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderSybren Jansen c.u.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeeck
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma
naastligger ten noordenAntie Jans
verkoperCornelis Jansen de Witgorter te Amsterdam


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]120‑05‑08 gg3/8 huis
koperJan Fransen
eigenaar van 3/8Ruierdt Jochums
eigenaar van 2/8Jan Fransen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderSybe Reins c.u. e.a.32‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Auckes metselaar
naastligger ten westenburgemeester Zierk Nauta
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie
verkoperJudith Jochums, gehuwd met
verkoperSybe Reinstrekveerschipper op Leeuwarden


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0132v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Fransen gortmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 96Heiligeweg 25huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerClaes Ymes
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerChristiaen Dirks
huurwaarde09‑14‑00 cg
huurwaarde totaal32‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑11‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Fransen c.s.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]120‑00‑00 cg1/4 en 1/8 huis
koperJoost Popta c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes
naastligger ten westende vroedsman Laquart
naastligger ten noordenJoost Auckes
verkoperTialling Wybrens, als last- en procuratie hebbende van sijn vrouw te Makkum
erflaterwijlen Hyke Bartels, als erfgenaam ex testamento van haar 1e man
erflaterwijlen Ruird Jochems


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]100‑00‑00 gg1/4 en 1/8 huis
koperJacob Dirks c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: de straat en haven]
naastligger ten zuidenHaje Pieters
naastligger ten westenvroedsman Laquart
naastligger ten noordenJoost Aukes
verkoperJoost Popta, gehuwd met
verkoperPyttie Seerps


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 63rHeiligeweg 25huis
eigenaarPieter Fransen cum soc.
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde totaal32‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑11‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑8‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181r van 3 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]100‑00‑00 cg5/16 huis
koperJacob Dirks, gehuwd metmr. knoopmaker
koperGeertie Gerrits
eigenaar van 6/16de koper Jacob Dirks c.u.mr. knoopmaker
eigenaar van 5/16Pieter Fransengortmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHaye Pyters
naastligger ten westenburgemeester Laquart
naastligger ten noordenGerlof Jansen Buma
verkoperTrijntie van der Gragt, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Jan Fransen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio Heiligeweg 25huis
eigenaarJacob Dirks cum soc.
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde totaal32‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0315v van 28 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Fransen


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0100r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]100‑00‑00 cg5/16 huis
koperJacob Dirks Koster, gehuwd met
koperGeertie Gerryts
eigenaar van 11/16Jacob Dirks Koster c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHaye Pyters blauwverver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Laquart
naastligger ten noordenGerlof Jansen Buma
verkoperPyter Fransenmr. gortmaker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0239r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]440‑00‑00 gghuis
koperKeimpe Tieerds, gehuwd metmr. sleefmaker
koperHayes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenHaye Pieters blauwverver
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Laquart
naastligger ten noordenGerloff Jansen
verkoperJacob Dirx, gehuwd met
verkoperGooitie Gerrits


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 63vHeiligeweg 25huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde totaal32‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0263r van 14 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Andrys brouwer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-048Heiligeweg 25wed. Keimpe Gerrits, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 63vHeiligeweg 25huis
eigenaarKeympe Tjeerds
gebruikerKeympe Tjeerds
gebruikerKeympe Gerrits
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 64vHeiligeweg 25huis
eigenaarKeimpe Tjeerds
gebruikerKeimpe Tjeerds
gebruikerKeimpe Gerryts wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0250v van 16 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Andrys* brouwer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 64vHeiligeweg 25huis
eigenaarCeimpe Tjeerds
gebruikerRein Gerbranda
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntje Keimpes Veerdijk c.m.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0122v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]500‑07‑00 gghuis en bakkerij
koperYpe Jetzes, zoon vanbakkersknecht
koperJetze Nannes te Baard
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderRinia Gonggrijp mr. bakker60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten zuidenCornelis Harings
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten noordenSybren Feikes Kamsma
verkoperRein Gerbrandemr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Jetzes, bakkersknecht koopt een huis en bakkerij wz. Turfhaven, bewoond en gebruikt door mr. bakker Rinia Gonggrijp. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Cornelis Harings, ten W. Sierk Laquart c.f., ten N. Sybren Feikes Kamsma. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bakker Rein Gerbranda, voor 500 gg. 7 st.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-043 , folio 111rHeiligeweg 25huis en bakkerij
eigenaarYpe Jetzes Rodenhuis
gebruikerYpe Jetzes Rodenhuis
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0111v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1000‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperJan Bolman koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenCornelis Harings wolkammer
naastligger ten westenLaquart
naastligger ten noordenvroedsman Camsma
verkoperYpe Jetzes Rodenhuis, gehuwd metmr. bakker
verkoperHendrikje Pieters Scheltema


