Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 275-0495-0495-044E-251E-250
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 275-0495-0505-044E-251E-250
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 275-0495-04515-044E-251E-250


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: turfhaven WZ]479‑00‑00 gghuis met loods en plaats daar achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Folckert Toenis
naastligger ten westenEgbert Lourens
naastligger ten noordenEgbert Lourens
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg WZ [staat: Turfhaven]510‑00‑00 gghuis met plaats daarachter
koperSibrant Hessels, gehuwd met
koperBarbara Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenFolckert Toenis
naastligger ten westende erfgenamen van Egbert Lourens
naastligger ten noordende erfgenamen van Egbert Lourens
verkoperWillem Jansen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072ar van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]700‑00‑00 gghuis met plaats erachter
koperFreeck Wybes
koperFrouck Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folckert Toenis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Egbert Lourens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Egbert Lourens
verkoperSybren Hessels
verkoperBarber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Wybes x Frouck Jans kopen een huis met plaats erachter wz. Turfhaven. Ten Z. Folckert Toenis en een eigen steeg, ten W. en N. Egbert Lourens. Grondpacht 3 cg. Gekocht van Sybren Hessels x Barber Jacobs voor 700 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ] van de Voorstraat tot aan de loods van Hans Pieters299‑00‑00 ggvoor- en achterhuis met plaats ertussen
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFreerck stoeldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Pieters
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(g) Wordt geveild een voor- en achterhuis met de plaats daar tussen en terzijden, wz. Turfhaven, strekkende voor van de Voorstraat tot achter aan de loods van Hans Pieters. Ten Z. stoeldraaier Freerck, ten N. Hans Pieters. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 229 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]122‑00‑00 ggkamer, loods en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de Voorstraat [staat: botermarkt]
naastligger ten westenHendrik Willems
naastligger ten noordenhet zevende perceel in deze akte
naastligger ten noordenHans Pieters
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(h) Wordt geveild een kamer, loods en plaats aan het vorige verkochte huis (g), met in- en uitgang door de steeg op de Buttermarkt [Voorstraat]. Ten W. Hendrick Willems, ten N. het vorige huis (g) en Hans Pieters. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 122 GG.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0243v van 8 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Gerrit Gerrits
naastligger ten zuidennaast de uitgang van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Bente Tiaerds Bonck


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031va van 6 feb 1676 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27noordHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]649‑00‑00 gghuis
koper provisioneelSeerp Tjepkes
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
huurderPietie Fransen
huurderwijlen Hendrick Hendricks gortmaker
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenals bewoner Jacob Hiddes metselaar
naastligger ten westenhet huis van Willem Hendrix Vosma
naastligger ten noordenhet huis van Symen Jansen koperslager
verkoper van 1/4Jancke Cornelis Boncq, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Cornelis Boncq, gehuwd metapotheker
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper van 1/2Hans Baltus Cannegieter, zoon van
erflaterwijlen Baltus Cannegieter, gehuwd metmedicinae doctor
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper q.q.Claes Thomas, gescheiden vanlakenkoper te Leeuwarden
verkoper q.q.Trijntie Hanses, vader en voorstander van
verkoper van 1/4Martien Claeses


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033ra van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]430‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJacob Hiddes metselaar
huurderJacob Hiddes c.u.metselaar
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jansen mr. stoeldraaier
naastligger ten westende onlangs gekochte woning door Doede Hendrix
naastligger ten westenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten noordenhet huis van de verkopers
naastligger ten noordenals bewoner Pietie Fransen
verkoper van 1/4Jancke Cornelis Boncq, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Cornelis Boncq, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper van 1/2Hans Baltus Cannegieter, nagelaten zoontje van
erflaterwijlen Baltus Cannegieter, gehuwd metmedicinae doctor
erflaterwijlen Trijntie Hanses
verkoper q.q.Claes Thomas, gescheiden vanlakenkoper
verkoper q.q.Trijntie Hanses, vader en voorstander van het onmondige kind
verkoper van 1/4Martien Claeses
verkoper van 1/4Hans Jansen te Stavoren