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-043 , folio 111rHeiligeweg 25huis en bakkerij
eigenaarJan Bolman
gebruikerAllert Hendriks
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0108v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen J. Bolman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0306r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Bolman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-043 , folio 111rHeiligeweg 25huis en bakkerij
eigenaarJan Bolman wed.
gebruikerJan W. Faber
huurwaarde65‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
grondpacht vanJan Bolman wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0205r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]435‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperTjeerd R. Cabbeljauw, gehuwd metboekbinder
koperSytske Fokkes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Jan Sweitzer 55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenAge Heeres
naastligger ten westende heeren Laquart
naastligger ten noordenClaas Symons
verkoperAlbert Bolmankoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0293r van 13 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]535‑00‑00 cghuis
koperHendrik ter Heide, zoon vankoopman
erflaterwijlen Gerryt ter Heide te Mesum
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderJacob Levy joods koopman40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenAge Heeres
naastligger ten westenS. Lacquart, en zijn broer
erflaterwijlen P. Lacquart
naastligger ten noordenClaas Symons
verkoperTjeerd Roelofs Cabbeljaauw, gehuwd metboekbinder
verkoperZydske Fokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik ter Heyde, gesterkt met zijn vader Gerrit ter Heyde te Mesum in Munsterland, koopt een huis c.a. wz. Turfhaven, verhuurd aan joods koopman Jacob Levy. Ten O. de Turfhaven, ten Z. Age Heeres, ten W. de gebrs. S. en P. Laquart, ten N. Claas Symons?. Zie de condities. Gekocht van boekbinder Tjeerd Roelofs Kabeljauw x Zijdske Fokkes, voor 535 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-045, pag. 74Heiligeweg 25Jacob Levy , 30 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0052r van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenter Heide


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-043 , pag. 107Heiligeweg 25Gerrit ter Heide 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Gerrit ter Heyde... linnenverkoper in 1810; BS geb 1811, hu, huw 1814, huw 1818, huw 1829,; eigenaar en gebruiker van wijk E-250, koopman, medegebruiker is Hendrik ter Heyde, 1814. (GAH204); Gerardus Hendricus t. H., van Marsum, en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Hendrik ter Heydekoopt in 1802 een huis; gebruiker van wijk E-250, eigenaar en medegebruiker is Gerrit ter Heyde, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 25G. ter Heydefl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-250Heiligeweg 25Gerrit ter HeydeGerrit ter Heydekoopman
E-250Heiligeweg 25Gerrit ter HeydeHendrik ter Heyde


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 65 van 28 sep 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-250Heiligeweg 25koopaktefl. 500huis E-250
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperKlaas Jans Gongrijp


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 996Heiligeweg 25Gerrit Terheijden schoenmakerHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Anna Volkheimer... huw 1826, ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk E-285; oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-250; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Klaas Jans Gonggrijp... bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-250; VT1839; kind: Jan Klaases Gongrijp, geb 27 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-250Heiligeweg 25K Gonggrijp stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-250Turfhaven49 jschoenmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-250Turfhaven49 jBolswardv, protestant, gehuwd
E-250Turfhaven24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-250Turfhaven20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-250Turfhaven17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-250Turfhaven16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-250Turfhaven10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-250Turfhaven8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1100 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-250Heiligeweg 25Klaas Jans Gonggrijp, overleden op 19 april 184857 jr (geboren 1/9/1790), overleden Heiligeweg E 250, schoenmakersbaas, eerst wednr. Anna Draisma, later wednr. Antje Gros, man van Anna Volkhemer (mede testamentair erfgenaam), vader van Andries, idem (uit 1e huwelijk), Hendrik, azijnmakersknecht en Grietje (vrouw van Poppe Zijlstra, timmermansknecht) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Catharina en Anna Klazes Gonggrijp (uit laatste huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Gatske Jans Visser... Geboren Gatske dv Jan Visser & Aaltje Sijbrens de Groot. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 3 jan ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Magnus Severin... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Simon Sybrens de Vries... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 996Turfhaven E-250Albert Johs. Godthelp woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 mei 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-250Heiligeweg 25Een huis en erf c.a. aan de Turfhaven, in gebruik bij de erven Andries, Gonggrijp. Provisioneel verkocht op 22 mei 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 31 mei 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-250Heiligeweg 25Een huis en erf c.a. aan de Turfhaven, in gebruik bij de erven Andries, Gonggrijp. Provisioneel verkocht op 5 jun 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 1890.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 996Gedempte Turfhaven E-249wed. en erven Hendrik Tigchelaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 996Heiligeweg 25 (E-249)Lubertus Torenbeekwoonhuis


1910 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 25, HarlingenHeiligeweg 25J. Torenbeektimmerman, metselaar en taxateur


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 25J. Torenbeekaannemer


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 25J. Torenbeek235Aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 25J. Torenbeek806Aann.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Torenbeek806Aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Torenbeek806Aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Torenbeek806Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 25K. (Klaas) Vellinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 996Heiligeweg 25gemeentelijk monument16 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 996Heiligeweg 25


2023
0.12776398658752


  terug