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031v van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]350‑00‑00 gghuis
koperAntie Jans jongedochter
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenTjerck Ruyrds
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Hiddes mr. metselaar
verkoper q.q.Jan Freercks, gecommitteerde
verkoper q.q.Claas Huyberts, gecommitteerden van de
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans, jongedochter, koopt een huis wz. Turfhaven met een eigen steeg ten zuiden. Ten O. de turfhaven, ten Z. de steeg en Tjerk Ruyrds, ten N. mr. metselaar Jacob Hiddes. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van (Jan Freerx en Claas Huyberts, als gecommitteerden van) de waterlandse en verenigde doopsgezinde gemeente, voor 350 GG.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]850‑00‑00 gghuis en klein tuintje
koperFoppe Claessens Ens, gehuwd metschipper Admiraliteitsjacht in Friesland
koperSytske Jans*
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenFreerck Jansen stoeldraaier
naastligger ten westenDoede Hendrix c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Seerp Tjepckes
verkoperJacob Hiddesmetselaar


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0378v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27noordHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]325‑00‑00 gghuis
koperFoppe Claessen Ens
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenFoppe Claessen Ens
naastligger ten westenDoede Hendrix koopman
naastligger ten noordenSimen Jansen koperslager
verkoperTjepke Seerps Gratama, en
verkoperGeertie Seerps Gratama, gehuwd met
verkoperJacob Meiles, en
verkoperTrijntie Seerps Gratama, gehuwd met
verkoperTjeerd Tjeerdsen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0051r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Jansen


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0132v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]300‑00‑00 gghuis
koperJoost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
koperMeinke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenJan Fransen gortmaker
naastligger ten westenSeerp Doedes koopman
naastligger ten noordenFoppe Clasen schipper
verkoperTrijntie Dirks, gehuwd met
verkoperJacob Aukes
verkoperJan Dirks, kindtimmerman
verkoperClaes Dirks, kind
verkoperAntie Dirx, kinderen van
verkoperDirk IJsenbeek


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0007v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27noordHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]450‑00‑00 gghuis en plaatsje
koperTrijntje Doekles, gehuwd metkoopvrouw
koperwijlen Jelle Symons Stijl
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 cg
bewonerJohannes Jansen c.u.winkeliers
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en diept]
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakker
naastligger ten noordenSymon Jansen mr. koperslager
verkoperFoppe Clasen Ens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 96Heiligeweg 27huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerJoost Auckes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0279r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27middenHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]590‑00‑00 cghuis met een tuintie ernaast
koperJan Christoffels, gehuwd met
koperAntie Moyman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten zuidenJoost Aukes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Symen Stijl
verkoper van 1/2Grietie Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bauke Foekes
verkoper van 1/2Lijsbet Parre nom. lib.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 63rHeiligeweg 27huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerA. Jelmersma
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio Heiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0315v van 28 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]350‑00‑00 gghuis en tuintje
koper provisioneelJan Hendrix mr. kistmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenPyter Fransen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Seerp Doedes koopman
naastligger ten noordenJan Christoffels
verkoper q.q.Johannes Tjebbes, curator overmr. gortmaker
verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2)de twee minderjarige voorkinderen van wijlen Joost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2)wijlen Meinske Alberts
verkoper van 3/10 (3/5 van 1/2)Antie Jansen, weduwe van
verkoper van 3/10 (3/5 van 1/2)wijlen Joost Aukesmr. metselaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 63vHeiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 63vHeiligeweg 27huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerJan Sipkes cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122v van 24 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 31, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Symon Stijl


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0263r van 14 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]900‑00‑00 cghuis
koperJan Bierma, gehuwd met
koperHinke Arnoldi
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSierk Andrys brouwer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperAntie Moyman, weduwe van
erflaterwijlen Jan Christoffels


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-050Heiligeweg 27wed. Yde Wijngaarden, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 63vHeiligeweg 27huis
eigenaarGerloff Jansen erven
gebruikerAntje Feykes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 63vHeiligeweg 27huis
eigenaarJan Bierma
gebruikerwed. Yde Wijngaarden
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-050, fol. 84vHeiligeweg 27Claes Ydes Wijngaerden cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindschoolmeester19:13:00 cg3:5:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 64vHeiligeweg 27huis
eigenaarSierk Brouwer
gebruikerSierk Brouwer
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 64vHeiligeweg 27huis
eigenaarJan Bierma
gebruikerClaas Wijngaarden
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0250v van 16 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]327‑00‑00 gghuis met school
koper door niaarJelle Stijl koopman
geniaarde koperClaas Johannesschoolmeester
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSierk Andrys* brouwer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperJan Bierma, weduwnaar vanboekhouder
verkoperwijlen Hineke Arnoldi


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 64vHeiligeweg 27huis
eigenaarSierk Brouwer
gebruikerSierk Brouwer
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 64vHeiligeweg 27huis
eigenaarJelle Stijl
gebruikerJan Harmens
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 111rHeiligeweg 27huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerArjen Reidses
huurwaarde58‑00‑00 cg
af: lasten05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal52‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑10‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 111rHeiligeweg 27huis
eigenaarS.F. Camsma erven
gebruikerCornelis Claasen
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal46‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑09‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0108v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven]800‑00‑00 cghuis
koperSybrand Feikes Camsma, gehuwd metprocureur postulant
koperBoukjen Eyses Faber
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderGerrit Pieters c.u.lands havencherger
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen J. Bolman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Feyke Sybrands Kamsma


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0306r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]840‑00‑00 cghuis
koper door niaarClaas Simons besteller van het wijdschippersgilde
geniaarde koperSydske van Wetzens bejaarde vrijster
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Bolman
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenSimon Stijl
erflaterwijlen Taeke S. Stephanyprocureur fiscaal en koopman
erflaterwijlen Johannes Oebles van der Werfkoopman
erflaterwijlen Harke Jurjens van der Stokkoopman
verkoperSibrand Feikes Camsmaprocureur postulant


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-044 , folio 111rHeiligeweg 27huis
eigenaarClaas Simons
gebruikerSybren Jeltes
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
grondpacht vanClaas Simons
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-046, pag. 74Heiligeweg 27Claas Symons
5-046, pag. 74Heiligeweg 27Jelte inwooning, leeuwarderschipper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0052r van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 27zuidHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven] wijk E-260900‑00‑00 cghuis
koperhuisman Pieter Dirks Hollander, gehuwd met te Pietersbierum
koperGoukjen Sybrands te Pietersbierum
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderZijke Wybes
huurderwijlen Klaas Symons
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenter Heide
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenHarmen Winnekes
verkoper q.q.Roelof van Dijk, boedelreddermr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, boedelredders vanmr. schoenmaker
verkoperwijlen Klaas Symons, en zijn zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases thans uitlandig


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-044 , pag. 107Heiligeweg 27P. Hollander 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Jacob Reyersen... en G.P. Terpstra, 1811, zv Reyer Gosses en IJebeltje Aukes; BS huw 1811, huw 1812; gebruiker van wijk E-251, kleermaker; eigenaar is Pieter Hollander erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Pieter Hollandergeb 1737 ... , ovl 19 sep 1811 HRL, wonende te op de Turfhaven; BS ovl 1811; erven eigenaar van wijk E-251, gebruiker is Jacob Reyersen, kleermaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-251Heiligeweg 27erven Pieter HollanderJacob Reyerzen kleermaker


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 187 en 198 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-251Heiligeweg 27provisionele en finale toewijzingfl. 375huis E-251
 
verkoperJan Koelman (te Workum)
verkoper en koperGerrit Telsemeyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 997Heiligeweg 27Gerhardus Telsemeyer koopmanHarlingenblauwverwerij (119 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Geert Jurjens van der Wal... zv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 997Heiligeweg 27 G TelsemeijerHarlingenachterhuis van zijne woning geheel vertimmerd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 574 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-251Heiligeweg 27Gooitse de Vries, overleden op 17 oktober 18462 mnd (15/8/1846), overleden Turfhaven E 251, zoon van wijlen Gooitse de Vries en Hendrikje du Bois, broer van minderjarige Antje en Rintje Gooitzes de Vries. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/1152 (saldo fl. 28,70). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-251Heiligeweg 27Botje Farxgeb 24 okt 1788 Sneek, ovl 24 jul 1866 HRL, huwt met Pieter dDonker, N.H., ovl wijk E-251, dv Ulbe F. en Houkje Hoepen; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-286


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997Turfhaven E-251Hendrik van der Weide woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 997Gedempte Turfhaven E-250wed. en erven Jacob van der Werf woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 997Heiligeweg 27 (E-250)erv. Barnsteijn (en Co., te Groningen, vruchtgebr. G. van Gelder)woonhuis en bergplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg F. de Moljongens: , meisjes:
vrouwen:
spekslager


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 27M. Vogelaarslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 27M. Vogelaar80Vleeschh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 27J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27586
Heiligeweg 27Jacobus Hendrikus Vogelaar


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.H. Vogelaar575Vleeschh.


2023
0.081253051757812


  terug